Bedrijfsvoering

Om ons werk goed te kunnen doen moet onze organisatie goed functioneren. Zodat we altijd goed weten hoe het er met ons geld, onze prestaties en mogelijke risico’s voor staat. Zodat we een betrouwbare basis hebben voor beslissingen. Dus: deskundig en in alle opzichten voor haar taak toegerust personeel, goede kantoorruimte en informatievoorziening is op orde. Ook in 2017 hebben we eraan gewerkt dat onze organisatie soepel inspeelt op de huidige en toekomstige ontwikkelingen.

Fit for the job
We willen diversiteit binnen ons personeel: jong en oud, net afgestudeerd en jarenlange ervaring, van verschillende afkomst. Net zoals Apeldoorn er zelf ook uitziet. We willen ook dat onze medewerkers gezond zijn en zich lichamelijk, geestelijk en sociaal goed voelen. Daar investeren we in. Zo zijn we in 2017 begonnen met de aanpak op het gebied van werkdruk, vitaliteit en verzuimaanpak. We investeren in professionele, resultaatverantwoordelijke medewerkers en teams. Dat doen we via trainingen, cursussen, intervisie, strategische personeelsplanning en het bevorderen dat medewerkers zich verder ontwikkelen door bijvoorbeeld ander, tijdelijk werk op te pakken.

Huis van de Stad
Na 25 jaar is het stadhuis toe aan een grote opknapbeurt. We gaan alle dienstverlening concentreren in het stadhuis. Dat betekent onder meer dat Werkplein Activerium een plek krijgt in het stadhuis. Verder kiezen we voor lagere energiekosten en beter gebruik van vierkante meters. Daarom gaan we het gebouw tegelijk ook anders inrichten en duurzaam maken. In 2017 hebben we het ontwerp gemaakt voor het nieuwe Huis van de Stad. We hebben ook de aanbesteding gedaan voor het bouwkundige en installatietechnische deel. Het bouwteam gaat het ontwerp verder uitwerken. We verwachten dat de verbouwing midden 2018 kan beginnen.

Digitaal gaat sneller
In 2017 zijn er 150 formulieren bijgekomen die u online kunt invullen. Daarmee kunt u nog weer makkelijker zaken met ons doen. En op het moment dat u het beste uitkomt. Voor 5 producten krijgt u sinds 2017 uw post digitaal via de BerichtenBox van MijnOverheid. We hebben in 2017 ook een facturenportaal ingericht waardoor we facturen van leveranciers sneller en makkelijker kunnen afhandelen.

Uw privacy goed beschermd
Onze privacy officer let erop of we binnen onze organisatie goed omgaan met persoonsgegevens. Hij controleert ook of we voldoen aan de wet en andere regels die gelden voor uw privacy. Zijn juridische collega’s hebben in 2017 juridische kennis verzameld om hem te helpen bij zijn taak. Hiermee bereiden we ons voor op de uitvoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (de Europese privacyverordening) die in 2018 in werking treedt.