1.2.1.3.3 Onbenutte belastingcapaciteit

De ongebruikte belastingcapaciteit zijn de mogelijkheden die we hebben om extra inkomsten te krijgen door belastingen te verhogen of heffingen meer kostendekkend te maken. Onze heffingen zijn nu 100% kostendekkend. Een hogere dekkingsgraad is niet toegestaan. Dit biedt dus geen mogelijkheid voor extra inkomsten. De afvalstoffenheffing en het rioolrecht leveren de meeste inkomsten op, die echter alleen ingezet kunnen worden voor deze taken en niet als algemeen dekkingsmiddel. U heeft besloten om de macronorm los te laten en de OZB vanaf 2018 nog maar met de inflatiecorrectie te verhogen. Wij zien dit als een kader voor de komende jaren en hebben daarom geen ongebruikte belastingcapaciteit als buffer opgenomen.

In het overzicht hieronder ziet u de weerstandscapaciteit in de jaren 2013 tot en met 2022 en uit welke onderdelen de weerstandscapaciteit bestaat.