Milieu

Bij dit programma gaat het om afval, milieubeheer en duurzaamheid (energie). Goede aanpak van die zaken zorgt voor een gezonde en veilige leefomgeving. U scheidt al 65% van uw afval en dat percentage stijgt nog steeds. Recycling is heel gewoon geworden. Zo kunnen grondstoffen weer op nieuw worden gebruikt. Een gezonde, duurzame toekomst is er ook een gericht op energiebesparing en een energietransitie van fossiele naar duurzame energie. Minder verspilling en minder fossiele brandstoffen.

Afval
U scheidt al veel afval bij de bron. De hoeveelheid restafval is in 2017 126 kilo per inwoner. In 2016 was dit 133 kilo.
In 2017 hebben we de haken voor het inzamelen van plastic bij hoogbouw vervangen door 40 ondergrondse containers voor plastic, metaal en drinkkartons (PMD). We zijn ook een proef begonnen met het apart inzamelen van luiers. De gemeenteraad heeft het Recycleplan 2025 vastgesteld. U heeft daarvoor veel suggesties gedaan. Daar hebben we van gebruikgemaakt. Zo hebben we de limiet voor het gratis storten van grofvuil verhoogd naar 400 kilo. En u kunt voortaan ook op zaterdagmiddag terecht bij de milieustraat.

Omgevingslawaai
Vanuit het actieplan Omgevingslawaai zijn straten vastgesteld waarin de geluidsbelasting aan de gevel van woningen te hoog is. Vervolgens is bepaald welke (geluids) aanpassingen noodzakelijk zijn om de geluidsbelasting te verminderen. In 2017 hebben we projecten uitgevoerd in Loenen (Eerbeekseweg, Beekbergerweg) en Apeldoorn (Deventerstraat, Zutphensestraat, Wilhelmina Druckerstraat, Arnhemseweg).

Energietransitie
Wij hebben het energieloket Energiek Wonen ingericht. Bij dit loket kunnen inwoners informatie krijgen over financieringsmogelijkheden.
We hebben in 2017 2,1 MWp zonne-energie op daken van bedrijven en gemeentelijk vastgoed gerealiseerd. Hiermee hebben we onze doelstelling van 1,5 MWP in 2017 ruim gehaald.
In 2017 hebben wij het Energiefonds Apeldoorn opgericht. Verder hebben we de Stimuleringsregeling Collectieve Investeringen Woningvoorraad Apeldoorn verlengd. Daarmee maken we het mogelijk dat particulieren duurzame energie opwekken op het dak van iemand anders.
We zijn ook begonnen met het project Renovatiespong/Connect055. Hiermee helpen we woningeigenaren om hun wensen voor comfort, uitbreiding, binnenklimaat en zorgvoorzieningen te vervullen.
De wijk Kerschoten was in 2017 heel actief op het gebied van de energietransitie. Wijkbewoners hebben gewerkt aan toepassing van zonne-energie en elektrisch vervoer binnen de wijk. Ze deden ook onderzoek naar uitbreiding van het warmtenet. Daarnaast hebben ze met nieuwsbrieven en voorlichtingsavonden gewerkt aan bewustwording.

Cleantech
De gemeente Apeldoorn is onderdeel van de Cleantech Regio Stedendriehoek. Op verschillende manieren dragen wij als gemeente bij aan de ambities voor duurzaamheid binnen deze samenwerking. De agenda DUURZAAM055 wordt hiervoor opgesteld met thema’s gericht op klimaatadaptatie, circulaire economie en energietransitie.

Zonnedak
DeTaskforce Zonne-energie is opgericht om zonne-energie op particuliere en bedrijfsdaken in de gemeente Apeldoorn te realiseren.
We zijn eind 2017 gestart met de intensieve begeleiding van een flink aantal pilots hiervoor. Ook Zon op Dak heeft in 2017 een flinke impuls gekregen. De Taskforce Zonne-energie, ondergebracht bij OVIJ, heeft daarin een belangrijke rol. Zon gaat pijlsnel. De verwachting is dat we in 2020 al de doelstelling van 2025 bereiken voor Zon op Dak.