Openbare ruimte

De openbare ruimte moet goed bereikbaar zijn voor bedrijven, bewoners en recreanten. En comfort en veiligheid bieden voor de gebruikers. Zij moeten er prettig kunnen verblijven. Bij de openbare ruimte moeten we rekening houden met het veranderend klimaat. Overvloedige neerslag moet niet tot overlast van overstromend rioolwater leiden. Via een goed functionerend wegenstelsel moeten mensen zich efficiënt en comfortabel met fiets, auto en openbaar vervoer kunnen verplaatsen. Onderhoud aan de openbare ruimte moet goed en betaalbaar zijn. Wat hebben in 2017 gedaan voor een aantrekkelijke en gezonde woon-, werk en leefomgeving in Apeldoorn.

Een betere fietsstad

Wij werken aan een betere fietsstad. Met nieuwe fietspaden en fietsroutes. Zoals de nieuwe noord-zuidroute route door de Kanaalzone, die bijna klaar is en de snelfietsroute naar Deventer. We hebben ook de mogelijkheden onderzocht voor een snelle verbinding naar Epe.

We hebben ervoor gezorgd dat er meer fietsen kunnen worden gestald in de fietsenstallingen aan de Marktstraat, in de omgeving van het Marktplein en de Hoofdstraat-Hofstraat-Kanaalstraat.

Het is nog fijner fietsen op de fietspaden langs de Aluminiumweg, de Ravenweg, de Marchantstraat en de Oude Apeldoornseweg. We hebben de tegels op die fietspaden vervangen door asfalt.

De binnenstad is beter bereikbaar, doordat we de voorrangssituatie Hoofdstraat-Kalverstraat hebben veranderd. Daarmee willen we ook bereiken dat er minder autoverkeer door de binnenstad komt. Het verkeer moest er eerst even aan wennen, maar inmiddels lijkt het gewoon te zijn.

Veiligheid in het verkeer

We hebben gewerkt aan meer veiligheid in het verkeer. Onder meer door veiligere fietsoversteken aan te leggen bij de Kayersdijk en de rotonde Jachtlaan. De jaarlijkse verkeerseducatielessen dragen ook bij aan de veiligheid. In 2017 deden 1.834 leerlingen mee aan het verkeersexamen basisonderwijs.

Natuur rond de Ugchelse beek

We hebben het gebied rond de Ugchelse beek aangepakt. Het is een mooi natuurgebied geworden met poelen die ruimte bieden voor verschillende soorten dieren en planten. We hebben een wandelpad aangelegd en de ijsbaan opgeknapt. Met deze aanpak spelen we in op de verandering van het klimaat.

Opknapbeurt voor Parken en oude wijken

We zijn begonnen met het groot onderhoud van de wegen in de Parken. Daarbij gebruiken we materialen en grondstoffen die vrijkomen opnieuw. Het asfalt op de wegen vervangen we door duurzame, fraaie kleigebakken klinkers.

We hebben uitgangspunten vastgesteld voor revitalisering van verouderde wijken. We voeren drie pilots uit in 2018/2019: De Dreven en Schoutenveld (beide in De Maten) en Staatsliedenbuurt (Zuid).

Riolering en wateroverlast

We hebben een plan gemaakt om de komende jaren riolering te relinen. Daarbij wordt de riolering van binnenuit van nieuwe bekleding voorzien. Daardoor is het minder vaak nodig de weg op te breken. We hebben ongeveer 1,5 kilometer aan riolen en huisaansluitingen vervangen.

Verder hebben we het probleem van wateroverlast aan de Patrijsweg opgelost, kolken aan de Zwolseweg gerepareerd, putten in Beekbergen/Oosterhuizen gerenoveerd en verzamelleidingen aangelegd aan de Kayersdijk.

Om wateroverlast te voorkomen is het belangrijk dat regenwater makkelijk kan weglopen. Daarom hebben we een subsidieregeling gemaakt voor het afkoppelen van regenwater. In 2017 hebben ongeveer 50 woningeigenaren gebruikgemaakt van die regeling. Huiseigenaren kunnen ook subsidie krijgen als ze steen in hun tuin vervangen door groen. Dan kan regenwater beter weglopen. Ook van deze subsidieregeling maakten veel inwoners gebruik in 2017.

Meer kleur in de stad

We hebben meer groen en blauw in de binnenstad gebracht. We hebben bomen en heestervakken verspreid door heel Apeldoorn vervangen en vernieuwd. Daarbij hebben we kleurrijke en onderhoudsvriendelijke sierheesters toegepast. Ook hebben we heel veel kleurrijke heesters, vaste planten en bloembollen op ‘zichtlocaties’ aangebracht.

Verder hebben we de Markthof aangelegd, een plek voor rust in een groene omgeving. De bomen die er stonden hebben we laten staan. We hebben het groen aangevuld met een border met vaste planten.

De openbare ruimte op orde

Ook in 2017 is er gewerkt aan het onderhoud van openbaar groen. Circa 4.200.000 m2 gazon en 2.800.000 m2 beplanting zijn onderhouden. Door het verbod op glysofaat bleek het niet altijd eenvoudig om het gewenste beeld te behouden. We onderhielden ook 9.500.000 m2 verharding en de achterstand in het onderhoud van (risico)wegen nam verder af. Ook het reguliere werk aan bruggen en riolering en bij landgoederen, parkeergarages en begraafplaatsen ging door. Voor de gladheidsbestrijding was 2017 een druk jaar, met als gevolg een beperkte overschrijding van de begroting. Onze inzet om zwerfafval te verwijderen werd beloond met een derde plaats voor de schoonste winkelgebieden in grote gemeenten in Nederland.