Algemene Indicatoren

2015

2016

Toelichting

Formatie: aantal FTE per 1.000 inwoners

7,2

7,2

Bezetting: aantal FTE per 1.000 inwoners

7,488

7,3

Apparaatskosten: kosten per inwoner

€ 650,00

€ 668,00

Externe inhuur: Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

17%

15,5%%

Overhead: % van totale lasten

7,01%

7,29%

Bron: eigen gegevens (Vensters voor bedrijfsvoering)