1.2.1.3.4 Omvang weerstandscapaciteit

Weerstandscapaciteit AD

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

einde jaar (*€1000)

Algemene reserve

23.646

18.564

9.901

14.750

19.424

39.830

38.184

36.881

44.265

51.265

Reserve inlopen tekort grondexploitatie

-46.178

-41.325

-36.308

-31.119

-17.443

-10.889

-5.352

97

0

0

Reserve Sociaal Domein

14.200

15.738

11.179

5.111

5.111

5.111

5.111

5.111

Egalisatiereserve bouwleges

-1.465

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egalisatiereserve begraafplaatsen

-229

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Buffervermogen

-24.226

-22.761

-12.207

-631

13.160

34.052

37.943

42.089

49.376

56.376

Ruimte in de begroting

0

1.500

500

863

0

0

500

850

1.350

1.500

Weerstandscapaciteit AD incidenteel

-24.226

-21.261

-11.707

232

13.160

34.052

38.443

42.939

50.726

57.876