(bedragen × € 1.000)
TaakveldBegrotingRekeningAfwijking
LastenBatenSaldoLastenBatenSaldoLastenBatenSaldo
1.1 Crisisbeheersing en brandweer€ 10.901€ 310€ -10.591€ 10.394€ 312€ -10.082€ -507€ 2€ 509
1.2 Openbare orde en veiligheid€ 3.142€ 771€ -2.371€ 3.244€ 829€ -2.415€ 102€ 58€ -44
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)€ 1.260€ 0€ -1.260€ 2.803€ 1.948€ -855€ 1.543€ 1.948€ 405
01100002 Kosten oefeningen en overig€ 52€ 0€ -52€ 83€ 0€ -83€ 31€ 0€ -31
01100003 Beheren org.plan rampenbestrijding€ 6€ 0€ -6€ 1€ 0€ -1€ -5€ 0€ 5
01100004 Bijdrage aan vnog€ 10.323€ 0€ -10.323€ 9.841€ 0€ -9.841€ -482€ 0€ 482
01100005 Bijdrage stichting VBC (Bosbranden)€ 19€ 0€ -19€ 6€ 0€ -6€ -13€ 0€ 13
01100006 Onderhoud brandkranen€ 57€ 0€ -57€ 39€ 0€ -39€ -18€ 0€ 18
01100007 Brandweerkazernes€ 281€ 310€ 29€ 261€ 312€ 51€ -20€ 2€ 22
01100008 Loonkosten taakveld 1.1 PVG€ 163€ 0€ -163€ 163€ 0€ -163€ 0€ 0€ 0
01200001 THOR€ 15€ 0€ -15€ 77€ 0€ -77€ 62€ 0€ -62
01200002 Kosten mobiele handhaving€ 24€ 0€ -24€ 0€ 0€ 0€ -24€ 0€ 24
01200003 Huisverbod online\ bopz€ 51€ 0€ -51€ 72€ 0€ -72€ 21€ 0€ -21
01200004 Integrale veiligheid algemeen€ 98€ 0€ -98€ 126€ 48€ -78€ 28€ 48€ 20
01200005 VenJ bijdrage Veiligheidshuizen€ 325€ 0€ -325€ 335€ 0€ -335€ 10€ 0€ -10
01200006 Gem bijdrage nog veiligerhuis€ 16€ 0€ -16€ 15€ 0€ -15€ -1€ 0€ 1
01200007 kst bestuursdwang en overig€ 14€ 0€ -14€ 9€ 13€ 4€ -5€ 13€ 18
01200008 Loonkosten taakveld 1.2 VR€ 2€ 229€ 227€ 10€ 157€ 147€ 8€ -72€ -80
01200009 Integrale veiligheid€ 31€ 0€ -31€ 10€ 0€ -10€ -21€ 0€ 21
01200010 Veiligheidshuis Noord Oost Gelderl.€ 542€ 542€ 0€ 612€ 611€ -1€ 70€ 69€ -1
01200014 Cctv systeem caterplein€ 59€ 0€ -59€ 27€ 0€ -27€ -32€ 0€ 32
01200015 Cctv systeem stationstunnel€ 72€ 0€ -72€ 63€ 0€ -63€ -9€ 0€ 9
01200016 Loonkosten taakveld 1.2 POW€ 1.893€ 0€ -1.893€ 1.888€ 0€ -1.888€ -5€ 0€ 5
08200001 Loonkosten taakveld 8.2 VR€ 1.240€ 0€ -1.240€ 2.783€ 1.948€ -835€ 1.543€ 1.948€ 405
08200053 Loonkosten taakveld 8.2€ 20€ 0€ -20€ 20€ 0€ -20€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 41€ 0€ -41€ 83€ 0€ -83€ 42€ 0€ -42
4490 Verzekeringen€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0€ -1€ 0€ 1
4820 Afschrijvingen€ 9€ 0€ -9€ 0€ 0€ 0€ -9€ 0€ 9
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0€ -1€ 0€ 1
4101 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
4400 Overige goederen en diensten€ 6€ 0€ -6€ 0€ 0€ 0€ -6€ 0€ 6
4506 Inkomensoverdrachten overige overheden€ 10.323€ 0€ -10.323€ 9.841€ 0€ -9.841€ -482€ 0€ 482
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 19€ 0€ -19€ 6€ 0€ -6€ -13€ 0€ 13
4471 Onderhoudskosten€ 57€ 0€ -57€ 39€ 0€ -39€ -18€ 0€ 18
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
4410 Nuts€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0€ -1€ 0€ 1
4420 Belastingen€ 23€ 0€ -23€ 20€ 0€ -20€ -3€ 0€ 3
4422 Waterschapslasten€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoud vastgoed€ 26€ 0€ -26€ 11€ 0€ -11€ -15€ 0€ 15
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
4490 Verzekeringen€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 6€ 0€ -6€ 3€ 0€ -3€ -3€ 0€ 3
4810 Mutaties voorzieningen€ 52€ 0€ -52€ 52€ 0€ -52€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 110€ 0€ -110€ 110€ 0€ -110€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 59€ 0€ -59€ 59€ 0€ -59€ 0€ 0€ 0
8450 Huren€ 0€ 310€ 310€ 0€ 312€ 312€ 0€ 2€ 2
4100 Salarissen en sociale lasten€ 160€ 0€ -160€ 160€ 0€ -160€ 0€ 0€ 0
4101 Salarissen en sociale lasten€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 85€ 0€ -85€ 85€ 0€ -85
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ -1€ 0€ 1€ -1€ 0€ 1
4820 Afschrijvingen€ 14€ 0€ -14€ -9€ 0€ 9€ -23€ 0€ 23
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 1€ 0€ -1€ -1€ 0€ 1€ -2€ 0€ 2
4400 Overige goederen en diensten€ 24€ 0€ -24€ 0€ 0€ 0€ -24€ 0€ 24
4400 Overige goederen en diensten€ 25€ 0€ -25€ 48€ 0€ -48€ 23€ 0€ -23
4480 Adviezen€ 26€ 0€ -26€ 24€ 0€ -24€ -2€ 0€ 2
4400 Overige goederen en diensten€ 98€ 0€ -98€ 121€ 0€ -121€ 23€ 0€ -23
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€ -5€ 5€ 0€ -5
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 48€ 48€ 0€ 48€ 48
4400 Overige goederen en diensten€ 325€ 0€ -325€ 335€ 0€ -335€ 10€ 0€ -10
4400 Overige goederen en diensten€ 16€ 0€ -16€ 15€ 0€ -15€ -1€ 0€ 1
4400 Overige goederen en diensten€ 12€ 0€ -12€ 9€ 0€ -9€ -3€ 0€ 3
4480 Adviezen€ 2€ 0€ -2€ 0€ 0€ 0€ -2€ 0€ 2
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13€ 13€ 0€ 13€ 13
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
4400 Overige goederen en diensten€ 2€ 0€ -2€ 5€ 0€ -5€ 3€ 0€ -3
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4
8250 Leges en andere rechten€ 0€ 229€ 229€ 0€ 157€ 157€ 0€ -72€ -72
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 9€ 0€ -9€ 9€ 0€ -9
4480 Adviezen€ 31€ 0€ -31€ 1€ 0€ -1€ -30€ 0€ 30
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 89€ 0€ -89€ 89€ 0€ -89
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 110€ 0€ -110€ 110€ 0€ -110
4400 Overige goederen en diensten€ 595€ 0€ -595€ -286€ 0€ 286€ -881€ 0€ 881
4402 Stelposten€ -78€ 0€ 78€ 0€ 0€ 0€ 78€ 0€ -78
4480 Adviezen€ 25€ 0€ -25€ 699€ 0€ -699€ 674€ 0€ -674
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 222€ 222€ 0€ 547€ 547€ 0€ 325€ 325
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 0€ 320€ 320€ 0€ 64€ 64€ 0€ -256€ -256
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
4471 Onderhoudskosten€ 54€ 0€ -54€ 21€ 0€ -21€ -33€ 0€ 33
4820 Afschrijvingen€ 5€ 0€ -5€ 5€ 0€ -5€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 7€ 0€ -7€ 7€ 0€ -7
4471 Onderhoudskosten€ 72€ 0€ -72€ 56€ 0€ -56€ -16€ 0€ 16
4100 Salarissen en sociale lasten€ 1.864€ 0€ -1.864€ 1.864€ 0€ -1.864€ 0€ 0€ 0
4101 Salarissen en sociale lasten€ 29€ 0€ -29€ 24€ 0€ -24€ -5€ 0€ 5
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 45€ 0€ -45€ 45€ 0€ -45
4400 Overige goederen en diensten€ 1.240€ 0€ -1.240€ 2.429€ 0€ -2.429€ 1.189€ 0€ -1.189
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 309€ 0€ -309€ 309€ 0€ -309
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1.948€ 1.948€ 0€ 1.948€ 1.948
4100 Salarissen en sociale lasten€ 20€ 0€ -20€ 20€ 0€ -20€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 15.303€ 1.081€ -14.222€ 16.441€ 3.089€ -13.352€ 1.138€ 2.008€ 870
Saldo€ 10.901€ 310€ -10.591€ 10.394€ 312€ -10.082€ -507€ 2€ 509
Saldo€ 3.142€ 771€ -2.371€ 3.244€ 829€ -2.415€ 102€ 58€ -44
Saldo€ 1.260€ 0€ -1.260€ 2.803€ 1.948€ -855€ 1.543€ 1.948€ 405
Saldo€ 52€ 0€ -52€ 83€ 0€ -83€ 31€ 0€ -31
Saldo€ 6€ 0€ -6€ 1€ 0€ -1€ -5€ 0€ 5
Saldo€ 10.323€ 0€ -10.323€ 9.841€ 0€ -9.841€ -482€ 0€ 482
Saldo€ 19€ 0€ -19€ 6€ 0€ -6€ -13€ 0€ 13
Saldo€ 57€ 0€ -57€ 39€ 0€ -39€ -18€ 0€ 18
Saldo€ 281€ 310€ 29€ 261€ 312€ 51€ -20€ 2€ 22
Saldo€ 163€ 0€ -163€ 163€ 0€ -163€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 15€ 0€ -15€ 77€ 0€ -77€ 62€ 0€ -62
Saldo€ 24€ 0€ -24€ 0€ 0€ 0€ -24€ 0€ 24
Saldo€ 51€ 0€ -51€ 72€ 0€ -72€ 21€ 0€ -21
Saldo€ 98€ 0€ -98€ 126€ 48€ -78€ 28€ 48€ 20
Saldo€ 325€ 0€ -325€ 335€ 0€ -335€ 10€ 0€ -10
Saldo€ 16€ 0€ -16€ 15€ 0€ -15€ -1€ 0€ 1
Saldo€ 14€ 0€ -14€ 9€ 13€ 4€ -5€ 13€ 18
Saldo€ 2€ 229€ 227€ 10€ 157€ 147€ 8€ -72€ -80
Saldo€ 31€ 0€ -31€ 10€ 0€ -10€ -21€ 0€ 21
Saldo€ 542€ 542€ 0€ 612€ 611€ -1€ 70€ 69€ -1
Saldo€ 59€ 0€ -59€ 27€ 0€ -27€ -32€ 0€ 32
Saldo€ 72€ 0€ -72€ 63€ 0€ -63€ -9€ 0€ 9
Saldo€ 1.893€ 0€ -1.893€ 1.888€ 0€ -1.888€ -5€ 0€ 5
Saldo€ 1.240€ 0€ -1.240€ 2.783€ 1.948€ -835€ 1.543€ 1.948€ 405
Saldo€ 20€ 0€ -20€ 20€ 0€ -20€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 41€ 0€ -41€ 83€ 0€ -83€ 42€ 0€ -42
Saldo€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0€ -1€ 0€ 1
Saldo€ 9€ 0€ -9€ 0€ 0€ 0€ -9€ 0€ 9
Saldo€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0€ -1€ 0€ 1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 6€ 0€ -6€ 0€ 0€ 0€ -6€ 0€ 6
Saldo€ 10.323€ 0€ -10.323€ 9.841€ 0€ -9.841€ -482€ 0€ 482
Saldo€ 19€ 0€ -19€ 6€ 0€ -6€ -13€ 0€ 13
Saldo€ 57€ 0€ -57€ 39€ 0€ -39€ -18€ 0€ 18
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0€ -1€ 0€ 1
Saldo€ 23€ 0€ -23€ 20€ 0€ -20€ -3€ 0€ 3
Saldo€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 26€ 0€ -26€ 11€ 0€ -11€ -15€ 0€ 15
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 6€ 0€ -6€ 3€ 0€ -3€ -3€ 0€ 3
Saldo€ 52€ 0€ -52€ 52€ 0€ -52€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 110€ 0€ -110€ 110€ 0€ -110€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 59€ 0€ -59€ 59€ 0€ -59€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 310€ 310€ 0€ 312€ 312€ 0€ 2€ 2
Saldo€ 160€ 0€ -160€ 160€ 0€ -160€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 85€ 0€ -85€ 85€ 0€ -85
Saldo€ 0€ 0€ 0€ -1€ 0€ 1€ -1€ 0€ 1
Saldo€ 14€ 0€ -14€ -9€ 0€ 9€ -23€ 0€ 23
Saldo€ 1€ 0€ -1€ -1€ 0€ 1€ -2€ 0€ 2
Saldo€ 24€ 0€ -24€ 0€ 0€ 0€ -24€ 0€ 24
Saldo€ 25€ 0€ -25€ 48€ 0€ -48€ 23€ 0€ -23
Saldo€ 26€ 0€ -26€ 24€ 0€ -24€ -2€ 0€ 2
Saldo€ 98€ 0€ -98€ 121€ 0€ -121€ 23€ 0€ -23
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€ -5€ 5€ 0€ -5
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 48€ 48€ 0€ 48€ 48
Saldo€ 325€ 0€ -325€ 335€ 0€ -335€ 10€ 0€ -10
Saldo€ 16€ 0€ -16€ 15€ 0€ -15€ -1€ 0€ 1
Saldo€ 12€ 0€ -12€ 9€ 0€ -9€ -3€ 0€ 3
Saldo€ 2€ 0€ -2€ 0€ 0€ 0€ -2€ 0€ 2
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13€ 13€ 0€ 13€ 13
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 2€ 0€ -2€ 5€ 0€ -5€ 3€ 0€ -3
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4
Saldo€ 0€ 229€ 229€ 0€ 157€ 157€ 0€ -72€ -72
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 9€ 0€ -9€ 9€ 0€ -9
Saldo€ 31€ 0€ -31€ 1€ 0€ -1€ -30€ 0€ 30
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 89€ 0€ -89€ 89€ 0€ -89
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 110€ 0€ -110€ 110€ 0€ -110
Saldo€ 595€ 0€ -595€ -286€ 0€ 286€ -881€ 0€ 881
Saldo€ -78€ 0€ 78€ 0€ 0€ 0€ 78€ 0€ -78
Saldo€ 25€ 0€ -25€ 699€ 0€ -699€ 674€ 0€ -674
Saldo€ 0€ 222€ 222€ 0€ 547€ 547€ 0€ 325€ 325
Saldo€ 0€ 320€ 320€ 0€ 64€ 64€ 0€ -256€ -256
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 54€ 0€ -54€ 21€ 0€ -21€ -33€ 0€ 33
Saldo€ 5€ 0€ -5€ 5€ 0€ -5€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 7€ 0€ -7€ 7€ 0€ -7
Saldo€ 72€ 0€ -72€ 56€ 0€ -56€ -16€ 0€ 16
Saldo€ 1.864€ 0€ -1.864€ 1.864€ 0€ -1.864€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 29€ 0€ -29€ 24€ 0€ -24€ -5€ 0€ 5
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 45€ 0€ -45€ 45€ 0€ -45
Saldo€ 1.240€ 0€ -1.240€ 2.429€ 0€ -2.429€ 1.189€ 0€ -1.189
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 309€ 0€ -309€ 309€ 0€ -309
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1.948€ 1.948€ 0€ 1.948€ 1.948
Saldo€ 20€ 0€ -20€ 20€ 0€ -20€ 0€ 0€ 0
Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 405€ 0€ -405€ 405€ 0€ -405
Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 405€ 0€ -405€ 405€ 0€ -405
Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 405€ 0€ -405€ 405€ 0€ -405
Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 405€ 0€ -405€ 405€ 0€ -405
Totaal€ 15.303€ 1.081€ -14.222€ 16.846€ 3.089€ -13.757€ 1.543€ 2.008€ 465
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 405€ 0€ -405€ 405€ 0€ -405
Totaal€ 10.901€ 310€ -10.591€ 10.394€ 312€ -10.082€ -507€ 2€ 509
Totaal€ 3.142€ 771€ -2.371€ 3.244€ 829€ -2.415€ 102€ 58€ -44
Totaal€ 1.260€ 0€ -1.260€ 2.803€ 1.948€ -855€ 1.543€ 1.948€ 405
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 405€ 0€ -405€ 405€ 0€ -405
Totaal€ 52€ 0€ -52€ 83€ 0€ -83€ 31€ 0€ -31
Totaal€ 6€ 0€ -6€ 1€ 0€ -1€ -5€ 0€ 5
Totaal€ 10.323€ 0€ -10.323€ 9.841€ 0€ -9.841€ -482€ 0€ 482
Totaal€ 19€ 0€ -19€ 6€ 0€ -6€ -13€ 0€ 13
Totaal€ 57€ 0€ -57€ 39€ 0€ -39€ -18€ 0€ 18
Totaal€ 281€ 310€ 29€ 261€ 312€ 51€ -20€ 2€ 22
Totaal€ 163€ 0€ -163€ 163€ 0€ -163€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 15€ 0€ -15€ 77€ 0€ -77€ 62€ 0€ -62
Totaal€ 24€ 0€ -24€ 0€ 0€ 0€ -24€ 0€ 24
Totaal€ 51€ 0€ -51€ 72€ 0€ -72€ 21€ 0€ -21
Totaal€ 98€ 0€ -98€ 126€ 48€ -78€ 28€ 48€ 20
Totaal€ 325€ 0€ -325€ 335€ 0€ -335€ 10€ 0€ -10
Totaal€ 16€ 0€ -16€ 15€ 0€ -15€ -1€ 0€ 1
Totaal€ 14€ 0€ -14€ 9€ 13€ 4€ -5€ 13€ 18
Totaal€ 2€ 229€ 227€ 10€ 157€ 147€ 8€ -72€ -80
Totaal€ 31€ 0€ -31€ 10€ 0€ -10€ -21€ 0€ 21
Totaal€ 542€ 542€ 0€ 612€ 611€ -1€ 70€ 69€ -1
Totaal€ 59€ 0€ -59€ 27€ 0€ -27€ -32€ 0€ 32
Totaal€ 72€ 0€ -72€ 63€ 0€ -63€ -9€ 0€ 9
Totaal€ 1.893€ 0€ -1.893€ 1.888€ 0€ -1.888€ -5€ 0€ 5
Totaal€ 1.240€ 0€ -1.240€ 2.783€ 1.948€ -835€ 1.543€ 1.948€ 405
Totaal€ 20€ 0€ -20€ 20€ 0€ -20€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 405€ 0€ -405€ 405€ 0€ -405
Totaal€ 41€ 0€ -41€ 83€ 0€ -83€ 42€ 0€ -42
Totaal€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0€ -1€ 0€ 1
Totaal€ 9€ 0€ -9€ 0€ 0€ 0€ -9€ 0€ 9
Totaal€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0€ -1€ 0€ 1
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 6€ 0€ -6€ 0€ 0€ 0€ -6€ 0€ 6
Totaal€ 10.323€ 0€ -10.323€ 9.841€ 0€ -9.841€ -482€ 0€ 482
Totaal€ 19€ 0€ -19€ 6€ 0€ -6€ -13€ 0€ 13
Totaal€ 57€ 0€ -57€ 39€ 0€ -39€ -18€ 0€ 18
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0€ -1€ 0€ 1
Totaal€ 23€ 0€ -23€ 20€ 0€ -20€ -3€ 0€ 3
Totaal€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 26€ 0€ -26€ 11€ 0€ -11€ -15€ 0€ 15
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 6€ 0€ -6€ 3€ 0€ -3€ -3€ 0€ 3
Totaal€ 52€ 0€ -52€ 52€ 0€ -52€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 110€ 0€ -110€ 110€ 0€ -110€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 59€ 0€ -59€ 59€ 0€ -59€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 310€ 310€ 0€ 312€ 312€ 0€ 2€ 2
Totaal€ 160€ 0€ -160€ 160€ 0€ -160€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 85€ 0€ -85€ 85€ 0€ -85
Totaal€ 0€ 0€ 0€ -1€ 0€ 1€ -1€ 0€ 1
Totaal€ 14€ 0€ -14€ -9€ 0€ 9€ -23€ 0€ 23
Totaal€ 1€ 0€ -1€ -1€ 0€ 1€ -2€ 0€ 2
Totaal€ 24€ 0€ -24€ 0€ 0€ 0€ -24€ 0€ 24
Totaal€ 25€ 0€ -25€ 48€ 0€ -48€ 23€ 0€ -23
Totaal€ 26€ 0€ -26€ 24€ 0€ -24€ -2€ 0€ 2
Totaal€ 98€ 0€ -98€ 121€ 0€ -121€ 23€ 0€ -23
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€ -5€ 5€ 0€ -5
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 48€ 48€ 0€ 48€ 48
Totaal€ 325€ 0€ -325€ 335€ 0€ -335€ 10€ 0€ -10
Totaal€ 16€ 0€ -16€ 15€ 0€ -15€ -1€ 0€ 1
Totaal€ 12€ 0€ -12€ 9€ 0€ -9€ -3€ 0€ 3
Totaal€ 2€ 0€ -2€ 0€ 0€ 0€ -2€ 0€ 2
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13€ 13€ 0€ 13€ 13
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 2€ 0€ -2€ 5€ 0€ -5€ 3€ 0€ -3
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4
Totaal€ 0€ 229€ 229€ 0€ 157€ 157€ 0€ -72€ -72
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 9€ 0€ -9€ 9€ 0€ -9
Totaal€ 31€ 0€ -31€ 1€ 0€ -1€ -30€ 0€ 30
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 89€ 0€ -89€ 89€ 0€ -89
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 110€ 0€ -110€ 110€ 0€ -110
Totaal€ 595€ 0€ -595€ -286€ 0€ 286€ -881€ 0€ 881
Totaal€ -78€ 0€ 78€ 0€ 0€ 0€ 78€ 0€ -78
Totaal€ 25€ 0€ -25€ 699€ 0€ -699€ 674€ 0€ -674
Totaal€ 0€ 222€ 222€ 0€ 547€ 547€ 0€ 325€ 325
Totaal€ 0€ 320€ 320€ 0€ 64€ 64€ 0€ -256€ -256
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 54€ 0€ -54€ 21€ 0€ -21€ -33€ 0€ 33
Totaal€ 5€ 0€ -5€ 5€ 0€ -5€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 7€ 0€ -7€ 7€ 0€ -7
Totaal€ 72€ 0€ -72€ 56€ 0€ -56€ -16€ 0€ 16
Totaal€ 1.864€ 0€ -1.864€ 1.864€ 0€ -1.864€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 29€ 0€ -29€ 24€ 0€ -24€ -5€ 0€ 5
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 45€ 0€ -45€ 45€ 0€ -45
Totaal€ 1.240€ 0€ -1.240€ 2.429€ 0€ -2.429€ 1.189€ 0€ -1.189
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 309€ 0€ -309€ 309€ 0€ -309
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1.948€ 1.948€ 0€ 1.948€ 1.948
Totaal€ 20€ 0€ -20€ 20€ 0€ -20€ 0€ 0€ 0