Bijlage C

Specificatie Algemene reserve

Specificatie van de Algemene Reserve

Stand van de Algemene Reserve per 31-12-2016

-21.413.022

Wijzigingen Algemene Reserve

3.918.479

Wijzigingen Algemene Reserve, deel grond

13.677.217

Stand van de Algemene Reserve per 31-12-2017

-3.817.326

Stand Algemene reserve

19.424.134

Stand Algemene Reserve, deel grond

-17.442.287

1.981.847

Algemene Reserve

Doorrekening AR MPB 2018-2021

Realisatie 2017

Doorrekening AR Jaarrekening 2017

Stand per 31-12-2016

9.706.482

Resultaat rekening 2016

5.043.253

Stand per 1-1-2017

14.749.735

Ontwikkelingen 2017:

- Zwitsal

190.000

- Archeologisch noodfonds

-11.636

- Aanvulling Stelpost

-306.859

- Ontvangst Acress

712.292

- Vrijval Reserve Bereikbaarheid Binnenstad

755.920

- Bestemmingsvoorstellen jaarrekening 2016

3.649.682

Bijdrage aan de Algemene Dienst 2017, incl eerste wijziging

-315.000

Stand per 31-12-2017

23.493.898

19.424.134

19.424.134

Bijdrage rekeningresultaat 2016 aan AD

-500.000

-500.000

Rekening restultaat 2017

19.856.000

Bestemmingsvoorstellen 2017

-2.172.000

Storting vanuit de reserve bouwleges

2.500.000

Bijdrage uit energietransitie

100.000

100.000

Bijdrage aan/van de Algemene Dienst 2018

310.000

310.000

Stand per 01-01-2019

23.403.898

39.518.134

Bijdrage rekeningresultaat 2016 aan AD

-2.000.000

-2.000.000

Bijdrage uit energietransitie

300.000

300.000

Bijdrage aan/van de Algemene Dienst 2019

54.000

54.000

Stand per 01-01-2020

21.757.898

37.872.134

Dekking Huis van de Stad

-1.940.000

-1.940.000

Bijdrage uit netto vrije ruimte

1.302.000

1.302.000

Bijdrage rekeningresultaat 2016 aan AD

-2.000.000

-2.000.000

Besparing Huis van de Stad

270.000

270.000

Bijdrage uit energietransitie

400.000

400.000

Bijdrage van de Algemene Dienst 2020

665.000

665.000

Stand per 01-01-2021

20.454.898

36.569.134

Bijdrage uit netto vrije ruimte

1.114.000

1.114.000

Besparing Huis van de Stad

270.000

270.000

Bijdrage AR inlopen tekort grondexploitatie

98.897

98.897

Bijdrage uit afgeloste AR inlopen tekort grondexploitatie

5.555.635

5.555.635

Bijdrage uit energietransitie

200.000

200.000

Bijdrage van de Algemene Dienst 2021

145.000

145.000

Stand per 01-01-2022

27.838.430

43.952.666

Besparing Huis van de Stad

270.000

270.000

Bijdrage uit netto vrije ruimte

1.030.000

1.030.000

Bijdrage uit afgeloste AR inlopen tekort grondexploitatie

5.555.635

5.555.635

Bijdrage van de Algemene Dienst 2022

145.000

145.000

Stand per 01-01-2023

34.839.065

50.953.301

Algemene Reserve grondbedrijf

Doorrekening AR MPB2016-2019

realisatie 2017

Doorrekening AR Jaarrekening 2017

Stand per 01-01-2014

-46.177.764

-46.177.764

Rente 2014

3,4%

-1.570.044

-1.570.044

Storting annuïteit tekort Grondbedrijf

6.422.607

6.422.607

Stand per 31-12-2015

-41.325.201

-41.325.201

-41.325.201

Rente 2016

3,4%

-1.405.057

-1.405.057

-1.405.057

Storting annuïteit tekort Grondbedrijf

6.422.607

6.422.607

6.422.607

Stand per 31-12-2015

-36.307.650

-36.307.651

-36.307.651

Rente 2016

3,4%

-1.234.460

-1.234.460

-1.234.460

Storting annuïteit tekort Grondbedrijf

6.422.607

6.422.607

6.422.607

Stand per 01-01-2017

-31.119.504

-31.119.504

-31.119.504

Rente 2017

2,0%

-622.390

-622.390

-622.390

Storting annuïteit tekort Grondbedrijf

5.555.635

5.556.607

5.556.607

Bijdrage uit netto vrije ruimte

3.688.000

3.688.000

3.688.000

Extra aflossing vrijval reserves

5.055.000

5.055.000

5.055.000

Stand per 01-01-2018

-17.443.259

-17.442.287

-17.442.287

Rente 2018

2,0%

-348.865

-348.865

Storting annuïteit tekort Grondbedrijf

5.555.635

5.555.635

Bijdrage uit netto vrije ruimte

1.347.000

1.347.000

Stand per 01-01-2019

-10.889.489

-10.888.517

Rente 2019

2,0%

-217.790

-217.790

Storting annuïteit tekort Grondbedrijf

5.555.635

5.555.635

Bijdrage uit netto vrije ruimte

200.000

200.000

Stand per 01-01-2020

-5.351.644

-5.350.672

Rente 2020

2,0%

-107.033

-107.033

Storting annuïteit tekort Grondbedrijf

5.555.635

5.555.635

Stand per 01-01-2021

96.958

97.930

Rente 2021

2,0%

1.939

1.939

Storting annuïteit tekort Grondbedrijf

Bijdrage aan algemene reserve

-98.897

-99.869

Stand per 01-01-2022

0

0

Rente 2022

2,0%

0

Storting annuïteit tekort Grondbedrijf

Bijdrage aan algemene reserve

Stand per 31-12-2022

0

0