Maatschappelijke ondersteuning

Ook in 2017 zijn we doorgegaan om goede zorg te bieden aan kwetsbare inwoners van onze gemeente. We vinden het belangrijk dat alle inwoners van Apeldoorn zo lang mogelijk zelfstandig, volwaardig en met aanvaardbare kwaliteit van leven kunnen meedoen aan onze maatschappij. Om dat te bereiken werken we samen met andere gemeenten in de regio, met zorgaanbieders en met zorgverzekeraars.

Van maatwerk naar algemeen
Ook in 2017 hebben we meer mensen kunnen verwijzen naar algemene voorzieningen in plaats van maatwerkvoorzieningen. Zo maken steeds meer mensen gebruik van algemene voorzieningen als ontmoetingsplekken, (arbeidsmatige) dagbesteding, maatschappelijke opvang, vrijwilligers- en mantelzorgondersteuning en inwonersondersteuning. De toegang en de professionals in het veld weten de algemene voorzieningen ook steeds beter te vinden, waardoor nieuwe verbindingen worden gemaakt.

Beschermd wonen
In 2017 kwamen 760 inwoners in aanmerking voor beschermd wonen. Dat is ongeveer net zoveel als in 2016. We willen dat deze mensen met begeleiding zelfstandig thuis kunnen wonen in de regio waar ze vandaan komen. In 2017 maakten deze mensen minder gebruik van zorg buiten de instelling waar zij woonden. Er waren wel meer mensen die gebruikmaakten van dure specialistische zorg binnen hun instelling. In 2017 waren dat er 700, 20 meer dan in 2016. Vooral het aantal ouderen met dementie dat specialistische hulp vraagt nam toe.

In figuur 5 ziet u een overzicht van de indicaties voor beschermd wonen.

Figuur 5   Aantal indicaties beschermd wonen

 Er waren in 2017 minder cliënten met verpleging en dagbesteding in combinatie met begeleiding en woonzorg. Het aantal cliënten) blijft ongeveer gelijk.