(bedragen × € 1.000)
TaakveldBegrotingRekeningAfwijking
LastenBatenSaldoLastenBatenSaldoLastenBatenSaldo
5.1 Sportbeleid en activering€ 1.743€ 0€ -1.743€ 1.373€ 101€ -1.272€ -370€ 101€ 471
5.2 Sportaccomodaties€ 12.205€ 4.375€ -7.830€ 12.337€ 4.416€ -7.921€ 132€ 41€ -91
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie€ 11.395€ 2.711€ -8.684€ 11.127€ 2.827€ -8.300€ -268€ 116€ 384
5.4 Musea€ 2.214€ 1.134€ -1.080€ 2.199€ 1.097€ -1.102€ -15€ -37€ -22
5.5 Cultureel erfgoed€ 659€ 0€ -659€ 713€ 91€ -622€ 54€ 91€ 37
5.6 Media€ 5.434€ 0€ -5.434€ 5.442€ 0€ -5.442€ 8€ 0€ -8
05100001 Loonkosten taakveld 5.1 JZW€ 51€ 0€ -51€ 77€ 0€ -77€ 26€ 0€ -26
05100002 Omnisport€ 753€ 0€ -753€ 753€ 0€ -753€ 0€ 0€ 0
05100003 Topsportevenementen€ 208€ 0€ -208€ 0€ 0€ 0€ -208€ 0€ 208
05100004 Subsidie huur overdekte zweminricht€ 169€ 0€ -169€ 85€ 0€ -85€ -84€ 0€ 84
05100005 St. Paardrijden Gehandicapten€ 17€ 0€ -17€ 17€ 0€ -17€ 0€ 0€ 0
05100006 Vereniging Sportraad Apeldoorn€ 34€ 0€ -34€ 34€ 0€ -34€ 0€ 0€ 0
05100007 Rentesubsidies€ 177€ 0€ -177€ 33€ 0€ -33€ -144€ 0€ 144
05100008 Overige kosten sportbeleid€ 16€ 0€ -16€ 6€ 0€ -6€ -10€ 0€ 10
05100009 Gelderland Sport€ 114€ 0€ -114€ 225€ 14€ -211€ 111€ 14€ -97
05100010 Stimuleren fusies/samenw sportver€ 53€ 0€ -53€ 0€ 0€ 0€ -53€ 0€ 53
05100011 Sport is meer dan sport€ 151€ 0€ -151€ 64€ 0€ -64€ -87€ 0€ 87
05100012 JOGG€ 0€ 0€ 0€ 79€ 87€ 8€ 79€ 87€ 8
05200001 Loonkosten taakveld 5.2 JZW€ 81€ 0€ -81€ 81€ 0€ -81€ 0€ 0€ 0
05200002 Buitenschools gebruik gymlokalen€ 2.724€ 0€ -2.724€ 2.671€ 0€ -2.671€ -53€ 0€ 53
05200003 Huuropbrengst gymlokalen (accres)€ 0€ 2.304€ 2.304€ 15€ 2.328€ 2.313€ 15€ 24€ 9
05200004 Het Zwembad Loenen€ 105€ 0€ -105€ 105€ 0€ -105€ 0€ 0€ 0
05200005 Zwembad De Sprenkelaar€ 482€ 0€ -482€ 482€ 0€ -482€ 0€ 0€ 0
05200006 Acress zwembaden€ 2.365€ 0€ -2.365€ 2.370€ 0€ -2.370€ 5€ 0€ -5
05200008 Accres sportstimulering€ 645€ 0€ -645€ 645€ 0€ -645€ 0€ 0€ 0
05200009 Accres sporthallen€ 712€ 0€ -712€ 786€ 0€ -786€ 74€ 0€ -74
05200010 Rentelasten kunstgrasvelden€ 379€ 0€ -379€ 320€ 0€ -320€ -59€ 0€ 59
05200012 Sporthallen en zwembaden€ 1.374€ 1.985€ 611€ 1.400€ 1.985€ 585€ 26€ 0€ -26
05200013 Omnisport€ 2.314€ 0€ -2.314€ 2.455€ 4€ -2.451€ 141€ 4€ -137
05200014 Sportvelden en kleedaccommodaties€ 408€ 86€ -322€ 406€ 99€ -307€ -2€ 13€ 15
05200015 Wielerbaan en gebreken Omnisport€ 591€ 0€ -591€ 583€ 0€ -583€ -8€ 0€ 8
05200016 Atletiekbaan Orderbos€ 25€ 0€ -25€ 18€ 0€ -18€ -7€ 0€ 7
05300002 Huis Schoone Kunsten en Acec€ 897€ 795€ -102€ 929€ 795€ -134€ 32€ 0€ -32
05300003 Orpheus theater€ 1.591€ 1.916€ 325€ 1.685€ 2.024€ 339€ 94€ 108€ 14
05300005 Professionele podiumkunst€ 4.360€ 0€ -4.360€ 4.279€ 0€ -4.279€ -81€ 0€ 81
05300006 Programma cultuur€ 40€ 0€ -40€ 50€ 0€ -50€ 10€ 0€ -10
05300007 Loonkosten taakveld 5.3 RL€ 234€ 0€ -234€ 234€ 0€ -234€ 0€ 0€ 0
05300008 Amateurkunst€ 286€ 0€ -286€ 236€ 0€ -236€ -50€ 0€ 50
05300009 Professionele kunst€ 336€ 0€ -336€ 272€ 0€ -272€ -64€ 0€ 64
05300010 Creatieve industrie€ 3.301€ 0€ -3.301€ 3.290€ 8€ -3.282€ -11€ 8€ 19
05700012 Kunst in de openbare ruimte€ 350€ 0€ -350€ 152€ 0€ -152€ -198€ 0€ 198
05400001 CODA museum€ 914€ 1.097€ 183€ 895€ 1.097€ 202€ -19€ 0€ 19
05400002 Archeologie€ 61€ 37€ -24€ 53€ 0€ -53€ -8€ -37€ -29
05400003 Cultuurhistorie€ 31€ 0€ -31€ 28€ 0€ -28€ -3€ 0€ 3
05400004 Erfgoedplatform€ 48€ 0€ -48€ 48€ 0€ -48€ 0€ 0€ 0
05400005 CODA: museum€ 1.160€ 0€ -1.160€ 1.163€ 0€ -1.163€ 3€ 0€ -3
05400006 Archeologisch onderzoek calamiteiten€ 0€ 0€ 0€ 12€ 0€ -12€ 12€ 0€ -12
05500001 Historische objecten€ 8€ 0€ -8€ 11€ 0€ -11€ 3€ 0€ -3
05500002 Kleine monumenten€ 28€ 0€ -28€ 17€ 0€ -17€ -11€ 0€ 11
05500003 Particuliere monumenten€ 172€ 0€ -172€ 123€ 80€ -43€ -49€ 80€ 129
05500004 Loonkosten taakveld 5.5 RL€ 451€ 0€ -451€ 451€ 0€ -451€ 0€ 0€ 0
05500005 Gevelfonds€ 0€ 0€ 0€ 111€ 11€ -100€ 111€ 11€ -100
05600001 Loonkosten taakveld 5.6 RL€ 19€ 0€ -19€ 19€ 0€ -19€ 0€ 0€ 0
05600002 CODA€ 5.411€ 0€ -5.411€ 5.423€ 0€ -5.423€ 12€ 0€ -12
05600004 Onderzoek budgetsubsidies€ 4€ 0€ -4€ 0€ 0€ 0€ -4€ 0€ 4
4100 Salarissen en sociale lasten€ 50€ 0€ -50€ 76€ 0€ -76€ 26€ 0€ -26
4101 Salarissen en sociale lasten€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 753€ 0€ -753€ 753€ 0€ -753
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 753€ 0€ -753€ 0€ 0€ 0€ -753€ 0€ 753
4360 Subsidies€ 208€ 0€ -208€ 0€ 0€ 0€ -208€ 0€ 208
4360 Subsidies€ 169€ 0€ -169€ 85€ 0€ -85€ -84€ 0€ 84
4360 Subsidies€ 17€ 0€ -17€ 17€ 0€ -17€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 34€ 0€ -34€ 34€ 0€ -34€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 177€ 0€ -177€ 33€ 0€ -33€ -144€ 0€ 144
4400 Overige goederen en diensten€ 15€ 0€ -15€ 6€ 0€ -6€ -9€ 0€ 9
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0€ -1€ 0€ 1
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8
4360 Subsidies€ 114€ 0€ -114€ 3€ 0€ -3€ -111€ 0€ 111
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 184€ 0€ -184€ 184€ 0€ -184
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€ -5€ 5€ 0€ -5
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 25€ 0€ -25€ 25€ 0€ -25
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14€ 14€ 0€ 14€ 14
4360 Subsidies€ 53€ 0€ -53€ 0€ 0€ 0€ -53€ 0€ 53
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 23€ 0€ -23€ 23€ 0€ -23
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 36€ 0€ -36€ 36€ 0€ -36
4400 Overige goederen en diensten€ 151€ 0€ -151€ 0€ 0€ 0€ -151€ 0€ 151
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€ -5€ 5€ 0€ -5
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 100€ 0€ -100€ 100€ 0€ -100
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ -21€ 0€ 21€ -21€ 0€ 21
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8€ 8€ 0€ 8€ 8
8504 Inkomensoverdrachten provicies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 79€ 79€ 0€ 79€ 79
4100 Salarissen en sociale lasten€ 80€ 0€ -80€ 80€ 0€ -80€ 0€ 0€ 0
4101 Salarissen en sociale lasten€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8
4400 Overige goederen en diensten€ 2.724€ 0€ -2.724€ 2.663€ 0€ -2.663€ -61€ 0€ 61
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
4420 Belastingen€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ -10€ 10€ 0€ -10
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4
8450 Huren€ 0€ 2.304€ 2.304€ 0€ 2.328€ 2.328€ 0€ 24€ 24
4360 Subsidies€ 105€ 0€ -105€ 105€ 0€ -105€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 482€ 0€ -482€ 482€ 0€ -482€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 2.365€ 0€ -2.365€ 2.370€ 0€ -2.370€ 5€ 0€ -5
4360 Subsidies€ 645€ 0€ -645€ 645€ 0€ -645€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 712€ 0€ -712€ 786€ 0€ -786€ 74€ 0€ -74
4400 Overige goederen en diensten€ 290€ 0€ -290€ 177€ 0€ -177€ -113€ 0€ 113
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 89€ 0€ -89€ 143€ 0€ -143€ 54€ 0€ -54
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8
4420 Belastingen€ 57€ 0€ -57€ 56€ 0€ -56€ -1€ 0€ 1
4422 Waterschapslasten€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoud vastgoed€ 857€ 0€ -857€ 862€ 0€ -862€ 5€ 0€ -5
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 14€ 0€ -14€ 14€ 0€ -14
4490 Verzekeringen€ 15€ 0€ -15€ 15€ 0€ -15€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 353€ 0€ -353€ 353€ 0€ -353€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 89€ 0€ -89€ 89€ 0€ -89€ 0€ 0€ 0
8450 Huren€ 0€ 1.985€ 1.985€ 0€ 1.985€ 1.985€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 13€ 0€ -13€ 13€ 0€ -13
4420 Belastingen€ 155€ 0€ -155€ 158€ 0€ -158€ 3€ 0€ -3
4422 Waterschapslasten€ 9€ 0€ -9€ 8€ 0€ -8€ -1€ 0€ 1
4470 Onderhoud vastgoed€ 0€ 0€ 0€ 23€ 0€ -23€ 23€ 0€ -23
4480 Adviezen€ 5€ 0€ -5€ 105€ 0€ -105€ 100€ 0€ -100
4490 Verzekeringen€ 31€ 0€ -31€ 31€ 0€ -31€ 0€ 0€ 0
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
4820 Afschrijvingen€ 1.367€ 0€ -1.367€ 1.367€ 0€ -1.367€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 747€ 0€ -747€ 747€ 0€ -747€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4€ 4€ 0€ 4€ 4
4400 Overige goederen en diensten€ 5€ 0€ -5€ 1€ 0€ -1€ -4€ 0€ 4
4410 Nuts€ 19€ 0€ -19€ 15€ 0€ -15€ -4€ 0€ 4
4420 Belastingen€ 8€ 0€ -8€ 7€ 0€ -7€ -1€ 0€ 1
4421 Zuiveringslasten€ 4€ 0€ -4€ 0€ 0€ 0€ -4€ 0€ 4
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
4470 Onderhoud vastgoed€ 80€ 0€ -80€ 75€ 0€ -75€ -5€ 0€ 5
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8
4490 Verzekeringen€ 2€ 0€ -2€ 3€ 0€ -3€ 1€ 0€ -1
4799 Niet verrekenbare BTW€ 15€ 0€ -15€ 19€ 0€ -19€ 4€ 0€ -4
4820 Afschrijvingen€ 197€ 0€ -197€ 197€ 0€ -197€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 78€ 0€ -78€ 78€ 0€ -78€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 48€ 48€ 0€ 63€ 63€ 0€ 15€ 15
8450 Huren€ 0€ 38€ 38€ 0€ 36€ 36€ 0€ -2€ -2
4400 Overige goederen en diensten€ 591€ 0€ -591€ 4€ 0€ -4€ -587€ 0€ 587
4470 Onderhoud vastgoed€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 571€ 0€ -571€ 571€ 0€ -571
4820 Afschrijvingen€ 25€ 0€ -25€ 9€ 0€ -9€ -16€ 0€ 16
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 9€ 0€ -9€ 9€ 0€ -9
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
4420 Belastingen€ 31€ 0€ -31€ 26€ 0€ -26€ -5€ 0€ 5
4422 Waterschapslasten€ 2€ 0€ -2€ 1€ 0€ -1€ -1€ 0€ 1
4470 Onderhoud vastgoed€ 274€ 0€ -274€ 294€ 0€ -294€ 20€ 0€ -20
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
4490 Verzekeringen€ 11€ 0€ -11€ 11€ 0€ -11€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 15€ 0€ -15€ 15€ 0€ -15
4820 Afschrijvingen€ 392€ 0€ -392€ 392€ 0€ -392€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 187€ 0€ -187€ 187€ 0€ -187€ 0€ 0€ 0
8450 Huren€ 0€ 795€ 795€ 0€ 795€ 795€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 94€ 0€ -94€ 188€ 0€ -188€ 94€ 0€ -94
4422 Waterschapslasten€ 5€ 0€ -5€ 5€ 0€ -5€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 857€ 0€ -857€ 857€ 0€ -857€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 635€ 0€ -635€ 635€ 0€ -635€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 99€ 99€ 0€ 207€ 207€ 0€ 108€ 108
8450 Huren€ 0€ 1.817€ 1.817€ 0€ 1.817€ 1.817€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 51€ 0€ -51€ 51€ 0€ -51
4506 Inkomensoverdrachten overige overheden€ 4.360€ 0€ -4.360€ 3€ 0€ -3€ -4.357€ 0€ 4.357
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 4.225€ 0€ -4.225€ 4.225€ 0€ -4.225
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 50€ 0€ -50€ 50€ 0€ -50
4480 Adviezen€ 40€ 0€ -40€ 0€ 0€ 0€ -40€ 0€ 40
4100 Salarissen en sociale lasten€ 230€ 0€ -230€ 230€ 0€ -230€ 0€ 0€ 0
4101 Salarissen en sociale lasten€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 286€ 0€ -286€ 240€ 0€ -240€ -46€ 0€ 46
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ -4€ 0€ 4€ -4€ 0€ 4
4360 Subsidies€ 236€ 0€ -236€ 272€ 0€ -272€ 36€ 0€ -36
4400 Overige goederen en diensten€ 100€ 0€ -100€ 0€ 0€ 0€ -100€ 0€ 100
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
4360 Subsidies€ 239€ 0€ -239€ 341€ 0€ -341€ 102€ 0€ -102
4400 Overige goederen en diensten€ 690€ 0€ -690€ 631€ 0€ -631€ -59€ 0€ 59
4506 Inkomensoverdrachten overige overheden€ 2.326€ 0€ -2.326€ 0€ 0€ 0€ -2.326€ 0€ 2.326
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 2.304€ 0€ -2.304€ 2.304€ 0€ -2.304
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 13€ 0€ -13€ 13€ 0€ -13
4820 Afschrijvingen€ 46€ 0€ -46€ 0€ 0€ 0€ -46€ 0€ 46
8550 Rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8€ 8€ 0€ 8€ 8
4360 Subsidies€ 117€ 0€ -117€ 23€ 0€ -23€ -94€ 0€ 94
4400 Overige goederen en diensten€ 20€ 0€ -20€ 6€ 0€ -6€ -14€ 0€ 14
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ -10€ 10€ 0€ -10
4471 Onderhoudskosten€ 195€ 0€ -195€ 51€ 0€ -51€ -144€ 0€ 144
4490 Verzekeringen€ 18€ 0€ -18€ 48€ 0€ -48€ 30€ 0€ -30
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 13€ 0€ -13€ 13€ 0€ -13
4420 Belastingen€ 50€ 0€ -50€ 50€ 0€ -50€ 0€ 0€ 0
4422 Waterschapslasten€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoud vastgoed€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€ -6€ 6€ 0€ -6
4490 Verzekeringen€ 17€ 0€ -17€ 17€ 0€ -17€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 492€ 0€ -492€ 468€ 0€ -468€ -24€ 0€ 24
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 352€ 0€ -352€ 351€ 0€ -351€ -1€ 0€ 1
8450 Huren€ 0€ 1.097€ 1.097€ 0€ 1.097€ 1.097€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 61€ 0€ -61€ 52€ 0€ -52€ -9€ 0€ 9
4420 Belastingen€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 37€ 37€ 0€ 0€ 0€ 0€ -37€ -37
4400 Overige goederen en diensten€ 31€ 0€ -31€ 26€ 0€ -26€ -5€ 0€ 5
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
4360 Subsidies€ 48€ 0€ -48€ 48€ 0€ -48€ 0€ 0€ 0
4455 Betaalde huren€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
4506 Inkomensoverdrachten overige overheden€ 1.160€ 0€ -1.160€ 0€ 0€ 0€ -1.160€ 0€ 1.160
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 1.160€ 0€ -1.160€ 1.160€ 0€ -1.160
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 12€ 0€ -12€ 12€ 0€ -12
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
4410 Nuts€ 2€ 0€ -2€ 1€ 0€ -1€ -1€ 0€ 1
4420 Belastingen€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoud vastgoed€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
4820 Afschrijvingen€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 1€ 0€ -1€ 2€ 0€ -2€ 1€ 0€ -1
4471 Onderhoudskosten€ 27€ 0€ -27€ 15€ 0€ -15€ -12€ 0€ 12
4360 Subsidies€ 172€ 0€ -172€ 123€ 0€ -123€ -49€ 0€ 49
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 3€ 0€ 3€ 3
8504 Inkomensoverdrachten provicies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 77€ 77€ 0€ 77€ 77
4100 Salarissen en sociale lasten€ 444€ 0€ -444€ 444€ 0€ -444€ 0€ 0€ 0
4101 Salarissen en sociale lasten€ 7€ 0€ -7€ 7€ 0€ -7€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 111€ 0€ -111€ 111€ 0€ -111
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11€ 11€ 0€ 11€ 11
4100 Salarissen en sociale lasten€ 19€ 0€ -19€ 19€ 0€ -19€ 0€ 0€ 0
4506 Inkomensoverdrachten overige overheden€ 5.411€ 0€ -5.411€ 0€ 0€ 0€ -5.411€ 0€ 5.411
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 5.423€ 0€ -5.423€ 5.423€ 0€ -5.423
4400 Overige goederen en diensten€ 4€ 0€ -4€ 0€ 0€ 0€ -4€ 0€ 4
Saldo€ 33.650€ 8.220€ -25.430€ 33.191€ 8.532€ -24.659€ -459€ 312€ 771
Saldo€ 1.743€ 0€ -1.743€ 1.373€ 101€ -1.272€ -370€ 101€ 471
Saldo€ 12.205€ 4.375€ -7.830€ 12.337€ 4.416€ -7.921€ 132€ 41€ -91
Saldo€ 11.395€ 2.711€ -8.684€ 11.127€ 2.827€ -8.300€ -268€ 116€ 384
Saldo€ 2.214€ 1.134€ -1.080€ 2.199€ 1.097€ -1.102€ -15€ -37€ -22
Saldo€ 659€ 0€ -659€ 713€ 91€ -622€ 54€ 91€ 37
Saldo€ 5.434€ 0€ -5.434€ 5.442€ 0€ -5.442€ 8€ 0€ -8
Saldo€ 51€ 0€ -51€ 77€ 0€ -77€ 26€ 0€ -26
Saldo€ 753€ 0€ -753€ 753€ 0€ -753€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 208€ 0€ -208€ 0€ 0€ 0€ -208€ 0€ 208
Saldo€ 169€ 0€ -169€ 85€ 0€ -85€ -84€ 0€ 84
Saldo€ 17€ 0€ -17€ 17€ 0€ -17€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 34€ 0€ -34€ 34€ 0€ -34€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 177€ 0€ -177€ 33€ 0€ -33€ -144€ 0€ 144
Saldo€ 16€ 0€ -16€ 6€ 0€ -6€ -10€ 0€ 10
Saldo€ 114€ 0€ -114€ 225€ 14€ -211€ 111€ 14€ -97
Saldo€ 53€ 0€ -53€ 0€ 0€ 0€ -53€ 0€ 53
Saldo€ 151€ 0€ -151€ 64€ 0€ -64€ -87€ 0€ 87
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 79€ 87€ 8€ 79€ 87€ 8
Saldo€ 81€ 0€ -81€ 81€ 0€ -81€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 2.724€ 0€ -2.724€ 2.671€ 0€ -2.671€ -53€ 0€ 53
Saldo€ 0€ 2.304€ 2.304€ 15€ 2.328€ 2.313€ 15€ 24€ 9
Saldo€ 105€ 0€ -105€ 105€ 0€ -105€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 482€ 0€ -482€ 482€ 0€ -482€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 2.365€ 0€ -2.365€ 2.370€ 0€ -2.370€ 5€ 0€ -5
Saldo€ 645€ 0€ -645€ 645€ 0€ -645€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 712€ 0€ -712€ 786€ 0€ -786€ 74€ 0€ -74
Saldo€ 379€ 0€ -379€ 320€ 0€ -320€ -59€ 0€ 59
Saldo€ 1.374€ 1.985€ 611€ 1.400€ 1.985€ 585€ 26€ 0€ -26
Saldo€ 2.314€ 0€ -2.314€ 2.455€ 4€ -2.451€ 141€ 4€ -137
Saldo€ 408€ 86€ -322€ 406€ 99€ -307€ -2€ 13€ 15
Saldo€ 591€ 0€ -591€ 583€ 0€ -583€ -8€ 0€ 8
Saldo€ 25€ 0€ -25€ 18€ 0€ -18€ -7€ 0€ 7
Saldo€ 897€ 795€ -102€ 929€ 795€ -134€ 32€ 0€ -32
Saldo€ 1.591€ 1.916€ 325€ 1.685€ 2.024€ 339€ 94€ 108€ 14
Saldo€ 4.360€ 0€ -4.360€ 4.279€ 0€ -4.279€ -81€ 0€ 81
Saldo€ 40€ 0€ -40€ 50€ 0€ -50€ 10€ 0€ -10
Saldo€ 234€ 0€ -234€ 234€ 0€ -234€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 286€ 0€ -286€ 236€ 0€ -236€ -50€ 0€ 50
Saldo€ 336€ 0€ -336€ 272€ 0€ -272€ -64€ 0€ 64
Saldo€ 3.301€ 0€ -3.301€ 3.290€ 8€ -3.282€ -11€ 8€ 19
Saldo€ 350€ 0€ -350€ 152€ 0€ -152€ -198€ 0€ 198
Saldo€ 914€ 1.097€ 183€ 895€ 1.097€ 202€ -19€ 0€ 19
Saldo€ 61€ 37€ -24€ 53€ 0€ -53€ -8€ -37€ -29
Saldo€ 31€ 0€ -31€ 28€ 0€ -28€ -3€ 0€ 3
Saldo€ 48€ 0€ -48€ 48€ 0€ -48€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1.160€ 0€ -1.160€ 1.163€ 0€ -1.163€ 3€ 0€ -3
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 12€ 0€ -12€ 12€ 0€ -12
Saldo€ 8€ 0€ -8€ 11€ 0€ -11€ 3€ 0€ -3
Saldo€ 28€ 0€ -28€ 17€ 0€ -17€ -11€ 0€ 11
Saldo€ 172€ 0€ -172€ 123€ 80€ -43€ -49€ 80€ 129
Saldo€ 451€ 0€ -451€ 451€ 0€ -451€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 111€ 11€ -100€ 111€ 11€ -100
Saldo€ 19€ 0€ -19€ 19€ 0€ -19€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 5.411€ 0€ -5.411€ 5.423€ 0€ -5.423€ 12€ 0€ -12
Saldo€ 4€ 0€ -4€ 0€ 0€ 0€ -4€ 0€ 4
Saldo€ 50€ 0€ -50€ 76€ 0€ -76€ 26€ 0€ -26
Saldo€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 753€ 0€ -753€ 753€ 0€ -753
Saldo€ 753€ 0€ -753€ 0€ 0€ 0€ -753€ 0€ 753
Saldo€ 208€ 0€ -208€ 0€ 0€ 0€ -208€ 0€ 208
Saldo€ 169€ 0€ -169€ 85€ 0€ -85€ -84€ 0€ 84
Saldo€ 17€ 0€ -17€ 17€ 0€ -17€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 34€ 0€ -34€ 34€ 0€ -34€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 177€ 0€ -177€ 33€ 0€ -33€ -144€ 0€ 144
Saldo€ 15€ 0€ -15€ 6€ 0€ -6€ -9€ 0€ 9
Saldo€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0€ -1€ 0€ 1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8
Saldo€ 114€ 0€ -114€ 3€ 0€ -3€ -111€ 0€ 111
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 184€ 0€ -184€ 184€ 0€ -184
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€ -5€ 5€ 0€ -5
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 25€ 0€ -25€ 25€ 0€ -25
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14€ 14€ 0€ 14€ 14
Saldo€ 53€ 0€ -53€ 0€ 0€ 0€ -53€ 0€ 53
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 23€ 0€ -23€ 23€ 0€ -23
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 36€ 0€ -36€ 36€ 0€ -36
Saldo€ 151€ 0€ -151€ 0€ 0€ 0€ -151€ 0€ 151
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€ -5€ 5€ 0€ -5
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 100€ 0€ -100€ 100€ 0€ -100
Saldo€ 0€ 0€ 0€ -21€ 0€ 21€ -21€ 0€ 21
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8€ 8€ 0€ 8€ 8
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 79€ 79€ 0€ 79€ 79
Saldo€ 80€ 0€ -80€ 80€ 0€ -80€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8
Saldo€ 2.724€ 0€ -2.724€ 2.663€ 0€ -2.663€ -61€ 0€ 61
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ -10€ 10€ 0€ -10
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4
Saldo€ 0€ 2.304€ 2.304€ 0€ 2.328€ 2.328€ 0€ 24€ 24
Saldo€ 105€ 0€ -105€ 105€ 0€ -105€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 482€ 0€ -482€ 482€ 0€ -482€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 2.365€ 0€ -2.365€ 2.370€ 0€ -2.370€ 5€ 0€ -5
Saldo€ 645€ 0€ -645€ 645€ 0€ -645€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 712€ 0€ -712€ 786€ 0€ -786€ 74€ 0€ -74
Saldo€ 290€ 0€ -290€ 177€ 0€ -177€ -113€ 0€ 113
Saldo€ 89€ 0€ -89€ 143€ 0€ -143€ 54€ 0€ -54
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8
Saldo€ 57€ 0€ -57€ 56€ 0€ -56€ -1€ 0€ 1
Saldo€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 857€ 0€ -857€ 862€ 0€ -862€ 5€ 0€ -5
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 14€ 0€ -14€ 14€ 0€ -14
Saldo€ 15€ 0€ -15€ 15€ 0€ -15€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 353€ 0€ -353€ 353€ 0€ -353€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 89€ 0€ -89€ 89€ 0€ -89€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 1.985€ 1.985€ 0€ 1.985€ 1.985€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 13€ 0€ -13€ 13€ 0€ -13
Saldo€ 155€ 0€ -155€ 158€ 0€ -158€ 3€ 0€ -3
Saldo€ 9€ 0€ -9€ 8€ 0€ -8€ -1€ 0€ 1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 23€ 0€ -23€ 23€ 0€ -23
Saldo€ 5€ 0€ -5€ 105€ 0€ -105€ 100€ 0€ -100
Saldo€ 31€ 0€ -31€ 31€ 0€ -31€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
Saldo€ 1.367€ 0€ -1.367€ 1.367€ 0€ -1.367€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 747€ 0€ -747€ 747€ 0€ -747€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4€ 4€ 0€ 4€ 4
Saldo€ 5€ 0€ -5€ 1€ 0€ -1€ -4€ 0€ 4
Saldo€ 19€ 0€ -19€ 15€ 0€ -15€ -4€ 0€ 4
Saldo€ 8€ 0€ -8€ 7€ 0€ -7€ -1€ 0€ 1
Saldo€ 4€ 0€ -4€ 0€ 0€ 0€ -4€ 0€ 4
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
Saldo€ 80€ 0€ -80€ 75€ 0€ -75€ -5€ 0€ 5
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8
Saldo€ 2€ 0€ -2€ 3€ 0€ -3€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 15€ 0€ -15€ 19€ 0€ -19€ 4€ 0€ -4
Saldo€ 197€ 0€ -197€ 197€ 0€ -197€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 78€ 0€ -78€ 78€ 0€ -78€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 48€ 48€ 0€ 63€ 63€ 0€ 15€ 15
Saldo€ 0€ 38€ 38€ 0€ 36€ 36€ 0€ -2€ -2
Saldo€ 591€ 0€ -591€ 4€ 0€ -4€ -587€ 0€ 587
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 571€ 0€ -571€ 571€ 0€ -571
Saldo€ 25€ 0€ -25€ 9€ 0€ -9€ -16€ 0€ 16
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 9€ 0€ -9€ 9€ 0€ -9
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Saldo€ 31€ 0€ -31€ 26€ 0€ -26€ -5€ 0€ 5
Saldo€ 2€ 0€ -2€ 1€ 0€ -1€ -1€ 0€ 1
Saldo€ 274€ 0€ -274€ 294€ 0€ -294€ 20€ 0€ -20
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 11€ 0€ -11€ 11€ 0€ -11€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 15€ 0€ -15€ 15€ 0€ -15
Saldo€ 392€ 0€ -392€ 392€ 0€ -392€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 187€ 0€ -187€ 187€ 0€ -187€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 795€ 795€ 0€ 795€ 795€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 94€ 0€ -94€ 188€ 0€ -188€ 94€ 0€ -94
Saldo€ 5€ 0€ -5€ 5€ 0€ -5€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 857€ 0€ -857€ 857€ 0€ -857€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 635€ 0€ -635€ 635€ 0€ -635€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 99€ 99€ 0€ 207€ 207€ 0€ 108€ 108
Saldo€ 0€ 1.817€ 1.817€ 0€ 1.817€ 1.817€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 51€ 0€ -51€ 51€ 0€ -51
Saldo€ 4.360€ 0€ -4.360€ 3€ 0€ -3€ -4.357€ 0€ 4.357
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 4.225€ 0€ -4.225€ 4.225€ 0€ -4.225
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 50€ 0€ -50€ 50€ 0€ -50
Saldo€ 40€ 0€ -40€ 0€ 0€ 0€ -40€ 0€ 40
Saldo€ 230€ 0€ -230€ 230€ 0€ -230€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 286€ 0€ -286€ 240€ 0€ -240€ -46€ 0€ 46
Saldo€ 0€ 0€ 0€ -4€ 0€ 4€ -4€ 0€ 4
Saldo€ 236€ 0€ -236€ 272€ 0€ -272€ 36€ 0€ -36
Saldo€ 100€ 0€ -100€ 0€ 0€ 0€ -100€ 0€ 100
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 239€ 0€ -239€ 341€ 0€ -341€ 102€ 0€ -102
Saldo€ 690€ 0€ -690€ 631€ 0€ -631€ -59€ 0€ 59
Saldo€ 2.326€ 0€ -2.326€ 0€ 0€ 0€ -2.326€ 0€ 2.326
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 2.304€ 0€ -2.304€ 2.304€ 0€ -2.304
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 13€ 0€ -13€ 13€ 0€ -13
Saldo€ 46€ 0€ -46€ 0€ 0€ 0€ -46€ 0€ 46
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8€ 8€ 0€ 8€ 8
Saldo€ 117€ 0€ -117€ 23€ 0€ -23€ -94€ 0€ 94
Saldo€ 20€ 0€ -20€ 6€ 0€ -6€ -14€ 0€ 14
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ -10€ 10€ 0€ -10
Saldo€ 195€ 0€ -195€ 51€ 0€ -51€ -144€ 0€ 144
Saldo€ 18€ 0€ -18€ 48€ 0€ -48€ 30€ 0€ -30
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 13€ 0€ -13€ 13€ 0€ -13
Saldo€ 50€ 0€ -50€ 50€ 0€ -50€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€ -6€ 6€ 0€ -6
Saldo€ 17€ 0€ -17€ 17€ 0€ -17€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 492€ 0€ -492€ 468€ 0€ -468€ -24€ 0€ 24
Saldo€ 352€ 0€ -352€ 351€ 0€ -351€ -1€ 0€ 1
Saldo€ 0€ 1.097€ 1.097€ 0€ 1.097€ 1.097€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 61€ 0€ -61€ 52€ 0€ -52€ -9€ 0€ 9
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 0€ 37€ 37€ 0€ 0€ 0€ 0€ -37€ -37
Saldo€ 31€ 0€ -31€ 26€ 0€ -26€ -5€ 0€ 5
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Saldo€ 48€ 0€ -48€ 48€ 0€ -48€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
Saldo€ 1.160€ 0€ -1.160€ 0€ 0€ 0€ -1.160€ 0€ 1.160
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1.160€ 0€ -1.160€ 1.160€ 0€ -1.160
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 12€ 0€ -12€ 12€ 0€ -12
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Saldo€ 2€ 0€ -2€ 1€ 0€ -1€ -1€ 0€ 1
Saldo€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Saldo€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1€ 0€ -1€ 2€ 0€ -2€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 27€ 0€ -27€ 15€ 0€ -15€ -12€ 0€ 12
Saldo€ 172€ 0€ -172€ 123€ 0€ -123€ -49€ 0€ 49
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 3€ 0€ 3€ 3
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 77€ 77€ 0€ 77€ 77
Saldo€ 444€ 0€ -444€ 444€ 0€ -444€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 7€ 0€ -7€ 7€ 0€ -7€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 111€ 0€ -111€ 111€ 0€ -111
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11€ 11€ 0€ 11€ 11
Saldo€ 19€ 0€ -19€ 19€ 0€ -19€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 5.411€ 0€ -5.411€ 0€ 0€ 0€ -5.411€ 0€ 5.411
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 5.423€ 0€ -5.423€ 5.423€ 0€ -5.423
Saldo€ 4€ 0€ -4€ 0€ 0€ 0€ -4€ 0€ 4
Mutaties reserves€ 0€ 779€ 779€ 106€ 691€ 585€ 106€ -88€ -194
Mutaties reserves€ 0€ 779€ 779€ 106€ 691€ 585€ 106€ -88€ -194
Mutaties reserves€ 0€ 100€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ -100€ -100
Mutaties reserves€ 0€ 48€ 48€ 44€ 48€ 4€ 44€ 0€ -44
Mutaties reserves€ 0€ 9€ 9€ 0€ 9€ 9€ 0€ 0€ 0
Mutaties reserves€ 0€ 622€ 622€ 62€ 622€ 560€ 62€ 0€ -62
Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12€ 12€ 0€ 12€ 12
Mutaties reserves€ 0€ 100€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ -100€ -100
Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 44€ 0€ -44€ 44€ 0€ -44
Mutaties reserves€ 0€ 48€ 48€ 0€ 48€ 48€ 0€ 0€ 0
Mutaties reserves€ 0€ 9€ 9€ 0€ 9€ 9€ 0€ 0€ 0
Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 62€ 0€ -62€ 62€ 0€ -62
Mutaties reserves€ 0€ 622€ 622€ 0€ 622€ 622€ 0€ 0€ 0
Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12€ 12€ 0€ 12€ 12
Totaal€ 33.650€ 8.999€ -24.651€ 33.297€ 9.223€ -24.074€ -353€ 224€ 577
Totaal€ 0€ 779€ 779€ 106€ 691€ 585€ 106€ -88€ -194
Totaal€ 1.743€ 0€ -1.743€ 1.373€ 101€ -1.272€ -370€ 101€ 471
Totaal€ 12.205€ 4.375€ -7.830€ 12.337€ 4.416€ -7.921€ 132€ 41€ -91
Totaal€ 11.395€ 2.711€ -8.684€ 11.127€ 2.827€ -8.300€ -268€ 116€ 384
Totaal€ 2.214€ 1.134€ -1.080€ 2.199€ 1.097€ -1.102€ -15€ -37€ -22
Totaal€ 659€ 0€ -659€ 713€ 91€ -622€ 54€ 91€ 37
Totaal€ 5.434€ 0€ -5.434€ 5.442€ 0€ -5.442€ 8€ 0€ -8
Totaal€ 0€ 100€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ -100€ -100
Totaal€ 0€ 48€ 48€ 44€ 48€ 4€ 44€ 0€ -44
Totaal€ 0€ 9€ 9€ 0€ 9€ 9€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 622€ 622€ 62€ 622€ 560€ 62€ 0€ -62
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12€ 12€ 0€ 12€ 12
Totaal€ 51€ 0€ -51€ 77€ 0€ -77€ 26€ 0€ -26
Totaal€ 753€ 0€ -753€ 753€ 0€ -753€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 208€ 0€ -208€ 0€ 0€ 0€ -208€ 0€ 208
Totaal€ 169€ 0€ -169€ 85€ 0€ -85€ -84€ 0€ 84
Totaal€ 17€ 0€ -17€ 17€ 0€ -17€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 34€ 0€ -34€ 34€ 0€ -34€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 177€ 0€ -177€ 33€ 0€ -33€ -144€ 0€ 144
Totaal€ 16€ 0€ -16€ 6€ 0€ -6€ -10€ 0€ 10
Totaal€ 114€ 0€ -114€ 225€ 14€ -211€ 111€ 14€ -97
Totaal€ 53€ 0€ -53€ 0€ 0€ 0€ -53€ 0€ 53
Totaal€ 151€ 0€ -151€ 64€ 0€ -64€ -87€ 0€ 87
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 79€ 87€ 8€ 79€ 87€ 8
Totaal€ 81€ 0€ -81€ 81€ 0€ -81€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 2.724€ 0€ -2.724€ 2.671€ 0€ -2.671€ -53€ 0€ 53
Totaal€ 0€ 2.304€ 2.304€ 15€ 2.328€ 2.313€ 15€ 24€ 9
Totaal€ 105€ 0€ -105€ 105€ 0€ -105€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 482€ 0€ -482€ 482€ 0€ -482€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 2.365€ 0€ -2.365€ 2.370€ 0€ -2.370€ 5€ 0€ -5
Totaal€ 645€ 0€ -645€ 645€ 0€ -645€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 712€ 0€ -712€ 786€ 0€ -786€ 74€ 0€ -74
Totaal€ 379€ 0€ -379€ 320€ 0€ -320€ -59€ 0€ 59
Totaal€ 1.374€ 1.985€ 611€ 1.400€ 1.985€ 585€ 26€ 0€ -26
Totaal€ 2.314€ 0€ -2.314€ 2.455€ 4€ -2.451€ 141€ 4€ -137
Totaal€ 408€ 86€ -322€ 406€ 99€ -307€ -2€ 13€ 15
Totaal€ 591€ 0€ -591€ 583€ 0€ -583€ -8€ 0€ 8
Totaal€ 25€ 0€ -25€ 18€ 0€ -18€ -7€ 0€ 7
Totaal€ 897€ 795€ -102€ 929€ 795€ -134€ 32€ 0€ -32
Totaal€ 1.591€ 1.916€ 325€ 1.685€ 2.024€ 339€ 94€ 108€ 14
Totaal€ 4.360€ 0€ -4.360€ 4.279€ 0€ -4.279€ -81€ 0€ 81
Totaal€ 40€ 0€ -40€ 50€ 0€ -50€ 10€ 0€ -10
Totaal€ 234€ 0€ -234€ 234€ 0€ -234€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 286€ 0€ -286€ 236€ 0€ -236€ -50€ 0€ 50
Totaal€ 336€ 0€ -336€ 272€ 0€ -272€ -64€ 0€ 64
Totaal€ 3.301€ 0€ -3.301€ 3.290€ 8€ -3.282€ -11€ 8€ 19
Totaal€ 350€ 0€ -350€ 152€ 0€ -152€ -198€ 0€ 198
Totaal€ 914€ 1.097€ 183€ 895€ 1.097€ 202€ -19€ 0€ 19
Totaal€ 61€ 37€ -24€ 53€ 0€ -53€ -8€ -37€ -29
Totaal€ 31€ 0€ -31€ 28€ 0€ -28€ -3€ 0€ 3
Totaal€ 48€ 0€ -48€ 48€ 0€ -48€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 1.160€ 0€ -1.160€ 1.163€ 0€ -1.163€ 3€ 0€ -3
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 12€ 0€ -12€ 12€ 0€ -12
Totaal€ 8€ 0€ -8€ 11€ 0€ -11€ 3€ 0€ -3
Totaal€ 28€ 0€ -28€ 17€ 0€ -17€ -11€ 0€ 11
Totaal€ 172€ 0€ -172€ 123€ 80€ -43€ -49€ 80€ 129
Totaal€ 451€ 0€ -451€ 451€ 0€ -451€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 111€ 11€ -100€ 111€ 11€ -100
Totaal€ 19€ 0€ -19€ 19€ 0€ -19€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 5.411€ 0€ -5.411€ 5.423€ 0€ -5.423€ 12€ 0€ -12
Totaal€ 4€ 0€ -4€ 0€ 0€ 0€ -4€ 0€ 4
Totaal€ 0€ 100€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ -100€ -100
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 44€ 0€ -44€ 44€ 0€ -44
Totaal€ 0€ 48€ 48€ 0€ 48€ 48€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 9€ 9€ 0€ 9€ 9€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 62€ 0€ -62€ 62€ 0€ -62
Totaal€ 0€ 622€ 622€ 0€ 622€ 622€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12€ 12€ 0€ 12€ 12
Totaal€ 50€ 0€ -50€ 76€ 0€ -76€ 26€ 0€ -26
Totaal€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 753€ 0€ -753€ 753€ 0€ -753
Totaal€ 753€ 0€ -753€ 0€ 0€ 0€ -753€ 0€ 753
Totaal€ 208€ 0€ -208€ 0€ 0€ 0€ -208€ 0€ 208
Totaal€ 169€ 0€ -169€ 85€ 0€ -85€ -84€ 0€ 84
Totaal€ 17€ 0€ -17€ 17€ 0€ -17€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 34€ 0€ -34€ 34€ 0€ -34€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 177€ 0€ -177€ 33€ 0€ -33€ -144€ 0€ 144
Totaal€ 15€ 0€ -15€ 6€ 0€ -6€ -9€ 0€ 9
Totaal€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0€ -1€ 0€ 1
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8
Totaal€ 114€ 0€ -114€ 3€ 0€ -3€ -111€ 0€ 111
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 184€ 0€ -184€ 184€ 0€ -184
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€ -5€ 5€ 0€ -5
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 25€ 0€ -25€ 25€ 0€ -25
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14€ 14€ 0€ 14€ 14
Totaal€ 53€ 0€ -53€ 0€ 0€ 0€ -53€ 0€ 53
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 23€ 0€ -23€ 23€ 0€ -23
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 36€ 0€ -36€ 36€ 0€ -36
Totaal€ 151€ 0€ -151€ 0€ 0€ 0€ -151€ 0€ 151
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€ -5€ 5€ 0€ -5
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 100€ 0€ -100€ 100€ 0€ -100
Totaal€ 0€ 0€ 0€ -21€ 0€ 21€ -21€ 0€ 21
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8€ 8€ 0€ 8€ 8
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 79€ 79€ 0€ 79€ 79
Totaal€ 80€ 0€ -80€ 80€ 0€ -80€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8
Totaal€ 2.724€ 0€ -2.724€ 2.663€ 0€ -2.663€ -61€ 0€ 61
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ -10€ 10€ 0€ -10
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4
Totaal€ 0€ 2.304€ 2.304€ 0€ 2.328€ 2.328€ 0€ 24€ 24
Totaal€ 105€ 0€ -105€ 105€ 0€ -105€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 482€ 0€ -482€ 482€ 0€ -482€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 2.365€ 0€ -2.365€ 2.370€ 0€ -2.370€ 5€ 0€ -5
Totaal€ 645€ 0€ -645€ 645€ 0€ -645€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 712€ 0€ -712€ 786€ 0€ -786€ 74€ 0€ -74
Totaal€ 290€ 0€ -290€ 177€ 0€ -177€ -113€ 0€ 113
Totaal€ 89€ 0€ -89€ 143€ 0€ -143€ 54€ 0€ -54
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8
Totaal€ 57€ 0€ -57€ 56€ 0€ -56€ -1€ 0€ 1
Totaal€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 857€ 0€ -857€ 862€ 0€ -862€ 5€ 0€ -5
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 14€ 0€ -14€ 14€ 0€ -14
Totaal€ 15€ 0€ -15€ 15€ 0€ -15€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 353€ 0€ -353€ 353€ 0€ -353€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 89€ 0€ -89€ 89€ 0€ -89€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 1.985€ 1.985€ 0€ 1.985€ 1.985€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 13€ 0€ -13€ 13€ 0€ -13
Totaal€ 155€ 0€ -155€ 158€ 0€ -158€ 3€ 0€ -3
Totaal€ 9€ 0€ -9€ 8€ 0€ -8€ -1€ 0€ 1
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 23€ 0€ -23€ 23€ 0€ -23
Totaal€ 5€ 0€ -5€ 105€ 0€ -105€ 100€ 0€ -100
Totaal€ 31€ 0€ -31€ 31€ 0€ -31€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
Totaal€ 1.367€ 0€ -1.367€ 1.367€ 0€ -1.367€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 747€ 0€ -747€ 747€ 0€ -747€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4€ 4€ 0€ 4€ 4
Totaal€ 5€ 0€ -5€ 1€ 0€ -1€ -4€ 0€ 4
Totaal€ 19€ 0€ -19€ 15€ 0€ -15€ -4€ 0€ 4
Totaal€ 8€ 0€ -8€ 7€ 0€ -7€ -1€ 0€ 1
Totaal€ 4€ 0€ -4€ 0€ 0€ 0€ -4€ 0€ 4
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
Totaal€ 80€ 0€ -80€ 75€ 0€ -75€ -5€ 0€ 5
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8
Totaal€ 2€ 0€ -2€ 3€ 0€ -3€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 15€ 0€ -15€ 19€ 0€ -19€ 4€ 0€ -4
Totaal€ 197€ 0€ -197€ 197€ 0€ -197€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 78€ 0€ -78€ 78€ 0€ -78€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 48€ 48€ 0€ 63€ 63€ 0€ 15€ 15
Totaal€ 0€ 38€ 38€ 0€ 36€ 36€ 0€ -2€ -2
Totaal€ 591€ 0€ -591€ 4€ 0€ -4€ -587€ 0€ 587
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 571€ 0€ -571€ 571€ 0€ -571
Totaal€ 25€ 0€ -25€ 9€ 0€ -9€ -16€ 0€ 16
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 9€ 0€ -9€ 9€ 0€ -9
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Totaal€ 31€ 0€ -31€ 26€ 0€ -26€ -5€ 0€ 5
Totaal€ 2€ 0€ -2€ 1€ 0€ -1€ -1€ 0€ 1
Totaal€ 274€ 0€ -274€ 294€ 0€ -294€ 20€ 0€ -20
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 11€ 0€ -11€ 11€ 0€ -11€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 15€ 0€ -15€ 15€ 0€ -15
Totaal€ 392€ 0€ -392€ 392€ 0€ -392€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 187€ 0€ -187€ 187€ 0€ -187€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 795€ 795€ 0€ 795€ 795€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 94€ 0€ -94€ 188€ 0€ -188€ 94€ 0€ -94
Totaal€ 5€ 0€ -5€ 5€ 0€ -5€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 857€ 0€ -857€ 857€ 0€ -857€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 635€ 0€ -635€ 635€ 0€ -635€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 99€ 99€ 0€ 207€ 207€ 0€ 108€ 108
Totaal€ 0€ 1.817€ 1.817€ 0€ 1.817€ 1.817€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 51€ 0€ -51€ 51€ 0€ -51
Totaal€ 4.360€ 0€ -4.360€ 3€ 0€ -3€ -4.357€ 0€ 4.357
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 4.225€ 0€ -4.225€ 4.225€ 0€ -4.225
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 50€ 0€ -50€ 50€ 0€ -50
Totaal€ 40€ 0€ -40€ 0€ 0€ 0€ -40€ 0€ 40
Totaal€ 230€ 0€ -230€ 230€ 0€ -230€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 286€ 0€ -286€ 240€ 0€ -240€ -46€ 0€ 46
Totaal€ 0€ 0€ 0€ -4€ 0€ 4€ -4€ 0€ 4
Totaal€ 236€ 0€ -236€ 272€ 0€ -272€ 36€ 0€ -36
Totaal€ 100€ 0€ -100€ 0€ 0€ 0€ -100€ 0€ 100
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 239€ 0€ -239€ 341€ 0€ -341€ 102€ 0€ -102
Totaal€ 690€ 0€ -690€ 631€ 0€ -631€ -59€ 0€ 59
Totaal€ 2.326€ 0€ -2.326€ 0€ 0€ 0€ -2.326€ 0€ 2.326
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 2.304€ 0€ -2.304€ 2.304€ 0€ -2.304
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 13€ 0€ -13€ 13€ 0€ -13
Totaal€ 46€ 0€ -46€ 0€ 0€ 0€ -46€ 0€ 46
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8€ 8€ 0€ 8€ 8
Totaal€ 117€ 0€ -117€ 23€ 0€ -23€ -94€ 0€ 94
Totaal€ 20€ 0€ -20€ 6€ 0€ -6€ -14€ 0€ 14
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ -10€ 10€ 0€ -10
Totaal€ 195€ 0€ -195€ 51€ 0€ -51€ -144€ 0€ 144
Totaal€ 18€ 0€ -18€ 48€ 0€ -48€ 30€ 0€ -30
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 13€ 0€ -13€ 13€ 0€ -13
Totaal€ 50€ 0€ -50€ 50€ 0€ -50€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€ -6€ 6€ 0€ -6
Totaal€ 17€ 0€ -17€ 17€ 0€ -17€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 492€ 0€ -492€ 468€ 0€ -468€ -24€ 0€ 24
Totaal€ 352€ 0€ -352€ 351€ 0€ -351€ -1€ 0€ 1
Totaal€ 0€ 1.097€ 1.097€ 0€ 1.097€ 1.097€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 61€ 0€ -61€ 52€ 0€ -52€ -9€ 0€ 9
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 0€ 37€ 37€ 0€ 0€ 0€ 0€ -37€ -37
Totaal€ 31€ 0€ -31€ 26€ 0€ -26€ -5€ 0€ 5
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Totaal€ 48€ 0€ -48€ 48€ 0€ -48€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
Totaal€ 1.160€ 0€ -1.160€ 0€ 0€ 0€ -1.160€ 0€ 1.160
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1.160€ 0€ -1.160€ 1.160€ 0€ -1.160
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 12€ 0€ -12€ 12€ 0€ -12
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Totaal€ 2€ 0€ -2€ 1€ 0€ -1€ -1€ 0€ 1
Totaal€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Totaal€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 1€ 0€ -1€ 2€ 0€ -2€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 27€ 0€ -27€ 15€ 0€ -15€ -12€ 0€ 12
Totaal€ 172€ 0€ -172€ 123€ 0€ -123€ -49€ 0€ 49
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 3€ 0€ 3€ 3
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 77€ 77€ 0€ 77€ 77
Totaal€ 444€ 0€ -444€ 444€ 0€ -444€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 7€ 0€ -7€ 7€ 0€ -7€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 111€ 0€ -111€ 111€ 0€ -111
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11€ 11€ 0€ 11€ 11
Totaal€ 19€ 0€ -19€ 19€ 0€ -19€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 5.411€ 0€ -5.411€ 0€ 0€ 0€ -5.411€ 0€ 5.411
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 5.423€ 0€ -5.423€ 5.423€ 0€ -5.423
Totaal€ 4€ 0€ -4€ 0€ 0€ 0€ -4€ 0€ 4