Door! met de buitenstad

Ruimtelijke ontwikkeling, economie en wonen

Genoeg goede woningen die betaalbaar zijn. Een veelzijdige economie. Een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Een bruisende binnenstad en vitale dorpen. Ook in 2017 hebben we eraan gewerkt om onze stad aantrekkelijk te houden voor bewoners, bedrijven en bezoekers.

Binnenstad

We willen onze binnenstad graag versterken. Het rapportcijfer moet van een 6.5 naar een 8. De binnenstad is immers het visitekaartje voor het woon-, werk- en investeringsklimaat in Apeldoorn.

Daarvoor hebben we in 2017 onder meer eigenaren van leegstaande kantoorgebouwen in de binnenstad gestimuleerd die om te bouwen tot wooncomplexen. Zo komen er meer jongeren in de binnenstad wonen.

We hebben Hoofdstraat Zuid en Molenstraat Centrum opnieuw ingericht. Daarmee is de herinrichting van de openbare ruimte van het kernwinkelgebied klaar.

We zijn begonnen met verbetering van de bewegwijzering voor automobilisten. Via digitale bewegwijzering krijgen zij informatie over waar plaats is in parkeergarages.

We hebben de fietsenstalling aan de Marktstraat gerenoveerd en uitgebreid. Het pand is in oude luister van een voormalig pakhuis hersteld. We hebben ook de openbare ruimte naast de fietsenstalling aangepakt. Het is een plek geworden waar je even kunt pauzeren in een groene omgeving. Een mooi voorbeeld van hoe je oude panden in de Marktstraat kunt opknappen.

Economie

We hebben samen met partijen uit Apeldoorn het ondernemershuis opgezet. We hebben ook extra budget beschikbaar gegeven aan de Cleantechregio.

We zijn in overleg met het Toeristisch Platform begonnen met de uitvoering van het programma ‘Welkom in Apeldoorn op de Veluwe’. Door de verhoging van de toeristenbelasting heeft het platform geld gekregen om activiteiten uit te voeren.

We werken zeer actief mee in de gebiedsopgave Veluwe. Dat heeft de Veluwe Agenda 2.0 opgeleverd. We voeren een deel van het programma voor de hele Veluwe uit, omdat het programma goed aansluit op de VeluweAgenda. De Veluwe biedt veel kansen. Het Nederlandse publiek heeft de Veluwe gekozen tot een van de mooiste natuurgebieden van Nederland.

Woningbouw

We hebben in 2017 besloten alleen nog maar vergunning te geven voor bouwplannen die kwaliteit toevoegen aan de bestaande voorraad. In 2017 werden 75 initiatief plannen ingediend voor ruim 2400 woningen. We hebben daaruit 10 plannen geselecteerd die de grootste toevoeging van kwaliteit voor de stad met zich meebrachten.

Het was in 2017 duidelijk te zien dat het beter gaat op de woningmarkt. We verkochten 36 kavels in Groot Zonnehoeve. Ook de verkoop van projectmatige woningbouw is prima verlopen, er zijn nog maar 11 woningen te koop in Zonnetuin Oost. We hebben in de wijk extra speeltoestellen en een gebiedsicoon geplaatst. De aanleg van het groene deel van de openbare ruimte is daarmee bijna klaar.