1.2.3.2.2 Kredietrisico's op beleggingen

Kredietrisico op beleggingen (bedragen x € 1 miljoen)

Restant vordering per 1-1-2017

Waarvan met aanvullende zekerheid

Restant vordering per 31-12-2017

Waarvan met aanvullende zekerheid

Absoluut

%

Absoluut

%

Gemeenten / provincies

-

-

-

-

Woningbouwcorporaties met garantie WSW

21,4

36,5%

16,9

32,3%

Semi-overheidsinstanties

14,4

24,5%

11,6

22,2%

Financiële instellingen met rating A, of hoger

12,2

20,8%

12,2

23,3%

Overige instellingen

10,7

18,2%

0,6

11,6

22,3%

0,70%

Totaal

58,7

100,0%

52,3

100,0%

De beleggingen zijn oplopend gerangschikt naar risico, waarbij alle beleggingen binnen de toegestane kredietrisico’s vallen.