Schatkistbankieren

Tabel schatkistbankieren

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1.000)

Drempelbedrag

3.926

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

1.765

2.273

2.346

1.767

Ruimte onder het drempelbedrag

2.161

1.653

1.580

2.159

Overschrijding van het drempelbedrag

-

-

-

-

(1) Berekening drempelbedrag

Begrotingstotaal verslagjaar

588.041

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen

500.000

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

88.041

Drempelbedrag

3.926

Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden gelden

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

158.864

206.881

215.841

162.535

Dagen in het kwartaal

90

91

92

92

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

1.765

2.273

2.346

1.767