(bedragen × € 1.000)
activa Ext. codeNaamElement naamEl31-12-2017 Type01-01-2017 Mutatie soortMutatie Bedrag
00Immateriele vaste activa
-Bijdrage aan activa in eigendom van derden€ 2.902€ 2.140€ 762
01Materiele vaste activa
-Economisch nut€ 483.302€ 498.183€ -14.881
-Economisch nut, met heffingsgrondslag€ 43.594€ 47.176€ -3.582
-Maatschappelijk nut€ 15.140€ 8.557€ 6.583
02Financiële vaste activa
-Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen€ 1.659€ 1.659€ 0
-Leningen aan woningbouwverenigingen€ 16.900€ 21.400€ -4.500
-Overige langlopende leningen€ 34.614€ 36.687€ -2.073
03Voorraden
-Niet in exploitatie genomen bouwgronden€ 6.051€ 0€ 6.051
-Onderhanden werk€ 63.657€ 55.810€ 7.847
-Voortuitbetalingen€ 53€ 74€ -21
04Vorderingen op korte termijn (< 1 jaar)
-Vorderingen op openbare lichamen€ 25.501€ 22.227€ 3.274
-Overige vorderingen€ 11.477€ 9.835€ 1.642
-Rekening courant€ 764€ 636€ 128
05Liquide middelen
-Liquide middelen€ 1.590€ 3.781€ -2.191
06Overlopende activa
-Nog te ontvangen bijdragen van de overige overheid€ 1.018€ 1.761€ -743
-Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk€ 4.832€ 5.901€ -1.069
-Overige overlopende activa€ 30.457€ 26.143€ 4.314
003Bijdrage aan activa in eigendom van derdenCumul. aanschafwaarde tm vorig jaar003BegingbalansAlgemene mutatie€ 3.624
003Bijdrage aan activa in eigendom van derdenCumul. afschrijving tm vorig jaar003BegingbalansAlgemene mutatie€ -1.485
003Bijdrage aan activa in eigendom van derdenSportpark orderbos 19 atletiekb reno003Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 3
003Bijdrage aan activa in eigendom van derdenSportpark orderbos 19 atletiekb reno003Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 939
003Bijdrage aan activa in eigendom van derdenAfschrijving lopend jaar003Mutatie lopend jaarAfschrijving€ -179
004Gronden en terreinen m.e.n.Cumul. aanschafwaarde tm vorig jaar004BegingbalansAlgemene mutatie€ 54.393
004Gronden en terreinen m.e.n.Cumul. afschrijving tm vorig jaar004BegingbalansAlgemene mutatie€ -12.388
004Gronden en terreinen m.e.n.Erfpacht ro home fluitersweg nop004Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 85
004Gronden en terreinen m.e.n.Erfpacht IJsseldijk Pecobo (sillis)004Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1.571
004Gronden en terreinen m.e.n.Afschrijving lopend jaar004Mutatie lopend jaarAfschrijving€ -194
004Gronden en terreinen m.e.n.Afschrijving lopend jaar004Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ -8
005Woonruimten m.e.n.Cumul. aanschafwaarde tm vorig jaar005BegingbalansAlgemene mutatie€ 4.552
005Woonruimten m.e.n.Cumul. afschrijving tm vorig jaar005BegingbalansAlgemene mutatie€ -4.086
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Cumul. aanschafwaarde tm vorig jaar006BegingbalansAlgemene mutatie€ 556.285
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Cumul. afschrijving tm vorig jaar006BegingbalansAlgemene mutatie€ -169.342
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Vleugelschool Zuidbroek bouwk PCBO006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 174
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Kampheuvellaan 60 H'loo College nieu006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 25
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Kampheuvellaan 60 H'loo College nieu006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Kampheuvellaan 60 H'loo College nieu006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Kampheuvellaan 60 H'loo College nieu006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 181
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Kampheuvellaan 60 H'loo College nieu006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Kampheuvellaan 60 H'loo College nieu006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 5
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Kampheuvellaan 60 H'loo College nieu006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 153
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Kampheuvellaan 60 H'loo College nieu006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 3
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Kampheuvellaan 60 H'loo College nieu006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 3
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Agricolastraat 36 MLKing verv.nieuwb006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 109
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.gymlok renovatie006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 16
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.gymlok renovatie006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 819
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.gymlok renovatie006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.gymlok renovatie006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.gymlok renovatie006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 4
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.gymlok renovatie006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 6
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.gijbr verv nwbouw006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 350
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.gentstr 594 renov006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1.246
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Renovatie theehuis park Berg & Bos006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 28
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Renovatie theehuis park Berg & Bos006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Renovatie theehuis park Berg & Bos006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 111
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Renovatie theehuis park Berg & Bos006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Renovatie theehuis park Berg & Bos006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 22
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Renovatie theehuis park Berg & Bos006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Renovatie theehuis park Berg & Bos006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.H.v.d.s., advieskosten006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.H.v.d.s., advieskosten006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -32
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.H.v.d.s., advieskosten006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 28
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.H.v.d.s., advieskosten006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -9
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.H.v.d.s., advieskosten006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 165
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.H.v.d.s., advieskosten006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 13
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.H.v.d.s., advieskosten006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -7
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.H.v.d.s., advieskosten006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -11
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.H.v.d.s., advieskosten006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.H.v.d.s., advieskosten006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.H.v.d.s., advieskosten006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.H.v.d.s., advieskosten006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 82
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.H.v.d.s., advieskosten006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 16
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.H.v.d.s., advieskosten006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.H.v.d.s., advieskosten006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -18
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.H.v.d.s., advieskosten006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 41
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.H.v.d.s., advieskosten006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.H.v.d.s., advieskosten006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.H.v.d.s., advieskosten006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 110
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.H.v.d.s., advieskosten006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 22
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.H.v.d.s., advieskosten006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 250
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.H.v.d.s., advieskosten006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.H.v.d.s., advieskosten006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 21
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.H.v.d.s., advieskosten006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.H.v.d.s., advieskosten006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 171
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.H.v.d.s., advieskosten006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -17
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.H.v.d.s., advieskosten006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 23
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Wgb noord, gebouw006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Wgb noord, gebouw006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Wgb noord, gebouw006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Wgb noord, gebouw006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 16
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Wgb noord, gebouw006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 22
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Wgb noord, gebouw006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 3
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Wgb noord, gebouw006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Wgb noord, gebouw006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 29
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Wgb noord, gebouw006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 16
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Wgb noord, gebouw006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Wgb noord, gebouw006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Wgb noord, gebouw006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 19
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Wgb noord, gebouw006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 39
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Wgb noord, gebouw006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Wgb noord, gebouw006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Wgb noord, gebouw006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Wgb noord, gebouw006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Wgb noord, gebouw006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 10
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Wgb noord, gebouw006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 44
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Wgb noord, gebouw006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Wgb noord, gebouw006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 61
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Verbouw. entree Huis voor Sch. Kunst006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Verbouw. entree Huis voor Sch. Kunst006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 4
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Verbouwing entree Coda006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 4
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Verbouwing entree Coda006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 9
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Verbouwing entree Coda006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 10
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Afschrijving lopend jaar006Mutatie lopend jaarAfschrijving€ -11.648
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Cumul. aanschafwaarde tm vorig jaar007BegingbalansAlgemene mutatie€ 34.312
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Cumul. afschrijving tm vorig jaar007BegingbalansAlgemene mutatie€ -24.429
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Beken en sprengen algemeen007Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -2
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Beken en sprengen algemeen007Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ 148
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Beek in Kerschoten007Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -62
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Beek in Kerschoten007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 13
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Beek in Kerschoten007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 13
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Beek in Kerschoten007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 9
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Beek in Kerschoten007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 4
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Beek in Kerschoten007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 12
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Beek in Kerschoten007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 22
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Beek in Kerschoten007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 3
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Beek in Kerschoten007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 5
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Beek in Kerschoten007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 15
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Beek in Kerschoten007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 8
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Beek in Kerschoten007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Beek in Kerschoten007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 10
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Beek in Kerschoten007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Beek in Kerschoten007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 12
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Beek in Kerschoten007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 3
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Beek in Kerschoten007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 3
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Beek in Kerschoten007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Beek in Kerschoten007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Beek in Kerschoten007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -2
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Driehuizerspreng007Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -25
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Driehuizerspreng007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 4
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Driehuizerspreng007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 50
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Driehuizerspreng007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Driehuizerspreng007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Driehuizerspreng007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 6
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Driehuizerspreng007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Driehuizerspreng007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 17
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Driehuizerspreng007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 3
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Driehuizerspreng007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Driehuizerspreng007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Driehuizerspreng007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 3
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Rode beek, BihO, duiker007Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -2
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Rode beek, BihO, duiker007Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -1
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Rode beek, BihO, duiker007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Rode beek, BihO, duiker007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Rode beek, BihO, duiker007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Rode beek, BihO, duiker007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Rode beek, BihO, duiker007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Schoolbeek007Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -5
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Schoolbeek007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 18
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Schoolbeek007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 28
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Schoolbeek007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 4
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Schoolbeek007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Schoolbeek007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 7
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek zuid007Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -5
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek zuid007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek zuid007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek zuid007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek zuid007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek zuid007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 5
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek zuid007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 3
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek zuid007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek midden007Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -18
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek midden007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 10
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek midden007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek midden007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek midden007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 8
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek midden007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 22
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek midden007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 7
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek midden007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek midden007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek midden007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek midden007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 33
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek midden007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek noord007Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -6
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek noord007Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -50
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek noord007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek noord007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 9
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek noord007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek noord007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek noord007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 44
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek noord007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek noord007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 29
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek noord007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek noord007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek noord007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 77
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek noord007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek noord007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 3
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek noord007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 31
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek noord007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek noord007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -1
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Grift centrum007Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -410
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Grift centrum007Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -160
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Grift centrum007Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -12
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Grift centrum007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Grift centrum007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 10
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Grift centrum007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Grift centrum007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 10
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Grift centrum007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 9
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Grift centrum007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Grift centrum007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 5
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Grift centrum007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Kayersbeek Zuiderpark007Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -10
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Kayersbeek Zuiderpark007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 7
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Kayersbeek Zuiderpark007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 6
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Kayersbeek Zuiderpark007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Kayersbeek Zuiderpark007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Kayersbeek Zuiderpark007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 3
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Kayersbeek Zuiderpark007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Kayersbeek Zuiderpark007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 7
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Kayersbeek Zuiderpark007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Kayersbeek Zuiderpark007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Afkoppelen 4 flats Lekstraat 2017007Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -35
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Afkoppelen 4 flats Lekstraat 2017007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 35
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Afk. V.C. Mheenpark007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -5
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Afk. V.C. Mheenpark007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 8
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Afk. V.C. Mheenpark007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -8
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Afk. V.C. Mheenpark007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -53
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Afk. V.C. Mheenpark007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 53
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Afk. V.C. Mheenpark007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 5
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Fietspad kanaaln, devtrst anklaarwg007Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -170
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Fietspad kanaaln, devtrst anklaarwg007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 198
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Fietspad kanaaln, devtrst anklaarwg007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 70
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Fietspad kanaaln, devtrst anklaarwg007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 22
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Fietspad kanaaln, devtrst anklaarwg007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 27
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Fietspad kanaaln, devtrst anklaarwg007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 11
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Fietspad kanaaln, devtrst anklaarwg007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 22
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Fietspad kanaaln, devtrst anklaarwg007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 14
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Afschrijving lopend jaar007Mutatie lopend jaarAfschrijving€ -325
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Afschrijving lopend jaar007Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ -14
008Vervoermiddelen m.e.n.Cumul. aanschafwaarde tm vorig jaar008BegingbalansAlgemene mutatie€ 7.864
008Vervoermiddelen m.e.n.Cumul. afschrijving tm vorig jaar008BegingbalansAlgemene mutatie€ -5.844
008Vervoermiddelen m.e.n.Dienstauto college008Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 58
008Vervoermiddelen m.e.n.V-690-DT Fiat Doblo008Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 29
008Vervoermiddelen m.e.n.V-690-DT Fiat Doblo008Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 7
008Vervoermiddelen m.e.n.V-007-DV Fiat Doblo008Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 11
008Vervoermiddelen m.e.n.V-007-DV Fiat Doblo008Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 29
008Vervoermiddelen m.e.n.09-BJB-5 Iveco daily008Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 75
008Vervoermiddelen m.e.n.V-878-DZ Fiat Doblo008Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 7
008Vervoermiddelen m.e.n.V-878-DZ Fiat Doblo008Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 29
008Vervoermiddelen m.e.n.V-985-DX fiat ducato6008Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 12
008Vervoermiddelen m.e.n.V-985-DX fiat ducato6008Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 40
008Vervoermiddelen m.e.n.08-BJB-5 Iveco daily008Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 75
008Vervoermiddelen m.e.n.V-986-DX fiat ducato7008Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 12
008Vervoermiddelen m.e.n.V-986-DX fiat ducato7008Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 40
008Vervoermiddelen m.e.n.V-604-DZ Fiat Doblo008Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 29
008Vervoermiddelen m.e.n.V-604-DZ Fiat Doblo008Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 7
008Vervoermiddelen m.e.n.V-298-DZ Fiat Doblo008Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 7
008Vervoermiddelen m.e.n.V-298-DZ Fiat Doblo008Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 29
008Vervoermiddelen m.e.n.V-062-GG Toyota Hilux008Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 33
008Vervoermiddelen m.e.n.V-062-GG Toyota Hilux008Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 11
008Vervoermiddelen m.e.n.V-363-FJ Iveco Daily 35c12v best.bus008Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 51
008Vervoermiddelen m.e.n.V-363-FJ Iveco Daily 35c12v best.bus008Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 17
008Vervoermiddelen m.e.n.John Deere 3270 2017-1008Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 38
008Vervoermiddelen m.e.n.John Deere 3270 2017-2008Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 38
008Vervoermiddelen m.e.n.John Deere 6110008Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 68
008Vervoermiddelen m.e.n.V-524-HV Fiat Ducato008Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 55
008Vervoermiddelen m.e.n.V-524-HV Fiat Ducato008Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 12
008Vervoermiddelen m.e.n.V-906-GP Fiat Ducato008Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 13
008Vervoermiddelen m.e.n.V-906-GP Fiat Ducato008Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 33
008Vervoermiddelen m.e.n.23/BJN/1 Iveco Daily008Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 74
008Vervoermiddelen m.e.n.V-127-FJ Fiat Ducato008Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 20
008Vervoermiddelen m.e.n.V-127-FJ Fiat Ducato008Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
008Vervoermiddelen m.e.n.V-425-HZ Fiat Ducato008Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
008Vervoermiddelen m.e.n.V-425-HZ Fiat Ducato008Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 20
008Vervoermiddelen m.e.n.Afschrijving lopend jaar008Mutatie lopend jaarAfschrijving€ -506
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.Cumul. aanschafwaarde tm vorig jaar009BegingbalansAlgemene mutatie€ 33.283
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.Cumul. afschrijving tm vorig jaar009BegingbalansAlgemene mutatie€ -16.356
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.Herinrichting trouwzaal009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 44
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.Herinrichting trouwzaal009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.Vervanging telefooncentrale 2014009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -3
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.Vervanging telefooncentrale 2014009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 3
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.Vervanging telefooncentrale 2014009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -1
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.Vervanging telefooncentrale 2014009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 26
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.TIS 2016009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.TIS 2016009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 14
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.TIS innovatie 2016009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 9
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.TIS innovatie 2016009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.TIS innovatie 2016009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 32
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.Routine-inv RI 2014009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.TIS 2014009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -94
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.TIS 2014009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.TIS 2015009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.TIS 2015009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.TIS 2015009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 102
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.I-Nup 2015009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.I-Nup 2015009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.I-Nup 2015009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 21
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.I-Nup 2015009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 4
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.I-Nup 2015009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 8
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.I-Nup 2015009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.I-Nup 2015009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.I-Nup 2015009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.I-Nup 2015009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 3
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.I-Nup 2015009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 39
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.Vervanging generieke appl. 2016009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.Vervanging generieke appl. 2016009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 17
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.Vervanging generieke appl. 2016009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 7
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.Vervanging generieke appl. 2016009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 92
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.Vervanging generieke appl. 2016009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.Scanner postkamer009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 23
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.Scanner postkamer009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.Routine-inv RI009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 7
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.Routine-inv RI009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.TIS 2017009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 56
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.VDZ: Algemeen/inhuur009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 81
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.VDZ: Algemeen/inhuur009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 91
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.VDZ: Algemeen/inhuur009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 56
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.VDZ: Werkgebouw Zuid009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.VDZ: Werkgebouw Zuid009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 26
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.VDZ: Brandweerkazerne009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.VDZ: Brandweerkazerne009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 10
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.VDZ: Orpheus009Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -23
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.VDZ: Orpheus009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.VDZ: Malkander009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.VDZ: Malkander009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 10
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.VDZ: ACEC009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.VDZ: ACEC009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 13
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.VDZ: ACEC009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 8
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.VDZ: CODA009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.VDZ: Stadhuis009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.VDZ: Stadhuis009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.VDZ: P-garage Brinkpark009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.VDZ: Omnizorg009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.VDZ: Omnisport009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.VDZ: Overige oblecten009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.VDZ: Overige oblecten009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 3
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.VDZ: Overige oblecten009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.VDZ: Overige oblecten009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.Holder C250009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 76
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.Toro grasmaaier gm3280 4wd009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 26
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.Toro grasmaaier gm3280 4wd009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 26
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.Materieel gladheidbestrijding 2017009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 212
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.Sporthal matenp. heemradenlaan 130009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 43
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.Sporthal hiethof veldhofweg 33009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 8
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.Kantine/sporthal zilverschoon 112009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 43
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.Gymlokaal fortlaan 6009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 7
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.Apparaatslasten totale vdz krediet009Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -5
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.Afschrijving lopend jaar009Mutatie lopend jaarAfschrijving€ -2.550
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.Afschrijving lopend jaar009Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ 14
010Overig m.e.n.Cumul. aanschafwaarde tm vorig jaar010BegingbalansAlgemene mutatie€ 11.932
010Overig m.e.n.Cumul. afschrijving tm vorig jaar010BegingbalansAlgemene mutatie€ -5.980
010Overig m.e.n.Inrichting SC010Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 9
010Overig m.e.n.Inrichting SC010Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
010Overig m.e.n.Afschrijving lopend jaar010Mutatie lopend jaarAfschrijving€ -612
013Bedrijfsgebouwen m.h.Cumul. aanschafwaarde tm vorig jaar013BegingbalansAlgemene mutatie€ 7.764
013Bedrijfsgebouwen m.h.Cumul. afschrijving tm vorig jaar013BegingbalansAlgemene mutatie€ -2.037
013Bedrijfsgebouwen m.h.Afschrijving lopend jaar013Mutatie lopend jaarAfschrijving€ -263
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Cumul. aanschafwaarde tm vorig jaar014BegingbalansAlgemene mutatie€ 54.112
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Cumul. afschrijving tm vorig jaar014BegingbalansAlgemene mutatie€ -14.555
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -139
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -49
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -10
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -70
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -1
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -173
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -53
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -10
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -2
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -165
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -54
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -17
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -19
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 150
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 17
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 8
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 48
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 6
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 88
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 19
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -1
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 4
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 4
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 6
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 10
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 10
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 122
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 9
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 61
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 46
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 4
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -1
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 6
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 46
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 50
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 3
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 23
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 4
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 14
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvest. pompen en gemalen014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -119
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvest. pompen en gemalen014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 17
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvest. pompen en gemalen014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 102
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -12
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -137
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -54
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -16
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -1
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -123
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -167
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -45
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -2
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -1
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -133
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -7
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ 0
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -467
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -103
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -147
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -17
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -66
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -143
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -169
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -35
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -2
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -5
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -10
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 10
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 89
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 22
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 5
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 40
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 147
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 5
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 6
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 7
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 115
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 5
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 14
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 3
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 15
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 22
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 13
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 10
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 61
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 406
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 19
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 5
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 147
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 53
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 17
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 118
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 5
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 8
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 145
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 124
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 115
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 35
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 8
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 48
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Knelpunten riolering 2017-2021014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 87
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Knelpunten riolering 2017-2021014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 31
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Knelpunten riolering 2017-2021014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 13
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Afschrijving lopend jaar014Mutatie lopend jaarAfschrijving€ -1.937
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Afschrijving lopend jaar014Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 375
016Machines, apparaten en installaties m.h.VDZ: Circulus016Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
016Machines, apparaten en installaties m.h.Woonhuis koningsweg 20016Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
016Machines, apparaten en installaties m.h.Woonhuis koningsweg 20016Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
017Overig m.h.Cumul. aanschafwaarde tm vorig jaar017BegingbalansAlgemene mutatie€ 4.470
017Overig m.h.Cumul. afschrijving tm vorig jaar017BegingbalansAlgemene mutatie€ -2.579
017Overig m.h.Afschrijving lopend jaar017Mutatie lopend jaarAfschrijving€ -1.892
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Cumul. aanschafwaarde tm vorig jaar021BegingbalansAlgemene mutatie€ 15.724
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Cumul. afschrijving tm vorig jaar021BegingbalansAlgemene mutatie€ -7.167
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Wet uitkering wegen 2016021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 65
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Wet uitkering wegen 2016021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Wet uitkering wegen 2016021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -229
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -203
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 8
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 5
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 48
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -20
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 4
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -336
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -1.082
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 5
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 8
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -35
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 9
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 9
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 7
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 3
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -6
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 167
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 245
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 10
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 7
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 24
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 28
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 20
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 4
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 5
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -232
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 47
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 174
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 41
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 100
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -40
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -4
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -37
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 4
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 6
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 18
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 556
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 6
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1.275
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 44
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1.164
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -3
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 443
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 9
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 4
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 183
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 11
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 5
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -17
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 3
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -401
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 233
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 4
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 67
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1.128
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -6
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 214
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -122
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 4
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 20
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 5
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 7
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 14
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 424
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 6
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -38
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 10
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -3
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -60
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 23
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -18
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -146
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -118
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 234
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen gesloten 2018 inv.mmn021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 4
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen gesloten 2018 inv.mmn021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 6
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen gesloten 2018 inv.mmn021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhard. elem. 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 102
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhard. elem. 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 8
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhard. elem. 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 84
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhard. elem. 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 676
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhard. elem. 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 8
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhard. elem. 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 6
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhard. elem. 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -21
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhard. elem. 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -2
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhard. elem. 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhard. elem. 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 7
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhard. elem. 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 11
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhard. elem. 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhard. elem. 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 6
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhard. elem. 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 5
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhard. elem. 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 14
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhard. elem. 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 205
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhard. elem. 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 112
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhard. elem. 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -71
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhard. elem. 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 247
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhard. elem. 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 149
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhard. elem. 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 8
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhard. elem. 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 120
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhard. elem. 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Bruggen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 180
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Zwitsal, zwitsalpark021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 4
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Zwitsal, zwitsalpark021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 29
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Zwitsal, zwitsalpark021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 15
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Zwitsal, zwitsalpark021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 41
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Zwitsal, zwitsalpark021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 142
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Leienplein, herinrichting021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Leienplein, herinrichting021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Leienplein, herinrichting021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Openb. verlicht. Eksbosweg-Polderweg021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 55
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verv. tegels door asfalt fietspaden021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 85
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Realisatie PRIS021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 201
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Realisatie PRIS021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -10
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Afschrijving lopend jaar021Mutatie lopend jaarAfschrijving€ -770
023Machines, apparaten en installaties m.m.n.Armaturen 2017023Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 116
023Machines, apparaten en installaties m.m.n.Armaturen 2017023Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -22
023Machines, apparaten en installaties m.m.n.Masten 2017023Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 321
023Machines, apparaten en installaties m.m.n.Masten 2017023Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -33
023Machines, apparaten en installaties m.m.n.VRI's 2017023Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -143
023Machines, apparaten en installaties m.m.n.VRI's 2017023Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 16
023Machines, apparaten en installaties m.m.n.VRI's 2017023Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
023Machines, apparaten en installaties m.m.n.VRI's 2017023Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 353
023Machines, apparaten en installaties m.m.n.Afschrijving lopend jaar023Mutatie lopend jaarAfschrijving€ -5
024Overig m.m.n.Groenaanleg 2017024Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -17
024Overig m.m.n.Groenaanleg 2017024Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 50
024Overig m.m.n.Groenaanleg 2017024Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -14
024Overig m.m.n.Groenaanleg 2017024Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 100
024Overig m.m.n.Bomen 2017024Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
024Overig m.m.n.Bomen 2017024Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -50
024Overig m.m.n.Bomen 2017024Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
024Overig m.m.n.Bomen 2017024Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 3
024Overig m.m.n.Bomen 2017024Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 28
024Overig m.m.n.Bomen 2017024Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 87
024Overig m.m.n.Speelvoorzien. 2017024Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 37
024Overig m.m.n.Speelvoorzien. 2017024Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 30
024Overig m.m.n.Speelvoorzien. 2017024Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 34
024Overig m.m.n.Afschrijving lopend jaar024Mutatie lopend jaarAfschrijving€ -2
025Kapitaalverstrekking aan deelnemingenBeginbalans025BegingbalansAlgemene mutatie€ 1.659
027Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijenBeginbalans027BegingbalansAlgemene mutatie€ 0
028Leningen aan woningbouwcorporatiesBeginbalans028BegingbalansAlgemene mutatie€ 21.400
028Leningen aan woningbouwcorporatiesMutaties lopend jaar028Mutatie lopend jaarAflossingen€ -4.500
029Leningen aan deelnemingenMutaties lopend jaar029Mutatie lopend jaarVerstrekte leningen€ 71
032Overige langlopende leningenBeginbalans032BegingbalansAflossingen€ -636
032Overige langlopende leningenBeginbalans032BegingbalansAlgemene mutatie€ 37.322
032Overige langlopende leningenMutaties lopend jaar032Mutatie lopend jaarAflossingen€ -363
032Overige langlopende leningenMutaties lopend jaar032Mutatie lopend jaarVerstrekte leningen€ 925
032Overige langlopende leningenOverig verstrekte leningen RL032Mutatie lopend jaarAflossingen€ -3.100
032Overige langlopende leningenOverig verstrekte leningen RL032Mutatie lopend jaarVerstrekte leningen€ 594
036Overige grond- en hulpstoffenVoorziening Grondbedrijf036Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ 0
036Overige grond- en hulpstoffenGrondbedrijf projecten036Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ 6.051
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037BegingbalansAlgemene mutatie€ 11
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037BegingbalansAlgemene mutatie€ 430
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)Voorziening Grondbedrijf037BegingbalansAlgemene mutatie€ -93.882
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)Grondbedrijf projecten037BegingbalansAlgemene mutatie€ 149.252
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 0
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 0
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ -10
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 6
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ -8
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 1
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ -4
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 8
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ -4
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ -1
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ -5
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 4
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 4
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ -5
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 11
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 5
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 5
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 2
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 14
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ -6
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 5
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 0
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 1
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 4
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ -307
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 102
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ -1
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 0
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 7
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ -4
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 10
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ -4
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 6
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ -10
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ -5
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ -7
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 307
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ -6
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ -1
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 4
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ -11
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 0
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 0
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 10
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 1
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ -2
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 1
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ -1
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ -14
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ -102
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ -4
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 12
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ -1
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ -2
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ -5
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 96
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 4
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 5
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 0
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 0
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ -96
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 1
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 2
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 4
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 0
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ -12
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 0
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 2
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ -2
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ -4
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)KP lvspitsbergen asselsrstr jachtln037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 6
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)KP lvspitsbergen asselsrstr jachtln037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 13
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)KP lvspitsbergen asselsrstr jachtln037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 14
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)KP lvspitsbergen asselsrstr jachtln037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 11
039VooruitbetalingenVooruitbetalingen POW039BegingbalansAlgemene mutatie€ 74
040OmzetbelastingBTW af te dragen laag040BegingbalansAlgemene mutatie€ 325
040OmzetbelastingBTW nul boekingen040Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ 0
040OmzetbelastingBTW af te dragen hoog040Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ 0
040OmzetbelastingBTW terug te vorderen PPS GRB040Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ 13
040OmzetbelastingBTW af te dragen PPS GRB040Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ -60
041Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)Beginbalans041BegingbalansAlgemene mutatie€ 3.751
045DebiteurenBeginbalans045BegingbalansAlgemene mutatie€ 20.616
045DebiteurenDummy045BegingbalansAlgemene mutatie€ 6.830
045DebiteurenVoorz.dub.deb.grondzaken045Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ 15
049Liquide middelen (kas, banksaldi)ABN-Amro Hoofdrekening049BegingbalansAlgemene mutatie€ 23.457
049Liquide middelen (kas, banksaldi)ABN-Amro Parkeerbeheer049BegingbalansAlgemene mutatie€ 631
049Liquide middelen (kas, banksaldi)ABN-Amro Parkeerbelasting049BegingbalansAlgemene mutatie€ 0
049Liquide middelen (kas, banksaldi)ABN-Amro Nodr049BegingbalansAlgemene mutatie€ 0
049Liquide middelen (kas, banksaldi)Bank Stadsbank049BegingbalansAlgemene mutatie€ 430
049Liquide middelen (kas, banksaldi)ABN-Amro PPDC049BegingbalansAlgemene mutatie€ 13
049Liquide middelen (kas, banksaldi)ABN-Amro 621947962 deb.049BegingbalansAlgemene mutatie€ 194
049Liquide middelen (kas, banksaldi)ABN-Amro 621953628 sam alg.049BegingbalansAlgemene mutatie€ -20.363
049Liquide middelen (kas, banksaldi)RABO algemeen049BegingbalansAlgemene mutatie€ 8
049Liquide middelen (kas, banksaldi)BNG algemeen049BegingbalansAlgemene mutatie€ 7
049Liquide middelen (kas, banksaldi)ING Algemeen049BegingbalansAlgemene mutatie€ 35
049Liquide middelen (kas, banksaldi)KAS algemeen049BegingbalansAlgemene mutatie€ -3.736
049Liquide middelen (kas, banksaldi)Kas b & o049BegingbalansAlgemene mutatie€ 1
049Liquide middelen (kas, banksaldi)ABN-Amro Huren en Pachten049BegingbalansAlgemene mutatie€ 3.099
049Liquide middelen (kas, banksaldi)Tussenrekening banken049BegingbalansAlgemene mutatie€ 5
049Liquide middelen (kas, banksaldi)ABN-Amro 6211954993 stadsbank049Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ 591
049Liquide middelen (kas, banksaldi)Kas b & o049Mutatie lopend jaarAflossingen€ -19
049Liquide middelen (kas, banksaldi)Kas b & o049Mutatie lopend jaarVerstrekte leningen€ 20
049Liquide middelen (kas, banksaldi)Kas Saldo SWH049Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ 17
049Liquide middelen (kas, banksaldi)Inleg Kasgeld SWH049Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ 4
049Liquide middelen (kas, banksaldi)Kruisposten049Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ 3
051Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk03.6 Overige onderhanden werk051BegingbalansAlgemene mutatie€ 35
051Nog te ontvangen bijdragen van het RijkOverlopende Activa/passiva wa051BegingbalansAlgemene mutatie€ 4.613
051Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk03.6 Overige onderhanden werk051BegingbalansAlgemene mutatie€ 1.253
051Nog te ontvangen bijdragen van het RijkOverlopende Activa/passiva vr051Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ 1.948
051Nog te ontvangen bijdragen van het RijkOverlopende Activa/passiva financien051Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ 60
052Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid03.6 Overige onderhanden werk052BegingbalansAlgemene mutatie€ 1.192
052Nog te ontvangen bijdragen van overige overheidOverlopende Activa/passiva jzw052BegingbalansAlgemene mutatie€ 358
052Nog te ontvangen bijdragen van overige overheidOverlopende Activa/passiva wa052BegingbalansAlgemene mutatie€ 173
052Nog te ontvangen bijdragen van overige overheidOverlopende Activa/passiva org052BegingbalansAlgemene mutatie€ 39
052Nog te ontvangen bijdragen van overige overheidOverlopende Activa/passiva pow052Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ 110
052Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid03.6 Overige onderhanden werk052Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ 542
053Overige overlopende activaOverlopende Activa/passiva sr053BegingbalansAlgemene mutatie€ 190
053Overige overlopende activa03.6 Overige onderhanden werk053BegingbalansAlgemene mutatie€ 6.728
053Overige overlopende activaOverlopende Activa/passiva jzw053BegingbalansAlgemene mutatie€ 4.624
053Overige overlopende activaOverlopende Activa/passiva wa053BegingbalansAlgemene mutatie€ 389
053Overige overlopende activaOverlopende activa/passiva B&O053BegingbalansAlgemene mutatie€ 182
053Overige overlopende activa03.6 Overige onderhanden werk053BegingbalansAlgemene mutatie€ 7.657
053Overige overlopende activaOverlopende Activa/passiva vr053BegingbalansAlgemene mutatie€ 250
053Overige overlopende activaOverlopende Activa/passiva org053BegingbalansAlgemene mutatie€ 23
053Overige overlopende activaBeginbalans053BegingbalansAlgemene mutatie€ -4.926
053Overige overlopende activaOverlopende Activa/passiva financien053BegingbalansAlgemene mutatie€ 10.705
053Overige overlopende activaOverlopende Activa/passiva informati053BegingbalansAlgemene mutatie€ 320
053Overige overlopende activaOverlopende Activa/passiva dr053Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ 362
053Overige overlopende activa03.6 Overige onderhanden werk053Mutatie lopend jaarAflossingen€ 0
053Overige overlopende activaTransitorische rente beleggingen053Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ 977
053Overige overlopende activaTransitorische rente dag/kas053Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ 7
054Algemene reserveDe Saldireserve en de reserve eenmalige bestedingen zijn m.i.v. 1-1-2008 samengevoegd. De reserve is een buffer t.b.v. rekening-uitkomsten; wordt ook wel gebruikt ter dekking van incidentele uitgaven054BegingbalansAlgemene mutatie€ 16.370
054Algemene reserveBeginbalans054BegingbalansAlgemene mutatie€ 5.043
054Algemene reserveDe Saldireserve en de reserve eenmalige bestedingen zijn m.i.v. 1-1-2008 samengevoegd. De reserve is een buffer t.b.v. rekening-uitkomsten; wordt ook wel gebruikt ter dekking van incidentele uitgaven054Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 12
054Algemene reserveDe Saldireserve en de reserve eenmalige bestedingen zijn m.i.v. 1-1-2008 samengevoegd. De reserve is een buffer t.b.v. rekening-uitkomsten; wordt ook wel gebruikt ter dekking van incidentele uitgaven054Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 98
054Algemene reserveDe Saldireserve en de reserve eenmalige bestedingen zijn m.i.v. 1-1-2008 samengevoegd. De reserve is een buffer t.b.v. rekening-uitkomsten; wordt ook wel gebruikt ter dekking van incidentele uitgaven054Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 411
054Algemene reserveDe Saldireserve en de reserve eenmalige bestedingen zijn m.i.v. 1-1-2008 samengevoegd. De reserve is een buffer t.b.v. rekening-uitkomsten; wordt ook wel gebruikt ter dekking van incidentele uitgaven054Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 9.342
054Algemene reserveDe Saldireserve en de reserve eenmalige bestedingen zijn m.i.v. 1-1-2008 samengevoegd. De reserve is een buffer t.b.v. rekening-uitkomsten; wordt ook wel gebruikt ter dekking van incidentele uitgaven054Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -902
054Algemene reserveDe Saldireserve en de reserve eenmalige bestedingen zijn m.i.v. 1-1-2008 samengevoegd. De reserve is een buffer t.b.v. rekening-uitkomsten; wordt ook wel gebruikt ter dekking van incidentele uitgaven054Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -756
054Algemene reserveDe Saldireserve en de reserve eenmalige bestedingen zijn m.i.v. 1-1-2008 samengevoegd. De reserve is een buffer t.b.v. rekening-uitkomsten; wordt ook wel gebruikt ter dekking van incidentele uitgaven054Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -3.321
054Algemene reserveDe Saldireserve en de reserve eenmalige bestedingen zijn m.i.v. 1-1-2008 samengevoegd. De reserve is een buffer t.b.v. rekening-uitkomsten; wordt ook wel gebruikt ter dekking van incidentele uitgaven054Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -23.235
055BestemmingsreservesGecombineerde reserve voor diverse doeleinden055BegingbalansAlgemene mutatie€ -6.147
055BestemmingsreservesT.b.v. algemeen ondernemersrisico's van het Grondbedrijf.055BegingbalansAlgemene mutatie€ -12.680
055BestemmingsreservesWaarborgen continuïteit van de bedrijfsvoering055BegingbalansAlgemene mutatie€ -1.389
055BestemmingsreservesAanplant nieuwe bomen ter compensatie gekapte bomen055BegingbalansAlgemene mutatie€ -212
055BestemmingsreservesDeze reserve wordt gebruikt om de kosten van het wegen onderhoud te dekken. Exploitatie tekorten worden verrekkend met deze reserve.055BegingbalansAlgemene mutatie€ -3.035
055BestemmingsreservesReserve t.b.v. opvang fluctuaties in de uitgaven/inkomsten055BegingbalansAlgemene mutatie€ -4.804
055BestemmingsreservesOndersteuning van sportevenementen055BegingbalansAlgemene mutatie€ -48
055BestemmingsreservesRegelmatig financieel kunnen participeren in topsportevenementen055BegingbalansAlgemene mutatie€ -9
055BestemmingsreservesDekking voor tekorten in het sociaal domein. Overschotten in het sociaal domein worden toegevoegd.055BegingbalansAlgemene mutatie€ -15.738
055BestemmingsreservesGeoormerkte gelden055BegingbalansAlgemene mutatie€ -14.841
055BestemmingsreservesDekking huisvestingskosten personeel055BegingbalansAlgemene mutatie€ -1.581
055BestemmingsreservesMiddelen ten behoeve van het onderhoud van het stadhuis055BegingbalansAlgemene mutatie€ -2.336
055BestemmingsreservesMiddelen om de mobiliteit te bevorderen055BegingbalansAlgemene mutatie€ -2.337
055BestemmingsreservesReserve bedrijfsvoering GRF055BegingbalansAlgemene mutatie€ -50
055BestemmingsreservesBestemd voor continuïteit in tariefstelling bouwleges.055BegingbalansAlgemene mutatie€ -2.500
055BestemmingsreservesDekking van optredende tekorten055BegingbalansAlgemene mutatie€ -119
055BestemmingsreservesReservering ten behoeven van periodiek (1 maal per 7 jaar) terugkomende werkzaamheden.055BegingbalansAlgemene mutatie€ -159
055BestemmingsreservesTer dekking van kosten voor grondwaterbeheer055BegingbalansAlgemene mutatie€ -473
055BestemmingsreservesParkeervoorzieningen en stimulering fiets en OV ter ontsluiting binnenstad055BegingbalansAlgemene mutatie€ -756
055BestemmingsreservesDeelneming in NV luchthaven Teuge (ter dekking kapitaallasten herstructurering Teuge)055BegingbalansAlgemene mutatie€ -896
055BestemmingsreservesDekking kapitaallasten Transformatieplan.055BegingbalansAlgemene mutatie€ -3.041
055BestemmingsreservesDeze reserve dient als egalisatiereserve voor de overschotten en tekorten in een jaarschijf voor de kosten van het opruimen van explosieven.055BegingbalansAlgemene mutatie€ -849
055BestemmingsreservesGecombineerde reserve voor diverse doeleinden055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 48
055BestemmingsreservesGecombineerde reserve voor diverse doeleinden055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 71
055BestemmingsreservesGecombineerde reserve voor diverse doeleinden055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 138
055BestemmingsreservesGecombineerde reserve voor diverse doeleinden055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 1.127
055BestemmingsreservesGecombineerde reserve voor diverse doeleinden055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 1.349
055BestemmingsreservesGecombineerde reserve voor diverse doeleinden055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 72
055BestemmingsreservesGecombineerde reserve voor diverse doeleinden055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 5
055BestemmingsreservesGecombineerde reserve voor diverse doeleinden055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 535
055BestemmingsreservesGecombineerde reserve voor diverse doeleinden055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 523
055BestemmingsreservesGecombineerde reserve voor diverse doeleinden055Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -1.972
055BestemmingsreservesGecombineerde reserve voor diverse doeleinden055Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -183
055BestemmingsreservesT.b.v. algemeen ondernemersrisico's van het Grondbedrijf.055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 6.797
055BestemmingsreservesT.b.v. algemeen ondernemersrisico's van het Grondbedrijf.055Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -14.466
055BestemmingsreservesWaarborgen continuïteit van de bedrijfsvoering055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 834
055BestemmingsreservesWaarborgen continuïteit van de bedrijfsvoering055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 61
055BestemmingsreservesWaarborgen continuïteit van de bedrijfsvoering055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 451
055BestemmingsreservesWaarborgen continuïteit van de bedrijfsvoering055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 16
055BestemmingsreservesWaarborgen continuïteit van de bedrijfsvoering055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 368
055BestemmingsreservesWaarborgen continuïteit van de bedrijfsvoering055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 51
055BestemmingsreservesWaarborgen continuïteit van de bedrijfsvoering055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 95
055BestemmingsreservesWaarborgen continuïteit van de bedrijfsvoering055Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -1.887
055BestemmingsreservesWaarborgen continuïteit van de bedrijfsvoering055Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -600
055BestemmingsreservesAanplant nieuwe bomen ter compensatie gekapte bomen055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 50
055BestemmingsreservesAanplant nieuwe bomen ter compensatie gekapte bomen055Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -169
055BestemmingsreservesDeze reserve wordt gebruikt om de kosten van het wegen onderhoud te dekken. Exploitatie tekorten worden verrekkend met deze reserve.055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 3.035
055BestemmingsreservesReserve t.b.v. opvang fluctuaties in de uitgaven/inkomsten055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 707
055BestemmingsreservesOndersteuning van sportevenementen055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 48
055BestemmingsreservesOndersteuning van sportevenementen055Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -44
055BestemmingsreservesRegelmatig financieel kunnen participeren in topsportevenementen055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 9
055BestemmingsreservesDekking voor tekorten in het sociaal domein. Overschotten in het sociaal domein worden toegevoegd.055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 4.654
055BestemmingsreservesDekking voor tekorten in het sociaal domein. Overschotten in het sociaal domein worden toegevoegd.055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 339
055BestemmingsreservesDekking voor tekorten in het sociaal domein. Overschotten in het sociaal domein worden toegevoegd.055Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -60
055BestemmingsreservesDekking voor tekorten in het sociaal domein. Overschotten in het sociaal domein worden toegevoegd.055Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -374
055BestemmingsreservesGeoormerkte gelden055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 120
055BestemmingsreservesGeoormerkte gelden055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 10.771
055BestemmingsreservesGeoormerkte gelden055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 1.791
055BestemmingsreservesGeoormerkte gelden055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 275
055BestemmingsreservesGeoormerkte gelden055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 1.237
055BestemmingsreservesGeoormerkte gelden055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 126
055BestemmingsreservesGeoormerkte gelden055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 160
055BestemmingsreservesGeoormerkte gelden055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 361
055BestemmingsreservesGeoormerkte gelden055Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -300
055BestemmingsreservesGeoormerkte gelden055Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -187
055BestemmingsreservesGeoormerkte gelden055Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -1.116
055BestemmingsreservesGeoormerkte gelden055Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -1.289
055BestemmingsreservesGeoormerkte gelden055Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -40
055BestemmingsreservesGeoormerkte gelden055Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -40
055BestemmingsreservesGeoormerkte gelden055Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -170
055BestemmingsreservesGeoormerkte gelden055Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -760
055BestemmingsreservesGeoormerkte gelden055Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -400
055BestemmingsreservesMiddelen ten behoeve van het onderhoud van het stadhuis055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 2.000
055BestemmingsreservesMiddelen om de mobiliteit te bevorderen055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 1.900
055BestemmingsreservesDekking van optredende tekorten055Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ 119
055BestemmingsreservesReservering ten behoeven van periodiek (1 maal per 7 jaar) terugkomende werkzaamheden.055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 159
055BestemmingsreservesReserve zwitsal park055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 1.738
055BestemmingsreservesReserve zwitsal park055Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -10.451
055BestemmingsreservesTer dekking van kosten voor grondwaterbeheer055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 31
055BestemmingsreservesTer dekking van kosten voor grondwaterbeheer055Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -770
055BestemmingsreservesParkeervoorzieningen en stimulering fiets en OV ter ontsluiting binnenstad055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 756
055BestemmingsreservesDeelneming in NV luchthaven Teuge (ter dekking kapitaallasten herstructurering Teuge)055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 896
055BestemmingsreservesDekking kapitaallasten Transformatieplan.055Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ 3.041
055BestemmingsreservesDeze reserve dient als egalisatiereserve voor de overschotten en tekorten in een jaarschijf voor de kosten van het opruimen van explosieven.055Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -405
056Saldo van rekeningBeginbalans056BegingbalansAlgemene mutatie€ -5.044
056Saldo van rekeningResultaat boekjaar056Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -19.853
057VoorzieningenTer dekking van kosten voor specifieke wijkontwikkelingsprojecten die reeds zijn toegezegd aan de wijkraden057BegingbalansAlgemene mutatie€ -101
057VoorzieningenTer dekking van vervangingsinvesteringen en groot onderhoud van het riool057BegingbalansAlgemene mutatie€ -1.536
057VoorzieningenVoorz.riol.spaar-/egalisatievoorz.057BegingbalansAlgemene mutatie€ -2.844
057VoorzieningenTer dekking (toekomstige) vorderingen n.a.v. rechterlijke uitspraken057BegingbalansAlgemene mutatie€ -16.652
057VoorzieningenTer dekking van kosten voor bovenwijkse voorzieningen057BegingbalansAlgemene mutatie€ -2.258
057VoorzieningenTer dekking van kosten voor sociaal deficiet057BegingbalansAlgemene mutatie€ -159
057VoorzieningenTer dekking van kosten landschapsversterking057BegingbalansAlgemene mutatie€ -47
057VoorzieningenTer dekking van de kosten van toekomstig onderhoud van gemeentelijk vastgoed.057BegingbalansAlgemene mutatie€ -3.310
057VoorzieningenVoorz.odh. Stadhuis057BegingbalansAlgemene mutatie€ -48
057VoorzieningenVoorz.odh. Raadhuis057BegingbalansAlgemene mutatie€ -39
057VoorzieningenVoorz.odh. Brandweerkazernes057BegingbalansAlgemene mutatie€ 397
057VoorzieningenVoorz.odh. Rijwielstallingen057BegingbalansAlgemene mutatie€ -7
057VoorzieningenVoorz.odh. Parkeergarages057BegingbalansAlgemene mutatie€ -12
057VoorzieningenVoorz.odh. Wijkposten B&O057BegingbalansAlgemene mutatie€ -51
057VoorzieningenVoorz.odh. Volkstuincomplexen057BegingbalansAlgemene mutatie€ -1
057VoorzieningenVoorz.odh. Omnizorg057BegingbalansAlgemene mutatie€ 30
057VoorzieningenVoorz.odh. Circulus057BegingbalansAlgemene mutatie€ 195
057VoorzieningenVoorz.odh. Rioolgemalen B&O057BegingbalansAlgemene mutatie€ -3
057VoorzieningenVoorz.odh. Begraafplaatsen057BegingbalansAlgemene mutatie€ -26
057VoorzieningenVoorz.odh. VG overig oneigenlijk057BegingbalansAlgemene mutatie€ -99
057VoorzieningenTer dekking afgesproken schenkingen aan kinderboerderijen057BegingbalansAlgemene mutatie€ -277
057VoorzieningenTer dekking van frictiekosten als gevolg van de reorganisatie057BegingbalansAlgemene mutatie€ -540
057VoorzieningenVoorziening Huisvuilrechten057BegingbalansAlgemene mutatie€ -2.939
057VoorzieningenVoorziening Bouwleges057BegingbalansAlgemene mutatie€ -832
057VoorzieningenVoorziening expl. begraafplaatsen057BegingbalansAlgemene mutatie€ -349
057VoorzieningenTer dekking van kosten voor specifieke wijkontwikkelingsprojecten die reeds zijn toegezegd aan de wijkraden057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 4
057VoorzieningenTer dekking van kosten voor specifieke wijkontwikkelingsprojecten die reeds zijn toegezegd aan de wijkraden057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 1
057VoorzieningenTer dekking van kosten voor specifieke wijkontwikkelingsprojecten die reeds zijn toegezegd aan de wijkraden057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 4
057VoorzieningenTer dekking van kosten voor specifieke wijkontwikkelingsprojecten die reeds zijn toegezegd aan de wijkraden057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 4
057VoorzieningenTer dekking van kosten voor specifieke wijkontwikkelingsprojecten die reeds zijn toegezegd aan de wijkraden057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 1
057VoorzieningenTer dekking van kosten voor specifieke wijkontwikkelingsprojecten die reeds zijn toegezegd aan de wijkraden057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 1
057VoorzieningenTer dekking van kosten voor specifieke wijkontwikkelingsprojecten die reeds zijn toegezegd aan de wijkraden057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 0
057VoorzieningenTer dekking van kosten voor specifieke wijkontwikkelingsprojecten die reeds zijn toegezegd aan de wijkraden057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 1
057VoorzieningenTer dekking van kosten voor specifieke wijkontwikkelingsprojecten die reeds zijn toegezegd aan de wijkraden057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 1
057VoorzieningenTer dekking van kosten voor specifieke wijkontwikkelingsprojecten die reeds zijn toegezegd aan de wijkraden057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 0
057VoorzieningenTer dekking van kosten voor specifieke wijkontwikkelingsprojecten die reeds zijn toegezegd aan de wijkraden057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 0
057VoorzieningenTer dekking van kosten voor specifieke wijkontwikkelingsprojecten die reeds zijn toegezegd aan de wijkraden057Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -90
057VoorzieningenTer dekking van kosten voor specifieke wijkontwikkelingsprojecten die reeds zijn toegezegd aan de wijkraden057Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ 0
057VoorzieningenTer dekking van vervangingsinvesteringen en groot onderhoud van het riool057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 3
057VoorzieningenTer dekking van vervangingsinvesteringen en groot onderhoud van het riool057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 5
057VoorzieningenTer dekking van vervangingsinvesteringen en groot onderhoud van het riool057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 89
057VoorzieningenTer dekking van vervangingsinvesteringen en groot onderhoud van het riool057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 24
057VoorzieningenTer dekking van vervangingsinvesteringen en groot onderhoud van het riool057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 15
057VoorzieningenTer dekking van vervangingsinvesteringen en groot onderhoud van het riool057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 4
057VoorzieningenTer dekking van vervangingsinvesteringen en groot onderhoud van het riool057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 8
057VoorzieningenTer dekking van vervangingsinvesteringen en groot onderhoud van het riool057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 0
057VoorzieningenVoorz.riol. vervanging riolen057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 54
057VoorzieningenVoorz.riol. vervanging riolen057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 173
057VoorzieningenVoorz.riol. vervanging riolen057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 70
057VoorzieningenVoorz.riol. vervanging riolen057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 2
057VoorzieningenVoorz.riol. vervanging riolen057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 49
057VoorzieningenVoorz.riol. vervanging riolen057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 10
057VoorzieningenVoorz.riol. vervanging riolen057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 19
057VoorzieningenVoorz.riol. vervanging riolen057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 1
057VoorzieningenVoorz.riol. vervanging riolen057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 139
057VoorzieningenVoorz.riol. vervanging riolen057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 17
057VoorzieningenVoorz.riol. vervanging riolen057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ -375
057VoorzieningenVoorz.riol. vervanging riolen057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 10
057VoorzieningenVoorz.riol. vervanging riolen057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 53
057VoorzieningenVoorz.riol. vervanging riolen057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 165
057VoorzieningenVoorz.riol. vervanging riolen057Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -386
057VoorzieningenVoorz.riol.spaar-/egalisatievoorz.057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 3
057VoorzieningenVoorz.riol.spaar-/egalisatievoorz.057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 2
057VoorzieningenVoorz.riol.spaar-/egalisatievoorz.057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 234
057VoorzieningenVoorz.riol.spaar-/egalisatievoorz.057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 3
057VoorzieningenVoorz.riol.spaar-/egalisatievoorz.057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 2
057VoorzieningenTer dekking van kosten voor bovenwijkse voorzieningen057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 410
057VoorzieningenTer dekking van kosten voor bovenwijkse voorzieningen057Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -113
057VoorzieningenVoorz.odh. Stadhuis057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 0
057VoorzieningenVoorz.odh. Stadhuis057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 62
057VoorzieningenVoorz.odh. Stadhuis057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 1
057VoorzieningenVoorz.odh. Stadhuis057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 0
057VoorzieningenVoorz.odh. Stadhuis057Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -99
057VoorzieningenVoorz.odh. Raadhuis057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 12
057VoorzieningenVoorz.odh. Raadhuis057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 0
057VoorzieningenVoorz.odh. Raadhuis057Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -53
057VoorzieningenVoorz.odh. Brandweerkazernes057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 12
057VoorzieningenVoorz.odh. Brandweerkazernes057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 0
057VoorzieningenVoorz.odh. Brandweerkazernes057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 2
057VoorzieningenVoorz.odh. Brandweerkazernes057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 3
057VoorzieningenVoorz.odh. Brandweerkazernes057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 13
057VoorzieningenVoorz.odh. Brandweerkazernes057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 3
057VoorzieningenVoorz.odh. Brandweerkazernes057Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -52
057VoorzieningenVoorz.odh. Rijwielstallingen057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 9
057VoorzieningenVoorz.odh. Rijwielstallingen057Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -3
057VoorzieningenVoorz.odh. Parkeergarages057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 43
057VoorzieningenVoorz.odh. Parkeergarages057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 15
057VoorzieningenVoorz.odh. Parkeergarages057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 5
057VoorzieningenVoorz.odh. Parkeergarages057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 14
057VoorzieningenVoorz.odh. Parkeergarages057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 99
057VoorzieningenVoorz.odh. Parkeergarages057Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -88
057VoorzieningenVoorz.odh. Wijkposten B&O057Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -5
057VoorzieningenVoorz.odh. Volkstuincomplexen057Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ 0
057VoorzieningenVoorz.odh. Omnizorg057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 24
057VoorzieningenVoorz.odh. Omnizorg057Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -36
057VoorzieningenVoorz.odh. Circulus057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 36
057VoorzieningenVoorz.odh. Circulus057Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -83
057VoorzieningenVoorz.odh. Rioolgemalen B&O057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 4
057VoorzieningenVoorz.odh. Rioolgemalen B&O057Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -1
057VoorzieningenVoorz.odh. Begraafplaatsen057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 1
057VoorzieningenVoorz.odh. Begraafplaatsen057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 0
057VoorzieningenVoorz.odh. Begraafplaatsen057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 4
057VoorzieningenVoorz.odh. Begraafplaatsen057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 1
057VoorzieningenVoorz.odh. Begraafplaatsen057Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -16
057VoorzieningenVoorz.riol. verv. pompen en gemalen057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 119
057VoorzieningenVoorz.riol. verv. pompen en gemalen057Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -168
057VoorzieningenTer dekking afgesproken schenkingen aan kinderboerderijen057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 70
057VoorzieningenTer dekking afgesproken schenkingen aan kinderboerderijen057Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -13
057VoorzieningenVoorz.riol.klimaatadaptiatie057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 0
057VoorzieningenVoorz.riol.klimaatadaptiatie057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 17
057VoorzieningenVoorz.riol.klimaatadaptiatie057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ -35
057VoorzieningenVoorz.riol.klimaatadaptiatie057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 123
057VoorzieningenVoorz.riol.klimaatadaptiatie057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 66
057VoorzieningenVoorz.riol.klimaatadaptiatie057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 103
057VoorzieningenVoorz.riol.klimaatadaptiatie057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 35
057VoorzieningenVoorz.riol.klimaatadaptiatie057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 143
057VoorzieningenVoorz.riol.klimaatadaptiatie057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 169
057VoorzieningenVoorz.riol.klimaatadaptiatie057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 16
057VoorzieningenVoorz.riol.klimaatadaptiatie057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 0
057VoorzieningenVoorz.riol.klimaatadaptiatie057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 10
057VoorzieningenVoorz.riol.klimaatadaptiatie057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 1
057VoorzieningenVoorz.riol.klimaatadaptiatie057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 45
057VoorzieningenVoorz.riol.klimaatadaptiatie057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 2
057VoorzieningenVoorz.riol.klimaatadaptiatie057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 137
057VoorzieningenVoorz.riol.klimaatadaptiatie057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 54
057VoorzieningenVoorz.riol.klimaatadaptiatie057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 5
057VoorzieningenVoorz.riol.klimaatadaptiatie057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 133
057VoorzieningenVoorz.riol.klimaatadaptiatie057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 35
057VoorzieningenVoorz.riol.klimaatadaptiatie057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 467
057VoorzieningenVoorz.riol.klimaatadaptiatie057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 167
057VoorzieningenVoorz.riol.klimaatadaptiatie057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 5
057VoorzieningenVoorz.riol.klimaatadaptiatie057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 2
057VoorzieningenVoorz.riol.klimaatadaptiatie057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 1
057VoorzieningenVoorz.riol.klimaatadaptiatie057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 12
057VoorzieningenVoorz.riol.klimaatadaptiatie057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 7
057VoorzieningenVoorz.riol.klimaatadaptiatie057Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -1.900
057VoorzieningenVoorz.riol.klimaatadaptiatie057Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -147
057VoorzieningenTer dekking van frictiekosten als gevolg van de reorganisatie057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 540
057VoorzieningenVoorzi. odh werkgebouw zuid057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 0
057VoorzieningenVoorzi. odh werkgebouw zuid057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 15
057VoorzieningenVoorzi. odh werkgebouw zuid057Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -52
057VoorzieningenVoorz.riol. groot oh.pompen en gem.057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 32
057VoorzieningenVoorz.riol. groot oh.pompen en gem.057Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -72
057VoorzieningenVoorziening groot onderh stadh org057Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -100
057VoorzieningenVoorziening Huisvuilrechten057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 21.030
057VoorzieningenVoorziening Huisvuilrechten057Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -21.800
057VoorzieningenVoorziening Bouwleges057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 4.074
057VoorzieningenVoorziening Bouwleges057Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -6.315
057VoorzieningenVoorziening expl. begraafplaatsen057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 1.519
057VoorzieningenVoorziening expl. begraafplaatsen057Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -1.645
057VoorzieningenVoorziening Bodemsanering Zwitsal057Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -719
058ObligatieleningenBeginbalans058BegingbalansAlgemene mutatie€ -90.000
058ObligatieleningenMutaties lopend jaar058Mutatie lopend jaarAflossingen€ -10.000
058ObligatieleningenMutaties lopend jaar058Mutatie lopend jaarVerstrekte leningen€ 10.000
059Onderhandse leningen van binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraarsBeginbalans059BegingbalansAlgemene mutatie€ -115.000
059Onderhandse leningen van binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraarsMutaties lopend jaar059Mutatie lopend jaarVerstrekte leningen€ 10.000
060Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingenBeginbalans060BegingbalansAlgemene mutatie€ -328.047
060Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingenMutaties lopend jaar060Mutatie lopend jaarVerstrekte leningen€ 35.535
062Onderhandse leningen van openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)Mutaties lopend jaar062Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ -272
062Onderhandse leningen van openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)Mutaties lopend jaar062Mutatie lopend jaarVerstrekte leningen€ -14.728
063Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectorenBeginbalans063BegingbalansAlgemene mutatie€ -1.231
063Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectorenMutaties lopend jaar063Mutatie lopend jaarVerstrekte leningen€ 40
066WaarborgsommenBeginbalans066BegingbalansAlgemene mutatie€ -1
066Waarborgsommen03.6 Overige onderhanden werk066Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ -55
069Overige KasgeldleningenBeginbalans069BegingbalansAlgemene mutatie€ -45.000
069Overige KasgeldleningenNieuwe leningen/kap. verstr.lopend j069Mutatie lopend jaarAflossingen€ -3.741.000
069Overige KasgeldleningenNieuwe leningen/kap. verstr.lopend j069Mutatie lopend jaarVerstrekte leningen€ 3.736.000
071CrediteurenDummy071BegingbalansAlgemene mutatie€ 70
072Overige crediteurenCrediteuren stadsbank072BegingbalansAlgemene mutatie€ -5
072Overige crediteurenCred doorbet 3en uit072BegingbalansAlgemene mutatie€ -170
073Betalingen onder wegBetalingen onderweg073BegingbalansAlgemene mutatie€ -4.729
074Vooruit ontvangen bijdragen van de EU03.6 Overige onderhanden werk074BegingbalansAlgemene mutatie€ -20
074Vooruit ontvangen bijdragen van de EUOverlopende Activa/passiva wa074BegingbalansAlgemene mutatie€ -1.357
075Vooruit ontvangen bijdragen van het RijkOverlopende Activa/passiva pow075BegingbalansAlgemene mutatie€ -20
075Vooruit ontvangen bijdragen van het RijkOverlopende Activa/passiva jzw075BegingbalansAlgemene mutatie€ -1.227
075Vooruit ontvangen bijdragen van het RijkOverlopende Activa/passiva wa075BegingbalansAlgemene mutatie€ -549
075Vooruit ontvangen bijdragen van het RijkOverlopende Activa/passiva vr075BegingbalansAlgemene mutatie€ -35
075Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk03.6 Overige onderhanden werk075Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ -19
076Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid03.6 Overige onderhanden werk076BegingbalansAlgemene mutatie€ -1.163
076Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheidOverlopende Activa/passiva jzw076BegingbalansAlgemene mutatie€ -135
076Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheidOverlopende activa/passiva B&O076BegingbalansAlgemene mutatie€ -40
076Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid03.6 Overige onderhanden werk076BegingbalansAlgemene mutatie€ 278
076Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheidOverlopende Activa/passiva financien076BegingbalansAlgemene mutatie€ -1.022
076Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheidOverlopende Activa/passiva pow076Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ -57
077Overige overlopende passivaOverlopende Activa/passiva dr077BegingbalansAlgemene mutatie€ -990
077Overige overlopende passivaOverlopende Activa/passiva sr077BegingbalansAlgemene mutatie€ -20
077Overige overlopende passivaOverlopende Activa/passiva pow077BegingbalansAlgemene mutatie€ -596
077Overige overlopende passiva03.6 Overige onderhanden werk077BegingbalansAlgemene mutatie€ -2.707
077Overige overlopende passivaOverlopende Activa/passiva jzw077BegingbalansAlgemene mutatie€ -32.465
077Overige overlopende passivaOverlopende Activa/passiva wa077BegingbalansAlgemene mutatie€ -4.565
077Overige overlopende passiva03.6 Overige onderhanden werk077BegingbalansAlgemene mutatie€ -5.725
077Overige overlopende passivaOverlopende Activa/passiva org077BegingbalansAlgemene mutatie€ -217
077Overige overlopende passivaBeginbalans077BegingbalansAlgemene mutatie€ -190
077Overige overlopende passivaOverlopende Activa/passiva financien077BegingbalansAlgemene mutatie€ -9.250
077Overige overlopende passivaOverlopende Activa/passiva informati077BegingbalansAlgemene mutatie€ -154
077Overige overlopende passivaTussenrekening banken077BegingbalansAlgemene mutatie€ -16
077Overige overlopende passivaTussenrekening Ideal ontvangsten077BegingbalansAlgemene mutatie€ 2
077Overige overlopende passivaDoorstorting Tribuut077BegingbalansAlgemene mutatie€ -21
077Overige overlopende passivaPIN/CHIP ontvangsten077BegingbalansAlgemene mutatie€ 2
077Overige overlopende passivaGouw bijzondere ontvangsten077BegingbalansAlgemene mutatie€ 3
077Overige overlopende passivaJong ambtenaren netwerk077BegingbalansAlgemene mutatie€ -2
077Overige overlopende passivaNetto loon077BegingbalansAlgemene mutatie€ -13
077Overige overlopende passivaInhoudingen/afdr LB/PVV077BegingbalansAlgemene mutatie€ -4.210
077Overige overlopende passivaInhoudingen/afdr OHRA-verzekering077BegingbalansAlgemene mutatie€ -18
077Overige overlopende passivaInhoudingen/afdr LAK077BegingbalansAlgemene mutatie€ 80
077Overige overlopende passivaInhoudingen/afdr OVIJ077BegingbalansAlgemene mutatie€ -264
077Overige overlopende passivaInhoudingen/afdr St. prehist. kamp077BegingbalansAlgemene mutatie€ -2
077Overige overlopende passivaInhoudingen/afdr Luchthaven Teuge077BegingbalansAlgemene mutatie€ -14
077Overige overlopende passivaTussenrekening pensioenpremies077BegingbalansAlgemene mutatie€ -728
077Overige overlopende passivaTussenrekening IVP077BegingbalansAlgemene mutatie€ -115
077Overige overlopende passivaTussenrekening IZA077BegingbalansAlgemene mutatie€ -174
077Overige overlopende passivaInhoudingen/afdr contributies077BegingbalansAlgemene mutatie€ -1
077Overige overlopende passivaTussenrekening ADMIN met VR077BegingbalansAlgemene mutatie€ 0
077Overige overlopende passivaNtbb tov doorb derde077BegingbalansAlgemene mutatie€ -2
077Overige overlopende passivaNtbb uitkering nabw077BegingbalansAlgemene mutatie€ -13
077Overige overlopende passivaNtbb loonh nabw077BegingbalansAlgemene mutatie€ -774
077Overige overlopende passivaNtbb loonh bz077BegingbalansAlgemene mutatie€ -43
077Overige overlopende passivaNtbb loonh ioaw077BegingbalansAlgemene mutatie€ -54
077Overige overlopende passivaNtbb loonh ioaz077BegingbalansAlgemene mutatie€ -4
077Overige overlopende passivaNtbb reserveringen077BegingbalansAlgemene mutatie€ -103
077Overige overlopende passivaNtbb agis077BegingbalansAlgemene mutatie€ 0
077Overige overlopende passivaNtbb rim077BegingbalansAlgemene mutatie€ 0
077Overige overlopende passivaOverlopende activa/passiva B&O077Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ -357
077Overige overlopende passiva03.6 Overige onderhanden werk077Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -36
077Overige overlopende passivaTussenrekening Huren en Pachten077Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ -53
077Overige overlopende passivaTussenrekening Parkeerbeheer077Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ 29
077Overige overlopende passivaSG transacties lang077Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ -34
077Overige overlopende passivaTransitorische rente leningen077Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ -4.130
077Overige overlopende passivaTussenrekening ADMIN met POW077Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ 0
077Overige overlopende passivaTussenrekening ADMIN met JZW077Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ -93
077Overige overlopende passivaTussenrekening ADMIN met BO077Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ -1
077Overige overlopende passivaTussenrekening ADMIN met PVG077Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ -9
077Overige overlopende passivaDeb verhaal077Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ -271
077Overige overlopende passivaDeb tegenr Deb verh077Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ 271
077Overige overlopende passivaNtbb ontv gir/ka deb077Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ 0
077Overige overlopende passivaNtbb doorb ontv deb077Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ -1
077Overige overlopende passivaNtbb voorschotten077Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ 0
077Overige overlopende passivaInhoudingen/afdr.st.veilig thuis077Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ -278
078Strategische grondenCumul. aanschafwaarde tm vorig jaar078BegingbalansAlgemene mutatie€ 36.293
078Strategische grondenCumul. afschrijving tm vorig jaar078BegingbalansAlgemene mutatie€ -2.305
078Strategische grondenAfschrijving lopend jaar078Mutatie lopend jaarAfschrijving€ -1.260
078Strategische grondenAfschrijving lopend jaar078Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ -285
079Overige debiteurenNog niet vervallen aflossingen len.079BegingbalansAlgemene mutatie€ 776
079Overige debiteurenVordering vertragingsrente079BegingbalansAlgemene mutatie€ 2
079Overige debiteurenDepot leningen079BegingbalansAlgemene mutatie€ -27
079Overige debiteurenGrootboek verschil max.vpl DK deb.079BegingbalansAlgemene mutatie€ 129
079Overige debiteurenNiet vervallen aflos. oversluiting079BegingbalansAlgemene mutatie€ -284
079Overige debiteurenVervallen termijnen oversluiting079BegingbalansAlgemene mutatie€ -19
079Overige debiteurenVooruitontv SB consignatierekening079BegingbalansAlgemene mutatie€ -20
079Overige debiteurenDebiteuren parkeerbeheer079BegingbalansAlgemene mutatie€ 31
079Overige debiteurenDebiteuren belastingen079BegingbalansAlgemene mutatie€ 6.034
079Overige debiteurenDebiteuren Sociale dienst079BegingbalansAlgemene mutatie€ 12.181
079Overige debiteurenDeb vs op uitk079BegingbalansAlgemene mutatie€ 21
079Overige debiteurenVoorschot n.verhaal079BegingbalansAlgemene mutatie€ 43
079Overige debiteurenIncasso's onderweg079Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ 57
080Voorziening debiteurenVoorziening dub.deb.wa080BegingbalansAlgemene mutatie€ -10.357
080Voorziening debiteurenVoorziening dub deb stadsbank080BegingbalansAlgemene mutatie€ -100
080Voorziening debiteurenVoorz.dub.deb.grondzaken080BegingbalansAlgemene mutatie€ -204
080Voorziening debiteurenDwangsommen080BegingbalansAlgemene mutatie€ -259
080Voorziening debiteurenVoorziening debiteuren algemeen080BegingbalansAlgemene mutatie€ -350
080Voorziening debiteurenVoorziening belasting deb/netwerkbeh080BegingbalansAlgemene mutatie€ -24.209
080Voorziening debiteurenVoorzieninge belastingdebiteuren080BegingbalansAlgemene mutatie€ -1.000
081Rekening CourantBeginbalans081BegingbalansAlgemene mutatie€ 636
081Rekening CourantSociaal Voorzieningsfonds081BegingbalansAlgemene mutatie€ 0
082BTW-compensatiefondsBCF saldo vorig + lopend jaar082BegingbalansAlgemene mutatie€ 18.151
083Rekening Courant passivaSociaal Voorzieningsfonds083BegingbalansAlgemene mutatie€ -71
999Resultaat voor bestemmingBeginbalans999Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ 0
Saldo€ 743.511€ 741.970€ 1.541
€ 2.902
€ 542.036
€ 53.173
€ 69.761
€ 37.740
€ 1.590
€ 36.308
€ -84.656
€ -49.998
€ -503.486
€ -58.674
€ -46.698
(bedragen × € 1.000)
passiva Ext. codeNaamElement naamEl31-12-2017 Type01-01-2017 Mutatie soortMutatie Bedrag
05Liquide middelen
-Liquide middelen€ 0€ 0€ 0
07Eigen vermogen
-Algemene reserve€ 1.983€ -21.413€ 23.396
-Bestemmingsreserves€ 62.821€ 73.999€ -11.178
-Rekeningresultaat€ 19.853€ 5.044€ 14.809
08Voorzieningen
-Voorzieningen€ 49.998€ 31.508€ 18.490
09Schulden met een rentevastperiode >1 jaar
-Obligatieleningen€ 90.000€ 90.000€ 0
-Onderhandse leningen van pensioenfondsen en verzekeringsinst€ 105.000€ 115.000€ -10.000
-Onderhandse leningen van banken€ 292.512€ 328.047€ -35.535
-Onderhandse leningen van medeoverheden€ 15.000€ 0€ 15.000
-Onderhandse leningen van overige sectoren (nl)€ 919€ 1.231€ -312
-Waarborgsommen€ 56€ 1€ 55
10Schulden met een rentevast periode <1 jaar
-Kasgeldleningen€ 50.000€ 45.000€ 5.000
-Overige schulden€ 8.675€ 4.905€ 3.770
11Overlopende passiva
-Vooruit ontvangen bijdragen van de EU€ 686€ 1.377€ -691
-Vooruit ontvangen bedragen van het Rijk€ 2.133€ 1.830€ 303
-Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheden€ 537€ 2.082€ -1.545
-Overige overlopende passiva€ 43.342€ 63.360€ -20.018
003Bijdrage aan activa in eigendom van derdenCumul. aanschafwaarde tm vorig jaar003BegingbalansAlgemene mutatie€ 3.624
003Bijdrage aan activa in eigendom van derdenCumul. afschrijving tm vorig jaar003BegingbalansAlgemene mutatie€ -1.485
003Bijdrage aan activa in eigendom van derdenSportpark orderbos 19 atletiekb reno003Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 3
003Bijdrage aan activa in eigendom van derdenSportpark orderbos 19 atletiekb reno003Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 939
003Bijdrage aan activa in eigendom van derdenAfschrijving lopend jaar003Mutatie lopend jaarAfschrijving€ -179
004Gronden en terreinen m.e.n.Cumul. aanschafwaarde tm vorig jaar004BegingbalansAlgemene mutatie€ 54.393
004Gronden en terreinen m.e.n.Cumul. afschrijving tm vorig jaar004BegingbalansAlgemene mutatie€ -12.388
004Gronden en terreinen m.e.n.Erfpacht ro home fluitersweg nop004Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 85
004Gronden en terreinen m.e.n.Erfpacht IJsseldijk Pecobo (sillis)004Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1.571
004Gronden en terreinen m.e.n.Afschrijving lopend jaar004Mutatie lopend jaarAfschrijving€ -194
004Gronden en terreinen m.e.n.Afschrijving lopend jaar004Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ -8
005Woonruimten m.e.n.Cumul. aanschafwaarde tm vorig jaar005BegingbalansAlgemene mutatie€ 4.552
005Woonruimten m.e.n.Cumul. afschrijving tm vorig jaar005BegingbalansAlgemene mutatie€ -4.086
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Cumul. aanschafwaarde tm vorig jaar006BegingbalansAlgemene mutatie€ 556.285
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Cumul. afschrijving tm vorig jaar006BegingbalansAlgemene mutatie€ -169.342
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Vleugelschool Zuidbroek bouwk PCBO006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 174
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Kampheuvellaan 60 H'loo College nieu006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 25
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Kampheuvellaan 60 H'loo College nieu006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Kampheuvellaan 60 H'loo College nieu006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Kampheuvellaan 60 H'loo College nieu006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 181
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Kampheuvellaan 60 H'loo College nieu006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Kampheuvellaan 60 H'loo College nieu006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 5
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Kampheuvellaan 60 H'loo College nieu006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 153
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Kampheuvellaan 60 H'loo College nieu006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 3
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Kampheuvellaan 60 H'loo College nieu006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 3
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Agricolastraat 36 MLKing verv.nieuwb006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 109
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.gymlok renovatie006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 16
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.gymlok renovatie006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 819
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.gymlok renovatie006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.gymlok renovatie006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.gymlok renovatie006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 4
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.gymlok renovatie006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 6
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.gijbr verv nwbouw006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 350
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.gentstr 594 renov006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1.246
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Renovatie theehuis park Berg & Bos006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 28
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Renovatie theehuis park Berg & Bos006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Renovatie theehuis park Berg & Bos006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 111
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Renovatie theehuis park Berg & Bos006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Renovatie theehuis park Berg & Bos006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 22
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Renovatie theehuis park Berg & Bos006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Renovatie theehuis park Berg & Bos006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.H.v.d.s., advieskosten006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.H.v.d.s., advieskosten006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -32
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.H.v.d.s., advieskosten006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 28
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.H.v.d.s., advieskosten006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -9
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.H.v.d.s., advieskosten006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 165
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.H.v.d.s., advieskosten006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 13
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.H.v.d.s., advieskosten006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -7
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.H.v.d.s., advieskosten006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -11
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.H.v.d.s., advieskosten006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.H.v.d.s., advieskosten006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.H.v.d.s., advieskosten006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.H.v.d.s., advieskosten006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 82
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.H.v.d.s., advieskosten006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 16
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.H.v.d.s., advieskosten006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.H.v.d.s., advieskosten006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -18
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.H.v.d.s., advieskosten006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 41
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.H.v.d.s., advieskosten006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.H.v.d.s., advieskosten006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.H.v.d.s., advieskosten006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 110
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.H.v.d.s., advieskosten006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 22
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.H.v.d.s., advieskosten006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 250
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.H.v.d.s., advieskosten006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.H.v.d.s., advieskosten006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 21
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.H.v.d.s., advieskosten006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.H.v.d.s., advieskosten006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 171
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.H.v.d.s., advieskosten006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -17
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.H.v.d.s., advieskosten006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 23
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Wgb noord, gebouw006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Wgb noord, gebouw006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Wgb noord, gebouw006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Wgb noord, gebouw006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 16
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Wgb noord, gebouw006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 22
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Wgb noord, gebouw006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 3
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Wgb noord, gebouw006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Wgb noord, gebouw006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 29
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Wgb noord, gebouw006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 16
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Wgb noord, gebouw006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Wgb noord, gebouw006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Wgb noord, gebouw006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 19
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Wgb noord, gebouw006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 39
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Wgb noord, gebouw006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Wgb noord, gebouw006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Wgb noord, gebouw006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Wgb noord, gebouw006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Wgb noord, gebouw006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 10
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Wgb noord, gebouw006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 44
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Wgb noord, gebouw006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Wgb noord, gebouw006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 61
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Verbouw. entree Huis voor Sch. Kunst006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Verbouw. entree Huis voor Sch. Kunst006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 4
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Verbouwing entree Coda006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 4
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Verbouwing entree Coda006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 9
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Verbouwing entree Coda006Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 10
006Bedrijfsgebouwen m.e.n.Afschrijving lopend jaar006Mutatie lopend jaarAfschrijving€ -11.648
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Cumul. aanschafwaarde tm vorig jaar007BegingbalansAlgemene mutatie€ 34.312
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Cumul. afschrijving tm vorig jaar007BegingbalansAlgemene mutatie€ -24.429
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Beken en sprengen algemeen007Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -2
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Beken en sprengen algemeen007Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ 148
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Beek in Kerschoten007Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -62
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Beek in Kerschoten007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 13
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Beek in Kerschoten007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 13
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Beek in Kerschoten007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 9
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Beek in Kerschoten007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 4
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Beek in Kerschoten007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 12
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Beek in Kerschoten007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 22
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Beek in Kerschoten007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 3
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Beek in Kerschoten007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 5
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Beek in Kerschoten007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 15
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Beek in Kerschoten007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 8
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Beek in Kerschoten007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Beek in Kerschoten007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 10
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Beek in Kerschoten007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Beek in Kerschoten007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 12
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Beek in Kerschoten007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 3
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Beek in Kerschoten007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 3
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Beek in Kerschoten007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Beek in Kerschoten007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Beek in Kerschoten007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -2
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Driehuizerspreng007Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -25
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Driehuizerspreng007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 4
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Driehuizerspreng007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 50
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Driehuizerspreng007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Driehuizerspreng007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Driehuizerspreng007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 6
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Driehuizerspreng007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Driehuizerspreng007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 17
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Driehuizerspreng007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 3
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Driehuizerspreng007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Driehuizerspreng007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Driehuizerspreng007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 3
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Rode beek, BihO, duiker007Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -2
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Rode beek, BihO, duiker007Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -1
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Rode beek, BihO, duiker007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Rode beek, BihO, duiker007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Rode beek, BihO, duiker007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Rode beek, BihO, duiker007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Rode beek, BihO, duiker007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Schoolbeek007Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -5
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Schoolbeek007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 18
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Schoolbeek007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 28
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Schoolbeek007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 4
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Schoolbeek007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Schoolbeek007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 7
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek zuid007Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -5
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek zuid007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek zuid007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek zuid007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek zuid007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek zuid007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 5
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek zuid007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 3
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek zuid007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek midden007Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -18
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek midden007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 10
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek midden007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek midden007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek midden007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 8
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek midden007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 22
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek midden007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 7
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek midden007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek midden007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek midden007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek midden007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 33
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek midden007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek noord007Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -6
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek noord007Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -50
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek noord007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek noord007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 9
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek noord007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek noord007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek noord007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 44
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek noord007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek noord007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 29
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek noord007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek noord007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek noord007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 77
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek noord007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek noord007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 3
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek noord007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 31
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek noord007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Ugchelsebeek noord007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -1
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Grift centrum007Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -410
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Grift centrum007Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -160
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Grift centrum007Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -12
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Grift centrum007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Grift centrum007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 10
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Grift centrum007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Grift centrum007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 10
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Grift centrum007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 9
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Grift centrum007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Grift centrum007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 5
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Grift centrum007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Kayersbeek Zuiderpark007Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -10
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Kayersbeek Zuiderpark007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 7
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Kayersbeek Zuiderpark007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 6
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Kayersbeek Zuiderpark007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Kayersbeek Zuiderpark007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Kayersbeek Zuiderpark007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 3
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Kayersbeek Zuiderpark007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Kayersbeek Zuiderpark007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 7
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Kayersbeek Zuiderpark007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Kayersbeek Zuiderpark007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Afkoppelen 4 flats Lekstraat 2017007Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -35
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Afkoppelen 4 flats Lekstraat 2017007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 35
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Afk. V.C. Mheenpark007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -5
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Afk. V.C. Mheenpark007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 8
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Afk. V.C. Mheenpark007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -8
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Afk. V.C. Mheenpark007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -53
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Afk. V.C. Mheenpark007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 53
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Afk. V.C. Mheenpark007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 5
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Fietspad kanaaln, devtrst anklaarwg007Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -170
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Fietspad kanaaln, devtrst anklaarwg007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 198
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Fietspad kanaaln, devtrst anklaarwg007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 70
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Fietspad kanaaln, devtrst anklaarwg007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 22
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Fietspad kanaaln, devtrst anklaarwg007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 27
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Fietspad kanaaln, devtrst anklaarwg007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 11
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Fietspad kanaaln, devtrst anklaarwg007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 22
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Fietspad kanaaln, devtrst anklaarwg007Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 14
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Afschrijving lopend jaar007Mutatie lopend jaarAfschrijving€ -325
007Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.e.n.Afschrijving lopend jaar007Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ -14
008Vervoermiddelen m.e.n.Cumul. aanschafwaarde tm vorig jaar008BegingbalansAlgemene mutatie€ 7.864
008Vervoermiddelen m.e.n.Cumul. afschrijving tm vorig jaar008BegingbalansAlgemene mutatie€ -5.844
008Vervoermiddelen m.e.n.Dienstauto college008Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 58
008Vervoermiddelen m.e.n.V-690-DT Fiat Doblo008Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 29
008Vervoermiddelen m.e.n.V-690-DT Fiat Doblo008Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 7
008Vervoermiddelen m.e.n.V-007-DV Fiat Doblo008Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 11
008Vervoermiddelen m.e.n.V-007-DV Fiat Doblo008Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 29
008Vervoermiddelen m.e.n.09-BJB-5 Iveco daily008Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 75
008Vervoermiddelen m.e.n.V-878-DZ Fiat Doblo008Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 7
008Vervoermiddelen m.e.n.V-878-DZ Fiat Doblo008Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 29
008Vervoermiddelen m.e.n.V-985-DX fiat ducato6008Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 12
008Vervoermiddelen m.e.n.V-985-DX fiat ducato6008Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 40
008Vervoermiddelen m.e.n.08-BJB-5 Iveco daily008Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 75
008Vervoermiddelen m.e.n.V-986-DX fiat ducato7008Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 12
008Vervoermiddelen m.e.n.V-986-DX fiat ducato7008Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 40
008Vervoermiddelen m.e.n.V-604-DZ Fiat Doblo008Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 29
008Vervoermiddelen m.e.n.V-604-DZ Fiat Doblo008Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 7
008Vervoermiddelen m.e.n.V-298-DZ Fiat Doblo008Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 7
008Vervoermiddelen m.e.n.V-298-DZ Fiat Doblo008Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 29
008Vervoermiddelen m.e.n.V-062-GG Toyota Hilux008Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 33
008Vervoermiddelen m.e.n.V-062-GG Toyota Hilux008Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 11
008Vervoermiddelen m.e.n.V-363-FJ Iveco Daily 35c12v best.bus008Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 51
008Vervoermiddelen m.e.n.V-363-FJ Iveco Daily 35c12v best.bus008Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 17
008Vervoermiddelen m.e.n.John Deere 3270 2017-1008Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 38
008Vervoermiddelen m.e.n.John Deere 3270 2017-2008Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 38
008Vervoermiddelen m.e.n.John Deere 6110008Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 68
008Vervoermiddelen m.e.n.V-524-HV Fiat Ducato008Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 55
008Vervoermiddelen m.e.n.V-524-HV Fiat Ducato008Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 12
008Vervoermiddelen m.e.n.V-906-GP Fiat Ducato008Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 13
008Vervoermiddelen m.e.n.V-906-GP Fiat Ducato008Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 33
008Vervoermiddelen m.e.n.23/BJN/1 Iveco Daily008Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 74
008Vervoermiddelen m.e.n.V-127-FJ Fiat Ducato008Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 20
008Vervoermiddelen m.e.n.V-127-FJ Fiat Ducato008Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
008Vervoermiddelen m.e.n.V-425-HZ Fiat Ducato008Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
008Vervoermiddelen m.e.n.V-425-HZ Fiat Ducato008Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 20
008Vervoermiddelen m.e.n.Afschrijving lopend jaar008Mutatie lopend jaarAfschrijving€ -506
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.Cumul. aanschafwaarde tm vorig jaar009BegingbalansAlgemene mutatie€ 33.283
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.Cumul. afschrijving tm vorig jaar009BegingbalansAlgemene mutatie€ -16.356
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.Herinrichting trouwzaal009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 44
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.Herinrichting trouwzaal009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.Vervanging telefooncentrale 2014009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -3
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.Vervanging telefooncentrale 2014009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 3
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.Vervanging telefooncentrale 2014009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -1
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.Vervanging telefooncentrale 2014009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 26
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.TIS 2016009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.TIS 2016009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 14
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.TIS innovatie 2016009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 9
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.TIS innovatie 2016009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.TIS innovatie 2016009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 32
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.Routine-inv RI 2014009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.TIS 2014009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -94
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.TIS 2014009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.TIS 2015009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.TIS 2015009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.TIS 2015009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 102
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.I-Nup 2015009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.I-Nup 2015009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.I-Nup 2015009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 21
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.I-Nup 2015009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 4
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.I-Nup 2015009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 8
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.I-Nup 2015009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.I-Nup 2015009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.I-Nup 2015009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.I-Nup 2015009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 3
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.I-Nup 2015009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 39
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.Vervanging generieke appl. 2016009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.Vervanging generieke appl. 2016009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 17
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.Vervanging generieke appl. 2016009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 7
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.Vervanging generieke appl. 2016009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 92
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.Vervanging generieke appl. 2016009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.Scanner postkamer009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 23
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.Scanner postkamer009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.Routine-inv RI009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 7
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.Routine-inv RI009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.TIS 2017009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 56
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.VDZ: Algemeen/inhuur009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 81
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.VDZ: Algemeen/inhuur009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 91
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.VDZ: Algemeen/inhuur009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 56
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.VDZ: Werkgebouw Zuid009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.VDZ: Werkgebouw Zuid009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 26
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.VDZ: Brandweerkazerne009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.VDZ: Brandweerkazerne009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 10
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.VDZ: Orpheus009Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -23
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.VDZ: Orpheus009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.VDZ: Malkander009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.VDZ: Malkander009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 10
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.VDZ: ACEC009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.VDZ: ACEC009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 13
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.VDZ: ACEC009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 8
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.VDZ: CODA009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.VDZ: Stadhuis009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.VDZ: Stadhuis009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.VDZ: P-garage Brinkpark009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.VDZ: Omnizorg009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.VDZ: Omnisport009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.VDZ: Overige oblecten009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.VDZ: Overige oblecten009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 3
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.VDZ: Overige oblecten009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.VDZ: Overige oblecten009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.Holder C250009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 76
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.Toro grasmaaier gm3280 4wd009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 26
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.Toro grasmaaier gm3280 4wd009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 26
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.Materieel gladheidbestrijding 2017009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 212
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.Sporthal matenp. heemradenlaan 130009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 43
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.Sporthal hiethof veldhofweg 33009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 8
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.Kantine/sporthal zilverschoon 112009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 43
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.Gymlokaal fortlaan 6009Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 7
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.Apparaatslasten totale vdz krediet009Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -5
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.Afschrijving lopend jaar009Mutatie lopend jaarAfschrijving€ -2.550
009Machines, apparaten en installaties m.e.n.Afschrijving lopend jaar009Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ 14
010Overig m.e.n.Cumul. aanschafwaarde tm vorig jaar010BegingbalansAlgemene mutatie€ 11.932
010Overig m.e.n.Cumul. afschrijving tm vorig jaar010BegingbalansAlgemene mutatie€ -5.980
010Overig m.e.n.Inrichting SC010Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 9
010Overig m.e.n.Inrichting SC010Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
010Overig m.e.n.Afschrijving lopend jaar010Mutatie lopend jaarAfschrijving€ -612
013Bedrijfsgebouwen m.h.Cumul. aanschafwaarde tm vorig jaar013BegingbalansAlgemene mutatie€ 7.764
013Bedrijfsgebouwen m.h.Cumul. afschrijving tm vorig jaar013BegingbalansAlgemene mutatie€ -2.037
013Bedrijfsgebouwen m.h.Afschrijving lopend jaar013Mutatie lopend jaarAfschrijving€ -263
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Cumul. aanschafwaarde tm vorig jaar014BegingbalansAlgemene mutatie€ 54.112
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Cumul. afschrijving tm vorig jaar014BegingbalansAlgemene mutatie€ -14.555
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -139
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -49
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -10
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -70
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -1
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -173
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -53
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -10
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -2
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -165
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -54
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -17
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -19
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 150
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 17
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 8
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 48
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 6
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 88
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 19
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -1
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 4
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 4
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 6
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 10
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 10
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 122
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 9
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 61
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 46
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 4
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -1
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 6
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 46
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 50
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 3
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 23
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 4
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvesteringen riolen014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 14
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvest. pompen en gemalen014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -119
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvest. pompen en gemalen014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 17
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Vervangingsinvest. pompen en gemalen014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 102
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -12
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -137
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -54
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -16
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -1
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -123
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -167
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -45
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -2
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -1
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -133
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -7
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ 0
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -467
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -103
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -147
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -17
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -66
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -143
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -169
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -35
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -2
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -5
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -10
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 10
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 89
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 22
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 5
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 40
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 147
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 5
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 6
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 7
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 115
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 5
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 14
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 3
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 15
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 22
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 13
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 10
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 61
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 406
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 19
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 5
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 147
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 53
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 17
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 118
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 5
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 8
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 145
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 124
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 115
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 35
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 8
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Klimaat adaptatie014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 48
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Knelpunten riolering 2017-2021014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 87
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Knelpunten riolering 2017-2021014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 31
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Knelpunten riolering 2017-2021014Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 13
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Afschrijving lopend jaar014Mutatie lopend jaarAfschrijving€ -1.937
014Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.h.Afschrijving lopend jaar014Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 375
016Machines, apparaten en installaties m.h.VDZ: Circulus016Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
016Machines, apparaten en installaties m.h.Woonhuis koningsweg 20016Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
016Machines, apparaten en installaties m.h.Woonhuis koningsweg 20016Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
017Overig m.h.Cumul. aanschafwaarde tm vorig jaar017BegingbalansAlgemene mutatie€ 4.470
017Overig m.h.Cumul. afschrijving tm vorig jaar017BegingbalansAlgemene mutatie€ -2.579
017Overig m.h.Afschrijving lopend jaar017Mutatie lopend jaarAfschrijving€ -1.892
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Cumul. aanschafwaarde tm vorig jaar021BegingbalansAlgemene mutatie€ 15.724
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Cumul. afschrijving tm vorig jaar021BegingbalansAlgemene mutatie€ -7.167
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Wet uitkering wegen 2016021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 65
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Wet uitkering wegen 2016021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Wet uitkering wegen 2016021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -229
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -203
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 8
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 5
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 48
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -20
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 4
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -336
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -1.082
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 5
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 8
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -35
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 9
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 9
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 7
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 3
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -6
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 167
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 245
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 10
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 7
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 24
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 28
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 20
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 4
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 5
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -232
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 47
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 174
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 41
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 100
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -40
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -4
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -37
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 4
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 6
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 18
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 556
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 6
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1.275
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 44
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1.164
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -3
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 443
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 9
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 4
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 183
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 11
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 5
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -17
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 3
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -401
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 233
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 4
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 67
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1.128
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -6
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 214
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -122
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 4
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 20
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 5
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 7
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 14
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 424
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 6
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -38
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 10
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -3
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -60
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 23
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -18
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -146
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -118
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 234
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen gesloten 2018 inv.mmn021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 4
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen gesloten 2018 inv.mmn021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 6
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhardingen gesloten 2018 inv.mmn021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhard. elem. 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 102
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhard. elem. 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 8
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhard. elem. 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 84
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhard. elem. 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 676
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhard. elem. 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 8
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhard. elem. 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 6
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhard. elem. 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -21
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhard. elem. 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -2
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhard. elem. 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhard. elem. 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 7
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhard. elem. 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 11
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhard. elem. 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhard. elem. 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 6
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhard. elem. 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 5
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhard. elem. 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 14
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhard. elem. 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 205
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhard. elem. 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 112
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhard. elem. 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -71
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhard. elem. 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 247
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhard. elem. 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 149
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhard. elem. 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 8
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhard. elem. 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 120
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verhard. elem. 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Bruggen 2017021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 180
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Zwitsal, zwitsalpark021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 4
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Zwitsal, zwitsalpark021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 29
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Zwitsal, zwitsalpark021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 15
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Zwitsal, zwitsalpark021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 41
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Zwitsal, zwitsalpark021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 142
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Leienplein, herinrichting021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Leienplein, herinrichting021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 1
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Leienplein, herinrichting021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Openb. verlicht. Eksbosweg-Polderweg021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 55
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Verv. tegels door asfalt fietspaden021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 85
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Realisatie PRIS021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 201
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Realisatie PRIS021Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -10
021Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.m.n.Afschrijving lopend jaar021Mutatie lopend jaarAfschrijving€ -770
023Machines, apparaten en installaties m.m.n.Armaturen 2017023Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 116
023Machines, apparaten en installaties m.m.n.Armaturen 2017023Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -22
023Machines, apparaten en installaties m.m.n.Masten 2017023Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 321
023Machines, apparaten en installaties m.m.n.Masten 2017023Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -33
023Machines, apparaten en installaties m.m.n.VRI's 2017023Mutatie lopend jaarBijdragen van derden€ -143
023Machines, apparaten en installaties m.m.n.VRI's 2017023Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 16
023Machines, apparaten en installaties m.m.n.VRI's 2017023Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 2
023Machines, apparaten en installaties m.m.n.VRI's 2017023Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 353
023Machines, apparaten en installaties m.m.n.Afschrijving lopend jaar023Mutatie lopend jaarAfschrijving€ -5
024Overig m.m.n.Groenaanleg 2017024Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -17
024Overig m.m.n.Groenaanleg 2017024Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 50
024Overig m.m.n.Groenaanleg 2017024Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -14
024Overig m.m.n.Groenaanleg 2017024Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 100
024Overig m.m.n.Bomen 2017024Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
024Overig m.m.n.Bomen 2017024Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ -50
024Overig m.m.n.Bomen 2017024Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 0
024Overig m.m.n.Bomen 2017024Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 3
024Overig m.m.n.Bomen 2017024Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 28
024Overig m.m.n.Bomen 2017024Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 87
024Overig m.m.n.Speelvoorzien. 2017024Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 37
024Overig m.m.n.Speelvoorzien. 2017024Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 30
024Overig m.m.n.Speelvoorzien. 2017024Mutatie lopend jaarNieuwe investeringen€ 34
024Overig m.m.n.Afschrijving lopend jaar024Mutatie lopend jaarAfschrijving€ -2
025Kapitaalverstrekking aan deelnemingenBeginbalans025BegingbalansAlgemene mutatie€ 1.659
027Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijenBeginbalans027BegingbalansAlgemene mutatie€ 0
028Leningen aan woningbouwcorporatiesBeginbalans028BegingbalansAlgemene mutatie€ 21.400
028Leningen aan woningbouwcorporatiesMutaties lopend jaar028Mutatie lopend jaarAflossingen€ -4.500
029Leningen aan deelnemingenMutaties lopend jaar029Mutatie lopend jaarVerstrekte leningen€ 71
032Overige langlopende leningenBeginbalans032BegingbalansAflossingen€ -636
032Overige langlopende leningenBeginbalans032BegingbalansAlgemene mutatie€ 37.322
032Overige langlopende leningenMutaties lopend jaar032Mutatie lopend jaarAflossingen€ -363
032Overige langlopende leningenMutaties lopend jaar032Mutatie lopend jaarVerstrekte leningen€ 925
032Overige langlopende leningenOverig verstrekte leningen RL032Mutatie lopend jaarAflossingen€ -3.100
032Overige langlopende leningenOverig verstrekte leningen RL032Mutatie lopend jaarVerstrekte leningen€ 594
036Overige grond- en hulpstoffenVoorziening Grondbedrijf036Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ 0
036Overige grond- en hulpstoffenGrondbedrijf projecten036Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ 6.051
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037BegingbalansAlgemene mutatie€ 11
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037BegingbalansAlgemene mutatie€ 430
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)Voorziening Grondbedrijf037BegingbalansAlgemene mutatie€ -93.882
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)Grondbedrijf projecten037BegingbalansAlgemene mutatie€ 149.252
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 0
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 0
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ -10
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 6
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ -8
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 1
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ -4
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 8
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ -4
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ -1
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ -5
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 4
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 4
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ -5
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 11
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 5
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 5
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 2
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 14
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ -6
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 5
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 0
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 1
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 4
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ -307
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 102
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ -1
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 0
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 7
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ -4
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 10
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ -4
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 6
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ -10
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ -5
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ -7
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 307
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ -6
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ -1
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 4
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ -11
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 0
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 0
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 10
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 1
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ -2
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 1
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ -1
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ -14
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ -102
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ -4
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 12
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ -1
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ -2
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ -5
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 96
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 4
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 5
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 0
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 0
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ -96
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 1
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 2
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 4
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 0
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ -12
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 0
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 2
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ -2
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)03.6 Overige onderhanden werk037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ -4
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)KP lvspitsbergen asselsrstr jachtln037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 6
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)KP lvspitsbergen asselsrstr jachtln037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 13
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)KP lvspitsbergen asselsrstr jachtln037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 14
037Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)KP lvspitsbergen asselsrstr jachtln037Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 11
039VooruitbetalingenVooruitbetalingen POW039BegingbalansAlgemene mutatie€ 74
040OmzetbelastingBTW af te dragen laag040BegingbalansAlgemene mutatie€ 325
040OmzetbelastingBTW nul boekingen040Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ 0
040OmzetbelastingBTW af te dragen hoog040Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ 0
040OmzetbelastingBTW terug te vorderen PPS GRB040Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ 13
040OmzetbelastingBTW af te dragen PPS GRB040Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ -60
041Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)Beginbalans041BegingbalansAlgemene mutatie€ 3.751
045DebiteurenBeginbalans045BegingbalansAlgemene mutatie€ 20.616
045DebiteurenDummy045BegingbalansAlgemene mutatie€ 6.830
045DebiteurenVoorz.dub.deb.grondzaken045Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ 15
049Liquide middelen (kas, banksaldi)ABN-Amro Hoofdrekening049BegingbalansAlgemene mutatie€ 23.457
049Liquide middelen (kas, banksaldi)ABN-Amro Parkeerbeheer049BegingbalansAlgemene mutatie€ 631
049Liquide middelen (kas, banksaldi)ABN-Amro Parkeerbelasting049BegingbalansAlgemene mutatie€ 0
049Liquide middelen (kas, banksaldi)ABN-Amro Nodr049BegingbalansAlgemene mutatie€ 0
049Liquide middelen (kas, banksaldi)Bank Stadsbank049BegingbalansAlgemene mutatie€ 430
049Liquide middelen (kas, banksaldi)ABN-Amro PPDC049BegingbalansAlgemene mutatie€ 13
049Liquide middelen (kas, banksaldi)ABN-Amro 621947962 deb.049BegingbalansAlgemene mutatie€ 194
049Liquide middelen (kas, banksaldi)ABN-Amro 621953628 sam alg.049BegingbalansAlgemene mutatie€ -20.363
049Liquide middelen (kas, banksaldi)RABO algemeen049BegingbalansAlgemene mutatie€ 8
049Liquide middelen (kas, banksaldi)BNG algemeen049BegingbalansAlgemene mutatie€ 7
049Liquide middelen (kas, banksaldi)ING Algemeen049BegingbalansAlgemene mutatie€ 35
049Liquide middelen (kas, banksaldi)KAS algemeen049BegingbalansAlgemene mutatie€ -3.736
049Liquide middelen (kas, banksaldi)Kas b & o049BegingbalansAlgemene mutatie€ 1
049Liquide middelen (kas, banksaldi)ABN-Amro Huren en Pachten049BegingbalansAlgemene mutatie€ 3.099
049Liquide middelen (kas, banksaldi)Tussenrekening banken049BegingbalansAlgemene mutatie€ 5
049Liquide middelen (kas, banksaldi)ABN-Amro 6211954993 stadsbank049Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ 591
049Liquide middelen (kas, banksaldi)Kas b & o049Mutatie lopend jaarAflossingen€ -19
049Liquide middelen (kas, banksaldi)Kas b & o049Mutatie lopend jaarVerstrekte leningen€ 20
049Liquide middelen (kas, banksaldi)Kas Saldo SWH049Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ 17
049Liquide middelen (kas, banksaldi)Inleg Kasgeld SWH049Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ 4
049Liquide middelen (kas, banksaldi)Kruisposten049Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ 3
051Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk03.6 Overige onderhanden werk051BegingbalansAlgemene mutatie€ 35
051Nog te ontvangen bijdragen van het RijkOverlopende Activa/passiva wa051BegingbalansAlgemene mutatie€ 4.613
051Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk03.6 Overige onderhanden werk051BegingbalansAlgemene mutatie€ 1.253
051Nog te ontvangen bijdragen van het RijkOverlopende Activa/passiva vr051Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ 1.948
051Nog te ontvangen bijdragen van het RijkOverlopende Activa/passiva financien051Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ 60
052Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid03.6 Overige onderhanden werk052BegingbalansAlgemene mutatie€ 1.192
052Nog te ontvangen bijdragen van overige overheidOverlopende Activa/passiva jzw052BegingbalansAlgemene mutatie€ 358
052Nog te ontvangen bijdragen van overige overheidOverlopende Activa/passiva wa052BegingbalansAlgemene mutatie€ 173
052Nog te ontvangen bijdragen van overige overheidOverlopende Activa/passiva org052BegingbalansAlgemene mutatie€ 39
052Nog te ontvangen bijdragen van overige overheidOverlopende Activa/passiva pow052Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ 110
052Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid03.6 Overige onderhanden werk052Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ 542
053Overige overlopende activaOverlopende Activa/passiva sr053BegingbalansAlgemene mutatie€ 190
053Overige overlopende activa03.6 Overige onderhanden werk053BegingbalansAlgemene mutatie€ 6.728
053Overige overlopende activaOverlopende Activa/passiva jzw053BegingbalansAlgemene mutatie€ 4.624
053Overige overlopende activaOverlopende Activa/passiva wa053BegingbalansAlgemene mutatie€ 389
053Overige overlopende activaOverlopende activa/passiva B&O053BegingbalansAlgemene mutatie€ 182
053Overige overlopende activa03.6 Overige onderhanden werk053BegingbalansAlgemene mutatie€ 7.657
053Overige overlopende activaOverlopende Activa/passiva vr053BegingbalansAlgemene mutatie€ 250
053Overige overlopende activaOverlopende Activa/passiva org053BegingbalansAlgemene mutatie€ 23
053Overige overlopende activaBeginbalans053BegingbalansAlgemene mutatie€ -4.926
053Overige overlopende activaOverlopende Activa/passiva financien053BegingbalansAlgemene mutatie€ 10.705
053Overige overlopende activaOverlopende Activa/passiva informati053BegingbalansAlgemene mutatie€ 320
053Overige overlopende activaOverlopende Activa/passiva dr053Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ 362
053Overige overlopende activa03.6 Overige onderhanden werk053Mutatie lopend jaarAflossingen€ 0
053Overige overlopende activaTransitorische rente beleggingen053Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ 977
053Overige overlopende activaTransitorische rente dag/kas053Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ 7
054Algemene reserveDe Saldireserve en de reserve eenmalige bestedingen zijn m.i.v. 1-1-2008 samengevoegd. De reserve is een buffer t.b.v. rekening-uitkomsten; wordt ook wel gebruikt ter dekking van incidentele uitgaven054BegingbalansAlgemene mutatie€ 16.370
054Algemene reserveBeginbalans054BegingbalansAlgemene mutatie€ 5.043
054Algemene reserveDe Saldireserve en de reserve eenmalige bestedingen zijn m.i.v. 1-1-2008 samengevoegd. De reserve is een buffer t.b.v. rekening-uitkomsten; wordt ook wel gebruikt ter dekking van incidentele uitgaven054Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 12
054Algemene reserveDe Saldireserve en de reserve eenmalige bestedingen zijn m.i.v. 1-1-2008 samengevoegd. De reserve is een buffer t.b.v. rekening-uitkomsten; wordt ook wel gebruikt ter dekking van incidentele uitgaven054Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 98
054Algemene reserveDe Saldireserve en de reserve eenmalige bestedingen zijn m.i.v. 1-1-2008 samengevoegd. De reserve is een buffer t.b.v. rekening-uitkomsten; wordt ook wel gebruikt ter dekking van incidentele uitgaven054Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 411
054Algemene reserveDe Saldireserve en de reserve eenmalige bestedingen zijn m.i.v. 1-1-2008 samengevoegd. De reserve is een buffer t.b.v. rekening-uitkomsten; wordt ook wel gebruikt ter dekking van incidentele uitgaven054Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 9.342
054Algemene reserveDe Saldireserve en de reserve eenmalige bestedingen zijn m.i.v. 1-1-2008 samengevoegd. De reserve is een buffer t.b.v. rekening-uitkomsten; wordt ook wel gebruikt ter dekking van incidentele uitgaven054Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -902
054Algemene reserveDe Saldireserve en de reserve eenmalige bestedingen zijn m.i.v. 1-1-2008 samengevoegd. De reserve is een buffer t.b.v. rekening-uitkomsten; wordt ook wel gebruikt ter dekking van incidentele uitgaven054Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -756
054Algemene reserveDe Saldireserve en de reserve eenmalige bestedingen zijn m.i.v. 1-1-2008 samengevoegd. De reserve is een buffer t.b.v. rekening-uitkomsten; wordt ook wel gebruikt ter dekking van incidentele uitgaven054Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -3.321
054Algemene reserveDe Saldireserve en de reserve eenmalige bestedingen zijn m.i.v. 1-1-2008 samengevoegd. De reserve is een buffer t.b.v. rekening-uitkomsten; wordt ook wel gebruikt ter dekking van incidentele uitgaven054Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -23.235
055BestemmingsreservesGecombineerde reserve voor diverse doeleinden055BegingbalansAlgemene mutatie€ -6.147
055BestemmingsreservesT.b.v. algemeen ondernemersrisico's van het Grondbedrijf.055BegingbalansAlgemene mutatie€ -12.680
055BestemmingsreservesWaarborgen continuïteit van de bedrijfsvoering055BegingbalansAlgemene mutatie€ -1.389
055BestemmingsreservesAanplant nieuwe bomen ter compensatie gekapte bomen055BegingbalansAlgemene mutatie€ -212
055BestemmingsreservesDeze reserve wordt gebruikt om de kosten van het wegen onderhoud te dekken. Exploitatie tekorten worden verrekkend met deze reserve.055BegingbalansAlgemene mutatie€ -3.035
055BestemmingsreservesReserve t.b.v. opvang fluctuaties in de uitgaven/inkomsten055BegingbalansAlgemene mutatie€ -4.804
055BestemmingsreservesOndersteuning van sportevenementen055BegingbalansAlgemene mutatie€ -48
055BestemmingsreservesRegelmatig financieel kunnen participeren in topsportevenementen055BegingbalansAlgemene mutatie€ -9
055BestemmingsreservesDekking voor tekorten in het sociaal domein. Overschotten in het sociaal domein worden toegevoegd.055BegingbalansAlgemene mutatie€ -15.738
055BestemmingsreservesGeoormerkte gelden055BegingbalansAlgemene mutatie€ -14.841
055BestemmingsreservesDekking huisvestingskosten personeel055BegingbalansAlgemene mutatie€ -1.581
055BestemmingsreservesMiddelen ten behoeve van het onderhoud van het stadhuis055BegingbalansAlgemene mutatie€ -2.336
055BestemmingsreservesMiddelen om de mobiliteit te bevorderen055BegingbalansAlgemene mutatie€ -2.337
055BestemmingsreservesReserve bedrijfsvoering GRF055BegingbalansAlgemene mutatie€ -50
055BestemmingsreservesBestemd voor continuïteit in tariefstelling bouwleges.055BegingbalansAlgemene mutatie€ -2.500
055BestemmingsreservesDekking van optredende tekorten055BegingbalansAlgemene mutatie€ -119
055BestemmingsreservesReservering ten behoeven van periodiek (1 maal per 7 jaar) terugkomende werkzaamheden.055BegingbalansAlgemene mutatie€ -159
055BestemmingsreservesTer dekking van kosten voor grondwaterbeheer055BegingbalansAlgemene mutatie€ -473
055BestemmingsreservesParkeervoorzieningen en stimulering fiets en OV ter ontsluiting binnenstad055BegingbalansAlgemene mutatie€ -756
055BestemmingsreservesDeelneming in NV luchthaven Teuge (ter dekking kapitaallasten herstructurering Teuge)055BegingbalansAlgemene mutatie€ -896
055BestemmingsreservesDekking kapitaallasten Transformatieplan.055BegingbalansAlgemene mutatie€ -3.041
055BestemmingsreservesDeze reserve dient als egalisatiereserve voor de overschotten en tekorten in een jaarschijf voor de kosten van het opruimen van explosieven.055BegingbalansAlgemene mutatie€ -849
055BestemmingsreservesGecombineerde reserve voor diverse doeleinden055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 48
055BestemmingsreservesGecombineerde reserve voor diverse doeleinden055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 71
055BestemmingsreservesGecombineerde reserve voor diverse doeleinden055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 138
055BestemmingsreservesGecombineerde reserve voor diverse doeleinden055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 1.127
055BestemmingsreservesGecombineerde reserve voor diverse doeleinden055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 1.349
055BestemmingsreservesGecombineerde reserve voor diverse doeleinden055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 72
055BestemmingsreservesGecombineerde reserve voor diverse doeleinden055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 5
055BestemmingsreservesGecombineerde reserve voor diverse doeleinden055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 535
055BestemmingsreservesGecombineerde reserve voor diverse doeleinden055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 523
055BestemmingsreservesGecombineerde reserve voor diverse doeleinden055Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -1.972
055BestemmingsreservesGecombineerde reserve voor diverse doeleinden055Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -183
055BestemmingsreservesT.b.v. algemeen ondernemersrisico's van het Grondbedrijf.055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 6.797
055BestemmingsreservesT.b.v. algemeen ondernemersrisico's van het Grondbedrijf.055Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -14.466
055BestemmingsreservesWaarborgen continuïteit van de bedrijfsvoering055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 834
055BestemmingsreservesWaarborgen continuïteit van de bedrijfsvoering055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 61
055BestemmingsreservesWaarborgen continuïteit van de bedrijfsvoering055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 451
055BestemmingsreservesWaarborgen continuïteit van de bedrijfsvoering055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 16
055BestemmingsreservesWaarborgen continuïteit van de bedrijfsvoering055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 368
055BestemmingsreservesWaarborgen continuïteit van de bedrijfsvoering055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 51
055BestemmingsreservesWaarborgen continuïteit van de bedrijfsvoering055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 95
055BestemmingsreservesWaarborgen continuïteit van de bedrijfsvoering055Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -1.887
055BestemmingsreservesWaarborgen continuïteit van de bedrijfsvoering055Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -600
055BestemmingsreservesAanplant nieuwe bomen ter compensatie gekapte bomen055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 50
055BestemmingsreservesAanplant nieuwe bomen ter compensatie gekapte bomen055Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -169
055BestemmingsreservesDeze reserve wordt gebruikt om de kosten van het wegen onderhoud te dekken. Exploitatie tekorten worden verrekkend met deze reserve.055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 3.035
055BestemmingsreservesReserve t.b.v. opvang fluctuaties in de uitgaven/inkomsten055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 707
055BestemmingsreservesOndersteuning van sportevenementen055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 48
055BestemmingsreservesOndersteuning van sportevenementen055Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -44
055BestemmingsreservesRegelmatig financieel kunnen participeren in topsportevenementen055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 9
055BestemmingsreservesDekking voor tekorten in het sociaal domein. Overschotten in het sociaal domein worden toegevoegd.055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 4.654
055BestemmingsreservesDekking voor tekorten in het sociaal domein. Overschotten in het sociaal domein worden toegevoegd.055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 339
055BestemmingsreservesDekking voor tekorten in het sociaal domein. Overschotten in het sociaal domein worden toegevoegd.055Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -60
055BestemmingsreservesDekking voor tekorten in het sociaal domein. Overschotten in het sociaal domein worden toegevoegd.055Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -374
055BestemmingsreservesGeoormerkte gelden055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 120
055BestemmingsreservesGeoormerkte gelden055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 10.771
055BestemmingsreservesGeoormerkte gelden055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 1.791
055BestemmingsreservesGeoormerkte gelden055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 275
055BestemmingsreservesGeoormerkte gelden055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 1.237
055BestemmingsreservesGeoormerkte gelden055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 126
055BestemmingsreservesGeoormerkte gelden055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 160
055BestemmingsreservesGeoormerkte gelden055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 361
055BestemmingsreservesGeoormerkte gelden055Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -300
055BestemmingsreservesGeoormerkte gelden055Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -187
055BestemmingsreservesGeoormerkte gelden055Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -1.116
055BestemmingsreservesGeoormerkte gelden055Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -1.289
055BestemmingsreservesGeoormerkte gelden055Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -40
055BestemmingsreservesGeoormerkte gelden055Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -40
055BestemmingsreservesGeoormerkte gelden055Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -170
055BestemmingsreservesGeoormerkte gelden055Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -760
055BestemmingsreservesGeoormerkte gelden055Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -400
055BestemmingsreservesMiddelen ten behoeve van het onderhoud van het stadhuis055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 2.000
055BestemmingsreservesMiddelen om de mobiliteit te bevorderen055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 1.900
055BestemmingsreservesDekking van optredende tekorten055Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ 119
055BestemmingsreservesReservering ten behoeven van periodiek (1 maal per 7 jaar) terugkomende werkzaamheden.055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 159
055BestemmingsreservesReserve zwitsal park055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 1.738
055BestemmingsreservesReserve zwitsal park055Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -10.451
055BestemmingsreservesTer dekking van kosten voor grondwaterbeheer055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 31
055BestemmingsreservesTer dekking van kosten voor grondwaterbeheer055Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -770
055BestemmingsreservesParkeervoorzieningen en stimulering fiets en OV ter ontsluiting binnenstad055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 756
055BestemmingsreservesDeelneming in NV luchthaven Teuge (ter dekking kapitaallasten herstructurering Teuge)055Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 896
055BestemmingsreservesDekking kapitaallasten Transformatieplan.055Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ 3.041
055BestemmingsreservesDeze reserve dient als egalisatiereserve voor de overschotten en tekorten in een jaarschijf voor de kosten van het opruimen van explosieven.055Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -405
056Saldo van rekeningBeginbalans056BegingbalansAlgemene mutatie€ -5.044
056Saldo van rekeningResultaat boekjaar056Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -19.853
057VoorzieningenTer dekking van kosten voor specifieke wijkontwikkelingsprojecten die reeds zijn toegezegd aan de wijkraden057BegingbalansAlgemene mutatie€ -101
057VoorzieningenTer dekking van vervangingsinvesteringen en groot onderhoud van het riool057BegingbalansAlgemene mutatie€ -1.536
057VoorzieningenVoorz.riol.spaar-/egalisatievoorz.057BegingbalansAlgemene mutatie€ -2.844
057VoorzieningenTer dekking (toekomstige) vorderingen n.a.v. rechterlijke uitspraken057BegingbalansAlgemene mutatie€ -16.652
057VoorzieningenTer dekking van kosten voor bovenwijkse voorzieningen057BegingbalansAlgemene mutatie€ -2.258
057VoorzieningenTer dekking van kosten voor sociaal deficiet057BegingbalansAlgemene mutatie€ -159
057VoorzieningenTer dekking van kosten landschapsversterking057BegingbalansAlgemene mutatie€ -47
057VoorzieningenTer dekking van de kosten van toekomstig onderhoud van gemeentelijk vastgoed.057BegingbalansAlgemene mutatie€ -3.310
057VoorzieningenVoorz.odh. Stadhuis057BegingbalansAlgemene mutatie€ -48
057VoorzieningenVoorz.odh. Raadhuis057BegingbalansAlgemene mutatie€ -39
057VoorzieningenVoorz.odh. Brandweerkazernes057BegingbalansAlgemene mutatie€ 397
057VoorzieningenVoorz.odh. Rijwielstallingen057BegingbalansAlgemene mutatie€ -7
057VoorzieningenVoorz.odh. Parkeergarages057BegingbalansAlgemene mutatie€ -12
057VoorzieningenVoorz.odh. Wijkposten B&O057BegingbalansAlgemene mutatie€ -51
057VoorzieningenVoorz.odh. Volkstuincomplexen057BegingbalansAlgemene mutatie€ -1
057VoorzieningenVoorz.odh. Omnizorg057BegingbalansAlgemene mutatie€ 30
057VoorzieningenVoorz.odh. Circulus057BegingbalansAlgemene mutatie€ 195
057VoorzieningenVoorz.odh. Rioolgemalen B&O057BegingbalansAlgemene mutatie€ -3
057VoorzieningenVoorz.odh. Begraafplaatsen057BegingbalansAlgemene mutatie€ -26
057VoorzieningenVoorz.odh. VG overig oneigenlijk057BegingbalansAlgemene mutatie€ -99
057VoorzieningenTer dekking afgesproken schenkingen aan kinderboerderijen057BegingbalansAlgemene mutatie€ -277
057VoorzieningenTer dekking van frictiekosten als gevolg van de reorganisatie057BegingbalansAlgemene mutatie€ -540
057VoorzieningenVoorziening Huisvuilrechten057BegingbalansAlgemene mutatie€ -2.939
057VoorzieningenVoorziening Bouwleges057BegingbalansAlgemene mutatie€ -832
057VoorzieningenVoorziening expl. begraafplaatsen057BegingbalansAlgemene mutatie€ -349
057VoorzieningenTer dekking van kosten voor specifieke wijkontwikkelingsprojecten die reeds zijn toegezegd aan de wijkraden057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 4
057VoorzieningenTer dekking van kosten voor specifieke wijkontwikkelingsprojecten die reeds zijn toegezegd aan de wijkraden057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 1
057VoorzieningenTer dekking van kosten voor specifieke wijkontwikkelingsprojecten die reeds zijn toegezegd aan de wijkraden057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 4
057VoorzieningenTer dekking van kosten voor specifieke wijkontwikkelingsprojecten die reeds zijn toegezegd aan de wijkraden057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 4
057VoorzieningenTer dekking van kosten voor specifieke wijkontwikkelingsprojecten die reeds zijn toegezegd aan de wijkraden057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 1
057VoorzieningenTer dekking van kosten voor specifieke wijkontwikkelingsprojecten die reeds zijn toegezegd aan de wijkraden057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 1
057VoorzieningenTer dekking van kosten voor specifieke wijkontwikkelingsprojecten die reeds zijn toegezegd aan de wijkraden057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 0
057VoorzieningenTer dekking van kosten voor specifieke wijkontwikkelingsprojecten die reeds zijn toegezegd aan de wijkraden057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 1
057VoorzieningenTer dekking van kosten voor specifieke wijkontwikkelingsprojecten die reeds zijn toegezegd aan de wijkraden057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 1
057VoorzieningenTer dekking van kosten voor specifieke wijkontwikkelingsprojecten die reeds zijn toegezegd aan de wijkraden057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 0
057VoorzieningenTer dekking van kosten voor specifieke wijkontwikkelingsprojecten die reeds zijn toegezegd aan de wijkraden057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 0
057VoorzieningenTer dekking van kosten voor specifieke wijkontwikkelingsprojecten die reeds zijn toegezegd aan de wijkraden057Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -90
057VoorzieningenTer dekking van kosten voor specifieke wijkontwikkelingsprojecten die reeds zijn toegezegd aan de wijkraden057Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ 0
057VoorzieningenTer dekking van vervangingsinvesteringen en groot onderhoud van het riool057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 3
057VoorzieningenTer dekking van vervangingsinvesteringen en groot onderhoud van het riool057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 5
057VoorzieningenTer dekking van vervangingsinvesteringen en groot onderhoud van het riool057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 89
057VoorzieningenTer dekking van vervangingsinvesteringen en groot onderhoud van het riool057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 24
057VoorzieningenTer dekking van vervangingsinvesteringen en groot onderhoud van het riool057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 15
057VoorzieningenTer dekking van vervangingsinvesteringen en groot onderhoud van het riool057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 4
057VoorzieningenTer dekking van vervangingsinvesteringen en groot onderhoud van het riool057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 8
057VoorzieningenTer dekking van vervangingsinvesteringen en groot onderhoud van het riool057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 0
057VoorzieningenVoorz.riol. vervanging riolen057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 54
057VoorzieningenVoorz.riol. vervanging riolen057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 173
057VoorzieningenVoorz.riol. vervanging riolen057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 70
057VoorzieningenVoorz.riol. vervanging riolen057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 2
057VoorzieningenVoorz.riol. vervanging riolen057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 49
057VoorzieningenVoorz.riol. vervanging riolen057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 10
057VoorzieningenVoorz.riol. vervanging riolen057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 19
057VoorzieningenVoorz.riol. vervanging riolen057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 1
057VoorzieningenVoorz.riol. vervanging riolen057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 139
057VoorzieningenVoorz.riol. vervanging riolen057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 17
057VoorzieningenVoorz.riol. vervanging riolen057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ -375
057VoorzieningenVoorz.riol. vervanging riolen057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 10
057VoorzieningenVoorz.riol. vervanging riolen057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 53
057VoorzieningenVoorz.riol. vervanging riolen057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 165
057VoorzieningenVoorz.riol. vervanging riolen057Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -386
057VoorzieningenVoorz.riol.spaar-/egalisatievoorz.057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 3
057VoorzieningenVoorz.riol.spaar-/egalisatievoorz.057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 2
057VoorzieningenVoorz.riol.spaar-/egalisatievoorz.057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 234
057VoorzieningenVoorz.riol.spaar-/egalisatievoorz.057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 3
057VoorzieningenVoorz.riol.spaar-/egalisatievoorz.057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 2
057VoorzieningenTer dekking van kosten voor bovenwijkse voorzieningen057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 410
057VoorzieningenTer dekking van kosten voor bovenwijkse voorzieningen057Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -113
057VoorzieningenVoorz.odh. Stadhuis057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 0
057VoorzieningenVoorz.odh. Stadhuis057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 62
057VoorzieningenVoorz.odh. Stadhuis057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 1
057VoorzieningenVoorz.odh. Stadhuis057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 0
057VoorzieningenVoorz.odh. Stadhuis057Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -99
057VoorzieningenVoorz.odh. Raadhuis057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 12
057VoorzieningenVoorz.odh. Raadhuis057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 0
057VoorzieningenVoorz.odh. Raadhuis057Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -53
057VoorzieningenVoorz.odh. Brandweerkazernes057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 12
057VoorzieningenVoorz.odh. Brandweerkazernes057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 0
057VoorzieningenVoorz.odh. Brandweerkazernes057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 2
057VoorzieningenVoorz.odh. Brandweerkazernes057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 3
057VoorzieningenVoorz.odh. Brandweerkazernes057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 13
057VoorzieningenVoorz.odh. Brandweerkazernes057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 3
057VoorzieningenVoorz.odh. Brandweerkazernes057Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -52
057VoorzieningenVoorz.odh. Rijwielstallingen057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 9
057VoorzieningenVoorz.odh. Rijwielstallingen057Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -3
057VoorzieningenVoorz.odh. Parkeergarages057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 43
057VoorzieningenVoorz.odh. Parkeergarages057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 15
057VoorzieningenVoorz.odh. Parkeergarages057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 5
057VoorzieningenVoorz.odh. Parkeergarages057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 14
057VoorzieningenVoorz.odh. Parkeergarages057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 99
057VoorzieningenVoorz.odh. Parkeergarages057Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -88
057VoorzieningenVoorz.odh. Wijkposten B&O057Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -5
057VoorzieningenVoorz.odh. Volkstuincomplexen057Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ 0
057VoorzieningenVoorz.odh. Omnizorg057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 24
057VoorzieningenVoorz.odh. Omnizorg057Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -36
057VoorzieningenVoorz.odh. Circulus057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 36
057VoorzieningenVoorz.odh. Circulus057Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -83
057VoorzieningenVoorz.odh. Rioolgemalen B&O057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 4
057VoorzieningenVoorz.odh. Rioolgemalen B&O057Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -1
057VoorzieningenVoorz.odh. Begraafplaatsen057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 1
057VoorzieningenVoorz.odh. Begraafplaatsen057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 0
057VoorzieningenVoorz.odh. Begraafplaatsen057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 4
057VoorzieningenVoorz.odh. Begraafplaatsen057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 1
057VoorzieningenVoorz.odh. Begraafplaatsen057Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -16
057VoorzieningenVoorz.riol. verv. pompen en gemalen057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 119
057VoorzieningenVoorz.riol. verv. pompen en gemalen057Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -168
057VoorzieningenTer dekking afgesproken schenkingen aan kinderboerderijen057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 70
057VoorzieningenTer dekking afgesproken schenkingen aan kinderboerderijen057Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -13
057VoorzieningenVoorz.riol.klimaatadaptiatie057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 0
057VoorzieningenVoorz.riol.klimaatadaptiatie057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 17
057VoorzieningenVoorz.riol.klimaatadaptiatie057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ -35
057VoorzieningenVoorz.riol.klimaatadaptiatie057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 123
057VoorzieningenVoorz.riol.klimaatadaptiatie057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 66
057VoorzieningenVoorz.riol.klimaatadaptiatie057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 103
057VoorzieningenVoorz.riol.klimaatadaptiatie057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 35
057VoorzieningenVoorz.riol.klimaatadaptiatie057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 143
057VoorzieningenVoorz.riol.klimaatadaptiatie057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 169
057VoorzieningenVoorz.riol.klimaatadaptiatie057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 16
057VoorzieningenVoorz.riol.klimaatadaptiatie057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 0
057VoorzieningenVoorz.riol.klimaatadaptiatie057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 10
057VoorzieningenVoorz.riol.klimaatadaptiatie057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 1
057VoorzieningenVoorz.riol.klimaatadaptiatie057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 45
057VoorzieningenVoorz.riol.klimaatadaptiatie057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 2
057VoorzieningenVoorz.riol.klimaatadaptiatie057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 137
057VoorzieningenVoorz.riol.klimaatadaptiatie057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 54
057VoorzieningenVoorz.riol.klimaatadaptiatie057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 5
057VoorzieningenVoorz.riol.klimaatadaptiatie057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 133
057VoorzieningenVoorz.riol.klimaatadaptiatie057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 35
057VoorzieningenVoorz.riol.klimaatadaptiatie057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 467
057VoorzieningenVoorz.riol.klimaatadaptiatie057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 167
057VoorzieningenVoorz.riol.klimaatadaptiatie057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 5
057VoorzieningenVoorz.riol.klimaatadaptiatie057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 2
057VoorzieningenVoorz.riol.klimaatadaptiatie057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 1
057VoorzieningenVoorz.riol.klimaatadaptiatie057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 12
057VoorzieningenVoorz.riol.klimaatadaptiatie057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 7
057VoorzieningenVoorz.riol.klimaatadaptiatie057Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -1.900
057VoorzieningenVoorz.riol.klimaatadaptiatie057Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -147
057VoorzieningenTer dekking van frictiekosten als gevolg van de reorganisatie057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 540
057VoorzieningenVoorzi. odh werkgebouw zuid057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 0
057VoorzieningenVoorzi. odh werkgebouw zuid057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 15
057VoorzieningenVoorzi. odh werkgebouw zuid057Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -52
057VoorzieningenVoorz.riol. groot oh.pompen en gem.057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 32
057VoorzieningenVoorz.riol. groot oh.pompen en gem.057Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -72
057VoorzieningenVoorziening groot onderh stadh org057Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -100
057VoorzieningenVoorziening Huisvuilrechten057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 21.030
057VoorzieningenVoorziening Huisvuilrechten057Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -21.800
057VoorzieningenVoorziening Bouwleges057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 4.074
057VoorzieningenVoorziening Bouwleges057Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -6.315
057VoorzieningenVoorziening expl. begraafplaatsen057Mutatie lopend jaarOverige vermeerderingen€ 1.519
057VoorzieningenVoorziening expl. begraafplaatsen057Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -1.645
057VoorzieningenVoorziening Bodemsanering Zwitsal057Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -719
058ObligatieleningenBeginbalans058BegingbalansAlgemene mutatie€ -90.000
058ObligatieleningenMutaties lopend jaar058Mutatie lopend jaarAflossingen€ -10.000
058ObligatieleningenMutaties lopend jaar058Mutatie lopend jaarVerstrekte leningen€ 10.000
059Onderhandse leningen van binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraarsBeginbalans059BegingbalansAlgemene mutatie€ -115.000
059Onderhandse leningen van binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraarsMutaties lopend jaar059Mutatie lopend jaarVerstrekte leningen€ 10.000
060Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingenBeginbalans060BegingbalansAlgemene mutatie€ -328.047
060Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingenMutaties lopend jaar060Mutatie lopend jaarVerstrekte leningen€ 35.535
062Onderhandse leningen van openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)Mutaties lopend jaar062Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ -272
062Onderhandse leningen van openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)Mutaties lopend jaar062Mutatie lopend jaarVerstrekte leningen€ -14.728
063Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectorenBeginbalans063BegingbalansAlgemene mutatie€ -1.231
063Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectorenMutaties lopend jaar063Mutatie lopend jaarVerstrekte leningen€ 40
066WaarborgsommenBeginbalans066BegingbalansAlgemene mutatie€ -1
066Waarborgsommen03.6 Overige onderhanden werk066Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ -55
069Overige KasgeldleningenBeginbalans069BegingbalansAlgemene mutatie€ -45.000
069Overige KasgeldleningenNieuwe leningen/kap. verstr.lopend j069Mutatie lopend jaarAflossingen€ -3.741.000
069Overige KasgeldleningenNieuwe leningen/kap. verstr.lopend j069Mutatie lopend jaarVerstrekte leningen€ 3.736.000
071CrediteurenDummy071BegingbalansAlgemene mutatie€ 70
072Overige crediteurenCrediteuren stadsbank072BegingbalansAlgemene mutatie€ -5
072Overige crediteurenCred doorbet 3en uit072BegingbalansAlgemene mutatie€ -170
073Betalingen onder wegBetalingen onderweg073BegingbalansAlgemene mutatie€ -4.729
074Vooruit ontvangen bijdragen van de EU03.6 Overige onderhanden werk074BegingbalansAlgemene mutatie€ -20
074Vooruit ontvangen bijdragen van de EUOverlopende Activa/passiva wa074BegingbalansAlgemene mutatie€ -1.357
075Vooruit ontvangen bijdragen van het RijkOverlopende Activa/passiva pow075BegingbalansAlgemene mutatie€ -20
075Vooruit ontvangen bijdragen van het RijkOverlopende Activa/passiva jzw075BegingbalansAlgemene mutatie€ -1.227
075Vooruit ontvangen bijdragen van het RijkOverlopende Activa/passiva wa075BegingbalansAlgemene mutatie€ -549
075Vooruit ontvangen bijdragen van het RijkOverlopende Activa/passiva vr075BegingbalansAlgemene mutatie€ -35
075Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk03.6 Overige onderhanden werk075Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ -19
076Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid03.6 Overige onderhanden werk076BegingbalansAlgemene mutatie€ -1.163
076Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheidOverlopende Activa/passiva jzw076BegingbalansAlgemene mutatie€ -135
076Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheidOverlopende activa/passiva B&O076BegingbalansAlgemene mutatie€ -40
076Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid03.6 Overige onderhanden werk076BegingbalansAlgemene mutatie€ 278
076Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheidOverlopende Activa/passiva financien076BegingbalansAlgemene mutatie€ -1.022
076Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheidOverlopende Activa/passiva pow076Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ -57
077Overige overlopende passivaOverlopende Activa/passiva dr077BegingbalansAlgemene mutatie€ -990
077Overige overlopende passivaOverlopende Activa/passiva sr077BegingbalansAlgemene mutatie€ -20
077Overige overlopende passivaOverlopende Activa/passiva pow077BegingbalansAlgemene mutatie€ -596
077Overige overlopende passiva03.6 Overige onderhanden werk077BegingbalansAlgemene mutatie€ -2.707
077Overige overlopende passivaOverlopende Activa/passiva jzw077BegingbalansAlgemene mutatie€ -32.465
077Overige overlopende passivaOverlopende Activa/passiva wa077BegingbalansAlgemene mutatie€ -4.565
077Overige overlopende passiva03.6 Overige onderhanden werk077BegingbalansAlgemene mutatie€ -5.725
077Overige overlopende passivaOverlopende Activa/passiva org077BegingbalansAlgemene mutatie€ -217
077Overige overlopende passivaBeginbalans077BegingbalansAlgemene mutatie€ -190
077Overige overlopende passivaOverlopende Activa/passiva financien077BegingbalansAlgemene mutatie€ -9.250
077Overige overlopende passivaOverlopende Activa/passiva informati077BegingbalansAlgemene mutatie€ -154
077Overige overlopende passivaTussenrekening banken077BegingbalansAlgemene mutatie€ -16
077Overige overlopende passivaTussenrekening Ideal ontvangsten077BegingbalansAlgemene mutatie€ 2
077Overige overlopende passivaDoorstorting Tribuut077BegingbalansAlgemene mutatie€ -21
077Overige overlopende passivaPIN/CHIP ontvangsten077BegingbalansAlgemene mutatie€ 2
077Overige overlopende passivaGouw bijzondere ontvangsten077BegingbalansAlgemene mutatie€ 3
077Overige overlopende passivaJong ambtenaren netwerk077BegingbalansAlgemene mutatie€ -2
077Overige overlopende passivaNetto loon077BegingbalansAlgemene mutatie€ -13
077Overige overlopende passivaInhoudingen/afdr LB/PVV077BegingbalansAlgemene mutatie€ -4.210
077Overige overlopende passivaInhoudingen/afdr OHRA-verzekering077BegingbalansAlgemene mutatie€ -18
077Overige overlopende passivaInhoudingen/afdr LAK077BegingbalansAlgemene mutatie€ 80
077Overige overlopende passivaInhoudingen/afdr OVIJ077BegingbalansAlgemene mutatie€ -264
077Overige overlopende passivaInhoudingen/afdr St. prehist. kamp077BegingbalansAlgemene mutatie€ -2
077Overige overlopende passivaInhoudingen/afdr Luchthaven Teuge077BegingbalansAlgemene mutatie€ -14
077Overige overlopende passivaTussenrekening pensioenpremies077BegingbalansAlgemene mutatie€ -728
077Overige overlopende passivaTussenrekening IVP077BegingbalansAlgemene mutatie€ -115
077Overige overlopende passivaTussenrekening IZA077BegingbalansAlgemene mutatie€ -174
077Overige overlopende passivaInhoudingen/afdr contributies077BegingbalansAlgemene mutatie€ -1
077Overige overlopende passivaTussenrekening ADMIN met VR077BegingbalansAlgemene mutatie€ 0
077Overige overlopende passivaNtbb tov doorb derde077BegingbalansAlgemene mutatie€ -2
077Overige overlopende passivaNtbb uitkering nabw077BegingbalansAlgemene mutatie€ -13
077Overige overlopende passivaNtbb loonh nabw077BegingbalansAlgemene mutatie€ -774
077Overige overlopende passivaNtbb loonh bz077BegingbalansAlgemene mutatie€ -43
077Overige overlopende passivaNtbb loonh ioaw077BegingbalansAlgemene mutatie€ -54
077Overige overlopende passivaNtbb loonh ioaz077BegingbalansAlgemene mutatie€ -4
077Overige overlopende passivaNtbb reserveringen077BegingbalansAlgemene mutatie€ -103
077Overige overlopende passivaNtbb agis077BegingbalansAlgemene mutatie€ 0
077Overige overlopende passivaNtbb rim077BegingbalansAlgemene mutatie€ 0
077Overige overlopende passivaOverlopende activa/passiva B&O077Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ -357
077Overige overlopende passiva03.6 Overige onderhanden werk077Mutatie lopend jaarOverige verminderingen€ -36
077Overige overlopende passivaTussenrekening Huren en Pachten077Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ -53
077Overige overlopende passivaTussenrekening Parkeerbeheer077Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ 29
077Overige overlopende passivaSG transacties lang077Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ -34
077Overige overlopende passivaTransitorische rente leningen077Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ -4.130
077Overige overlopende passivaTussenrekening ADMIN met POW077Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ 0
077Overige overlopende passivaTussenrekening ADMIN met JZW077Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ -93
077Overige overlopende passivaTussenrekening ADMIN met BO077Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ -1
077Overige overlopende passivaTussenrekening ADMIN met PVG077Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ -9
077Overige overlopende passivaDeb verhaal077Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ -271
077Overige overlopende passivaDeb tegenr Deb verh077Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ 271
077Overige overlopende passivaNtbb ontv gir/ka deb077Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ 0
077Overige overlopende passivaNtbb doorb ontv deb077Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ -1
077Overige overlopende passivaNtbb voorschotten077Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ 0
077Overige overlopende passivaInhoudingen/afdr.st.veilig thuis077Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ -278
078Strategische grondenCumul. aanschafwaarde tm vorig jaar078BegingbalansAlgemene mutatie€ 36.293
078Strategische grondenCumul. afschrijving tm vorig jaar078BegingbalansAlgemene mutatie€ -2.305
078Strategische grondenAfschrijving lopend jaar078Mutatie lopend jaarAfschrijving€ -1.260
078Strategische grondenAfschrijving lopend jaar078Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ -285
079Overige debiteurenNog niet vervallen aflossingen len.079BegingbalansAlgemene mutatie€ 776
079Overige debiteurenVordering vertragingsrente079BegingbalansAlgemene mutatie€ 2
079Overige debiteurenDepot leningen079BegingbalansAlgemene mutatie€ -27
079Overige debiteurenGrootboek verschil max.vpl DK deb.079BegingbalansAlgemene mutatie€ 129
079Overige debiteurenNiet vervallen aflos. oversluiting079BegingbalansAlgemene mutatie€ -284
079Overige debiteurenVervallen termijnen oversluiting079BegingbalansAlgemene mutatie€ -19
079Overige debiteurenVooruitontv SB consignatierekening079BegingbalansAlgemene mutatie€ -20
079Overige debiteurenDebiteuren parkeerbeheer079BegingbalansAlgemene mutatie€ 31
079Overige debiteurenDebiteuren belastingen079BegingbalansAlgemene mutatie€ 6.034
079Overige debiteurenDebiteuren Sociale dienst079BegingbalansAlgemene mutatie€ 12.181
079Overige debiteurenDeb vs op uitk079BegingbalansAlgemene mutatie€ 21
079Overige debiteurenVoorschot n.verhaal079BegingbalansAlgemene mutatie€ 43
079Overige debiteurenIncasso's onderweg079Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ 57
080Voorziening debiteurenVoorziening dub.deb.wa080BegingbalansAlgemene mutatie€ -10.357
080Voorziening debiteurenVoorziening dub deb stadsbank080BegingbalansAlgemene mutatie€ -100
080Voorziening debiteurenVoorz.dub.deb.grondzaken080BegingbalansAlgemene mutatie€ -204
080Voorziening debiteurenDwangsommen080BegingbalansAlgemene mutatie€ -259
080Voorziening debiteurenVoorziening debiteuren algemeen080BegingbalansAlgemene mutatie€ -350
080Voorziening debiteurenVoorziening belasting deb/netwerkbeh080BegingbalansAlgemene mutatie€ -24.209
080Voorziening debiteurenVoorzieninge belastingdebiteuren080BegingbalansAlgemene mutatie€ -1.000
081Rekening CourantBeginbalans081BegingbalansAlgemene mutatie€ 636
081Rekening CourantSociaal Voorzieningsfonds081BegingbalansAlgemene mutatie€ 0
082BTW-compensatiefondsBCF saldo vorig + lopend jaar082BegingbalansAlgemene mutatie€ 18.151
083Rekening Courant passivaSociaal Voorzieningsfonds083BegingbalansAlgemene mutatie€ -71
999Resultaat voor bestemmingBeginbalans999Mutatie lopend jaarAlgemene mutatie€ 0
Saldo€ 743.515€ 741.971€ 1.544
€ 2.902
€ 542.036
€ 53.173
€ 69.761
€ 37.740
€ 1.590
€ 36.308
€ -84.656
€ -49.998
€ -503.486
€ -58.674
€ -46.698
(bedragen × € 1.000)
Niet uit de balans blijkende verplichtingen21-12-201721-12-2016Mutatie
-Gewaarborgde geldleningen/borgstellingen€ 846.700€ 403.036€ 443.664