2.3.11  Schulden met een rentevast periode <1 jaar

De schulden op korte termijn zijn alle schulden waarvan de rente korter dan 1 jaar vaststaat. Eind 2017 stond de schuld op korte termijn zo op de balans:

(bedragen x € 1.000,-)

10

Schulden met een rentevast periode <1 jaar

31-12-2017

31-12-2016

Mutatie

10.1

Crediteuren (extern)

8.675

4.834

3.841

10.2

Kasgeldleningen

50.000

45.000

5.000

10.3

Rekening courant niet-financiële instellingen

71

-71

Totaal

Schulden met een rentevast periode <1 jaar

58.675

49.905

8.770

Kasgeldleningen (10.2)
We kunnen de veranderingen bij de liquide middelen en kasgeldleningen niet apart verklaren. Daarvoor moet u alle financieringsmiddelen en kortlopende en langlopende leningen bekijken in combinatie met de totale financieringsbehoefte die we hebben. Financieringsmiddelen zijn de liquide middelen op de debet- en creditkant van de balans.

Rekening-courant met niet-financiële instellingen (10.3)

Dit is de rekening-courant die we hebben bij het Sociaal Voorzieningsfonds.