1.2.1.3.2 Ruimte op de begroting

Ook de mogelijkheid om binnen de bestaande begroting te bezuinigen is een factor die de weerstandscapaciteit bepaalt. Want als het echt tegenzit en we niet genoeg of helemaal geen eigen vermogen hebben, moeten we flink bezuinigen. We hadden de afgelopen jaren een grote structurele opvangbuffer opgenomen in de MPB, omdat we nog veel taakstellingen moesten uitvoeren en er onzekerheden waren. We hebben nu een aparte reserve sociaal domein gemaakt. Bovendien liggen we met ons financieel herstel op koers. Voor 2017 en 2018 hadden we daarom geen buffer opgenomen.