1.2.5.1 Algemeen

In deze paragraaf leest u dat het in 2017 veel beter ging op de woningmarkt. En hoe wij daarop hebben gereageerd met de mogelijkheden die we beschikbaar hebben. Het resultaat daarvan is dat we evenals in 2016 bijna onze productiedoelen hebben gehaald die hoger lagen dan de jaren hiervoor.
Toch heeft de nog steeds aantrekkende woningmarkt voor Apeldoorn ook een keerzijde. Wij merken vaker en sterker dat ontwikkelaars zich focussen op woningbouwprojecten in de Randstad. Ontwikkelaars en bouwbedrijven worstelen namelijk steeds meer met een gebrek aan mankracht en steeds toenemende levertijden van bouwmaterialen. Aangezien zij op projecten in de Randstad op korte termijn betere rendementen kunnen behalen, verschuift hun aandacht hiernaartoe.
Wij doen ons uiterste beste om partijen toch te bewegen om gronden af te nemen, maar of wij de gronden voor de geraamde 419 woningen in 2018 ook dit jaar werkelijk kunnen verkopen, daar zijn wij minder  zeker van. U leest in deze paragraaf op de eerste plaats een algemeen inzicht over Grondbeleid in de gemeente Apeldoorn. Op de tweede plaats beschrijven een aantal actuele ontwikkelingen, zoals de wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording. Tevens wordt beknopt een mogelijk veranderende rol van het grondbedrijf toegelicht.

De paragraaf Grondbeleid is een vast onderdeel van de begroting en verantwoordingscyclus van de gemeente. In deze paragraaf krijgt u informatie over:

  • uitvoering van het grondbeleid in relatie tot de doelstellingen van de programma’s die in de meerjarenbegroting staan;
  • belangrijke wijzigingen in de wet- en regelgeving voor het Grondbedrijf;
  • de resultaten die we met de grondexploitatie hebben gerealiseerd;
  • onze argumenten om verliesvoorzieningen te maken en winst te nemen.