Veiligheid

Een gemeente waar je comfortabel en veilig kunt wonen, werken en recreëren. Zo zien wij Apeldoorn graag. En daar werken we aan, samen met onze partners.

Minder overlast en criminaliteit

Het aantal misdrijven was in 2017 10% minder dan in 2016. 29% van de misdrijven werd opgelost, dat is 2% meer dan in 2016. Het aantal woninginbraken of pogingen daartoe is met 13 % gedaald. Het aantal verkeersongevallen is gedaald met 6%, het aantal verkeersongevallen met letsel met 12%. In 84% van de meldingen was de politie binnen 15 minuten ter plaatse. In het algemeen dalen de overlastcijfers ook (overlast door jeugd daalt 17%, overlast door zwervers stijgt 16% en overlast door alcohol en drugsgebruik stijgt 14%). Het aantal meldingen van overlast is met 7% gedaald van 2441 naar 2265. Het cijfer voor het veiligheidsgevoel in de eigen buurt is uitgekomen op 7,5. Dit staat allemaal in de cijfers van de politie over 2017

Regels voor evenementen
We hebben locatieprofielen en de nota Geluid bij Evenementen vastgesteld. Die documenten horen bij ons evenementenbeleid. Organisatoren van evenementen kunnen de locatieprofielen en de nota gebruiken bij de voorbereiding van hun evenement. Ze vinden erin waar mensen hun auto kunnen parkeren, hoeveel ruimte is er, welke regels een rol spelen. Omwonenden kunnen zien welke afspraken gelden voor feestjes in de buurt. Hoe lang mag het duren? Hoe hard mag de muziek staan? Bij de vaststelling van de locatieprofielen en de nota hebben we de balans gezocht tussen levendigheid en leefbaarheid.

Voorbereid op een crisis
We willen de risico’s door brand, ramp of crisis zo klein mogelijk houden. Daarom organiseren we elk jaar ten minste twee oefeningen. Dat hebben we ook in 2017 gedaan. Daarbij kwamen ook grote evenementen aan de orde, waaronder natuurlijk ook Serious Request. Bij de aanpak van onveiligheid door brand, ramp of crisis werken we samen binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland.