1.2.1.4 Weerstandsvermogen

We zien dat onze weerstandscapaciteit is toegenomen en dat de grootte van de risico’s van de AD ook is toegenomen. Ten opzichte van de MPB 2017-2020 verbetert het weerstandsvermogen eind 2017 van 0,29 naar 0,67. Dat is nog steeds onvoldoende (<1).
In 2018 en de jaren daarna verbetert ons weerstandsvermogen echter snel, via 1,7 eind 2018 naar 3,0 eind 2022.