1.2.4.2  Overzicht van verbonden partijen

In de begrotingsprogramma’s gaan wij in op de bijdrage van de verbonden partijen aan de doelstellingen van de gemeente. Via een link kunt u inzoomen op het uitgebreide format dat per verbonden partij is gemaakt. In deze paragraaf beperken wij ons daarom tot een resumé van alle verbonden partijen.

* DLN=deelneming, GR=gemeenschappelijke regeling, PPS=publiek private samenwerking