1.2.1.3 Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit zijn de middelen en mogelijkheden die we hebben om kosten te dekken van risicogebeurtenissen die we niet hebben begroot. Voor het bepalen van de weerstandscapaciteit kijken we naar drie componenten:

  • het buffervermogen
  • ruimte in de begroting
  • belastingcapaciteit die we niet gebruiken.

De weerstandscapaciteit eind 2017 in de MPB 2017-2020 was berekend op € 6 miljoen. In deze jaarrekening zien we dat de weerstandscapaciteit is gestegen naar ruim 13 miljoen eind 2017. Dit is vooral een gevolg van de resultaatbestemming 2016 die in 2017 is verwerkt.  Het resultaat van de jaarrekening 2017 zal in 2018 worden verwerkt, waardoor de weerstandscapaciteit eind 2018 € 34 miljoen zal bedragen.
Op basis de ontwikkelingen die we in de MPB 2018-2021 hebben meegenomen zal de weerstandscapaciteit doorgroeien naar ruim € 58 miljoen in 2022.