Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

Serious Request was een van de hoogtepunten van 2017. Maar er gebeurde in 2017 meer moois wat ervoor zorgde dat Apeldoorn een aantrekkelijke stad is met een veelzijdig en goed bereikbaar aanbod van cultuur, erfgoed, evenementen en sport. Dat helpt mee om van Apeldoorn een stad te maken waar bedrijven zich willen vestigen, bewoners goed kunnen leven en bezoekers graag komen. Samen met publieke instellingen, particuliere organisaties en initiatiefnemers dragen wij bij aan de sportieve en culturele levendigheid van Apeldoorn.

Fusie Gigant-Markant
Stichting Gigant is begin 2017 gefuseerd met Markant. Er is een nieuwe directeur gevonden, en er is een raad van toezicht voor het nieuwe cultuurcentrum Gigant gekomen. Gigant is een filmhuis en poppodium met een breed en divers aanbod

Gevelfonds
We hebben extra geld in het Gevelfonds gestopt. Dat fonds heeft als doel pandeigenaren te stimuleren de historische gevels van hun panden in de binnenstad in de oude staat te herstellen. Daardoor konden in 2017 een aantal gevels worden hersteld.

Archeologie
Herkenbare historische identiteit maakt onze gemeente aantrekkelijk voor toeristen. Daarom werken we eraan dat het erfgoed nog beter zichtbaar wordt. We geven monumentensubsidies en geven informatie. We hebben het erfgoed beter digitaal ontsloten. De monumentendatabase is klaar. Voor het project Veluws Erfgoed Beleven werken we samen met Erfgoed Gelderland aan een vervolg.

Evenementen

Serious Request in de week voor kerst was een heel geslaagd evenement.

Sport
Wij vinden sport en bewegen een belangrijk middel om inwoners - vooral kinderen - mee te laten doen. Via sport en bewegen willen we stimuleren om bezig te zijn met gezondheid en ontwikkeling. Daarom helpen we sportverenigingen en hun vrijwilligers een meer centrale plek in te nemen in wijken en dorpen. Daarvoor hebben we samen met de Sportraad en andere partners in het sportveld de Apeldoornse Sportagenda gemaakt.