2.3.13 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Wij kennen ook verplichtingen die niet in de balans zijn opgenomen. Klik hier voor u een uitgebreide toelichting.