Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën

We werken samen met inwoners, ondernemers, organisaties en instellingen in onze stad aan een gemeenschap waarin iedereen gezond en veilig kan leven. Waarin iedereen zijn eigen keuzes kan leren maken. Ook in 2017 hebben we dit laten zien in hoe we de stad besturen, in hoe we als bestuur inspelen op de ontwikkelingen in de samenleving, in hoe we maatschappelijke vraagstukken aanpakken en in hoe we onze dienstverlening uitvoeren.

Citymarketing
We hebben een nieuwe organisatie opgezet voor citymarketing. Die is op 1 januari 2017 begonnen. De nieuwe organisatie gaat Apeldoorn promoten als comfortabele gezinsstad, innovatief in economie & duurzaamheid en toeristisch toplandschap.

Apeldoorn als comfortabele gezinsstad
Apeldoorn is en blijft een aantrekkelijke stad voor gezinnen. Ook het afgelopen jaar kwamen veel gezinnen in Apeldoorn wonen. Aan het einde van het jaar woonden er in Apeldoorn 1.100 mensen meer dan aan het begin van het jaar. Daarbij waren 400 kinderen van 12 jaar en jonger.
In 2017 zijn we hard aan de slag gegaan met het Programma Comfortabele Gezinsstad. Daarbij werken we samen met scholen, jeugdgroepen, woningbouwcorporaties, burgerinitiatieven, verenigingen en vrijwilligersorganisaties. Bij de uitwerking van het programma richten we ons op de thema’s Buitenruimte voor iedereen, Gezond en veilig opgroeien en Generaties verbinden.
U gaf gemiddeld een 7,6 aan het leven in Apeldoorn. Dat rapportcijfer is 0,3 hoger dan vorig jaar. We zien dat aan de uitkomsten van het Bewonerspanel. Het Bewonerspanel is een groep mensen die we als vertegenwoordigers van alle Apeldoorners via enquêtes regelmatig vragen wat ze van ons beleid vinden.

Apeldoorn als ondernemende stad
We hebben samen met Bedrijvenkring Apeldoorn en VNO-NCW Midden de economische uitvoeringsagenda 2017-2022 opgesteld. In de agenda staan acties die bijdragen aan de economie van onze stad. Op basis van de uitvoeringsagenda werken allerlei partijen samen aan concrete projecten, zoals het Ondernemershuis, de aanleg van glasvezel op bedrijventerreinen en het versterken van de exportkracht.

Apeldoorn als toeristisch toplandschap
Met het programma ‘Welkom in Apeldoorn op de Veluwe’ willen we drie doelen bereiken:

  • een bijdrage leveren aan het doel100.000 arbeidsplaatsen in de vrijetijdssector in Apeldoorn;
  • meer bezoekers in de binnenstad en de dorpen;
  • net zo veel bestedingen als het landelijke gemiddelde.

We hebben in 2017 samen met andere partijen hard gewerkt om die doelen te realiseren. Met resultaat! Meer mensen hebben de binnenstad bezocht. De Apeldoornse werkgelegenheid is gestegen, onder meer door de groei in de toeristische sector. Helaas namen de bestedingen niet zo veel toe als we wilden.

Samen staan we sterker
We werken op veel manieren met andere overheden samen om onze doelen te realiseren.

  • We werken samen binnen de Cleantech regio.
  • Binnen het samenwerkingsverband Apeldoorn-Deventer-Zwolle pakken we opgaven aan op het gebied van onder andere mobiliteit en de arbeidsmarkt.
  • We werken samen met de provincie en de andere grote steden binnen Gelderland om kennis te delen en Oost-Nederland krachtig neer te zetten.
  • We werken samen met het Rijk en andere Nederlandse steden in verschillende ‘Citydeals’. Het doel daarvan is oplossingen te bieden voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld mobiliteit en duurzaamheid.
  • We werken met de regio samen in Brussel, om Europese partners te vinden voor onze ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen. Onze ambities op het gebied van de energietransitie, circulaire economie en klimaatneutraliteit sluiten goed aan bij de prioriteiten van de EU. Daardoor bieden Europese fondsen aantrekkelijke financieringskansen voor onze lokale projecten.
  • We zoeken actief contact met partners in de Duitse grensregio’s. Veel Apeldoornse bedrijven zijn actief in ons buurland. Wij willen bedrijven en organisaties een platform bieden voor de mogelijkheden die Duitsland hen biedt.