1.2.6.4 Lokale lastendruk 2017

Ontwikkeling woonlasten

In onderstaande tabel wordt een totaalbeeld gegeven van de ontwikkeling van de woonlasten voor een meerpersoonshuishouden met een woningwaarde van € 215.000.
Op totaalniveau stijgen de woonlasten in 2017 met 0,99%. Dit is aanzienlijk lager dan de stijging van de gemeentelijke kosten. De Apeldoornse burgers hebben de afgelopen jaren minder afval aangeboden, waardoor kosten zijn bespaard. Een bedrag van € 19,70 is in 2017 per huishouden teruggegeven aan de inwoners van Apeldoorn.  

Woonlasten

2016

2017

% ontw.

Ozb

€ 305,53

318,67

4,30%

Rioolheffing
afval vastrecht

€ 137,57
€ 159,39

133,57
159,39

-2,91%
0,00%

afval variabel*

€   77,05

74,61

-3,16%

Totaal

€ 679,53

686,23

0,99%

* uitgaande van een aanbod van 9 ledigingen in 2017 per jaar voor een 240- litercontainer.

Lokale lastendruk
Uit onderstaande grafieken blijkt dat de totale woonlasten van een éénpersoonshuishouden (uitgaande van 4 ledigingen voor 1 persoon) in Apeldoorn in 2017 aanzienlijk lager liggen dan die van de gemeente Nijmegen en Arnhem maar iets hoger liggen dan die van de gemeente Amersfoort en Ede. De totale woonlasten van een meerpersoonshuishouden in Apeldoorn in 2017 zijn ongeveer gelijk aan de woonlasten in Ede en Amersfoort en aanzienlijk lager dan de woonlasten van Nijmegen en Arnhem.
De bedragen zijn overgenomen uit de COELO Atlas van de lokale lasten 2017.
Kanttekening hierbij is, dat COELO bij de berekening van de afvalstoffenheffing onvoldoende rekening houdt met DIFTAR.