(bedragen × € 1.000)
TaakveldBegrotingRekeningAfwijking
LastenBatenSaldoLastenBatenSaldoLastenBatenSaldo
7.3 Afval€ 15.436€ 18.686€ 3.250€ 39.309€ 42.177€ 2.868€ 23.873€ 23.491€ -382
7.4 Milieubeheer€ 5.726€ 1.298€ -4.428€ 5.296€ 1.184€ -4.112€ -430€ -114€ 316
07300001 Aanslag afvalstoffenheffing€ 348€ 0€ -348€ 355€ 0€ -355€ 7€ 0€ -7
07300002 Afvalverzameling/-verwerking€ 411€ 670€ 259€ 385€ 667€ 282€ -26€ -3€ 23
07300003 Verwerking grofvuil€ 0€ 0€ 0€ 119€ 0€ -119€ 119€ 0€ -119
07300004 Inzameling restafval€ 1.471€ 0€ -1.471€ 1.298€ 0€ -1.298€ -173€ 0€ 173
07300005 Verwerking restafval€ 1.807€ 0€ -1.807€ 859€ 0€ -859€ -948€ 0€ 948
07300006 Inzameling gft-afval€ 1.084€ 0€ -1.084€ 1.065€ 0€ -1.065€ -19€ 0€ 19
07300007 Verwerking gft-afval€ 924€ 0€ -924€ 878€ 0€ -878€ -46€ 0€ 46
07300008 Inzameling gft-afval hoogbouw€ 0€ 0€ 0€ 57€ 0€ -57€ 57€ 0€ -57
07300009 Kunststoffen€ 515€ 0€ -515€ 1.825€ 0€ -1.825€ 1.310€ 0€ -1.310
07300010 Sorteerapparaten kunststof€ 478€ 0€ -478€ 128€ 0€ -128€ -350€ 0€ 350
07300011 Inzameling klein chemisch afval€ 17€ 0€ -17€ 20€ 0€ -20€ 3€ 0€ -3
07300012 Verwerking klein chemisch afval€ 32€ 0€ -32€ 7€ 0€ -7€ -25€ 0€ 25
07300013 Inzameling overig afval€ 125€ 0€ -125€ 0€ 0€ 0€ -125€ 0€ 125
07300014 Verwerking overig afval€ -14€ 0€ 14€ 197€ 0€ -197€ 211€ 0€ -211
07300015 Inzameling papier€ 656€ 0€ -656€ 682€ 0€ -682€ 26€ 0€ -26
07300016 Vergoeding verenigingen papierinzam.€ 223€ 0€ -223€ 225€ 0€ -225€ 2€ 0€ -2
07300017 Inzameling glas€ 105€ 0€ -105€ 110€ 0€ -110€ 5€ 0€ -5
07300018 Registratie ledigingen containers€ 324€ 0€ -324€ 326€ 0€ -326€ 2€ 0€ -2
07300019 Ondergrondse containers€ 1.390€ 0€ -1.390€ 2.187€ 0€ -2.187€ 797€ 0€ -797
07300020 Beheer milieupark overslaglocatie€ 1.173€ 0€ -1.173€ 1.575€ 0€ -1.575€ 402€ 0€ -402
07300021 Algemene kosten Circulus€ 2.744€ 0€ -2.744€ 2.615€ 0€ -2.615€ -129€ 0€ 129
07300022 Subsidie rommelmarkten€ 6€ 0€ -6€ 0€ 0€ 0€ -6€ 0€ 6
07300023 Overige kosten huishoudelijk afval€ 578€ 15€ -563€ 571€ 45€ -526€ -7€ 30€ 37
07300024 Regie afval€ 135€ 0€ -135€ 65€ 0€ -65€ -70€ 0€ 70
07300025 Minicontainers€ 324€ 0€ -324€ 256€ 0€ -256€ -68€ 0€ 68
07300026 Retourpunten€ 185€ 0€ -185€ 195€ 0€ -195€ 10€ 0€ -10
07300027 Bijdrage afvalfonds€ 0€ 1.070€ 1.070€ 50€ 2.142€ 2.092€ 50€ 1.072€ 1.022
07300028 Overige opbrengsten€ 0€ 40€ 40€ 1.359€ 2.517€ 1.158€ 1.359€ 2.477€ 1.118
07300029 Opbrengst afvalstoffenheffing€ 0€ 15.996€ 15.996€ 60€ 15.822€ 15.762€ 60€ -174€ -234
07300030 Opbrengst papier€ 0€ 895€ 895€ 0€ 930€ 930€ 0€ 35€ 35
07300031 Loonkosten taakveld 7.3 RL€ 225€ 0€ -225€ 225€ 0€ -225€ 0€ 0€ 0
07300032 Inzameling grofvuil€ 170€ 0€ -170€ 158€ 0€ -158€ -12€ 0€ 12
07300037 Voorziening Huisvuilrecht TV 7.3€ 0€ 0€ 0€ 21.457€ 20.054€ -1.403€ 21.457€ 20.054€ -1.403
07400001 Loonkosten taakveld 7.4 RL€ 504€ 0€ -504€ 504€ 0€ -504€ 0€ 0€ 0
07400002 Kosten OVIJ€ 3.894€ 203€ -3.691€ 3.776€ 191€ -3.585€ -118€ -12€ 106
07400003 UB milieubeheer€ 59€ 1€ -58€ 35€ 38€ 3€ -24€ 37€ 61
07400004 UB duurzaamheid€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4
07400005 Energietransitie€ 749€ 0€ -749€ 424€ -10€ -434€ -325€ -10€ 315
07400006 Bodemmodule€ 200€ 0€ -200€ 186€ 0€ -186€ -14€ 0€ 14
07400007 Energieopbrengst Hoenderparkweg€ 19€ 19€ 0€ 21€ 21€ 0€ 2€ 2€ 0
07400014 Ondersteuning regio veluwe-rsd€ 59€ 0€ -59€ 84€ 76€ -8€ 25€ 76€ 51
07400015 Gevelsanering diverse projecten€ 0€ 0€ 0€ 59€ 58€ -1€ 59€ 58€ -1
07400016 Renovatiesprong Apeldoorn€ 92€ 0€ -92€ 172€ 40€ -132€ 80€ 40€ -40
07400017 Expl gebiedsgericht grondwaterbeheer€ 150€ 1.075€ 925€ 31€ 770€ 739€ -119€ -305€ -186
4503 Inkomensoverdrachten gemeentschappelijke regelingen€ 348€ 0€ -348€ 348€ 0€ -348€ 0€ 0€ 0
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 7€ 0€ -7€ 7€ 0€ -7
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
4420 Belastingen€ 24€ 0€ -24€ 25€ 0€ -25€ 1€ 0€ -1
4422 Waterschapslasten€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoud vastgoed€ 44€ 0€ -44€ 4€ 0€ -4€ -40€ 0€ 40
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 12€ 0€ -12€ 12€ 0€ -12
4490 Verzekeringen€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8€ 0€ 0€ 0
4810 Mutaties voorzieningen€ 83€ 0€ -83€ 83€ 0€ -83€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 170€ 0€ -170€ 170€ 0€ -170€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 81€ 0€ -81€ 81€ 0€ -81€ 0€ 0€ 0
8450 Huren€ 0€ 670€ 670€ 0€ 667€ 667€ 0€ -3€ -3
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 119€ 0€ -119€ 119€ 0€ -119
4400 Overige goederen en diensten€ 1.271€ 0€ -1.271€ 1.298€ 0€ -1.298€ 27€ 0€ -27
4402 Stelposten€ 200€ 0€ -200€ 0€ 0€ 0€ -200€ 0€ 200
4400 Overige goederen en diensten€ 1.807€ 0€ -1.807€ 859€ 0€ -859€ -948€ 0€ 948
4400 Overige goederen en diensten€ 1.084€ 0€ -1.084€ 1.065€ 0€ -1.065€ -19€ 0€ 19
4400 Overige goederen en diensten€ 924€ 0€ -924€ 878€ 0€ -878€ -46€ 0€ 46
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 57€ 0€ -57€ 57€ 0€ -57
4400 Overige goederen en diensten€ 515€ 0€ -515€ 1.825€ 0€ -1.825€ 1.310€ 0€ -1.310
4400 Overige goederen en diensten€ 478€ 0€ -478€ 128€ 0€ -128€ -350€ 0€ 350
4400 Overige goederen en diensten€ 17€ 0€ -17€ 20€ 0€ -20€ 3€ 0€ -3
4400 Overige goederen en diensten€ 32€ 0€ -32€ 7€ 0€ -7€ -25€ 0€ 25
4400 Overige goederen en diensten€ 125€ 0€ -125€ 0€ 0€ 0€ -125€ 0€ 125
4400 Overige goederen en diensten€ -14€ 0€ 14€ 197€ 0€ -197€ 211€ 0€ -211
4400 Overige goederen en diensten€ 656€ 0€ -656€ 682€ 0€ -682€ 26€ 0€ -26
4400 Overige goederen en diensten€ 223€ 0€ -223€ 225€ 0€ -225€ 2€ 0€ -2
4400 Overige goederen en diensten€ 105€ 0€ -105€ 110€ 0€ -110€ 5€ 0€ -5
4400 Overige goederen en diensten€ 324€ 0€ -324€ 326€ 0€ -326€ 2€ 0€ -2
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
4400 Overige goederen en diensten€ 844€ 0€ -844€ 1.485€ 0€ -1.485€ 641€ 0€ -641
4410 Nuts€ 28€ 0€ -28€ 18€ 0€ -18€ -10€ 0€ 10
4600 Duurzame goederen€ 279€ 0€ -279€ 417€ 0€ -417€ 138€ 0€ -138
4820 Afschrijvingen€ 218€ 0€ -218€ 244€ 0€ -244€ 26€ 0€ -26
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 21€ 0€ -21€ 21€ 0€ -21€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 1.043€ 0€ -1.043€ 1.445€ 0€ -1.445€ 402€ 0€ -402
4820 Afschrijvingen€ 93€ 0€ -93€ 93€ 0€ -93€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 37€ 0€ -37€ 37€ 0€ -37€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 2.744€ 0€ -2.744€ 2.615€ 0€ -2.615€ -129€ 0€ 129
4360 Subsidies€ 6€ 0€ -6€ 0€ 0€ 0€ -6€ 0€ 6
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ -10€ 10€ 0€ -10
4400 Overige goederen en diensten€ 778€ 0€ -778€ 561€ 0€ -561€ -217€ 0€ 217
4402 Stelposten€ -200€ 0€ 200€ 0€ 0€ 0€ 200€ 0€ -200
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 15€ 15€ 0€ 45€ 45€ 0€ 30€ 30
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 38€ 0€ -38€ 38€ 0€ -38
4400 Overige goederen en diensten€ 135€ 0€ -135€ 19€ 0€ -19€ -116€ 0€ 116
4400 Overige goederen en diensten€ 88€ 0€ -88€ 5€ 0€ -5€ -83€ 0€ 83
4600 Duurzame goederen€ 126€ 0€ -126€ 141€ 0€ -141€ 15€ 0€ -15
4820 Afschrijvingen€ 97€ 0€ -97€ 97€ 0€ -97€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 13€ 0€ -13€ 13€ 0€ -13€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 135€ 0€ -135€ 0€ 0€ 0€ -135€ 0€ 135
4820 Afschrijvingen€ 46€ 0€ -46€ 191€ 0€ -191€ 145€ 0€ -145
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 50€ 0€ -50€ 50€ 0€ -50
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 1.070€ 1.070€ 0€ 2.142€ 2.142€ 0€ 1.072€ 1.072
4820 Afschrijvingen€ 0€ 0€ 0€ 1.359€ 0€ -1.359€ 1.359€ 0€ -1.359
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 40€ 40€ 0€ 2.517€ 2.517€ 0€ 2.477€ 2.477
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 60€ 0€ -60€ 60€ 0€ -60
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 15.996€ 15.996€ 0€ 15.822€ 15.822€ 0€ -174€ -174
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 895€ 895€ 0€ 930€ 930€ 0€ 35€ 35
4100 Salarissen en sociale lasten€ 222€ 0€ -222€ 222€ 0€ -222€ 0€ 0€ 0
4101 Salarissen en sociale lasten€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 170€ 0€ -170€ 158€ 0€ -158€ -12€ 0€ 12
4810 Mutaties voorzieningen€ 0€ 0€ 0€ 21.457€ 0€ -21.457€ 21.457€ 0€ -21.457
8810 Mutaties voorzieningen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20.054€ 20.054€ 0€ 20.054€ 20.054
4100 Salarissen en sociale lasten€ 496€ 0€ -496€ 496€ 0€ -496€ 0€ 0€ 0
4101 Salarissen en sociale lasten€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 3.894€ 0€ -3.894€ 3.776€ 0€ -3.776€ -118€ 0€ 118
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 203€ 203€ 0€ 191€ 191€ 0€ -12€ -12
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4
4400 Overige goederen en diensten€ 59€ 0€ -59€ 31€ 0€ -31€ -28€ 0€ 28
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 1€ 1€ 0€ 38€ 38€ 0€ 37€ 37
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 18€ 0€ -18€ 18€ 0€ -18
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 37€ 0€ -37€ 37€ 0€ -37
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 12€ 0€ -12€ 12€ 0€ -12
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ -5€ 0€ 5€ -5€ 0€ 5
4400 Overige goederen en diensten€ 749€ 0€ -749€ 348€ 0€ -348€ -401€ 0€ 401
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 13€ 0€ -13€ 13€ 0€ -13
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
8506 Inkomensoverdrachten overige overheden€ 0€ 0€ 0€ 0€ -10€ -10€ 0€ -10€ -10
4400 Overige goederen en diensten€ 200€ 0€ -200€ 186€ 0€ -186€ -14€ 0€ 14
4400 Overige goederen en diensten€ 19€ 0€ -19€ 8€ 0€ -8€ -11€ 0€ 11
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 13€ 0€ -13€ 13€ 0€ -13
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 19€ 19€ 0€ 21€ 21€ 0€ 2€ 2
4400 Overige goederen en diensten€ 59€ 0€ -59€ 84€ 0€ -84€ 25€ 0€ -25
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 76€ 76€ 0€ 76€ 76
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 58€ 0€ -58€ 58€ 0€ -58
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6€ 6€ 0€ 6€ 6
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 0€ 0€ 0€ 0€ 52€ 52€ 0€ 52€ 52
4400 Overige goederen en diensten€ 92€ 0€ -92€ 107€ 0€ -107€ 15€ 0€ -15
4506 Inkomensoverdrachten overige overheden€ 0€ 0€ 0€ 65€ 0€ -65€ 65€ 0€ -65
8504 Inkomensoverdrachten provicies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 40€ 40€ 0€ 40€ 40
4400 Overige goederen en diensten€ 150€ 0€ -150€ 31€ 0€ -31€ -119€ 0€ 119
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 1.075€ 1.075€ 0€ 770€ 770€ 0€ -305€ -305
Saldo€ 21.162€ 19.984€ -1.178€ 44.605€ 43.361€ -1.244€ 23.443€ 23.377€ -66
Saldo€ 15.436€ 18.686€ 3.250€ 39.309€ 42.177€ 2.868€ 23.873€ 23.491€ -382
Saldo€ 5.726€ 1.298€ -4.428€ 5.296€ 1.184€ -4.112€ -430€ -114€ 316
Saldo€ 348€ 0€ -348€ 355€ 0€ -355€ 7€ 0€ -7
Saldo€ 411€ 670€ 259€ 385€ 667€ 282€ -26€ -3€ 23
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 119€ 0€ -119€ 119€ 0€ -119
Saldo€ 1.471€ 0€ -1.471€ 1.298€ 0€ -1.298€ -173€ 0€ 173
Saldo€ 1.807€ 0€ -1.807€ 859€ 0€ -859€ -948€ 0€ 948
Saldo€ 1.084€ 0€ -1.084€ 1.065€ 0€ -1.065€ -19€ 0€ 19
Saldo€ 924€ 0€ -924€ 878€ 0€ -878€ -46€ 0€ 46
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 57€ 0€ -57€ 57€ 0€ -57
Saldo€ 515€ 0€ -515€ 1.825€ 0€ -1.825€ 1.310€ 0€ -1.310
Saldo€ 478€ 0€ -478€ 128€ 0€ -128€ -350€ 0€ 350
Saldo€ 17€ 0€ -17€ 20€ 0€ -20€ 3€ 0€ -3
Saldo€ 32€ 0€ -32€ 7€ 0€ -7€ -25€ 0€ 25
Saldo€ 125€ 0€ -125€ 0€ 0€ 0€ -125€ 0€ 125
Saldo€ -14€ 0€ 14€ 197€ 0€ -197€ 211€ 0€ -211
Saldo€ 656€ 0€ -656€ 682€ 0€ -682€ 26€ 0€ -26
Saldo€ 223€ 0€ -223€ 225€ 0€ -225€ 2€ 0€ -2
Saldo€ 105€ 0€ -105€ 110€ 0€ -110€ 5€ 0€ -5
Saldo€ 324€ 0€ -324€ 326€ 0€ -326€ 2€ 0€ -2
Saldo€ 1.390€ 0€ -1.390€ 2.187€ 0€ -2.187€ 797€ 0€ -797
Saldo€ 1.173€ 0€ -1.173€ 1.575€ 0€ -1.575€ 402€ 0€ -402
Saldo€ 2.744€ 0€ -2.744€ 2.615€ 0€ -2.615€ -129€ 0€ 129
Saldo€ 6€ 0€ -6€ 0€ 0€ 0€ -6€ 0€ 6
Saldo€ 578€ 15€ -563€ 571€ 45€ -526€ -7€ 30€ 37
Saldo€ 135€ 0€ -135€ 65€ 0€ -65€ -70€ 0€ 70
Saldo€ 324€ 0€ -324€ 256€ 0€ -256€ -68€ 0€ 68
Saldo€ 185€ 0€ -185€ 195€ 0€ -195€ 10€ 0€ -10
Saldo€ 0€ 1.070€ 1.070€ 50€ 2.142€ 2.092€ 50€ 1.072€ 1.022
Saldo€ 0€ 40€ 40€ 1.359€ 2.517€ 1.158€ 1.359€ 2.477€ 1.118
Saldo€ 0€ 15.996€ 15.996€ 60€ 15.822€ 15.762€ 60€ -174€ -234
Saldo€ 0€ 895€ 895€ 0€ 930€ 930€ 0€ 35€ 35
Saldo€ 225€ 0€ -225€ 225€ 0€ -225€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 170€ 0€ -170€ 158€ 0€ -158€ -12€ 0€ 12
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 21.457€ 20.054€ -1.403€ 21.457€ 20.054€ -1.403
Saldo€ 504€ 0€ -504€ 504€ 0€ -504€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 3.894€ 203€ -3.691€ 3.776€ 191€ -3.585€ -118€ -12€ 106
Saldo€ 59€ 1€ -58€ 35€ 38€ 3€ -24€ 37€ 61
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4
Saldo€ 749€ 0€ -749€ 424€ -10€ -434€ -325€ -10€ 315
Saldo€ 200€ 0€ -200€ 186€ 0€ -186€ -14€ 0€ 14
Saldo€ 19€ 19€ 0€ 21€ 21€ 0€ 2€ 2€ 0
Saldo€ 59€ 0€ -59€ 84€ 76€ -8€ 25€ 76€ 51
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 59€ 58€ -1€ 59€ 58€ -1
Saldo€ 92€ 0€ -92€ 172€ 40€ -132€ 80€ 40€ -40
Saldo€ 150€ 1.075€ 925€ 31€ 770€ 739€ -119€ -305€ -186
Saldo€ 348€ 0€ -348€ 348€ 0€ -348€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 7€ 0€ -7€ 7€ 0€ -7
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 24€ 0€ -24€ 25€ 0€ -25€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 44€ 0€ -44€ 4€ 0€ -4€ -40€ 0€ 40
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 12€ 0€ -12€ 12€ 0€ -12
Saldo€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 83€ 0€ -83€ 83€ 0€ -83€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 170€ 0€ -170€ 170€ 0€ -170€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 81€ 0€ -81€ 81€ 0€ -81€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 670€ 670€ 0€ 667€ 667€ 0€ -3€ -3
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 119€ 0€ -119€ 119€ 0€ -119
Saldo€ 1.271€ 0€ -1.271€ 1.298€ 0€ -1.298€ 27€ 0€ -27
Saldo€ 200€ 0€ -200€ 0€ 0€ 0€ -200€ 0€ 200
Saldo€ 1.807€ 0€ -1.807€ 859€ 0€ -859€ -948€ 0€ 948
Saldo€ 1.084€ 0€ -1.084€ 1.065€ 0€ -1.065€ -19€ 0€ 19
Saldo€ 924€ 0€ -924€ 878€ 0€ -878€ -46€ 0€ 46
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 57€ 0€ -57€ 57€ 0€ -57
Saldo€ 515€ 0€ -515€ 1.825€ 0€ -1.825€ 1.310€ 0€ -1.310
Saldo€ 478€ 0€ -478€ 128€ 0€ -128€ -350€ 0€ 350
Saldo€ 17€ 0€ -17€ 20€ 0€ -20€ 3€ 0€ -3
Saldo€ 32€ 0€ -32€ 7€ 0€ -7€ -25€ 0€ 25
Saldo€ 125€ 0€ -125€ 0€ 0€ 0€ -125€ 0€ 125
Saldo€ -14€ 0€ 14€ 197€ 0€ -197€ 211€ 0€ -211
Saldo€ 656€ 0€ -656€ 682€ 0€ -682€ 26€ 0€ -26
Saldo€ 223€ 0€ -223€ 225€ 0€ -225€ 2€ 0€ -2
Saldo€ 105€ 0€ -105€ 110€ 0€ -110€ 5€ 0€ -5
Saldo€ 324€ 0€ -324€ 326€ 0€ -326€ 2€ 0€ -2
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Saldo€ 844€ 0€ -844€ 1.485€ 0€ -1.485€ 641€ 0€ -641
Saldo€ 28€ 0€ -28€ 18€ 0€ -18€ -10€ 0€ 10
Saldo€ 279€ 0€ -279€ 417€ 0€ -417€ 138€ 0€ -138
Saldo€ 218€ 0€ -218€ 244€ 0€ -244€ 26€ 0€ -26
Saldo€ 21€ 0€ -21€ 21€ 0€ -21€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1.043€ 0€ -1.043€ 1.445€ 0€ -1.445€ 402€ 0€ -402
Saldo€ 93€ 0€ -93€ 93€ 0€ -93€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 37€ 0€ -37€ 37€ 0€ -37€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 2.744€ 0€ -2.744€ 2.615€ 0€ -2.615€ -129€ 0€ 129
Saldo€ 6€ 0€ -6€ 0€ 0€ 0€ -6€ 0€ 6
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ -10€ 10€ 0€ -10
Saldo€ 778€ 0€ -778€ 561€ 0€ -561€ -217€ 0€ 217
Saldo€ -200€ 0€ 200€ 0€ 0€ 0€ 200€ 0€ -200
Saldo€ 0€ 15€ 15€ 0€ 45€ 45€ 0€ 30€ 30
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 38€ 0€ -38€ 38€ 0€ -38
Saldo€ 135€ 0€ -135€ 19€ 0€ -19€ -116€ 0€ 116
Saldo€ 88€ 0€ -88€ 5€ 0€ -5€ -83€ 0€ 83
Saldo€ 126€ 0€ -126€ 141€ 0€ -141€ 15€ 0€ -15
Saldo€ 97€ 0€ -97€ 97€ 0€ -97€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 13€ 0€ -13€ 13€ 0€ -13€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 135€ 0€ -135€ 0€ 0€ 0€ -135€ 0€ 135
Saldo€ 46€ 0€ -46€ 191€ 0€ -191€ 145€ 0€ -145
Saldo€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 50€ 0€ -50€ 50€ 0€ -50
Saldo€ 0€ 1.070€ 1.070€ 0€ 2.142€ 2.142€ 0€ 1.072€ 1.072
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1.359€ 0€ -1.359€ 1.359€ 0€ -1.359
Saldo€ 0€ 40€ 40€ 0€ 2.517€ 2.517€ 0€ 2.477€ 2.477
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 60€ 0€ -60€ 60€ 0€ -60
Saldo€ 0€ 15.996€ 15.996€ 0€ 15.822€ 15.822€ 0€ -174€ -174
Saldo€ 0€ 895€ 895€ 0€ 930€ 930€ 0€ 35€ 35
Saldo€ 222€ 0€ -222€ 222€ 0€ -222€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 170€ 0€ -170€ 158€ 0€ -158€ -12€ 0€ 12
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 21.457€ 0€ -21.457€ 21.457€ 0€ -21.457
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20.054€ 20.054€ 0€ 20.054€ 20.054
Saldo€ 496€ 0€ -496€ 496€ 0€ -496€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 3.894€ 0€ -3.894€ 3.776€ 0€ -3.776€ -118€ 0€ 118
Saldo€ 0€ 203€ 203€ 0€ 191€ 191€ 0€ -12€ -12
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4
Saldo€ 59€ 0€ -59€ 31€ 0€ -31€ -28€ 0€ 28
Saldo€ 0€ 1€ 1€ 0€ 38€ 38€ 0€ 37€ 37
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 18€ 0€ -18€ 18€ 0€ -18
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 37€ 0€ -37€ 37€ 0€ -37
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 12€ 0€ -12€ 12€ 0€ -12
Saldo€ 0€ 0€ 0€ -5€ 0€ 5€ -5€ 0€ 5
Saldo€ 749€ 0€ -749€ 348€ 0€ -348€ -401€ 0€ 401
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 13€ 0€ -13€ 13€ 0€ -13
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ -10€ -10€ 0€ -10€ -10
Saldo€ 200€ 0€ -200€ 186€ 0€ -186€ -14€ 0€ 14
Saldo€ 19€ 0€ -19€ 8€ 0€ -8€ -11€ 0€ 11
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 13€ 0€ -13€ 13€ 0€ -13
Saldo€ 0€ 19€ 19€ 0€ 21€ 21€ 0€ 2€ 2
Saldo€ 59€ 0€ -59€ 84€ 0€ -84€ 25€ 0€ -25
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 76€ 76€ 0€ 76€ 76
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 58€ 0€ -58€ 58€ 0€ -58
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6€ 6€ 0€ 6€ 6
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 52€ 52€ 0€ 52€ 52
Saldo€ 92€ 0€ -92€ 107€ 0€ -107€ 15€ 0€ -15
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 65€ 0€ -65€ 65€ 0€ -65
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 40€ 40€ 0€ 40€ 40
Saldo€ 150€ 0€ -150€ 31€ 0€ -31€ -119€ 0€ 119
Saldo€ 0€ 1.075€ 1.075€ 0€ 770€ 770€ 0€ -305€ -305
Mutaties reserves€ 19.091€ 17.989€ -1.102€ 1.047€ 225€ -822€ -18.044€ -17.764€ 280
Mutaties reserves€ 19.091€ 17.989€ -1.102€ 1.047€ 225€ -822€ -18.044€ -17.764€ 280
Mutaties reserves€ 18.016€ 17.639€ -377€ 0€ 0€ 0€ -18.016€ -17.639€ 377
Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 277€ 0€ -277€ 277€ 0€ -277
Mutaties reserves€ 1.075€ 150€ -925€ 770€ 31€ -739€ -305€ -119€ 186
Mutaties reserves€ 0€ 200€ 200€ 0€ 194€ 194€ 0€ -6€ -6
Mutaties reserves€ 18.016€ 0€ -18.016€ 0€ 0€ 0€ -18.016€ 0€ 18.016
Mutaties reserves€ 0€ 17.639€ 17.639€ 0€ 0€ 0€ 0€ -17.639€ -17.639
Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 277€ 0€ -277€ 277€ 0€ -277
Mutaties reserves€ 1.075€ 0€ -1.075€ 770€ 0€ -770€ -305€ 0€ 305
Mutaties reserves€ 0€ 150€ 150€ 0€ 31€ 31€ 0€ -119€ -119
Mutaties reserves€ 0€ 200€ 200€ 0€ 194€ 194€ 0€ -6€ -6
Totaal€ 40.253€ 37.973€ -2.280€ 45.652€ 43.586€ -2.066€ 5.399€ 5.613€ 214
Totaal€ 19.091€ 17.989€ -1.102€ 1.047€ 225€ -822€ -18.044€ -17.764€ 280
Totaal€ 15.436€ 18.686€ 3.250€ 39.309€ 42.177€ 2.868€ 23.873€ 23.491€ -382
Totaal€ 5.726€ 1.298€ -4.428€ 5.296€ 1.184€ -4.112€ -430€ -114€ 316
Totaal€ 18.016€ 17.639€ -377€ 0€ 0€ 0€ -18.016€ -17.639€ 377
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 277€ 0€ -277€ 277€ 0€ -277
Totaal€ 1.075€ 150€ -925€ 770€ 31€ -739€ -305€ -119€ 186
Totaal€ 0€ 200€ 200€ 0€ 194€ 194€ 0€ -6€ -6
Totaal€ 348€ 0€ -348€ 355€ 0€ -355€ 7€ 0€ -7
Totaal€ 411€ 670€ 259€ 385€ 667€ 282€ -26€ -3€ 23
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 119€ 0€ -119€ 119€ 0€ -119
Totaal€ 1.471€ 0€ -1.471€ 1.298€ 0€ -1.298€ -173€ 0€ 173
Totaal€ 1.807€ 0€ -1.807€ 859€ 0€ -859€ -948€ 0€ 948
Totaal€ 1.084€ 0€ -1.084€ 1.065€ 0€ -1.065€ -19€ 0€ 19
Totaal€ 924€ 0€ -924€ 878€ 0€ -878€ -46€ 0€ 46
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 57€ 0€ -57€ 57€ 0€ -57
Totaal€ 515€ 0€ -515€ 1.825€ 0€ -1.825€ 1.310€ 0€ -1.310
Totaal€ 478€ 0€ -478€ 128€ 0€ -128€ -350€ 0€ 350
Totaal€ 17€ 0€ -17€ 20€ 0€ -20€ 3€ 0€ -3
Totaal€ 32€ 0€ -32€ 7€ 0€ -7€ -25€ 0€ 25
Totaal€ 125€ 0€ -125€ 0€ 0€ 0€ -125€ 0€ 125
Totaal€ -14€ 0€ 14€ 197€ 0€ -197€ 211€ 0€ -211
Totaal€ 656€ 0€ -656€ 682€ 0€ -682€ 26€ 0€ -26
Totaal€ 223€ 0€ -223€ 225€ 0€ -225€ 2€ 0€ -2
Totaal€ 105€ 0€ -105€ 110€ 0€ -110€ 5€ 0€ -5
Totaal€ 324€ 0€ -324€ 326€ 0€ -326€ 2€ 0€ -2
Totaal€ 1.390€ 0€ -1.390€ 2.187€ 0€ -2.187€ 797€ 0€ -797
Totaal€ 1.173€ 0€ -1.173€ 1.575€ 0€ -1.575€ 402€ 0€ -402
Totaal€ 2.744€ 0€ -2.744€ 2.615€ 0€ -2.615€ -129€ 0€ 129
Totaal€ 6€ 0€ -6€ 0€ 0€ 0€ -6€ 0€ 6
Totaal€ 578€ 15€ -563€ 571€ 45€ -526€ -7€ 30€ 37
Totaal€ 135€ 0€ -135€ 65€ 0€ -65€ -70€ 0€ 70
Totaal€ 324€ 0€ -324€ 256€ 0€ -256€ -68€ 0€ 68
Totaal€ 185€ 0€ -185€ 195€ 0€ -195€ 10€ 0€ -10
Totaal€ 0€ 1.070€ 1.070€ 50€ 2.142€ 2.092€ 50€ 1.072€ 1.022
Totaal€ 0€ 40€ 40€ 1.359€ 2.517€ 1.158€ 1.359€ 2.477€ 1.118
Totaal€ 0€ 15.996€ 15.996€ 60€ 15.822€ 15.762€ 60€ -174€ -234
Totaal€ 0€ 895€ 895€ 0€ 930€ 930€ 0€ 35€ 35
Totaal€ 225€ 0€ -225€ 225€ 0€ -225€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 170€ 0€ -170€ 158€ 0€ -158€ -12€ 0€ 12
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 21.457€ 20.054€ -1.403€ 21.457€ 20.054€ -1.403
Totaal€ 504€ 0€ -504€ 504€ 0€ -504€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 3.894€ 203€ -3.691€ 3.776€ 191€ -3.585€ -118€ -12€ 106
Totaal€ 59€ 1€ -58€ 35€ 38€ 3€ -24€ 37€ 61
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4
Totaal€ 749€ 0€ -749€ 424€ -10€ -434€ -325€ -10€ 315
Totaal€ 200€ 0€ -200€ 186€ 0€ -186€ -14€ 0€ 14
Totaal€ 19€ 19€ 0€ 21€ 21€ 0€ 2€ 2€ 0
Totaal€ 59€ 0€ -59€ 84€ 76€ -8€ 25€ 76€ 51
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 59€ 58€ -1€ 59€ 58€ -1
Totaal€ 92€ 0€ -92€ 172€ 40€ -132€ 80€ 40€ -40
Totaal€ 150€ 1.075€ 925€ 31€ 770€ 739€ -119€ -305€ -186
Totaal€ 18.016€ 0€ -18.016€ 0€ 0€ 0€ -18.016€ 0€ 18.016
Totaal€ 0€ 17.639€ 17.639€ 0€ 0€ 0€ 0€ -17.639€ -17.639
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 277€ 0€ -277€ 277€ 0€ -277
Totaal€ 1.075€ 0€ -1.075€ 770€ 0€ -770€ -305€ 0€ 305
Totaal€ 0€ 150€ 150€ 0€ 31€ 31€ 0€ -119€ -119
Totaal€ 0€ 200€ 200€ 0€ 194€ 194€ 0€ -6€ -6
Totaal€ 348€ 0€ -348€ 348€ 0€ -348€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 7€ 0€ -7€ 7€ 0€ -7
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 24€ 0€ -24€ 25€ 0€ -25€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 44€ 0€ -44€ 4€ 0€ -4€ -40€ 0€ 40
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 12€ 0€ -12€ 12€ 0€ -12
Totaal€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 83€ 0€ -83€ 83€ 0€ -83€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 170€ 0€ -170€ 170€ 0€ -170€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 81€ 0€ -81€ 81€ 0€ -81€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 670€ 670€ 0€ 667€ 667€ 0€ -3€ -3
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 119€ 0€ -119€ 119€ 0€ -119
Totaal€ 1.271€ 0€ -1.271€ 1.298€ 0€ -1.298€ 27€ 0€ -27
Totaal€ 200€ 0€ -200€ 0€ 0€ 0€ -200€ 0€ 200
Totaal€ 1.807€ 0€ -1.807€ 859€ 0€ -859€ -948€ 0€ 948
Totaal€ 1.084€ 0€ -1.084€ 1.065€ 0€ -1.065€ -19€ 0€ 19
Totaal€ 924€ 0€ -924€ 878€ 0€ -878€ -46€ 0€ 46
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 57€ 0€ -57€ 57€ 0€ -57
Totaal€ 515€ 0€ -515€ 1.825€ 0€ -1.825€ 1.310€ 0€ -1.310
Totaal€ 478€ 0€ -478€ 128€ 0€ -128€ -350€ 0€ 350
Totaal€ 17€ 0€ -17€ 20€ 0€ -20€ 3€ 0€ -3
Totaal€ 32€ 0€ -32€ 7€ 0€ -7€ -25€ 0€ 25
Totaal€ 125€ 0€ -125€ 0€ 0€ 0€ -125€ 0€ 125
Totaal€ -14€ 0€ 14€ 197€ 0€ -197€ 211€ 0€ -211
Totaal€ 656€ 0€ -656€ 682€ 0€ -682€ 26€ 0€ -26
Totaal€ 223€ 0€ -223€ 225€ 0€ -225€ 2€ 0€ -2
Totaal€ 105€ 0€ -105€ 110€ 0€ -110€ 5€ 0€ -5
Totaal€ 324€ 0€ -324€ 326€ 0€ -326€ 2€ 0€ -2
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Totaal€ 844€ 0€ -844€ 1.485€ 0€ -1.485€ 641€ 0€ -641
Totaal€ 28€ 0€ -28€ 18€ 0€ -18€ -10€ 0€ 10
Totaal€ 279€ 0€ -279€ 417€ 0€ -417€ 138€ 0€ -138
Totaal€ 218€ 0€ -218€ 244€ 0€ -244€ 26€ 0€ -26
Totaal€ 21€ 0€ -21€ 21€ 0€ -21€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 1.043€ 0€ -1.043€ 1.445€ 0€ -1.445€ 402€ 0€ -402
Totaal€ 93€ 0€ -93€ 93€ 0€ -93€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 37€ 0€ -37€ 37€ 0€ -37€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 2.744€ 0€ -2.744€ 2.615€ 0€ -2.615€ -129€ 0€ 129
Totaal€ 6€ 0€ -6€ 0€ 0€ 0€ -6€ 0€ 6
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ -10€ 10€ 0€ -10
Totaal€ 778€ 0€ -778€ 561€ 0€ -561€ -217€ 0€ 217
Totaal€ -200€ 0€ 200€ 0€ 0€ 0€ 200€ 0€ -200
Totaal€ 0€ 15€ 15€ 0€ 45€ 45€ 0€ 30€ 30
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 38€ 0€ -38€ 38€ 0€ -38
Totaal€ 135€ 0€ -135€ 19€ 0€ -19€ -116€ 0€ 116
Totaal€ 88€ 0€ -88€ 5€ 0€ -5€ -83€ 0€ 83
Totaal€ 126€ 0€ -126€ 141€ 0€ -141€ 15€ 0€ -15
Totaal€ 97€ 0€ -97€ 97€ 0€ -97€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 13€ 0€ -13€ 13€ 0€ -13€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 135€ 0€ -135€ 0€ 0€ 0€ -135€ 0€ 135
Totaal€ 46€ 0€ -46€ 191€ 0€ -191€ 145€ 0€ -145
Totaal€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 50€ 0€ -50€ 50€ 0€ -50
Totaal€ 0€ 1.070€ 1.070€ 0€ 2.142€ 2.142€ 0€ 1.072€ 1.072
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1.359€ 0€ -1.359€ 1.359€ 0€ -1.359
Totaal€ 0€ 40€ 40€ 0€ 2.517€ 2.517€ 0€ 2.477€ 2.477
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 60€ 0€ -60€ 60€ 0€ -60
Totaal€ 0€ 15.996€ 15.996€ 0€ 15.822€ 15.822€ 0€ -174€ -174
Totaal€ 0€ 895€ 895€ 0€ 930€ 930€ 0€ 35€ 35
Totaal€ 222€ 0€ -222€ 222€ 0€ -222€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 170€ 0€ -170€ 158€ 0€ -158€ -12€ 0€ 12
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 21.457€ 0€ -21.457€ 21.457€ 0€ -21.457
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20.054€ 20.054€ 0€ 20.054€ 20.054
Totaal€ 496€ 0€ -496€ 496€ 0€ -496€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 3.894€ 0€ -3.894€ 3.776€ 0€ -3.776€ -118€ 0€ 118
Totaal€ 0€ 203€ 203€ 0€ 191€ 191€ 0€ -12€ -12
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4
Totaal€ 59€ 0€ -59€ 31€ 0€ -31€ -28€ 0€ 28
Totaal€ 0€ 1€ 1€ 0€ 38€ 38€ 0€ 37€ 37
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 18€ 0€ -18€ 18€ 0€ -18
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 37€ 0€ -37€ 37€ 0€ -37
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 12€ 0€ -12€ 12€ 0€ -12
Totaal€ 0€ 0€ 0€ -5€ 0€ 5€ -5€ 0€ 5
Totaal€ 749€ 0€ -749€ 348€ 0€ -348€ -401€ 0€ 401
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 13€ 0€ -13€ 13€ 0€ -13
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ -10€ -10€ 0€ -10€ -10
Totaal€ 200€ 0€ -200€ 186€ 0€ -186€ -14€ 0€ 14
Totaal€ 19€ 0€ -19€ 8€ 0€ -8€ -11€ 0€ 11
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 13€ 0€ -13€ 13€ 0€ -13
Totaal€ 0€ 19€ 19€ 0€ 21€ 21€ 0€ 2€ 2
Totaal€ 59€ 0€ -59€ 84€ 0€ -84€ 25€ 0€ -25
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 76€ 76€ 0€ 76€ 76
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 58€ 0€ -58€ 58€ 0€ -58
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6€ 6€ 0€ 6€ 6
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 52€ 52€ 0€ 52€ 52
Totaal€ 92€ 0€ -92€ 107€ 0€ -107€ 15€ 0€ -15
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 65€ 0€ -65€ 65€ 0€ -65
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 40€ 40€ 0€ 40€ 40
Totaal€ 150€ 0€ -150€ 31€ 0€ -31€ -119€ 0€ 119
Totaal€ 0€ 1.075€ 1.075€ 0€ 770€ 770€ 0€ -305€ -305