1.2.1.3.1 Buffervermogen

Het buffervermogen zijn de algemene reserves in ons eigen vermogen, die we kunnen gebruiken om risico’s op te vangen. De basis voor het buffervermogen is de algemene reserve. Die corrigeren we voor de negatieve reserves, zoals de Reserve Tekort Grondbedrijf. In 2016 heeft u uit het resultaat 2015 de reserve sociaal domein gevormd. Uit deze reserve kunnen we de risico's binnen het sociaal domein opvangen. Daarom beschouwen we deze reserve ook een algemene reserve. Het buffervermogen is eind 2017 €  13,1 miljoen en groeit naar ruim € 56 miljoen in 2022.