(bedragen × € 1.000)
TaakveldBegrotingRekeningAfwijking
LastenBatenSaldoLastenBatenSaldoLastenBatenSaldo
0.4 Overhead€ 54.960€ 5.915€ -49.045€ 53.511€ 5.631€ -47.880€ -1.449€ -284€ 1.165
00400001 Arbo - Kosten€ 10€ 0€ -10€ 66€ 0€ -66€ 56€ 0€ -56
00400002 Overige personele kosten€ 328€ 0€ -328€ 128€ 0€ -128€ -200€ 0€ 200
00400003 Contributies en lidmaatschappen€ 178€ 0€ -178€ 246€ 0€ -246€ 68€ 0€ -68
00400004 Representatie€ 174€ 0€ -174€ 238€ 0€ -238€ 64€ 0€ -64
00400005 Vorming en Opleiding€ 1.021€ 50€ -971€ 1.413€ 45€ -1.368€ 392€ -5€ -397
00400006 Werkkleding€ 107€ 0€ -107€ 122€ 0€ -122€ 15€ 0€ -15
00400007 Bedrijfsvoering Directieraad€ 25€ 0€ -25€ 54€ 0€ -54€ 29€ 0€ -29
00400008 Bedrijfsvoering Financien€ -67€ 158€ 225€ 113€ 105€ -8€ 180€ -53€ -233
00400010 Huisvesting fac. Zaken Activerium€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
00400011 Huisvesting Post Zuid-1€ 0€ 0€ 0€ -55€ 0€ 55€ -55€ 0€ 55
00400014 Bedrijfsvoering Informatie€ 25€ 256€ 231€ 133€ 116€ -17€ 108€ -140€ -248
00400016 INF - Functioneel Beheer€ 2.408€ 0€ -2.408€ 2.029€ 6€ -2.023€ -379€ 6€ 385
00400017 INF - Informatie en gegevensdiest€ 270€ 166€ -104€ 72€ 12€ -60€ -198€ -154€ 44
00400018 INF - Informatiemanagement€ 408€ 0€ -408€ 443€ 0€ -443€ 35€ 0€ -35
00400019 INF - Infrastructuur€ 2.465€ 19€ -2.446€ 2.731€ 80€ -2.651€ 266€ 61€ -205
00400021 Ondernemingsraad€ 49€ 0€ -49€ 38€ 0€ -38€ -11€ 0€ 11
00400022 ORG - Communicatie€ 195€ 0€ -195€ 189€ 6€ -183€ -6€ 6€ 12
00400023 ORG - Facilitaire ondersteuning€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
00400024 ORG - HRM€ 569€ 0€ -569€ 552€ 2€ -550€ -17€ 2€ 19
00400027 Bedrijfsvoering Organisatie€ 317€ 28€ -289€ 199€ 26€ -173€ -118€ -2€ 116
00400028 Concernbrede Personeelskosten€ 1.420€ 0€ -1.420€ 564€ 0€ -564€ -856€ 0€ 856
00400029 Bedrijfsvoering POW€ 46€ 0€ -46€ 209€ 6€ -203€ 163€ 6€ -157
00400030 Loonkosten taakveld 0.4€ 27.270€ 0€ -27.270€ 27.270€ 0€ -27.270€ 0€ 0€ 0
00400031 Bedrijfsvoering Strategie en Regie€ 3€ 0€ -3€ 29€ 0€ -29€ 26€ 0€ -26
00400033 I-Nup€ 275€ 0€ -275€ 360€ 83€ -277€ 85€ 83€ -2
00400035 IV-projectondersteuning€ 9€ 0€ -9€ 44€ 0€ -44€ 35€ 0€ -35
00400036 Bedrijfsvoering JZW€ -1€ 48€ 49€ 161€ 129€ -32€ 162€ 81€ -81
00400037 Kosten rechtsgedingen etc.€ 52€ 0€ -52€ 123€ 1€ -122€ 71€ 1€ -70
00400038 Werken voor derden venr€ 0€ 108€ 108€ -63€ 61€ 124€ -63€ -47€ 16
00400039 Planschade€ 25€ 0€ -25€ 12€ 12€ 0€ -13€ 12€ 25
00400040 Advieskosten planschade€ 34€ 0€ -34€ 3€ 0€ -3€ -31€ 0€ 31
00400041 Proceskosten bestuursrecht€ 23€ 0€ -23€ 36€ 0€ -36€ 13€ 0€ -13
00400042 Verzekeringen€ 389€ 0€ -389€ 784€ 0€ -784€ 395€ 0€ -395
00400043 Dienstverlening CODA€ 758€ 0€ -758€ 758€ 0€ -758€ 0€ 0€ 0
00400046 Werken voor derden fin-inkadm€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
00400048 Duurzaam vervoer€ 181€ 0€ -181€ 279€ 0€ -279€ 98€ 0€ -98
00400049 Aanschaf meubilair€ 126€ 0€ -126€ 45€ 0€ -45€ -81€ 0€ 81
00400050 Stadhuis€ 1.692€ 0€ -1.692€ 1.653€ 2€ -1.651€ -39€ 2€ 41
00400051 Arbo€ 105€ 0€ -105€ 139€ 0€ -139€ 34€ 0€ -34
00400052 Telefonie€ 0€ 0€ 0€ 575€ 0€ -575€ 575€ 0€ -575
00400053 BHV€ 46€ 0€ -46€ 67€ 0€ -67€ 21€ 0€ -21
00400054 Post Zuid (gem.aandeel)€ 181€ 0€ -181€ 242€ 0€ -242€ 61€ 0€ -61
00400056 Catering€ 492€ 22€ -470€ 531€ 0€ -531€ 39€ -22€ -61
00400057 Vergaderservice€ 82€ 5€ -77€ 30€ 0€ -30€ -52€ -5€ 47
00400058 Postvoorziening€ 286€ 87€ -199€ 290€ 1€ -289€ 4€ -86€ -90
00400059 Dossiervoorziening€ 324€ 0€ -324€ 215€ 0€ -215€ -109€ 0€ 109
00400060 Drukwerk repro en kopieerservice€ 522€ 0€ -522€ 455€ 0€ -455€ -67€ 0€ 67
00400061 Inkoop€ 10€ 0€ -10€ 19€ 0€ -19€ 9€ 0€ -9
00400063 Betalingsverkeer€ 128€ 0€ -128€ 94€ 3€ -91€ -34€ 3€ 37
00400064 Kantoorbenodigdheden€ 53€ 0€ -53€ 51€ 0€ -51€ -2€ 0€ 2
00400065 Kerstpakketten€ 75€ 0€ -75€ 114€ 0€ -114€ 39€ 0€ -39
00400066 Stadhuis (fac.zaken)€ 1.897€ 0€ -1.897€ 1.872€ 17€ -1.855€ -25€ 17€ 42
00400067 Loopbaancentrum€ 636€ 0€ -636€ 592€ 0€ -592€ -44€ 0€ 44
00400068 BBL budget€ 367€ 0€ -367€ 335€ 99€ -236€ -32€ 99€ 131
00400071 werkbudget en trendbrief SR€ 42€ 0€ -42€ 40€ 0€ -40€ -2€ 0€ 2
00400072 UB onderzoek statistiek€ 51€ 0€ -51€ 39€ 0€ -39€ -12€ 0€ 12
00400073 Stelpost formatie€ -45€ 0€ 45€ 0€ 0€ 0€ 45€ 0€ -45
00400074 Collegeonderzoeken€ 46€ 0€ -46€ 0€ 0€ 0€ -46€ 0€ 46
00400075 Planning en Control€ 147€ 0€ -147€ 158€ 0€ -158€ 11€ 0€ -11
00400076 Bedrijfsvoering Veiligheid en Recht€ 102€ 83€ -19€ -26€ 0€ 26€ -128€ -83€ 45
00400077 Accountantskosten€ 163€ 0€ -163€ 354€ 0€ -354€ 191€ 0€ -191
00400078 Werkgebouw zuid/noord€ 767€ 311€ -456€ 759€ 306€ -453€ -8€ -5€ 3
00400079 Wijkposten B&O overig€ 16€ 0€ -16€ 13€ 0€ -13€ -3€ 0€ 3
00400080 Bedrijfsvoering Projecten, Vastgoed€ 57€ 0€ -57€ 79€ 0€ -79€ 22€ 0€ -22
00400081 Activerium€ 1.267€ 278€ -989€ 1.257€ 281€ -976€ -10€ 3€ 13
00400082 Bedrijfsvoering Ruimtelijke Leefomge€ 98€ 0€ -98€ 11€ 0€ -11€ -87€ 0€ 87
00400086 Managementbureau€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8
00400087 Wrk derden INF - Infra/OVIJ€ 271€ 271€ 0€ 36€ 271€ 235€ -235€ 0€ 235
00400090 Wrk derden INF - Inform geg.d/OVIJ€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 2€ 0€ 2€ 2
00400091 Wrk derden INF - Infra/CJG€ 440€ 432€ -8€ -27€ 428€ 455€ -467€ -4€ 463
00400095 Wrk derden INF - Infra/Tribuut€ 289€ 312€ 23€ 11€ 323€ 312€ -278€ 11€ 289
00400099 Wrk derden INF - Infra/Epe€ 35€ 35€ 0€ 0€ 15€ 15€ -35€ -20€ 15
00400100 Wrk derden INF - Funct.beh./Epe-HRM€ 45€ 45€ 0€ 0€ 45€ 45€ -45€ 0€ 45
00400101 Wrk derden F&C/OVIJ€ 64€ 51€ -13€ 0€ 51€ 51€ -64€ 0€ 64
00400102 Wrk derden F&C/CJG€ 120€ 112€ -8€ 0€ 105€ 105€ -120€ -7€ 113
00400103 Wrk derden F&C/Tribuut€ 106€ 41€ -65€ 0€ 38€ 38€ -106€ -3€ 103
00400104 Wrk derden F&C/Epe-HRM€ 0€ 5€ 5€ 0€ 5€ 5€ 0€ 0€ 0
00400105 Wrk derden F&C/Stedendriehoek€ 0€ 45€ 45€ 0€ 43€ 43€ 0€ -2€ -2
00400106 Wrk derden F&C/Zwolle€ 0€ 0€ 0€ 0€ 49€ 49€ 0€ 49€ 49
00400107 Wrk derden F&C/Soc.d. Ijsselrand€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11€ 11€ 0€ 11€ 11
00400108 Wrk derden V&R/OVIJ€ 12€ 12€ 0€ 0€ 12€ 12€ -12€ 0€ 12
00400110 Wrk derden V&R/Tribuut€ 9€ 9€ 0€ 0€ 0€ 0€ -9€ -9€ 0
00400111 Wrk derden V&R/Epe-HRM€ 43€ 43€ 0€ 0€ 0€ 0€ -43€ -43€ 0
00400112 Wrk derden ORG/OVIJ€ 326€ 346€ 20€ 248€ 346€ 98€ -78€ 0€ 78
00400113 Wrk derden ORG/CJG€ 333€ 350€ 17€ 118€ 253€ 135€ -215€ -97€ 118
00400114 Wrk derden ORG/Tribuut€ 73€ 153€ 80€ 0€ 84€ 84€ -73€ -69€ 4
00400115 Wrk derden ORG/Epe-HRM€ 16€ 16€ 0€ 0€ 59€ 59€ -16€ 43€ 59
00400116 Taakveld overhead algemeen€ 13€ 0€ -13€ 13€ 0€ -13€ 0€ 0€ 0
00400117 Huisvesting / gebouwbeheer€ 226€ 0€ -226€ 133€ 6€ -127€ -93€ 6€ 99
00400118 Catering werkgebouw zuid en noord€ 114€ 40€ -74€ 97€ 52€ -45€ -17€ 12€ 29
00400119 Ongevallenverzekering/ohsas/pso€ 14€ 0€ -14€ 6€ 0€ -6€ -8€ 0€ 8
00400120 Automatiseringskosten (non devices)€ 33€ 0€ -33€ 32€ 0€ -32€ -1€ 0€ 1
00400121 Concernvervoermiddelen€ 252€ 0€ -252€ 238€ 0€ -238€ -14€ 0€ 14
00400122 Werken v.derden (buiten de gemeente)€ 895€ 1.225€ 330€ 838€ 1.153€ 315€ -57€ -72€ -15
00400123 Leerwerksettings€ 100€ 100€ 0€ 36€ 43€ 7€ -64€ -57€ 7
00400126 Externe partners Activerium/Portaal€ 247€ 302€ 55€ 1€ 124€ 123€ -246€ -178€ 68
00400127 Post Zuid; externe partners€ 185€ 190€ 5€ 217€ 190€ -27€ 32€ 0€ -32
00400128 Huisv. Activerium (gem.aand.)€ 780€ 41€ -739€ 689€ 261€ -428€ -91€ 220€ 311
00400129 Mobiele Devices€ 124€ 0€ -124€ 366€ 21€ -345€ 242€ 21€ -221
00400130 Bedrijfsvoering Activering & Inkomen€ 15€ 0€ -15€ 115€ 6€ -109€ 100€ 6€ -94
00400131 Apeldoorn Academie€ 0€ 0€ 0€ 19€ 2€ -17€ 19€ 2€ -17
00400132 Traineeprogramma€ 0€ 0€ 0€ 460€ 0€ -460€ 460€ 0€ -460
00400133 Cmo€ 0€ 0€ 0€ 65€ 0€ -65€ 65€ 0€ -65
00400134 Stelpost overhead€ 208€ 0€ -208€ 0€ 0€ 0€ -208€ 0€ 208
00400136 Excellente organisatie€ 230€ 0€ -230€ 114€ 0€ -114€ -116€ 0€ 116
00400137 Aan-/verkoop (klein) materieel€ 121€ 120€ -1€ 110€ 144€ 34€ -11€ 24€ 35
00400138 Huis van de Stad trajectkosten AD€ 172€ 0€ -172€ 26€ 0€ -26€ -146€ 0€ 146
00400139 Wrk derden INF-Fube/st veilig thuis€ 0€ 0€ 0€ 0€ 22€ 22€ 0€ 22€ 22
00400141 Organisatiekosten Huis van de Stad€ 350€ 0€ -350€ 253€ 0€ -253€ -97€ 0€ 97
00400144 Wrk derden ORG-HRM st veilig thuis€ 0€ 0€ 0€ 0€ 68€ 68€ 0€ 68€ 68
4400 Overige goederen en diensten€ 10€ 0€ -10€ 66€ 0€ -66€ 56€ 0€ -56
4140 Ingeleend personeel€ 64€ 0€ -64€ -5€ 0€ 5€ -69€ 0€ 69
4400 Overige goederen en diensten€ 30€ 0€ -30€ 43€ 0€ -43€ 13€ 0€ -13
4401 Werkkostenregeling€ 234€ 0€ -234€ 88€ 0€ -88€ -146€ 0€ 146
4420 Belastingen€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
4400 Overige goederen en diensten€ 176€ 0€ -176€ 245€ 0€ -245€ 69€ 0€ -69
4401 Werkkostenregeling€ 2€ 0€ -2€ 0€ 0€ 0€ -2€ 0€ 2
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
4400 Overige goederen en diensten€ 152€ 0€ -152€ 121€ 0€ -121€ -31€ 0€ 31
4401 Werkkostenregeling€ 22€ 0€ -22€ 116€ 0€ -116€ 94€ 0€ -94
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
4400 Overige goederen en diensten€ 1.021€ 0€ -1.021€ 1.408€ 0€ -1.408€ 387€ 0€ -387
4401 Werkkostenregeling€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
4405 Presentiegelden€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 50€ 50€ 0€ 2€ 2€ 0€ -48€ -48
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 0€ 0€ 0€ 0€ 43€ 43€ 0€ 43€ 43
4400 Overige goederen en diensten€ 72€ 0€ -72€ 75€ 0€ -75€ 3€ 0€ -3
4401 Werkkostenregeling€ 35€ 0€ -35€ 47€ 0€ -47€ 12€ 0€ -12
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 45€ 0€ -45€ 45€ 0€ -45
4400 Overige goederen en diensten€ 11€ 0€ -11€ 1€ 0€ -1€ -10€ 0€ 10
4401 Werkkostenregeling€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8
4480 Adviezen€ 14€ 0€ -14€ 0€ 0€ 0€ -14€ 0€ 14
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ -52€ 0€ 52€ -52€ 0€ 52
4140 Ingeleend personeel€ 55€ 0€ -55€ 18€ 0€ -18€ -37€ 0€ 37
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 20€ 0€ -20€ 20€ 0€ -20
4400 Overige goederen en diensten€ 3€ 0€ -3€ 82€ 0€ -82€ 79€ 0€ -79
4401 Werkkostenregeling€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
4402 Stelposten€ -191€ 0€ 191€ 0€ 0€ 0€ 191€ 0€ -191
4480 Adviezen€ 66€ 0€ -66€ 43€ 0€ -43€ -23€ 0€ 23
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 78€ 78€ 0€ 25€ 25€ 0€ -53€ -53
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ 80€ 80€ 0€ 80€ 80€ 0€ 0€ 0
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
4455 Betaalde huren€ 0€ 0€ 0€ -55€ 0€ 55€ -55€ 0€ 55
4140 Ingeleend personeel€ 18€ 0€ -18€ 69€ 0€ -69€ 51€ 0€ -51
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 17€ 0€ -17€ 17€ 0€ -17
4400 Overige goederen en diensten€ 7€ 0€ -7€ 44€ 0€ -44€ 37€ 0€ -37
4401 Werkkostenregeling€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 256€ 256€ 0€ 116€ 116€ 0€ -140€ -140
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 272€ 0€ -272€ 272€ 0€ -272
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 25€ 0€ -25€ 25€ 0€ -25
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
4400 Overige goederen en diensten€ 2.044€ 0€ -2.044€ 1.335€ 0€ -1.335€ -709€ 0€ 709
4480 Adviezen€ 83€ 0€ -83€ 193€ 0€ -193€ 110€ 0€ -110
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€ -6€ 6€ 0€ -6
4820 Afschrijvingen€ 270€ 0€ -270€ 188€ 0€ -188€ -82€ 0€ 82
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 11€ 0€ -11€ 9€ 0€ -9€ -2€ 0€ 2
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6€ 6€ 0€ 6€ 6
4140 Ingeleend personeel€ 11€ 0€ -11€ 27€ 0€ -27€ 16€ 0€ -16
4400 Overige goederen en diensten€ 225€ 0€ -225€ 47€ 0€ -47€ -178€ 0€ 178
4480 Adviezen€ 22€ 0€ -22€ 15€ 0€ -15€ -7€ 0€ 7
4600 Duurzame goederen€ -32€ 0€ 32€ -32€ 0€ 32€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ -4€ 0€ 4€ -4€ 0€ 4
4820 Afschrijvingen€ 41€ 0€ -41€ 17€ 0€ -17€ -24€ 0€ 24
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 3€ 0€ -3€ 2€ 0€ -2€ -1€ 0€ 1
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 166€ 166€ 0€ 12€ 12€ 0€ -154€ -154
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 179€ 0€ -179€ 179€ 0€ -179
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 149€ 0€ -149€ 149€ 0€ -149
4189 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 16€ 0€ -16€ 16€ 0€ -16
4400 Overige goederen en diensten€ 408€ 0€ -408€ 21€ 0€ -21€ -387€ 0€ 387
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 77€ 0€ -77€ 77€ 0€ -77
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 80€ 0€ -80€ 80€ 0€ -80
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 59€ 0€ -59€ 59€ 0€ -59
4400 Overige goederen en diensten€ 877€ 0€ -877€ 1.329€ 0€ -1.329€ 452€ 0€ -452
4402 Stelposten€ 124€ 0€ -124€ 326€ 0€ -326€ 202€ 0€ -202
4480 Adviezen€ 33€ 0€ -33€ 107€ 0€ -107€ 74€ 0€ -74
4600 Duurzame goederen€ 218€ 0€ -218€ -138€ 0€ 138€ -356€ 0€ 356
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€ -6€ 6€ 0€ -6
4820 Afschrijvingen€ 1.148€ 0€ -1.148€ 916€ 0€ -916€ -232€ 0€ 232
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 65€ 0€ -65€ 46€ 0€ -46€ -19€ 0€ 19
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 19€ 19€ 0€ 80€ 80€ 0€ 61€ 61
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€ -5€ 5€ 0€ -5
4400 Overige goederen en diensten€ 47€ 0€ -47€ 33€ 0€ -33€ -14€ 0€ 14
4401 Werkkostenregeling€ 2€ 0€ -2€ 0€ 0€ 0€ -2€ 0€ 2
4400 Overige goederen en diensten€ 167€ 0€ -167€ 148€ 0€ -148€ -19€ 0€ 19
4471 Onderhoudskosten€ 24€ 0€ -24€ 41€ 0€ -41€ 17€ 0€ -17
4480 Adviezen€ 4€ 0€ -4€ 0€ 0€ 0€ -4€ 0€ 4
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6€ 6€ 0€ 6€ 6
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 12€ 0€ -12€ 12€ 0€ -12
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 21€ 0€ -21€ 21€ 0€ -21
4400 Overige goederen en diensten€ 559€ 0€ -559€ 471€ 0€ -471€ -88€ 0€ 88
4401 Werkkostenregeling€ 10€ 0€ -10€ 11€ 0€ -11€ 1€ 0€ -1
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 36€ 0€ -36€ 36€ 0€ -36
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 2€ 0€ 2€ 2
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ -211€ 0€ 211€ -211€ 0€ 211
4101 Salarissen en sociale lasten€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 191€ 0€ -191€ 150€ 0€ -150€ -41€ 0€ 41
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 224€ 0€ -224€ 224€ 0€ -224
4400 Overige goederen en diensten€ 114€ 0€ -114€ 34€ 0€ -34€ -80€ 0€ 80
4471 Onderhoudskosten€ 3€ 0€ -3€ 0€ 0€ 0€ -3€ 0€ 3
4600 Duurzame goederen€ 6€ 0€ -6€ -2€ 0€ 2€ -8€ 0€ 8
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 28€ 28€ 0€ 26€ 26€ 0€ -2€ -2
4101 Salarissen en sociale lasten€ 229€ 0€ -229€ 148€ 0€ -148€ -81€ 0€ 81
4140 Ingeleend personeel€ 674€ 0€ -674€ 0€ 0€ 0€ -674€ 0€ 674
4400 Overige goederen en diensten€ 517€ 0€ -517€ 416€ 0€ -416€ -101€ 0€ 101
4140 Ingeleend personeel€ 30€ 0€ -30€ 194€ 0€ -194€ 164€ 0€ -164
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4
4400 Overige goederen en diensten€ 6€ 0€ -6€ 7€ 0€ -7€ 1€ 0€ -1
4480 Adviezen€ 10€ 0€ -10€ 3€ 0€ -3€ -7€ 0€ 7
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6€ 6€ 0€ 6€ 6
4100 Salarissen en sociale lasten€ 26.853€ 0€ -26.853€ 26.853€ 0€ -26.853€ 0€ 0€ 0
4101 Salarissen en sociale lasten€ 417€ 0€ -417€ 417€ 0€ -417€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 26€ 0€ -26€ 26€ 0€ -26
4400 Overige goederen en diensten€ 2€ 0€ -2€ 3€ 0€ -3€ 1€ 0€ -1
4480 Adviezen€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0€ -1€ 0€ 1
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 75€ 0€ -75€ 75€ 0€ -75
4402 Stelposten€ -220€ 0€ 220€ 0€ 0€ 0€ 220€ 0€ -220
4480 Adviezen€ 215€ 0€ -215€ 116€ 0€ -116€ -99€ 0€ 99
4820 Afschrijvingen€ 265€ 0€ -265€ 162€ 0€ -162€ -103€ 0€ 103
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 15€ 0€ -15€ 7€ 0€ -7€ -8€ 0€ 8
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 83€ 83€ 0€ 83€ 83
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 38€ 0€ -38€ 38€ 0€ -38
4400 Overige goederen en diensten€ 9€ 0€ -9€ 6€ 0€ -6€ -3€ 0€ 3
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 7€ 0€ -7€ 7€ 0€ -7
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 35€ 0€ -35€ 35€ 0€ -35
4400 Overige goederen en diensten€ 9€ 0€ -9€ 99€ 0€ -99€ 90€ 0€ -90
4401 Werkkostenregeling€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
4402 Stelposten€ -10€ 0€ 10€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ -10
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 48€ 48€ 0€ 129€ 129€ 0€ 81€ 81
4400 Overige goederen en diensten€ 52€ 0€ -52€ 80€ 0€ -80€ 28€ 0€ -28
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 43€ 0€ -43€ 43€ 0€ -43
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 1€ 0€ 1€ 1
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ -63€ 0€ 63€ -63€ 0€ 63
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 108€ 108€ 0€ 61€ 61€ 0€ -47€ -47
4391 Planschades€ 25€ 0€ -25€ 12€ 0€ -12€ -13€ 0€ 13
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12€ 12€ 0€ 12€ 12
4480 Adviezen€ 34€ 0€ -34€ 3€ 0€ -3€ -31€ 0€ 31
4400 Overige goederen en diensten€ 23€ 0€ -23€ 36€ 0€ -36€ 13€ 0€ -13
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 85€ 0€ -85€ 85€ 0€ -85
4480 Adviezen€ 49€ 0€ -49€ 49€ 0€ -49€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ 340€ 0€ -340€ 650€ 0€ -650€ 310€ 0€ -310
4360 Subsidies€ 758€ 0€ -758€ 758€ 0€ -758€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
4400 Overige goederen en diensten€ 181€ 0€ -181€ 279€ 0€ -279€ 98€ 0€ -98
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 44€ 0€ -44€ 44€ 0€ -44
4600 Duurzame goederen€ 126€ 0€ -126€ 1€ 0€ -1€ -125€ 0€ 125
4420 Belastingen€ 104€ 0€ -104€ 106€ 0€ -106€ 2€ 0€ -2
4422 Waterschapslasten€ 6€ 0€ -6€ 6€ 0€ -6€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoud vastgoed€ 94€ 0€ -94€ 47€ 0€ -47€ -47€ 0€ 47
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€ -6€ 6€ 0€ -6
4490 Verzekeringen€ 33€ 0€ -33€ 33€ 0€ -33€ 0€ 0€ 0
4810 Mutaties voorzieningen€ 99€ 0€ -99€ 99€ 0€ -99€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 978€ 0€ -978€ 978€ 0€ -978€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 378€ 0€ -378€ 378€ 0€ -378€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ -1€ -1€ 0€ -1€ -1
8450 Huren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 3€ 0€ 3€ 3
4400 Overige goederen en diensten€ 81€ 0€ -81€ 117€ 0€ -117€ 36€ 0€ -36
4480 Adviezen€ 24€ 0€ -24€ 21€ 0€ -21€ -3€ 0€ 3
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 581€ 0€ -581€ 581€ 0€ -581
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ -9€ 0€ 9€ -9€ 0€ 9
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
4400 Overige goederen en diensten€ 26€ 0€ -26€ 53€ 0€ -53€ 27€ 0€ -27
4490 Verzekeringen€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
4600 Duurzame goederen€ 20€ 0€ -20€ 12€ 0€ -12€ -8€ 0€ 8
4400 Overige goederen en diensten€ 61€ 0€ -61€ 37€ 0€ -37€ -24€ 0€ 24
4410 Nuts€ 42€ 0€ -42€ 48€ 0€ -48€ 6€ 0€ -6
4420 Belastingen€ 28€ 0€ -28€ 32€ 0€ -32€ 4€ 0€ -4
4471 Onderhoudskosten€ 50€ 0€ -50€ 123€ 0€ -123€ 73€ 0€ -73
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
4400 Overige goederen en diensten€ 541€ 0€ -541€ 527€ 0€ -527€ -14€ 0€ 14
4402 Stelposten€ -100€ 0€ 100€ 0€ 0€ 0€ 100€ 0€ -100
4455 Betaalde huren€ 20€ 0€ -20€ 3€ 0€ -3€ -17€ 0€ 17
4471 Onderhoudskosten€ 14€ 0€ -14€ 0€ 0€ 0€ -14€ 0€ 14
4600 Duurzame goederen€ 17€ 0€ -17€ 0€ 0€ 0€ -17€ 0€ 17
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 22€ 22€ 0€ 0€ 0€ 0€ -22€ -22
4400 Overige goederen en diensten€ 62€ 0€ -62€ 23€ 0€ -23€ -39€ 0€ 39
4600 Duurzame goederen€ 20€ 0€ -20€ 7€ 0€ -7€ -13€ 0€ 13
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 5€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€ -5€ -5
4140 Ingeleend personeel€ 77€ 0€ -77€ 32€ 0€ -32€ -45€ 0€ 45
4400 Overige goederen en diensten€ 404€ 0€ -404€ 250€ 0€ -250€ -154€ 0€ 154
4402 Stelposten€ -200€ 0€ 200€ 0€ 0€ 0€ 200€ 0€ -200
4455 Betaalde huren€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
4820 Afschrijvingen€ 5€ 0€ -5€ 3€ 0€ -3€ -2€ 0€ 2
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 87€ 87€ 0€ 1€ 1€ 0€ -86€ -86
4140 Ingeleend personeel€ 220€ 0€ -220€ 108€ 0€ -108€ -112€ 0€ 112
4400 Overige goederen en diensten€ 97€ 0€ -97€ 106€ 0€ -106€ 9€ 0€ -9
4600 Duurzame goederen€ 7€ 0€ -7€ 0€ 0€ 0€ -7€ 0€ 7
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
4400 Overige goederen en diensten€ 522€ 0€ -522€ 450€ 0€ -450€ -72€ 0€ 72
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
4400 Overige goederen en diensten€ 10€ 0€ -10€ 19€ 0€ -19€ 9€ 0€ -9
4400 Overige goederen en diensten€ 128€ 0€ -128€ 94€ 0€ -94€ -34€ 0€ 34
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 3€ 0€ 3€ 3
4400 Overige goederen en diensten€ 53€ 0€ -53€ 51€ 0€ -51€ -2€ 0€ 2
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 23€ 0€ -23€ 23€ 0€ -23
4401 Werkkostenregeling€ 75€ 0€ -75€ 91€ 0€ -91€ 16€ 0€ -16
4400 Overige goederen en diensten€ 598€ 0€ -598€ 358€ 0€ -358€ -240€ 0€ 240
4402 Stelposten€ -4€ 0€ 4€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4
4410 Nuts€ 381€ 0€ -381€ 284€ 0€ -284€ -97€ 0€ 97
4420 Belastingen€ 83€ 0€ -83€ 100€ 0€ -100€ 17€ 0€ -17
4422 Waterschapslasten€ 15€ 0€ -15€ 9€ 0€ -9€ -6€ 0€ 6
4471 Onderhoudskosten€ 314€ 0€ -314€ 723€ 0€ -723€ 409€ 0€ -409
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 34€ 0€ -34€ 34€ 0€ -34
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4
4810 Mutaties voorzieningen€ 100€ 0€ -100€ 100€ 0€ -100€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 356€ 0€ -356€ 208€ 0€ -208€ -148€ 0€ 148
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 54€ 0€ -54€ 52€ 0€ -52€ -2€ 0€ 2
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17€ 17€ 0€ 17€ 17
4140 Ingeleend personeel€ 50€ 0€ -50€ 0€ 0€ 0€ -50€ 0€ 50
4400 Overige goederen en diensten€ 586€ 0€ -586€ 553€ 0€ -553€ -33€ 0€ 33
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 38€ 0€ -38€ 38€ 0€ -38
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 329€ 0€ -329€ 329€ 0€ -329
4101 Salarissen en sociale lasten€ 367€ 0€ -367€ 1€ 0€ -1€ -366€ 0€ 366
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4
4401 Werkkostenregeling€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 99€ 99€ 0€ 99€ 99
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
4400 Overige goederen en diensten€ 42€ 0€ -42€ 39€ 0€ -39€ -3€ 0€ 3
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 18€ 0€ -18€ 18€ 0€ -18
4480 Adviezen€ 51€ 0€ -51€ 21€ 0€ -21€ -30€ 0€ 30
4402 Stelposten€ -45€ 0€ 45€ 0€ 0€ 0€ 45€ 0€ -45
4480 Adviezen€ 46€ 0€ -46€ 0€ 0€ 0€ -46€ 0€ 46
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 67€ 0€ -67€ 67€ 0€ -67
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ -10€ 10€ 0€ -10
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€ -6€ 6€ 0€ -6
4400 Overige goederen en diensten€ 147€ 0€ -147€ 54€ 0€ -54€ -93€ 0€ 93
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 21€ 0€ -21€ 21€ 0€ -21
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ -89€ 0€ 89€ -89€ 0€ 89
4140 Ingeleend personeel€ 63€ 0€ -63€ -19€ 0€ 19€ -82€ 0€ 82
4400 Overige goederen en diensten€ 11€ 0€ -11€ 25€ 0€ -25€ 14€ 0€ -14
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
4820 Afschrijvingen€ 27€ 0€ -27€ 51€ 0€ -51€ 24€ 0€ -24
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 1€ 0€ -1€ 4€ 0€ -4€ 3€ 0€ -3
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 83€ 83€ 0€ 0€ 0€ 0€ -83€ -83
4400 Overige goederen en diensten€ 163€ 0€ -163€ 353€ 0€ -353€ 190€ 0€ -190
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
4420 Belastingen€ 69€ 0€ -69€ 73€ 0€ -73€ 4€ 0€ -4
4422 Waterschapslasten€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoud vastgoed€ 36€ 0€ -36€ 21€ 0€ -21€ -15€ 0€ 15
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
4490 Verzekeringen€ 10€ 0€ -10€ 10€ 0€ -10€ 0€ 0€ 0
4810 Mutaties voorzieningen€ 52€ 0€ -52€ 52€ 0€ -52€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 252€ 0€ -252€ 252€ 0€ -252€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 344€ 0€ -344€ 345€ 0€ -345€ 1€ 0€ -1
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 44€ 44€ 0€ 42€ 42€ 0€ -2€ -2
8450 Huren€ 0€ 267€ 267€ 0€ 264€ 264€ 0€ -3€ -3
4400 Overige goederen en diensten€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0€ -1€ 0€ 1
4420 Belastingen€ 1€ 0€ -1€ 2€ 0€ -2€ 1€ 0€ -1
4470 Onderhoud vastgoed€ 3€ 0€ -3€ 0€ 0€ 0€ -3€ 0€ 3
4810 Mutaties voorzieningen€ 5€ 0€ -5€ 5€ 0€ -5€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 6€ 0€ -6€ 6€ 0€ -6€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
4400 Overige goederen en diensten€ 33€ 0€ -33€ 61€ 0€ -61€ 28€ 0€ -28
4480 Adviezen€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8€ 0€ 0€ 0
4600 Duurzame goederen€ 8€ 0€ -8€ 0€ 0€ 0€ -8€ 0€ 8
4820 Afschrijvingen€ 7€ 0€ -7€ 7€ 0€ -7€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 23€ 0€ -23€ 21€ 0€ -21€ -2€ 0€ 2
4455 Betaalde huren€ 1.244€ 0€ -1.244€ 1.235€ 0€ -1.235€ -9€ 0€ 9
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 2€ 0€ 2€ 2
8450 Huren€ 0€ 278€ 278€ 0€ 279€ 279€ 0€ 1€ 1
4140 Ingeleend personeel€ 53€ 0€ -53€ 1€ 0€ -1€ -52€ 0€ 52
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ -17€ 0€ 17€ -17€ 0€ 17
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ -13€ 0€ 13€ -13€ 0€ 13
4400 Overige goederen en diensten€ 35€ 0€ -35€ 11€ 0€ -11€ -24€ 0€ 24
4480 Adviezen€ 10€ 0€ -10€ 28€ 0€ -28€ 18€ 0€ -18
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8
4400 Overige goederen en diensten€ 271€ 0€ -271€ 36€ 0€ -36€ -235€ 0€ 235
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 271€ 271€ 0€ 271€ 271€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 2€ 0€ 2€ 2
4400 Overige goederen en diensten€ 440€ 0€ -440€ -27€ 0€ 27€ -467€ 0€ 467
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 432€ 432€ 0€ 428€ 428€ 0€ -4€ -4
4400 Overige goederen en diensten€ 289€ 0€ -289€ 10€ 0€ -10€ -279€ 0€ 279
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 312€ 312€ 0€ 323€ 323€ 0€ 11€ 11
4400 Overige goederen en diensten€ 35€ 0€ -35€ 0€ 0€ 0€ -35€ 0€ 35
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 35€ 35€ 0€ 15€ 15€ 0€ -20€ -20
4400 Overige goederen en diensten€ 45€ 0€ -45€ 0€ 0€ 0€ -45€ 0€ 45
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 45€ 45€ 0€ 45€ 45€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 54€ 0€ -54€ 0€ 0€ 0€ -54€ 0€ 54
4402 Stelposten€ 10€ 0€ -10€ 0€ 0€ 0€ -10€ 0€ 10
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 51€ 51€ 0€ 51€ 51€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 106€ 0€ -106€ 0€ 0€ 0€ -106€ 0€ 106
4402 Stelposten€ 14€ 0€ -14€ 0€ 0€ 0€ -14€ 0€ 14
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 112€ 112€ 0€ 105€ 105€ 0€ -7€ -7
4400 Overige goederen en diensten€ 80€ 0€ -80€ 0€ 0€ 0€ -80€ 0€ 80
4402 Stelposten€ 26€ 0€ -26€ 0€ 0€ 0€ -26€ 0€ 26
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 41€ 41€ 0€ 38€ 38€ 0€ -3€ -3
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 5€ 5€ 0€ 5€ 5€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 45€ 45€ 0€ 43€ 43€ 0€ -2€ -2
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 49€ 49€ 0€ 49€ 49
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11€ 11€ 0€ 11€ 11
4402 Stelposten€ 12€ 0€ -12€ 0€ 0€ 0€ -12€ 0€ 12
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 12€ 12€ 0€ 12€ 12€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 9€ 0€ -9€ 0€ 0€ 0€ -9€ 0€ 9
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 9€ 9€ 0€ 0€ 0€ 0€ -9€ -9
4400 Overige goederen en diensten€ 43€ 0€ -43€ 0€ 0€ 0€ -43€ 0€ 43
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 43€ 43€ 0€ 0€ 0€ 0€ -43€ -43
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 247€ 0€ -247€ 247€ 0€ -247
4400 Overige goederen en diensten€ 326€ 0€ -326€ 1€ 0€ -1€ -325€ 0€ 325
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 346€ 346€ 0€ 346€ 346€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 65€ 0€ -65€ 65€ 0€ -65
4400 Overige goederen en diensten€ 333€ 0€ -333€ 49€ 0€ -49€ -284€ 0€ 284
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 350€ 350€ 0€ 253€ 253€ 0€ -97€ -97
4400 Overige goederen en diensten€ 73€ 0€ -73€ 0€ 0€ 0€ -73€ 0€ 73
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 153€ 153€ 0€ 84€ 84€ 0€ -69€ -69
4400 Overige goederen en diensten€ 16€ 0€ -16€ 0€ 0€ 0€ -16€ 0€ 16
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 16€ 16€ 0€ 59€ 59€ 0€ 43€ 43
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
4400 Overige goederen en diensten€ 13€ 0€ -13€ 8€ 0€ -8€ -5€ 0€ 5
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
4400 Overige goederen en diensten€ 8€ 0€ -8€ 47€ 0€ -47€ 39€ 0€ -39
4410 Nuts€ 38€ 0€ -38€ 33€ 0€ -33€ -5€ 0€ 5
4420 Belastingen€ 12€ 0€ -12€ 10€ 0€ -10€ -2€ 0€ 2
4455 Betaalde huren€ 101€ 0€ -101€ 0€ 0€ 0€ -101€ 0€ 101
4470 Onderhoud vastgoed€ 0€ 0€ 0€ 9€ 0€ -9€ 9€ 0€ -9
4471 Onderhoudskosten€ 55€ 0€ -55€ 22€ 0€ -22€ -33€ 0€ 33
4490 Verzekeringen€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
4600 Duurzame goederen€ 12€ 0€ -12€ 10€ 0€ -10€ -2€ 0€ 2
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6€ 6€ 0€ 6€ 6
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€ -6€ 6€ 0€ -6
4400 Overige goederen en diensten€ 114€ 0€ -114€ 89€ 0€ -89€ -25€ 0€ 25
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 40€ 40€ 0€ 52€ 52€ 0€ 12€ 12
4400 Overige goederen en diensten€ 14€ 0€ -14€ 3€ 0€ -3€ -11€ 0€ 11
4490 Verzekeringen€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
4400 Overige goederen en diensten€ 33€ 0€ -33€ 15€ 0€ -15€ -18€ 0€ 18
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 16€ 0€ -16€ 16€ 0€ -16
4400 Overige goederen en diensten€ 20€ 0€ -20€ 48€ 0€ -48€ 28€ 0€ -28
4420 Belastingen€ 13€ 0€ -13€ 51€ 0€ -51€ 38€ 0€ -38
4455 Betaalde huren€ 80€ 0€ -80€ 19€ 0€ -19€ -61€ 0€ 61
4471 Onderhoudskosten€ 24€ 0€ -24€ 40€ 0€ -40€ 16€ 0€ -16
4490 Verzekeringen€ 7€ 0€ -7€ 11€ 0€ -11€ 4€ 0€ -4
4600 Duurzame goederen€ 43€ 0€ -43€ 7€ 0€ -7€ -36€ 0€ 36
4820 Afschrijvingen€ 57€ 0€ -57€ 54€ 0€ -54€ -3€ 0€ 3
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€ -5€ 5€ 0€ -5
4699 Doorbelasting projecten€ 0€ 0€ 0€ -276€ 0€ 276€ -276€ 0€ 276
4718 Verhardingen en water€ 895€ 0€ -895€ 1.109€ 0€ -1.109€ 214€ 0€ -214
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 1.225€ 1.225€ 0€ 1.153€ 1.153€ 0€ -72€ -72
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 25€ 0€ -25€ 25€ 0€ -25
4400 Overige goederen en diensten€ 100€ 0€ -100€ 9€ 0€ -9€ -91€ 0€ 91
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 100€ 100€ 0€ 41€ 41€ 0€ -59€ -59
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 2€ 0€ 2€ 2
4400 Overige goederen en diensten€ 114€ 0€ -114€ 0€ 0€ 0€ -114€ 0€ 114
4410 Nuts€ 77€ 0€ -77€ 1€ 0€ -1€ -76€ 0€ 76
4471 Onderhoudskosten€ 55€ 0€ -55€ 0€ 0€ 0€ -55€ 0€ 55
4600 Duurzame goederen€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0€ -1€ 0€ 1
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 302€ 302€ 0€ 124€ 124€ 0€ -178€ -178
4400 Overige goederen en diensten€ 55€ 0€ -55€ 14€ 0€ -14€ -41€ 0€ 41
4410 Nuts€ 58€ 0€ -58€ 52€ 0€ -52€ -6€ 0€ 6
4420 Belastingen€ 29€ 0€ -29€ 37€ 0€ -37€ 8€ 0€ -8
4471 Onderhoudskosten€ 43€ 0€ -43€ 114€ 0€ -114€ 71€ 0€ -71
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 190€ 190€ 0€ 190€ 190€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0€ -1€ 0€ 1
4400 Overige goederen en diensten€ 275€ 0€ -275€ 169€ 0€ -169€ -106€ 0€ 106
4402 Stelposten€ 15€ 0€ -15€ 0€ 0€ 0€ -15€ 0€ 15
4410 Nuts€ 152€ 0€ -152€ 106€ 0€ -106€ -46€ 0€ 46
4420 Belastingen€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0€ -1€ 0€ 1
4471 Onderhoudskosten€ 157€ 0€ -157€ 236€ 0€ -236€ 79€ 0€ -79
4600 Duurzame goederen€ 3€ 0€ -3€ 0€ 0€ 0€ -3€ 0€ 3
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
4820 Afschrijvingen€ 148€ 0€ -148€ 148€ 0€ -148€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 28€ 0€ -28€ 28€ 0€ -28€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 242€ 242€ 0€ 242€ 242
8450 Huren€ 0€ 41€ 41€ 0€ 19€ 19€ 0€ -22€ -22
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 48€ 0€ -48€ 48€ 0€ -48
4600 Duurzame goederen€ 124€ 0€ -124€ 316€ 0€ -316€ 192€ 0€ -192
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 21€ 21€ 0€ 21€ 21
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 17€ 0€ -17€ 17€ 0€ -17
4189 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ -16€ 0€ 16€ -16€ 0€ 16
4400 Overige goederen en diensten€ 15€ 0€ -15€ 111€ 0€ -111€ 96€ 0€ -96
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6€ 6€ 0€ 6€ 6
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 19€ 0€ -19€ 19€ 0€ -19
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 2€ 0€ 2€ 2
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 80€ 0€ -80€ 80€ 0€ -80
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 119€ 0€ -119€ 119€ 0€ -119
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 14€ 0€ -14€ 14€ 0€ -14
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ -2€ 0€ 2€ -2€ 0€ 2
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 56€ 0€ -56€ 56€ 0€ -56
4401 Werkkostenregeling€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 190€ 0€ -190€ 190€ 0€ -190
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 57€ 0€ -57€ 57€ 0€ -57
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8
4402 Stelposten€ 208€ 0€ -208€ 0€ 0€ 0€ -208€ 0€ 208
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 31€ 0€ -31€ 31€ 0€ -31
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ -10€ 10€ 0€ -10
4400 Overige goederen en diensten€ 230€ 0€ -230€ 72€ 0€ -72€ -158€ 0€ 158
4401 Werkkostenregeling€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 12€ 0€ -12€ 12€ 0€ -12
4420 Belastingen€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
4600 Duurzame goederen€ 121€ 0€ -121€ 97€ 0€ -97€ -24€ 0€ 24
8600 Duurzame goederen€ 0€ 120€ 120€ 0€ 144€ 144€ 0€ 24€ 24
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 9€ 0€ -9€ 9€ 0€ -9
4402 Stelposten€ 138€ 0€ -138€ 0€ 0€ 0€ -138€ 0€ 138
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 34€ 0€ -34€ 14€ 0€ -14€ -20€ 0€ 20
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 22€ 22€ 0€ 22€ 22
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 167€ 0€ -167€ 167€ 0€ -167
4400 Overige goederen en diensten€ 350€ 0€ -350€ 86€ 0€ -86€ -264€ 0€ 264
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 68€ 68€ 0€ 68€ 68
Saldo€ 54.960€ 5.915€ -49.045€ 53.511€ 5.631€ -47.880€ -1.449€ -284€ 1.165
Saldo€ 54.960€ 5.915€ -49.045€ 53.511€ 5.631€ -47.880€ -1.449€ -284€ 1.165
Saldo€ 10€ 0€ -10€ 66€ 0€ -66€ 56€ 0€ -56
Saldo€ 328€ 0€ -328€ 128€ 0€ -128€ -200€ 0€ 200
Saldo€ 178€ 0€ -178€ 246€ 0€ -246€ 68€ 0€ -68
Saldo€ 174€ 0€ -174€ 238€ 0€ -238€ 64€ 0€ -64
Saldo€ 1.021€ 50€ -971€ 1.413€ 45€ -1.368€ 392€ -5€ -397
Saldo€ 107€ 0€ -107€ 122€ 0€ -122€ 15€ 0€ -15
Saldo€ 25€ 0€ -25€ 54€ 0€ -54€ 29€ 0€ -29
Saldo€ -67€ 158€ 225€ 113€ 105€ -8€ 180€ -53€ -233
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
Saldo€ 0€ 0€ 0€ -55€ 0€ 55€ -55€ 0€ 55
Saldo€ 25€ 256€ 231€ 133€ 116€ -17€ 108€ -140€ -248
Saldo€ 2.408€ 0€ -2.408€ 2.029€ 6€ -2.023€ -379€ 6€ 385
Saldo€ 270€ 166€ -104€ 72€ 12€ -60€ -198€ -154€ 44
Saldo€ 408€ 0€ -408€ 443€ 0€ -443€ 35€ 0€ -35
Saldo€ 2.465€ 19€ -2.446€ 2.731€ 80€ -2.651€ 266€ 61€ -205
Saldo€ 49€ 0€ -49€ 38€ 0€ -38€ -11€ 0€ 11
Saldo€ 195€ 0€ -195€ 189€ 6€ -183€ -6€ 6€ 12
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 569€ 0€ -569€ 552€ 2€ -550€ -17€ 2€ 19
Saldo€ 317€ 28€ -289€ 199€ 26€ -173€ -118€ -2€ 116
Saldo€ 1.420€ 0€ -1.420€ 564€ 0€ -564€ -856€ 0€ 856
Saldo€ 46€ 0€ -46€ 209€ 6€ -203€ 163€ 6€ -157
Saldo€ 27.270€ 0€ -27.270€ 27.270€ 0€ -27.270€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 3€ 0€ -3€ 29€ 0€ -29€ 26€ 0€ -26
Saldo€ 275€ 0€ -275€ 360€ 83€ -277€ 85€ 83€ -2
Saldo€ 9€ 0€ -9€ 44€ 0€ -44€ 35€ 0€ -35
Saldo€ -1€ 48€ 49€ 161€ 129€ -32€ 162€ 81€ -81
Saldo€ 52€ 0€ -52€ 123€ 1€ -122€ 71€ 1€ -70
Saldo€ 0€ 108€ 108€ -63€ 61€ 124€ -63€ -47€ 16
Saldo€ 25€ 0€ -25€ 12€ 12€ 0€ -13€ 12€ 25
Saldo€ 34€ 0€ -34€ 3€ 0€ -3€ -31€ 0€ 31
Saldo€ 23€ 0€ -23€ 36€ 0€ -36€ 13€ 0€ -13
Saldo€ 389€ 0€ -389€ 784€ 0€ -784€ 395€ 0€ -395
Saldo€ 758€ 0€ -758€ 758€ 0€ -758€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Saldo€ 181€ 0€ -181€ 279€ 0€ -279€ 98€ 0€ -98
Saldo€ 126€ 0€ -126€ 45€ 0€ -45€ -81€ 0€ 81
Saldo€ 1.692€ 0€ -1.692€ 1.653€ 2€ -1.651€ -39€ 2€ 41
Saldo€ 105€ 0€ -105€ 139€ 0€ -139€ 34€ 0€ -34
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 575€ 0€ -575€ 575€ 0€ -575
Saldo€ 46€ 0€ -46€ 67€ 0€ -67€ 21€ 0€ -21
Saldo€ 181€ 0€ -181€ 242€ 0€ -242€ 61€ 0€ -61
Saldo€ 492€ 22€ -470€ 531€ 0€ -531€ 39€ -22€ -61
Saldo€ 82€ 5€ -77€ 30€ 0€ -30€ -52€ -5€ 47
Saldo€ 286€ 87€ -199€ 290€ 1€ -289€ 4€ -86€ -90
Saldo€ 324€ 0€ -324€ 215€ 0€ -215€ -109€ 0€ 109
Saldo€ 522€ 0€ -522€ 455€ 0€ -455€ -67€ 0€ 67
Saldo€ 10€ 0€ -10€ 19€ 0€ -19€ 9€ 0€ -9
Saldo€ 128€ 0€ -128€ 94€ 3€ -91€ -34€ 3€ 37
Saldo€ 53€ 0€ -53€ 51€ 0€ -51€ -2€ 0€ 2
Saldo€ 75€ 0€ -75€ 114€ 0€ -114€ 39€ 0€ -39
Saldo€ 1.897€ 0€ -1.897€ 1.872€ 17€ -1.855€ -25€ 17€ 42
Saldo€ 636€ 0€ -636€ 592€ 0€ -592€ -44€ 0€ 44
Saldo€ 367€ 0€ -367€ 335€ 99€ -236€ -32€ 99€ 131
Saldo€ 42€ 0€ -42€ 40€ 0€ -40€ -2€ 0€ 2
Saldo€ 51€ 0€ -51€ 39€ 0€ -39€ -12€ 0€ 12
Saldo€ -45€ 0€ 45€ 0€ 0€ 0€ 45€ 0€ -45
Saldo€ 46€ 0€ -46€ 0€ 0€ 0€ -46€ 0€ 46
Saldo€ 147€ 0€ -147€ 158€ 0€ -158€ 11€ 0€ -11
Saldo€ 102€ 83€ -19€ -26€ 0€ 26€ -128€ -83€ 45
Saldo€ 163€ 0€ -163€ 354€ 0€ -354€ 191€ 0€ -191
Saldo€ 767€ 311€ -456€ 759€ 306€ -453€ -8€ -5€ 3
Saldo€ 16€ 0€ -16€ 13€ 0€ -13€ -3€ 0€ 3
Saldo€ 57€ 0€ -57€ 79€ 0€ -79€ 22€ 0€ -22
Saldo€ 1.267€ 278€ -989€ 1.257€ 281€ -976€ -10€ 3€ 13
Saldo€ 98€ 0€ -98€ 11€ 0€ -11€ -87€ 0€ 87
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8
Saldo€ 271€ 271€ 0€ 36€ 271€ 235€ -235€ 0€ 235
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 2€ 0€ 2€ 2
Saldo€ 440€ 432€ -8€ -27€ 428€ 455€ -467€ -4€ 463
Saldo€ 289€ 312€ 23€ 11€ 323€ 312€ -278€ 11€ 289
Saldo€ 35€ 35€ 0€ 0€ 15€ 15€ -35€ -20€ 15
Saldo€ 45€ 45€ 0€ 0€ 45€ 45€ -45€ 0€ 45
Saldo€ 64€ 51€ -13€ 0€ 51€ 51€ -64€ 0€ 64
Saldo€ 120€ 112€ -8€ 0€ 105€ 105€ -120€ -7€ 113
Saldo€ 106€ 41€ -65€ 0€ 38€ 38€ -106€ -3€ 103
Saldo€ 0€ 5€ 5€ 0€ 5€ 5€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 45€ 45€ 0€ 43€ 43€ 0€ -2€ -2
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 49€ 49€ 0€ 49€ 49
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11€ 11€ 0€ 11€ 11
Saldo€ 12€ 12€ 0€ 0€ 12€ 12€ -12€ 0€ 12
Saldo€ 9€ 9€ 0€ 0€ 0€ 0€ -9€ -9€ 0
Saldo€ 43€ 43€ 0€ 0€ 0€ 0€ -43€ -43€ 0
Saldo€ 326€ 346€ 20€ 248€ 346€ 98€ -78€ 0€ 78
Saldo€ 333€ 350€ 17€ 118€ 253€ 135€ -215€ -97€ 118
Saldo€ 73€ 153€ 80€ 0€ 84€ 84€ -73€ -69€ 4
Saldo€ 16€ 16€ 0€ 0€ 59€ 59€ -16€ 43€ 59
Saldo€ 13€ 0€ -13€ 13€ 0€ -13€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 226€ 0€ -226€ 133€ 6€ -127€ -93€ 6€ 99
Saldo€ 114€ 40€ -74€ 97€ 52€ -45€ -17€ 12€ 29
Saldo€ 14€ 0€ -14€ 6€ 0€ -6€ -8€ 0€ 8
Saldo€ 33€ 0€ -33€ 32€ 0€ -32€ -1€ 0€ 1
Saldo€ 252€ 0€ -252€ 238€ 0€ -238€ -14€ 0€ 14
Saldo€ 895€ 1.225€ 330€ 838€ 1.153€ 315€ -57€ -72€ -15
Saldo€ 100€ 100€ 0€ 36€ 43€ 7€ -64€ -57€ 7
Saldo€ 247€ 302€ 55€ 1€ 124€ 123€ -246€ -178€ 68
Saldo€ 185€ 190€ 5€ 217€ 190€ -27€ 32€ 0€ -32
Saldo€ 780€ 41€ -739€ 689€ 261€ -428€ -91€ 220€ 311
Saldo€ 124€ 0€ -124€ 366€ 21€ -345€ 242€ 21€ -221
Saldo€ 15€ 0€ -15€ 115€ 6€ -109€ 100€ 6€ -94
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 19€ 2€ -17€ 19€ 2€ -17
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 460€ 0€ -460€ 460€ 0€ -460
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 65€ 0€ -65€ 65€ 0€ -65
Saldo€ 208€ 0€ -208€ 0€ 0€ 0€ -208€ 0€ 208
Saldo€ 230€ 0€ -230€ 114€ 0€ -114€ -116€ 0€ 116
Saldo€ 121€ 120€ -1€ 110€ 144€ 34€ -11€ 24€ 35
Saldo€ 172€ 0€ -172€ 26€ 0€ -26€ -146€ 0€ 146
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 22€ 22€ 0€ 22€ 22
Saldo€ 350€ 0€ -350€ 253€ 0€ -253€ -97€ 0€ 97
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 68€ 68€ 0€ 68€ 68
Saldo€ 10€ 0€ -10€ 66€ 0€ -66€ 56€ 0€ -56
Saldo€ 64€ 0€ -64€ -5€ 0€ 5€ -69€ 0€ 69
Saldo€ 30€ 0€ -30€ 43€ 0€ -43€ 13€ 0€ -13
Saldo€ 234€ 0€ -234€ 88€ 0€ -88€ -146€ 0€ 146
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Saldo€ 176€ 0€ -176€ 245€ 0€ -245€ 69€ 0€ -69
Saldo€ 2€ 0€ -2€ 0€ 0€ 0€ -2€ 0€ 2
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 152€ 0€ -152€ 121€ 0€ -121€ -31€ 0€ 31
Saldo€ 22€ 0€ -22€ 116€ 0€ -116€ 94€ 0€ -94
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 1.021€ 0€ -1.021€ 1.408€ 0€ -1.408€ 387€ 0€ -387
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
Saldo€ 0€ 50€ 50€ 0€ 2€ 2€ 0€ -48€ -48
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 43€ 43€ 0€ 43€ 43
Saldo€ 72€ 0€ -72€ 75€ 0€ -75€ 3€ 0€ -3
Saldo€ 35€ 0€ -35€ 47€ 0€ -47€ 12€ 0€ -12
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 45€ 0€ -45€ 45€ 0€ -45
Saldo€ 11€ 0€ -11€ 1€ 0€ -1€ -10€ 0€ 10
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8
Saldo€ 14€ 0€ -14€ 0€ 0€ 0€ -14€ 0€ 14
Saldo€ 0€ 0€ 0€ -52€ 0€ 52€ -52€ 0€ 52
Saldo€ 55€ 0€ -55€ 18€ 0€ -18€ -37€ 0€ 37
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 20€ 0€ -20€ 20€ 0€ -20
Saldo€ 3€ 0€ -3€ 82€ 0€ -82€ 79€ 0€ -79
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ -191€ 0€ 191€ 0€ 0€ 0€ 191€ 0€ -191
Saldo€ 66€ 0€ -66€ 43€ 0€ -43€ -23€ 0€ 23
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 0€ 78€ 78€ 0€ 25€ 25€ 0€ -53€ -53
Saldo€ 0€ 80€ 80€ 0€ 80€ 80€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
Saldo€ 0€ 0€ 0€ -55€ 0€ 55€ -55€ 0€ 55
Saldo€ 18€ 0€ -18€ 69€ 0€ -69€ 51€ 0€ -51
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 17€ 0€ -17€ 17€ 0€ -17
Saldo€ 7€ 0€ -7€ 44€ 0€ -44€ 37€ 0€ -37
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Saldo€ 0€ 256€ 256€ 0€ 116€ 116€ 0€ -140€ -140
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 272€ 0€ -272€ 272€ 0€ -272
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 25€ 0€ -25€ 25€ 0€ -25
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 2.044€ 0€ -2.044€ 1.335€ 0€ -1.335€ -709€ 0€ 709
Saldo€ 83€ 0€ -83€ 193€ 0€ -193€ 110€ 0€ -110
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€ -6€ 6€ 0€ -6
Saldo€ 270€ 0€ -270€ 188€ 0€ -188€ -82€ 0€ 82
Saldo€ 11€ 0€ -11€ 9€ 0€ -9€ -2€ 0€ 2
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6€ 6€ 0€ 6€ 6
Saldo€ 11€ 0€ -11€ 27€ 0€ -27€ 16€ 0€ -16
Saldo€ 225€ 0€ -225€ 47€ 0€ -47€ -178€ 0€ 178
Saldo€ 22€ 0€ -22€ 15€ 0€ -15€ -7€ 0€ 7
Saldo€ -32€ 0€ 32€ -32€ 0€ 32€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ -4€ 0€ 4€ -4€ 0€ 4
Saldo€ 41€ 0€ -41€ 17€ 0€ -17€ -24€ 0€ 24
Saldo€ 3€ 0€ -3€ 2€ 0€ -2€ -1€ 0€ 1
Saldo€ 0€ 166€ 166€ 0€ 12€ 12€ 0€ -154€ -154
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 179€ 0€ -179€ 179€ 0€ -179
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 149€ 0€ -149€ 149€ 0€ -149
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 16€ 0€ -16€ 16€ 0€ -16
Saldo€ 408€ 0€ -408€ 21€ 0€ -21€ -387€ 0€ 387
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 77€ 0€ -77€ 77€ 0€ -77
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 80€ 0€ -80€ 80€ 0€ -80
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 59€ 0€ -59€ 59€ 0€ -59
Saldo€ 877€ 0€ -877€ 1.329€ 0€ -1.329€ 452€ 0€ -452
Saldo€ 124€ 0€ -124€ 326€ 0€ -326€ 202€ 0€ -202
Saldo€ 33€ 0€ -33€ 107€ 0€ -107€ 74€ 0€ -74
Saldo€ 218€ 0€ -218€ -138€ 0€ 138€ -356€ 0€ 356
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€ -6€ 6€ 0€ -6
Saldo€ 1.148€ 0€ -1.148€ 916€ 0€ -916€ -232€ 0€ 232
Saldo€ 65€ 0€ -65€ 46€ 0€ -46€ -19€ 0€ 19
Saldo€ 0€ 19€ 19€ 0€ 80€ 80€ 0€ 61€ 61
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€ -5€ 5€ 0€ -5
Saldo€ 47€ 0€ -47€ 33€ 0€ -33€ -14€ 0€ 14
Saldo€ 2€ 0€ -2€ 0€ 0€ 0€ -2€ 0€ 2
Saldo€ 167€ 0€ -167€ 148€ 0€ -148€ -19€ 0€ 19
Saldo€ 24€ 0€ -24€ 41€ 0€ -41€ 17€ 0€ -17
Saldo€ 4€ 0€ -4€ 0€ 0€ 0€ -4€ 0€ 4
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6€ 6€ 0€ 6€ 6
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 12€ 0€ -12€ 12€ 0€ -12
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 21€ 0€ -21€ 21€ 0€ -21
Saldo€ 559€ 0€ -559€ 471€ 0€ -471€ -88€ 0€ 88
Saldo€ 10€ 0€ -10€ 11€ 0€ -11€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 36€ 0€ -36€ 36€ 0€ -36
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 2€ 0€ 2€ 2
Saldo€ 0€ 0€ 0€ -211€ 0€ 211€ -211€ 0€ 211
Saldo€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 191€ 0€ -191€ 150€ 0€ -150€ -41€ 0€ 41
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 224€ 0€ -224€ 224€ 0€ -224
Saldo€ 114€ 0€ -114€ 34€ 0€ -34€ -80€ 0€ 80
Saldo€ 3€ 0€ -3€ 0€ 0€ 0€ -3€ 0€ 3
Saldo€ 6€ 0€ -6€ -2€ 0€ 2€ -8€ 0€ 8
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 0€ 28€ 28€ 0€ 26€ 26€ 0€ -2€ -2
Saldo€ 229€ 0€ -229€ 148€ 0€ -148€ -81€ 0€ 81
Saldo€ 674€ 0€ -674€ 0€ 0€ 0€ -674€ 0€ 674
Saldo€ 517€ 0€ -517€ 416€ 0€ -416€ -101€ 0€ 101
Saldo€ 30€ 0€ -30€ 194€ 0€ -194€ 164€ 0€ -164
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4
Saldo€ 6€ 0€ -6€ 7€ 0€ -7€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 10€ 0€ -10€ 3€ 0€ -3€ -7€ 0€ 7
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6€ 6€ 0€ 6€ 6
Saldo€ 26.853€ 0€ -26.853€ 26.853€ 0€ -26.853€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 417€ 0€ -417€ 417€ 0€ -417€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 26€ 0€ -26€ 26€ 0€ -26
Saldo€ 2€ 0€ -2€ 3€ 0€ -3€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0€ -1€ 0€ 1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 75€ 0€ -75€ 75€ 0€ -75
Saldo€ -220€ 0€ 220€ 0€ 0€ 0€ 220€ 0€ -220
Saldo€ 215€ 0€ -215€ 116€ 0€ -116€ -99€ 0€ 99
Saldo€ 265€ 0€ -265€ 162€ 0€ -162€ -103€ 0€ 103
Saldo€ 15€ 0€ -15€ 7€ 0€ -7€ -8€ 0€ 8
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 83€ 83€ 0€ 83€ 83
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 38€ 0€ -38€ 38€ 0€ -38
Saldo€ 9€ 0€ -9€ 6€ 0€ -6€ -3€ 0€ 3
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 7€ 0€ -7€ 7€ 0€ -7
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 35€ 0€ -35€ 35€ 0€ -35
Saldo€ 9€ 0€ -9€ 99€ 0€ -99€ 90€ 0€ -90
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
Saldo€ -10€ 0€ 10€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ -10
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 0€ 48€ 48€ 0€ 129€ 129€ 0€ 81€ 81
Saldo€ 52€ 0€ -52€ 80€ 0€ -80€ 28€ 0€ -28
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 43€ 0€ -43€ 43€ 0€ -43
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 1€ 0€ 1€ 1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ -63€ 0€ 63€ -63€ 0€ 63
Saldo€ 0€ 108€ 108€ 0€ 61€ 61€ 0€ -47€ -47
Saldo€ 25€ 0€ -25€ 12€ 0€ -12€ -13€ 0€ 13
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12€ 12€ 0€ 12€ 12
Saldo€ 34€ 0€ -34€ 3€ 0€ -3€ -31€ 0€ 31
Saldo€ 23€ 0€ -23€ 36€ 0€ -36€ 13€ 0€ -13
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 85€ 0€ -85€ 85€ 0€ -85
Saldo€ 49€ 0€ -49€ 49€ 0€ -49€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 340€ 0€ -340€ 650€ 0€ -650€ 310€ 0€ -310
Saldo€ 758€ 0€ -758€ 758€ 0€ -758€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Saldo€ 181€ 0€ -181€ 279€ 0€ -279€ 98€ 0€ -98
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 44€ 0€ -44€ 44€ 0€ -44
Saldo€ 126€ 0€ -126€ 1€ 0€ -1€ -125€ 0€ 125
Saldo€ 104€ 0€ -104€ 106€ 0€ -106€ 2€ 0€ -2
Saldo€ 6€ 0€ -6€ 6€ 0€ -6€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 94€ 0€ -94€ 47€ 0€ -47€ -47€ 0€ 47
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€ -6€ 6€ 0€ -6
Saldo€ 33€ 0€ -33€ 33€ 0€ -33€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 99€ 0€ -99€ 99€ 0€ -99€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 978€ 0€ -978€ 978€ 0€ -978€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 378€ 0€ -378€ 378€ 0€ -378€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ -1€ -1€ 0€ -1€ -1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 3€ 0€ 3€ 3
Saldo€ 81€ 0€ -81€ 117€ 0€ -117€ 36€ 0€ -36
Saldo€ 24€ 0€ -24€ 21€ 0€ -21€ -3€ 0€ 3
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 581€ 0€ -581€ 581€ 0€ -581
Saldo€ 0€ 0€ 0€ -9€ 0€ 9€ -9€ 0€ 9
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Saldo€ 26€ 0€ -26€ 53€ 0€ -53€ 27€ 0€ -27
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Saldo€ 20€ 0€ -20€ 12€ 0€ -12€ -8€ 0€ 8
Saldo€ 61€ 0€ -61€ 37€ 0€ -37€ -24€ 0€ 24
Saldo€ 42€ 0€ -42€ 48€ 0€ -48€ 6€ 0€ -6
Saldo€ 28€ 0€ -28€ 32€ 0€ -32€ 4€ 0€ -4
Saldo€ 50€ 0€ -50€ 123€ 0€ -123€ 73€ 0€ -73
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Saldo€ 541€ 0€ -541€ 527€ 0€ -527€ -14€ 0€ 14
Saldo€ -100€ 0€ 100€ 0€ 0€ 0€ 100€ 0€ -100
Saldo€ 20€ 0€ -20€ 3€ 0€ -3€ -17€ 0€ 17
Saldo€ 14€ 0€ -14€ 0€ 0€ 0€ -14€ 0€ 14
Saldo€ 17€ 0€ -17€ 0€ 0€ 0€ -17€ 0€ 17
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 0€ 22€ 22€ 0€ 0€ 0€ 0€ -22€ -22
Saldo€ 62€ 0€ -62€ 23€ 0€ -23€ -39€ 0€ 39
Saldo€ 20€ 0€ -20€ 7€ 0€ -7€ -13€ 0€ 13
Saldo€ 0€ 5€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€ -5€ -5
Saldo€ 77€ 0€ -77€ 32€ 0€ -32€ -45€ 0€ 45
Saldo€ 404€ 0€ -404€ 250€ 0€ -250€ -154€ 0€ 154
Saldo€ -200€ 0€ 200€ 0€ 0€ 0€ 200€ 0€ -200
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 5€ 0€ -5€ 3€ 0€ -3€ -2€ 0€ 2
Saldo€ 0€ 87€ 87€ 0€ 1€ 1€ 0€ -86€ -86
Saldo€ 220€ 0€ -220€ 108€ 0€ -108€ -112€ 0€ 112
Saldo€ 97€ 0€ -97€ 106€ 0€ -106€ 9€ 0€ -9
Saldo€ 7€ 0€ -7€ 0€ 0€ 0€ -7€ 0€ 7
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 522€ 0€ -522€ 450€ 0€ -450€ -72€ 0€ 72
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 10€ 0€ -10€ 19€ 0€ -19€ 9€ 0€ -9
Saldo€ 128€ 0€ -128€ 94€ 0€ -94€ -34€ 0€ 34
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 3€ 0€ 3€ 3
Saldo€ 53€ 0€ -53€ 51€ 0€ -51€ -2€ 0€ 2
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 23€ 0€ -23€ 23€ 0€ -23
Saldo€ 75€ 0€ -75€ 91€ 0€ -91€ 16€ 0€ -16
Saldo€ 598€ 0€ -598€ 358€ 0€ -358€ -240€ 0€ 240
Saldo€ -4€ 0€ 4€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4
Saldo€ 381€ 0€ -381€ 284€ 0€ -284€ -97€ 0€ 97
Saldo€ 83€ 0€ -83€ 100€ 0€ -100€ 17€ 0€ -17
Saldo€ 15€ 0€ -15€ 9€ 0€ -9€ -6€ 0€ 6
Saldo€ 314€ 0€ -314€ 723€ 0€ -723€ 409€ 0€ -409
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 34€ 0€ -34€ 34€ 0€ -34
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4
Saldo€ 100€ 0€ -100€ 100€ 0€ -100€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 356€ 0€ -356€ 208€ 0€ -208€ -148€ 0€ 148
Saldo€ 54€ 0€ -54€ 52€ 0€ -52€ -2€ 0€ 2
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17€ 17€ 0€ 17€ 17
Saldo€ 50€ 0€ -50€ 0€ 0€ 0€ -50€ 0€ 50
Saldo€ 586€ 0€ -586€ 553€ 0€ -553€ -33€ 0€ 33
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 38€ 0€ -38€ 38€ 0€ -38
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 329€ 0€ -329€ 329€ 0€ -329
Saldo€ 367€ 0€ -367€ 1€ 0€ -1€ -366€ 0€ 366
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 99€ 99€ 0€ 99€ 99
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 42€ 0€ -42€ 39€ 0€ -39€ -3€ 0€ 3
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 18€ 0€ -18€ 18€ 0€ -18
Saldo€ 51€ 0€ -51€ 21€ 0€ -21€ -30€ 0€ 30
Saldo€ -45€ 0€ 45€ 0€ 0€ 0€ 45€ 0€ -45
Saldo€ 46€ 0€ -46€ 0€ 0€ 0€ -46€ 0€ 46
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 67€ 0€ -67€ 67€ 0€ -67
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ -10€ 10€ 0€ -10
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€ -6€ 6€ 0€ -6
Saldo€ 147€ 0€ -147€ 54€ 0€ -54€ -93€ 0€ 93
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 21€ 0€ -21€ 21€ 0€ -21
Saldo€ 0€ 0€ 0€ -89€ 0€ 89€ -89€ 0€ 89
Saldo€ 63€ 0€ -63€ -19€ 0€ 19€ -82€ 0€ 82
Saldo€ 11€ 0€ -11€ 25€ 0€ -25€ 14€ 0€ -14
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Saldo€ 27€ 0€ -27€ 51€ 0€ -51€ 24€ 0€ -24
Saldo€ 1€ 0€ -1€ 4€ 0€ -4€ 3€ 0€ -3
Saldo€ 0€ 83€ 83€ 0€ 0€ 0€ 0€ -83€ -83
Saldo€ 163€ 0€ -163€ 353€ 0€ -353€ 190€ 0€ -190
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 69€ 0€ -69€ 73€ 0€ -73€ 4€ 0€ -4
Saldo€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 36€ 0€ -36€ 21€ 0€ -21€ -15€ 0€ 15
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Saldo€ 10€ 0€ -10€ 10€ 0€ -10€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 52€ 0€ -52€ 52€ 0€ -52€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 252€ 0€ -252€ 252€ 0€ -252€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 344€ 0€ -344€ 345€ 0€ -345€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 0€ 44€ 44€ 0€ 42€ 42€ 0€ -2€ -2
Saldo€ 0€ 267€ 267€ 0€ 264€ 264€ 0€ -3€ -3
Saldo€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0€ -1€ 0€ 1
Saldo€ 1€ 0€ -1€ 2€ 0€ -2€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 3€ 0€ -3€ 0€ 0€ 0€ -3€ 0€ 3
Saldo€ 5€ 0€ -5€ 5€ 0€ -5€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 6€ 0€ -6€ 6€ 0€ -6€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Saldo€ 33€ 0€ -33€ 61€ 0€ -61€ 28€ 0€ -28
Saldo€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 8€ 0€ -8€ 0€ 0€ 0€ -8€ 0€ 8
Saldo€ 7€ 0€ -7€ 7€ 0€ -7€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 23€ 0€ -23€ 21€ 0€ -21€ -2€ 0€ 2
Saldo€ 1.244€ 0€ -1.244€ 1.235€ 0€ -1.235€ -9€ 0€ 9
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 2€ 0€ 2€ 2
Saldo€ 0€ 278€ 278€ 0€ 279€ 279€ 0€ 1€ 1
Saldo€ 53€ 0€ -53€ 1€ 0€ -1€ -52€ 0€ 52
Saldo€ 0€ 0€ 0€ -17€ 0€ 17€ -17€ 0€ 17
Saldo€ 0€ 0€ 0€ -13€ 0€ 13€ -13€ 0€ 13
Saldo€ 35€ 0€ -35€ 11€ 0€ -11€ -24€ 0€ 24
Saldo€ 10€ 0€ -10€ 28€ 0€ -28€ 18€ 0€ -18
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8
Saldo€ 271€ 0€ -271€ 36€ 0€ -36€ -235€ 0€ 235
Saldo€ 0€ 271€ 271€ 0€ 271€ 271€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 2€ 0€ 2€ 2
Saldo€ 440€ 0€ -440€ -27€ 0€ 27€ -467€ 0€ 467
Saldo€ 0€ 432€ 432€ 0€ 428€ 428€ 0€ -4€ -4
Saldo€ 289€ 0€ -289€ 10€ 0€ -10€ -279€ 0€ 279
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 0€ 312€ 312€ 0€ 323€ 323€ 0€ 11€ 11
Saldo€ 35€ 0€ -35€ 0€ 0€ 0€ -35€ 0€ 35
Saldo€ 0€ 35€ 35€ 0€ 15€ 15€ 0€ -20€ -20
Saldo€ 45€ 0€ -45€ 0€ 0€ 0€ -45€ 0€ 45
Saldo€ 0€ 45€ 45€ 0€ 45€ 45€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 54€ 0€ -54€ 0€ 0€ 0€ -54€ 0€ 54
Saldo€ 10€ 0€ -10€ 0€ 0€ 0€ -10€ 0€ 10
Saldo€ 0€ 51€ 51€ 0€ 51€ 51€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 106€ 0€ -106€ 0€ 0€ 0€ -106€ 0€ 106
Saldo€ 14€ 0€ -14€ 0€ 0€ 0€ -14€ 0€ 14
Saldo€ 0€ 112€ 112€ 0€ 105€ 105€ 0€ -7€ -7
Saldo€ 80€ 0€ -80€ 0€ 0€ 0€ -80€ 0€ 80
Saldo€ 26€ 0€ -26€ 0€ 0€ 0€ -26€ 0€ 26
Saldo€ 0€ 41€ 41€ 0€ 38€ 38€ 0€ -3€ -3
Saldo€ 0€ 5€ 5€ 0€ 5€ 5€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 45€ 45€ 0€ 43€ 43€ 0€ -2€ -2
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 49€ 49€ 0€ 49€ 49
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11€ 11€ 0€ 11€ 11
Saldo€ 12€ 0€ -12€ 0€ 0€ 0€ -12€ 0€ 12
Saldo€ 0€ 12€ 12€ 0€ 12€ 12€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 9€ 0€ -9€ 0€ 0€ 0€ -9€ 0€ 9
Saldo€ 0€ 9€ 9€ 0€ 0€ 0€ 0€ -9€ -9
Saldo€ 43€ 0€ -43€ 0€ 0€ 0€ -43€ 0€ 43
Saldo€ 0€ 43€ 43€ 0€ 0€ 0€ 0€ -43€ -43
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 247€ 0€ -247€ 247€ 0€ -247
Saldo€ 326€ 0€ -326€ 1€ 0€ -1€ -325€ 0€ 325
Saldo€ 0€ 346€ 346€ 0€ 346€ 346€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 65€ 0€ -65€ 65€ 0€ -65
Saldo€ 333€ 0€ -333€ 49€ 0€ -49€ -284€ 0€ 284
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4
Saldo€ 0€ 350€ 350€ 0€ 253€ 253€ 0€ -97€ -97
Saldo€ 73€ 0€ -73€ 0€ 0€ 0€ -73€ 0€ 73
Saldo€ 0€ 153€ 153€ 0€ 84€ 84€ 0€ -69€ -69
Saldo€ 16€ 0€ -16€ 0€ 0€ 0€ -16€ 0€ 16
Saldo€ 0€ 16€ 16€ 0€ 59€ 59€ 0€ 43€ 43
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
Saldo€ 13€ 0€ -13€ 8€ 0€ -8€ -5€ 0€ 5
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Saldo€ 8€ 0€ -8€ 47€ 0€ -47€ 39€ 0€ -39
Saldo€ 38€ 0€ -38€ 33€ 0€ -33€ -5€ 0€ 5
Saldo€ 12€ 0€ -12€ 10€ 0€ -10€ -2€ 0€ 2
Saldo€ 101€ 0€ -101€ 0€ 0€ 0€ -101€ 0€ 101
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 9€ 0€ -9€ 9€ 0€ -9
Saldo€ 55€ 0€ -55€ 22€ 0€ -22€ -33€ 0€ 33
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Saldo€ 12€ 0€ -12€ 10€ 0€ -10€ -2€ 0€ 2
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6€ 6€ 0€ 6€ 6
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€ -6€ 6€ 0€ -6
Saldo€ 114€ 0€ -114€ 89€ 0€ -89€ -25€ 0€ 25
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Saldo€ 0€ 40€ 40€ 0€ 52€ 52€ 0€ 12€ 12
Saldo€ 14€ 0€ -14€ 3€ 0€ -3€ -11€ 0€ 11
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
Saldo€ 33€ 0€ -33€ 15€ 0€ -15€ -18€ 0€ 18
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 16€ 0€ -16€ 16€ 0€ -16
Saldo€ 20€ 0€ -20€ 48€ 0€ -48€ 28€ 0€ -28
Saldo€ 13€ 0€ -13€ 51€ 0€ -51€ 38€ 0€ -38
Saldo€ 80€ 0€ -80€ 19€ 0€ -19€ -61€ 0€ 61
Saldo€ 24€ 0€ -24€ 40€ 0€ -40€ 16€ 0€ -16
Saldo€ 7€ 0€ -7€ 11€ 0€ -11€ 4€ 0€ -4
Saldo€ 43€ 0€ -43€ 7€ 0€ -7€ -36€ 0€ 36
Saldo€ 57€ 0€ -57€ 54€ 0€ -54€ -3€ 0€ 3
Saldo€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€ -5€ 5€ 0€ -5
Saldo€ 0€ 0€ 0€ -276€ 0€ 276€ -276€ 0€ 276
Saldo€ 895€ 0€ -895€ 1.109€ 0€ -1.109€ 214€ 0€ -214
Saldo€ 0€ 1.225€ 1.225€ 0€ 1.153€ 1.153€ 0€ -72€ -72
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 25€ 0€ -25€ 25€ 0€ -25
Saldo€ 100€ 0€ -100€ 9€ 0€ -9€ -91€ 0€ 91
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Saldo€ 0€ 100€ 100€ 0€ 41€ 41€ 0€ -59€ -59
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 2€ 0€ 2€ 2
Saldo€ 114€ 0€ -114€ 0€ 0€ 0€ -114€ 0€ 114
Saldo€ 77€ 0€ -77€ 1€ 0€ -1€ -76€ 0€ 76
Saldo€ 55€ 0€ -55€ 0€ 0€ 0€ -55€ 0€ 55
Saldo€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0€ -1€ 0€ 1
Saldo€ 0€ 302€ 302€ 0€ 124€ 124€ 0€ -178€ -178
Saldo€ 55€ 0€ -55€ 14€ 0€ -14€ -41€ 0€ 41
Saldo€ 58€ 0€ -58€ 52€ 0€ -52€ -6€ 0€ 6
Saldo€ 29€ 0€ -29€ 37€ 0€ -37€ 8€ 0€ -8
Saldo€ 43€ 0€ -43€ 114€ 0€ -114€ 71€ 0€ -71
Saldo€ 0€ 190€ 190€ 0€ 190€ 190€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0€ -1€ 0€ 1
Saldo€ 275€ 0€ -275€ 169€ 0€ -169€ -106€ 0€ 106
Saldo€ 15€ 0€ -15€ 0€ 0€ 0€ -15€ 0€ 15
Saldo€ 152€ 0€ -152€ 106€ 0€ -106€ -46€ 0€ 46
Saldo€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0€ -1€ 0€ 1
Saldo€ 157€ 0€ -157€ 236€ 0€ -236€ 79€ 0€ -79
Saldo€ 3€ 0€ -3€ 0€ 0€ 0€ -3€ 0€ 3
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Saldo€ 148€ 0€ -148€ 148€ 0€ -148€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 28€ 0€ -28€ 28€ 0€ -28€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 242€ 242€ 0€ 242€ 242
Saldo€ 0€ 41€ 41€ 0€ 19€ 19€ 0€ -22€ -22
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 48€ 0€ -48€ 48€ 0€ -48
Saldo€ 124€ 0€ -124€ 316€ 0€ -316€ 192€ 0€ -192
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 21€ 21€ 0€ 21€ 21
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 17€ 0€ -17€ 17€ 0€ -17
Saldo€ 0€ 0€ 0€ -16€ 0€ 16€ -16€ 0€ 16
Saldo€ 15€ 0€ -15€ 111€ 0€ -111€ 96€ 0€ -96
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6€ 6€ 0€ 6€ 6
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 19€ 0€ -19€ 19€ 0€ -19
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 2€ 0€ 2€ 2
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 80€ 0€ -80€ 80€ 0€ -80
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 119€ 0€ -119€ 119€ 0€ -119
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 14€ 0€ -14€ 14€ 0€ -14
Saldo€ 0€ 0€ 0€ -2€ 0€ 2€ -2€ 0€ 2
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 56€ 0€ -56€ 56€ 0€ -56
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 190€ 0€ -190€ 190€ 0€ -190
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 57€ 0€ -57€ 57€ 0€ -57
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8
Saldo€ 208€ 0€ -208€ 0€ 0€ 0€ -208€ 0€ 208
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 31€ 0€ -31€ 31€ 0€ -31
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ -10€ 10€ 0€ -10
Saldo€ 230€ 0€ -230€ 72€ 0€ -72€ -158€ 0€ 158
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 12€ 0€ -12€ 12€ 0€ -12
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 121€ 0€ -121€ 97€ 0€ -97€ -24€ 0€ 24
Saldo€ 0€ 120€ 120€ 0€ 144€ 144€ 0€ 24€ 24
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 9€ 0€ -9€ 9€ 0€ -9
Saldo€ 138€ 0€ -138€ 0€ 0€ 0€ -138€ 0€ 138
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
Saldo€ 34€ 0€ -34€ 14€ 0€ -14€ -20€ 0€ 20
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 22€ 22€ 0€ 22€ 22
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 167€ 0€ -167€ 167€ 0€ -167
Saldo€ 350€ 0€ -350€ 86€ 0€ -86€ -264€ 0€ 264
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 68€ 68€ 0€ 68€ 68
Mutaties reserves€ 0€ 5.237€ 5.237€ 1.362€ 4.665€ 3.303€ 1.362€ -572€ -1.934
Mutaties reserves€ 0€ 5.237€ 5.237€ 1.362€ 4.665€ 3.303€ 1.362€ -572€ -1.934
Mutaties reserves€ 0€ 1.220€ 1.220€ 0€ 0€ 0€ 0€ -1.220€ -1.220
Mutaties reserves€ 0€ -50€ -50€ 860€ 598€ -262€ 860€ 648€ -212
Mutaties reserves€ 0€ 1.900€ 1.900€ 0€ 1.900€ 1.900€ 0€ 0€ 0
Mutaties reserves€ 0€ 2.000€ 2.000€ 0€ 2.000€ 2.000€ 0€ 0€ 0
Mutaties reserves€ 0€ 167€ 167€ 502€ 167€ -335€ 502€ 0€ -502
Mutaties reserves€ 0€ 1.220€ 1.220€ 0€ 0€ 0€ 0€ -1.220€ -1.220
Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 860€ 0€ -860€ 860€ 0€ -860
Mutaties reserves€ 0€ -50€ -50€ 0€ 598€ 598€ 0€ 648€ 648
Mutaties reserves€ 0€ 1.900€ 1.900€ 0€ 1.900€ 1.900€ 0€ 0€ 0
Mutaties reserves€ 0€ 2.000€ 2.000€ 0€ 2.000€ 2.000€ 0€ 0€ 0
Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 502€ 0€ -502€ 502€ 0€ -502
Mutaties reserves€ 0€ 167€ 167€ 0€ 167€ 167€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 54.960€ 11.152€ -43.808€ 54.873€ 10.296€ -44.577€ -87€ -856€ -769
Totaal€ 0€ 5.237€ 5.237€ 1.362€ 4.665€ 3.303€ 1.362€ -572€ -1.934
Totaal€ 54.960€ 5.915€ -49.045€ 53.511€ 5.631€ -47.880€ -1.449€ -284€ 1.165
Totaal€ 0€ 1.220€ 1.220€ 0€ 0€ 0€ 0€ -1.220€ -1.220
Totaal€ 0€ -50€ -50€ 860€ 598€ -262€ 860€ 648€ -212
Totaal€ 0€ 1.900€ 1.900€ 0€ 1.900€ 1.900€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 2.000€ 2.000€ 0€ 2.000€ 2.000€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 167€ 167€ 502€ 167€ -335€ 502€ 0€ -502
Totaal€ 10€ 0€ -10€ 66€ 0€ -66€ 56€ 0€ -56
Totaal€ 328€ 0€ -328€ 128€ 0€ -128€ -200€ 0€ 200
Totaal€ 178€ 0€ -178€ 246€ 0€ -246€ 68€ 0€ -68
Totaal€ 174€ 0€ -174€ 238€ 0€ -238€ 64€ 0€ -64
Totaal€ 1.021€ 50€ -971€ 1.413€ 45€ -1.368€ 392€ -5€ -397
Totaal€ 107€ 0€ -107€ 122€ 0€ -122€ 15€ 0€ -15
Totaal€ 25€ 0€ -25€ 54€ 0€ -54€ 29€ 0€ -29
Totaal€ -67€ 158€ 225€ 113€ 105€ -8€ 180€ -53€ -233
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
Totaal€ 0€ 0€ 0€ -55€ 0€ 55€ -55€ 0€ 55
Totaal€ 25€ 256€ 231€ 133€ 116€ -17€ 108€ -140€ -248
Totaal€ 2.408€ 0€ -2.408€ 2.029€ 6€ -2.023€ -379€ 6€ 385
Totaal€ 270€ 166€ -104€ 72€ 12€ -60€ -198€ -154€ 44
Totaal€ 408€ 0€ -408€ 443€ 0€ -443€ 35€ 0€ -35
Totaal€ 2.465€ 19€ -2.446€ 2.731€ 80€ -2.651€ 266€ 61€ -205
Totaal€ 49€ 0€ -49€ 38€ 0€ -38€ -11€ 0€ 11
Totaal€ 195€ 0€ -195€ 189€ 6€ -183€ -6€ 6€ 12
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 569€ 0€ -569€ 552€ 2€ -550€ -17€ 2€ 19
Totaal€ 317€ 28€ -289€ 199€ 26€ -173€ -118€ -2€ 116
Totaal€ 1.420€ 0€ -1.420€ 564€ 0€ -564€ -856€ 0€ 856
Totaal€ 46€ 0€ -46€ 209€ 6€ -203€ 163€ 6€ -157
Totaal€ 27.270€ 0€ -27.270€ 27.270€ 0€ -27.270€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 3€ 0€ -3€ 29€ 0€ -29€ 26€ 0€ -26
Totaal€ 275€ 0€ -275€ 360€ 83€ -277€ 85€ 83€ -2
Totaal€ 9€ 0€ -9€ 44€ 0€ -44€ 35€ 0€ -35
Totaal€ -1€ 48€ 49€ 161€ 129€ -32€ 162€ 81€ -81
Totaal€ 52€ 0€ -52€ 123€ 1€ -122€ 71€ 1€ -70
Totaal€ 0€ 108€ 108€ -63€ 61€ 124€ -63€ -47€ 16
Totaal€ 25€ 0€ -25€ 12€ 12€ 0€ -13€ 12€ 25
Totaal€ 34€ 0€ -34€ 3€ 0€ -3€ -31€ 0€ 31
Totaal€ 23€ 0€ -23€ 36€ 0€ -36€ 13€ 0€ -13
Totaal€ 389€ 0€ -389€ 784€ 0€ -784€ 395€ 0€ -395
Totaal€ 758€ 0€ -758€ 758€ 0€ -758€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Totaal€ 181€ 0€ -181€ 279€ 0€ -279€ 98€ 0€ -98
Totaal€ 126€ 0€ -126€ 45€ 0€ -45€ -81€ 0€ 81
Totaal€ 1.692€ 0€ -1.692€ 1.653€ 2€ -1.651€ -39€ 2€ 41
Totaal€ 105€ 0€ -105€ 139€ 0€ -139€ 34€ 0€ -34
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 575€ 0€ -575€ 575€ 0€ -575
Totaal€ 46€ 0€ -46€ 67€ 0€ -67€ 21€ 0€ -21
Totaal€ 181€ 0€ -181€ 242€ 0€ -242€ 61€ 0€ -61
Totaal€ 492€ 22€ -470€ 531€ 0€ -531€ 39€ -22€ -61
Totaal€ 82€ 5€ -77€ 30€ 0€ -30€ -52€ -5€ 47
Totaal€ 286€ 87€ -199€ 290€ 1€ -289€ 4€ -86€ -90
Totaal€ 324€ 0€ -324€ 215€ 0€ -215€ -109€ 0€ 109
Totaal€ 522€ 0€ -522€ 455€ 0€ -455€ -67€ 0€ 67
Totaal€ 10€ 0€ -10€ 19€ 0€ -19€ 9€ 0€ -9
Totaal€ 128€ 0€ -128€ 94€ 3€ -91€ -34€ 3€ 37
Totaal€ 53€ 0€ -53€ 51€ 0€ -51€ -2€ 0€ 2
Totaal€ 75€ 0€ -75€ 114€ 0€ -114€ 39€ 0€ -39
Totaal€ 1.897€ 0€ -1.897€ 1.872€ 17€ -1.855€ -25€ 17€ 42
Totaal€ 636€ 0€ -636€ 592€ 0€ -592€ -44€ 0€ 44
Totaal€ 367€ 0€ -367€ 335€ 99€ -236€ -32€ 99€ 131
Totaal€ 42€ 0€ -42€ 40€ 0€ -40€ -2€ 0€ 2
Totaal€ 51€ 0€ -51€ 39€ 0€ -39€ -12€ 0€ 12
Totaal€ -45€ 0€ 45€ 0€ 0€ 0€ 45€ 0€ -45
Totaal€ 46€ 0€ -46€ 0€ 0€ 0€ -46€ 0€ 46
Totaal€ 147€ 0€ -147€ 158€ 0€ -158€ 11€ 0€ -11
Totaal€ 102€ 83€ -19€ -26€ 0€ 26€ -128€ -83€ 45
Totaal€ 163€ 0€ -163€ 354€ 0€ -354€ 191€ 0€ -191
Totaal€ 767€ 311€ -456€ 759€ 306€ -453€ -8€ -5€ 3
Totaal€ 16€ 0€ -16€ 13€ 0€ -13€ -3€ 0€ 3
Totaal€ 57€ 0€ -57€ 79€ 0€ -79€ 22€ 0€ -22
Totaal€ 1.267€ 278€ -989€ 1.257€ 281€ -976€ -10€ 3€ 13
Totaal€ 98€ 0€ -98€ 11€ 0€ -11€ -87€ 0€ 87
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8
Totaal€ 271€ 271€ 0€ 36€ 271€ 235€ -235€ 0€ 235
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 2€ 0€ 2€ 2
Totaal€ 440€ 432€ -8€ -27€ 428€ 455€ -467€ -4€ 463
Totaal€ 289€ 312€ 23€ 11€ 323€ 312€ -278€ 11€ 289
Totaal€ 35€ 35€ 0€ 0€ 15€ 15€ -35€ -20€ 15
Totaal€ 45€ 45€ 0€ 0€ 45€ 45€ -45€ 0€ 45
Totaal€ 64€ 51€ -13€ 0€ 51€ 51€ -64€ 0€ 64
Totaal€ 120€ 112€ -8€ 0€ 105€ 105€ -120€ -7€ 113
Totaal€ 106€ 41€ -65€ 0€ 38€ 38€ -106€ -3€ 103
Totaal€ 0€ 5€ 5€ 0€ 5€ 5€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 45€ 45€ 0€ 43€ 43€ 0€ -2€ -2
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 49€ 49€ 0€ 49€ 49
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11€ 11€ 0€ 11€ 11
Totaal€ 12€ 12€ 0€ 0€ 12€ 12€ -12€ 0€ 12
Totaal€ 9€ 9€ 0€ 0€ 0€ 0€ -9€ -9€ 0
Totaal€ 43€ 43€ 0€ 0€ 0€ 0€ -43€ -43€ 0
Totaal€ 326€ 346€ 20€ 248€ 346€ 98€ -78€ 0€ 78
Totaal€ 333€ 350€ 17€ 118€ 253€ 135€ -215€ -97€ 118
Totaal€ 73€ 153€ 80€ 0€ 84€ 84€ -73€ -69€ 4
Totaal€ 16€ 16€ 0€ 0€ 59€ 59€ -16€ 43€ 59
Totaal€ 13€ 0€ -13€ 13€ 0€ -13€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 226€ 0€ -226€ 133€ 6€ -127€ -93€ 6€ 99
Totaal€ 114€ 40€ -74€ 97€ 52€ -45€ -17€ 12€ 29
Totaal€ 14€ 0€ -14€ 6€ 0€ -6€ -8€ 0€ 8
Totaal€ 33€ 0€ -33€ 32€ 0€ -32€ -1€ 0€ 1
Totaal€ 252€ 0€ -252€ 238€ 0€ -238€ -14€ 0€ 14
Totaal€ 895€ 1.225€ 330€ 838€ 1.153€ 315€ -57€ -72€ -15
Totaal€ 100€ 100€ 0€ 36€ 43€ 7€ -64€ -57€ 7
Totaal€ 247€ 302€ 55€ 1€ 124€ 123€ -246€ -178€ 68
Totaal€ 185€ 190€ 5€ 217€ 190€ -27€ 32€ 0€ -32
Totaal€ 780€ 41€ -739€ 689€ 261€ -428€ -91€ 220€ 311
Totaal€ 124€ 0€ -124€ 366€ 21€ -345€ 242€ 21€ -221
Totaal€ 15€ 0€ -15€ 115€ 6€ -109€ 100€ 6€ -94
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 19€ 2€ -17€ 19€ 2€ -17
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 460€ 0€ -460€ 460€ 0€ -460
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 65€ 0€ -65€ 65€ 0€ -65
Totaal€ 208€ 0€ -208€ 0€ 0€ 0€ -208€ 0€ 208
Totaal€ 230€ 0€ -230€ 114€ 0€ -114€ -116€ 0€ 116
Totaal€ 121€ 120€ -1€ 110€ 144€ 34€ -11€ 24€ 35
Totaal€ 172€ 0€ -172€ 26€ 0€ -26€ -146€ 0€ 146
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 22€ 22€ 0€ 22€ 22
Totaal€ 350€ 0€ -350€ 253€ 0€ -253€ -97€ 0€ 97
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 68€ 68€ 0€ 68€ 68
Totaal€ 0€ 1.220€ 1.220€ 0€ 0€ 0€ 0€ -1.220€ -1.220
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 860€ 0€ -860€ 860€ 0€ -860
Totaal€ 0€ -50€ -50€ 0€ 598€ 598€ 0€ 648€ 648
Totaal€ 0€ 1.900€ 1.900€ 0€ 1.900€ 1.900€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 2.000€ 2.000€ 0€ 2.000€ 2.000€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 502€ 0€ -502€ 502€ 0€ -502
Totaal€ 0€ 167€ 167€ 0€ 167€ 167€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 10€ 0€ -10€ 66€ 0€ -66€ 56€ 0€ -56
Totaal€ 64€ 0€ -64€ -5€ 0€ 5€ -69€ 0€ 69
Totaal€ 30€ 0€ -30€ 43€ 0€ -43€ 13€ 0€ -13
Totaal€ 234€ 0€ -234€ 88€ 0€ -88€ -146€ 0€ 146
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Totaal€ 176€ 0€ -176€ 245€ 0€ -245€ 69€ 0€ -69
Totaal€ 2€ 0€ -2€ 0€ 0€ 0€ -2€ 0€ 2
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 152€ 0€ -152€ 121€ 0€ -121€ -31€ 0€ 31
Totaal€ 22€ 0€ -22€ 116€ 0€ -116€ 94€ 0€ -94
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 1.021€ 0€ -1.021€ 1.408€ 0€ -1.408€ 387€ 0€ -387
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
Totaal€ 0€ 50€ 50€ 0€ 2€ 2€ 0€ -48€ -48
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 43€ 43€ 0€ 43€ 43
Totaal€ 72€ 0€ -72€ 75€ 0€ -75€ 3€ 0€ -3
Totaal€ 35€ 0€ -35€ 47€ 0€ -47€ 12€ 0€ -12
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 45€ 0€ -45€ 45€ 0€ -45
Totaal€ 11€ 0€ -11€ 1€ 0€ -1€ -10€ 0€ 10
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8
Totaal€ 14€ 0€ -14€ 0€ 0€ 0€ -14€ 0€ 14
Totaal€ 0€ 0€ 0€ -52€ 0€ 52€ -52€ 0€ 52
Totaal€ 55€ 0€ -55€ 18€ 0€ -18€ -37€ 0€ 37
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 20€ 0€ -20€ 20€ 0€ -20
Totaal€ 3€ 0€ -3€ 82€ 0€ -82€ 79€ 0€ -79
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ -191€ 0€ 191€ 0€ 0€ 0€ 191€ 0€ -191
Totaal€ 66€ 0€ -66€ 43€ 0€ -43€ -23€ 0€ 23
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 0€ 78€ 78€ 0€ 25€ 25€ 0€ -53€ -53
Totaal€ 0€ 80€ 80€ 0€ 80€ 80€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
Totaal€ 0€ 0€ 0€ -55€ 0€ 55€ -55€ 0€ 55
Totaal€ 18€ 0€ -18€ 69€ 0€ -69€ 51€ 0€ -51
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 17€ 0€ -17€ 17€ 0€ -17
Totaal€ 7€ 0€ -7€ 44€ 0€ -44€ 37€ 0€ -37
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Totaal€ 0€ 256€ 256€ 0€ 116€ 116€ 0€ -140€ -140
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 272€ 0€ -272€ 272€ 0€ -272
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 25€ 0€ -25€ 25€ 0€ -25
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 2.044€ 0€ -2.044€ 1.335€ 0€ -1.335€ -709€ 0€ 709
Totaal€ 83€ 0€ -83€ 193€ 0€ -193€ 110€ 0€ -110
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€ -6€ 6€ 0€ -6
Totaal€ 270€ 0€ -270€ 188€ 0€ -188€ -82€ 0€ 82
Totaal€ 11€ 0€ -11€ 9€ 0€ -9€ -2€ 0€ 2
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6€ 6€ 0€ 6€ 6
Totaal€ 11€ 0€ -11€ 27€ 0€ -27€ 16€ 0€ -16
Totaal€ 225€ 0€ -225€ 47€ 0€ -47€ -178€ 0€ 178
Totaal€ 22€ 0€ -22€ 15€ 0€ -15€ -7€ 0€ 7
Totaal€ -32€ 0€ 32€ -32€ 0€ 32€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 0€ 0€ -4€ 0€ 4€ -4€ 0€ 4
Totaal€ 41€ 0€ -41€ 17€ 0€ -17€ -24€ 0€ 24
Totaal€ 3€ 0€ -3€ 2€ 0€ -2€ -1€ 0€ 1
Totaal€ 0€ 166€ 166€ 0€ 12€ 12€ 0€ -154€ -154
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 179€ 0€ -179€ 179€ 0€ -179
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 149€ 0€ -149€ 149€ 0€ -149
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 16€ 0€ -16€ 16€ 0€ -16
Totaal€ 408€ 0€ -408€ 21€ 0€ -21€ -387€ 0€ 387
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 77€ 0€ -77€ 77€ 0€ -77
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 80€ 0€ -80€ 80€ 0€ -80
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 59€ 0€ -59€ 59€ 0€ -59
Totaal€ 877€ 0€ -877€ 1.329€ 0€ -1.329€ 452€ 0€ -452
Totaal€ 124€ 0€ -124€ 326€ 0€ -326€ 202€ 0€ -202
Totaal€ 33€ 0€ -33€ 107€ 0€ -107€ 74€ 0€ -74
Totaal€ 218€ 0€ -218€ -138€ 0€ 138€ -356€ 0€ 356
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€ -6€ 6€ 0€ -6
Totaal€ 1.148€ 0€ -1.148€ 916€ 0€ -916€ -232€ 0€ 232
Totaal€ 65€ 0€ -65€ 46€ 0€ -46€ -19€ 0€ 19
Totaal€ 0€ 19€ 19€ 0€ 80€ 80€ 0€ 61€ 61
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€ -5€ 5€ 0€ -5
Totaal€ 47€ 0€ -47€ 33€ 0€ -33€ -14€ 0€ 14
Totaal€ 2€ 0€ -2€ 0€ 0€ 0€ -2€ 0€ 2
Totaal€ 167€ 0€ -167€ 148€ 0€ -148€ -19€ 0€ 19
Totaal€ 24€ 0€ -24€ 41€ 0€ -41€ 17€ 0€ -17
Totaal€ 4€ 0€ -4€ 0€ 0€ 0€ -4€ 0€ 4
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6€ 6€ 0€ 6€ 6
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 12€ 0€ -12€ 12€ 0€ -12
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 21€ 0€ -21€ 21€ 0€ -21
Totaal€ 559€ 0€ -559€ 471€ 0€ -471€ -88€ 0€ 88
Totaal€ 10€ 0€ -10€ 11€ 0€ -11€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 36€ 0€ -36€ 36€ 0€ -36
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 2€ 0€ 2€ 2
Totaal€ 0€ 0€ 0€ -211€ 0€ 211€ -211€ 0€ 211
Totaal€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 191€ 0€ -191€ 150€ 0€ -150€ -41€ 0€ 41
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 224€ 0€ -224€ 224€ 0€ -224
Totaal€ 114€ 0€ -114€ 34€ 0€ -34€ -80€ 0€ 80
Totaal€ 3€ 0€ -3€ 0€ 0€ 0€ -3€ 0€ 3
Totaal€ 6€ 0€ -6€ -2€ 0€ 2€ -8€ 0€ 8
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 0€ 28€ 28€ 0€ 26€ 26€ 0€ -2€ -2
Totaal€ 229€ 0€ -229€ 148€ 0€ -148€ -81€ 0€ 81
Totaal€ 674€ 0€ -674€ 0€ 0€ 0€ -674€ 0€ 674
Totaal€ 517€ 0€ -517€ 416€ 0€ -416€ -101€ 0€ 101
Totaal€ 30€ 0€ -30€ 194€ 0€ -194€ 164€ 0€ -164
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4
Totaal€ 6€ 0€ -6€ 7€ 0€ -7€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 10€ 0€ -10€ 3€ 0€ -3€ -7€ 0€ 7
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6€ 6€ 0€ 6€ 6
Totaal€ 26.853€ 0€ -26.853€ 26.853€ 0€ -26.853€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 417€ 0€ -417€ 417€ 0€ -417€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 26€ 0€ -26€ 26€ 0€ -26
Totaal€ 2€ 0€ -2€ 3€ 0€ -3€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0€ -1€ 0€ 1
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 75€ 0€ -75€ 75€ 0€ -75
Totaal€ -220€ 0€ 220€ 0€ 0€ 0€ 220€ 0€ -220
Totaal€ 215€ 0€ -215€ 116€ 0€ -116€ -99€ 0€ 99
Totaal€ 265€ 0€ -265€ 162€ 0€ -162€ -103€ 0€ 103
Totaal€ 15€ 0€ -15€ 7€ 0€ -7€ -8€ 0€ 8
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 83€ 83€ 0€ 83€ 83
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 38€ 0€ -38€ 38€ 0€ -38
Totaal€ 9€ 0€ -9€ 6€ 0€ -6€ -3€ 0€ 3
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 7€ 0€ -7€ 7€ 0€ -7
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 35€ 0€ -35€ 35€ 0€ -35
Totaal€ 9€ 0€ -9€ 99€ 0€ -99€ 90€ 0€ -90
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
Totaal€ -10€ 0€ 10€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ -10
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 0€ 48€ 48€ 0€ 129€ 129€ 0€ 81€ 81
Totaal€ 52€ 0€ -52€ 80€ 0€ -80€ 28€ 0€ -28
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 43€ 0€ -43€ 43€ 0€ -43
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 1€ 0€ 1€ 1
Totaal€ 0€ 0€ 0€ -63€ 0€ 63€ -63€ 0€ 63
Totaal€ 0€ 108€ 108€ 0€ 61€ 61€ 0€ -47€ -47
Totaal€ 25€ 0€ -25€ 12€ 0€ -12€ -13€ 0€ 13
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12€ 12€ 0€ 12€ 12
Totaal€ 34€ 0€ -34€ 3€ 0€ -3€ -31€ 0€ 31
Totaal€ 23€ 0€ -23€ 36€ 0€ -36€ 13€ 0€ -13
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 85€ 0€ -85€ 85€ 0€ -85
Totaal€ 49€ 0€ -49€ 49€ 0€ -49€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 340€ 0€ -340€ 650€ 0€ -650€ 310€ 0€ -310
Totaal€ 758€ 0€ -758€ 758€ 0€ -758€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Totaal€ 181€ 0€ -181€ 279€ 0€ -279€ 98€ 0€ -98
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 44€ 0€ -44€ 44€ 0€ -44
Totaal€ 126€ 0€ -126€ 1€ 0€ -1€ -125€ 0€ 125
Totaal€ 104€ 0€ -104€ 106€ 0€ -106€ 2€ 0€ -2
Totaal€ 6€ 0€ -6€ 6€ 0€ -6€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 94€ 0€ -94€ 47€ 0€ -47€ -47€ 0€ 47
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€ -6€ 6€ 0€ -6
Totaal€ 33€ 0€ -33€ 33€ 0€ -33€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 99€ 0€ -99€ 99€ 0€ -99€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 978€ 0€ -978€ 978€ 0€ -978€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 378€ 0€ -378€ 378€ 0€ -378€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ -1€ -1€ 0€ -1€ -1
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 3€ 0€ 3€ 3
Totaal€ 81€ 0€ -81€ 117€ 0€ -117€ 36€ 0€ -36
Totaal€ 24€ 0€ -24€ 21€ 0€ -21€ -3€ 0€ 3
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 581€ 0€ -581€ 581€ 0€ -581
Totaal€ 0€ 0€ 0€ -9€ 0€ 9€ -9€ 0€ 9
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Totaal€ 26€ 0€ -26€ 53€ 0€ -53€ 27€ 0€ -27
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Totaal€ 20€ 0€ -20€ 12€ 0€ -12€ -8€ 0€ 8
Totaal€ 61€ 0€ -61€ 37€ 0€ -37€ -24€ 0€ 24
Totaal€ 42€ 0€ -42€ 48€ 0€ -48€ 6€ 0€ -6
Totaal€ 28€ 0€ -28€ 32€ 0€ -32€ 4€ 0€ -4
Totaal€ 50€ 0€ -50€ 123€ 0€ -123€ 73€ 0€ -73
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Totaal€ 541€ 0€ -541€ 527€ 0€ -527€ -14€ 0€ 14
Totaal€ -100€ 0€ 100€ 0€ 0€ 0€ 100€ 0€ -100
Totaal€ 20€ 0€ -20€ 3€ 0€ -3€ -17€ 0€ 17
Totaal€ 14€ 0€ -14€ 0€ 0€ 0€ -14€ 0€ 14
Totaal€ 17€ 0€ -17€ 0€ 0€ 0€ -17€ 0€ 17
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 0€ 22€ 22€ 0€ 0€ 0€ 0€ -22€ -22
Totaal€ 62€ 0€ -62€ 23€ 0€ -23€ -39€ 0€ 39
Totaal€ 20€ 0€ -20€ 7€ 0€ -7€ -13€ 0€ 13
Totaal€ 0€ 5€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€ -5€ -5
Totaal€ 77€ 0€ -77€ 32€ 0€ -32€ -45€ 0€ 45
Totaal€ 404€ 0€ -404€ 250€ 0€ -250€ -154€ 0€ 154
Totaal€ -200€ 0€ 200€ 0€ 0€ 0€ 200€ 0€ -200
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 5€ 0€ -5€ 3€ 0€ -3€ -2€ 0€ 2
Totaal€ 0€ 87€ 87€ 0€ 1€ 1€ 0€ -86€ -86
Totaal€ 220€ 0€ -220€ 108€ 0€ -108€ -112€ 0€ 112
Totaal€ 97€ 0€ -97€ 106€ 0€ -106€ 9€ 0€ -9
Totaal€ 7€ 0€ -7€ 0€ 0€ 0€ -7€ 0€ 7
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 522€ 0€ -522€ 450€ 0€ -450€ -72€ 0€ 72
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 10€ 0€ -10€ 19€ 0€ -19€ 9€ 0€ -9
Totaal€ 128€ 0€ -128€ 94€ 0€ -94€ -34€ 0€ 34
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 3€ 0€ 3€ 3
Totaal€ 53€ 0€ -53€ 51€ 0€ -51€ -2€ 0€ 2
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 23€ 0€ -23€ 23€ 0€ -23
Totaal€ 75€ 0€ -75€ 91€ 0€ -91€ 16€ 0€ -16
Totaal€ 598€ 0€ -598€ 358€ 0€ -358€ -240€ 0€ 240
Totaal€ -4€ 0€ 4€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4
Totaal€ 381€ 0€ -381€ 284€ 0€ -284€ -97€ 0€ 97
Totaal€ 83€ 0€ -83€ 100€ 0€ -100€ 17€ 0€ -17
Totaal€ 15€ 0€ -15€ 9€ 0€ -9€ -6€ 0€ 6
Totaal€ 314€ 0€ -314€ 723€ 0€ -723€ 409€ 0€ -409
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 34€ 0€ -34€ 34€ 0€ -34
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4
Totaal€ 100€ 0€ -100€ 100€ 0€ -100€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 356€ 0€ -356€ 208€ 0€ -208€ -148€ 0€ 148
Totaal€ 54€ 0€ -54€ 52€ 0€ -52€ -2€ 0€ 2
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17€ 17€ 0€ 17€ 17
Totaal€ 50€ 0€ -50€ 0€ 0€ 0€ -50€ 0€ 50
Totaal€ 586€ 0€ -586€ 553€ 0€ -553€ -33€ 0€ 33
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 38€ 0€ -38€ 38€ 0€ -38
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 329€ 0€ -329€ 329€ 0€ -329
Totaal€ 367€ 0€ -367€ 1€ 0€ -1€ -366€ 0€ 366
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 99€ 99€ 0€ 99€ 99
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 42€ 0€ -42€ 39€ 0€ -39€ -3€ 0€ 3
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 18€ 0€ -18€ 18€ 0€ -18
Totaal€ 51€ 0€ -51€ 21€ 0€ -21€ -30€ 0€ 30
Totaal€ -45€ 0€ 45€ 0€ 0€ 0€ 45€ 0€ -45
Totaal€ 46€ 0€ -46€ 0€ 0€ 0€ -46€ 0€ 46
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 67€ 0€ -67€ 67€ 0€ -67
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ -10€ 10€ 0€ -10
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€ -6€ 6€ 0€ -6
Totaal€ 147€ 0€ -147€ 54€ 0€ -54€ -93€ 0€ 93
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 21€ 0€ -21€ 21€ 0€ -21
Totaal€ 0€ 0€ 0€ -89€ 0€ 89€ -89€ 0€ 89
Totaal€ 63€ 0€ -63€ -19€ 0€ 19€ -82€ 0€ 82
Totaal€ 11€ 0€ -11€ 25€ 0€ -25€ 14€ 0€ -14
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Totaal€ 27€ 0€ -27€ 51€ 0€ -51€ 24€ 0€ -24
Totaal€ 1€ 0€ -1€ 4€ 0€ -4€ 3€ 0€ -3
Totaal€ 0€ 83€ 83€ 0€ 0€ 0€ 0€ -83€ -83
Totaal€ 163€ 0€ -163€ 353€ 0€ -353€ 190€ 0€ -190
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 69€ 0€ -69€ 73€ 0€ -73€ 4€ 0€ -4
Totaal€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 36€ 0€ -36€ 21€ 0€ -21€ -15€ 0€ 15
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Totaal€ 10€ 0€ -10€ 10€ 0€ -10€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 52€ 0€ -52€ 52€ 0€ -52€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 252€ 0€ -252€ 252€ 0€ -252€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 344€ 0€ -344€ 345€ 0€ -345€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 0€ 44€ 44€ 0€ 42€ 42€ 0€ -2€ -2
Totaal€ 0€ 267€ 267€ 0€ 264€ 264€ 0€ -3€ -3
Totaal€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0€ -1€ 0€ 1
Totaal€ 1€ 0€ -1€ 2€ 0€ -2€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 3€ 0€ -3€ 0€ 0€ 0€ -3€ 0€ 3
Totaal€ 5€ 0€ -5€ 5€ 0€ -5€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 6€ 0€ -6€ 6€ 0€ -6€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Totaal€ 33€ 0€ -33€ 61€ 0€ -61€ 28€ 0€ -28
Totaal€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 8€ 0€ -8€ 0€ 0€ 0€ -8€ 0€ 8
Totaal€ 7€ 0€ -7€ 7€ 0€ -7€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 23€ 0€ -23€ 21€ 0€ -21€ -2€ 0€ 2
Totaal€ 1.244€ 0€ -1.244€ 1.235€ 0€ -1.235€ -9€ 0€ 9
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 2€ 0€ 2€ 2
Totaal€ 0€ 278€ 278€ 0€ 279€ 279€ 0€ 1€ 1
Totaal€ 53€ 0€ -53€ 1€ 0€ -1€ -52€ 0€ 52
Totaal€ 0€ 0€ 0€ -17€ 0€ 17€ -17€ 0€ 17
Totaal€ 0€ 0€ 0€ -13€ 0€ 13€ -13€ 0€ 13
Totaal€ 35€ 0€ -35€ 11€ 0€ -11€ -24€ 0€ 24
Totaal€ 10€ 0€ -10€ 28€ 0€ -28€ 18€ 0€ -18
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8
Totaal€ 271€ 0€ -271€ 36€ 0€ -36€ -235€ 0€ 235
Totaal€ 0€ 271€ 271€ 0€ 271€ 271€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 2€ 0€ 2€ 2
Totaal€ 440€ 0€ -440€ -27€ 0€ 27€ -467€ 0€ 467
Totaal€ 0€ 432€ 432€ 0€ 428€ 428€ 0€ -4€ -4
Totaal€ 289€ 0€ -289€ 10€ 0€ -10€ -279€ 0€ 279
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 0€ 312€ 312€ 0€ 323€ 323€ 0€ 11€ 11
Totaal€ 35€ 0€ -35€ 0€ 0€ 0€ -35€ 0€ 35
Totaal€ 0€ 35€ 35€ 0€ 15€ 15€ 0€ -20€ -20
Totaal€ 45€ 0€ -45€ 0€ 0€ 0€ -45€ 0€ 45
Totaal€ 0€ 45€ 45€ 0€ 45€ 45€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 54€ 0€ -54€ 0€ 0€ 0€ -54€ 0€ 54
Totaal€ 10€ 0€ -10€ 0€ 0€ 0€ -10€ 0€ 10
Totaal€ 0€ 51€ 51€ 0€ 51€ 51€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 106€ 0€ -106€ 0€ 0€ 0€ -106€ 0€ 106
Totaal€ 14€ 0€ -14€ 0€ 0€ 0€ -14€ 0€ 14
Totaal€ 0€ 112€ 112€ 0€ 105€ 105€ 0€ -7€ -7
Totaal€ 80€ 0€ -80€ 0€ 0€ 0€ -80€ 0€ 80
Totaal€ 26€ 0€ -26€ 0€ 0€ 0€ -26€ 0€ 26
Totaal€ 0€ 41€ 41€ 0€ 38€ 38€ 0€ -3€ -3
Totaal€ 0€ 5€ 5€ 0€ 5€ 5€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 45€ 45€ 0€ 43€ 43€ 0€ -2€ -2
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 49€ 49€ 0€ 49€ 49
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11€ 11€ 0€ 11€ 11
Totaal€ 12€ 0€ -12€ 0€ 0€ 0€ -12€ 0€ 12
Totaal€ 0€ 12€ 12€ 0€ 12€ 12€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 9€ 0€ -9€ 0€ 0€ 0€ -9€ 0€ 9
Totaal€ 0€ 9€ 9€ 0€ 0€ 0€ 0€ -9€ -9
Totaal€ 43€ 0€ -43€ 0€ 0€ 0€ -43€ 0€ 43
Totaal€ 0€ 43€ 43€ 0€ 0€ 0€ 0€ -43€ -43
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 247€ 0€ -247€ 247€ 0€ -247
Totaal€ 326€ 0€ -326€ 1€ 0€ -1€ -325€ 0€ 325
Totaal€ 0€ 346€ 346€ 0€ 346€ 346€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 65€ 0€ -65€ 65€ 0€ -65
Totaal€ 333€ 0€ -333€ 49€ 0€ -49€ -284€ 0€ 284
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4
Totaal€ 0€ 350€ 350€ 0€ 253€ 253€ 0€ -97€ -97
Totaal€ 73€ 0€ -73€ 0€ 0€ 0€ -73€ 0€ 73
Totaal€ 0€ 153€ 153€ 0€ 84€ 84€ 0€ -69€ -69
Totaal€ 16€ 0€ -16€ 0€ 0€ 0€ -16€ 0€ 16
Totaal€ 0€ 16€ 16€ 0€ 59€ 59€ 0€ 43€ 43
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
Totaal€ 13€ 0€ -13€ 8€ 0€ -8€ -5€ 0€ 5
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Totaal€ 8€ 0€ -8€ 47€ 0€ -47€ 39€ 0€ -39
Totaal€ 38€ 0€ -38€ 33€ 0€ -33€ -5€ 0€ 5
Totaal€ 12€ 0€ -12€ 10€ 0€ -10€ -2€ 0€ 2
Totaal€ 101€ 0€ -101€ 0€ 0€ 0€ -101€ 0€ 101
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 9€ 0€ -9€ 9€ 0€ -9
Totaal€ 55€ 0€ -55€ 22€ 0€ -22€ -33€ 0€ 33
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Totaal€ 12€ 0€ -12€ 10€ 0€ -10€ -2€ 0€ 2
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6€ 6€ 0€ 6€ 6
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€ -6€ 6€ 0€ -6
Totaal€ 114€ 0€ -114€ 89€ 0€ -89€ -25€ 0€ 25
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Totaal€ 0€ 40€ 40€ 0€ 52€ 52€ 0€ 12€ 12
Totaal€ 14€ 0€ -14€ 3€ 0€ -3€ -11€ 0€ 11
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
Totaal€ 33€ 0€ -33€ 15€ 0€ -15€ -18€ 0€ 18
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 16€ 0€ -16€ 16€ 0€ -16
Totaal€ 20€ 0€ -20€ 48€ 0€ -48€ 28€ 0€ -28
Totaal€ 13€ 0€ -13€ 51€ 0€ -51€ 38€ 0€ -38
Totaal€ 80€ 0€ -80€ 19€ 0€ -19€ -61€ 0€ 61
Totaal€ 24€ 0€ -24€ 40€ 0€ -40€ 16€ 0€ -16
Totaal€ 7€ 0€ -7€ 11€ 0€ -11€ 4€ 0€ -4
Totaal€ 43€ 0€ -43€ 7€ 0€ -7€ -36€ 0€ 36
Totaal€ 57€ 0€ -57€ 54€ 0€ -54€ -3€ 0€ 3
Totaal€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€ -5€ 5€ 0€ -5
Totaal€ 0€ 0€ 0€ -276€ 0€ 276€ -276€ 0€ 276
Totaal€ 895€ 0€ -895€ 1.109€ 0€ -1.109€ 214€ 0€ -214
Totaal€ 0€ 1.225€ 1.225€ 0€ 1.153€ 1.153€ 0€ -72€ -72
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 25€ 0€ -25€ 25€ 0€ -25
Totaal€ 100€ 0€ -100€ 9€ 0€ -9€ -91€ 0€ 91
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Totaal€ 0€ 100€ 100€ 0€ 41€ 41€ 0€ -59€ -59
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 2€ 0€ 2€ 2
Totaal€ 114€ 0€ -114€ 0€ 0€ 0€ -114€ 0€ 114
Totaal€ 77€ 0€ -77€ 1€ 0€ -1€ -76€ 0€ 76
Totaal€ 55€ 0€ -55€ 0€ 0€ 0€ -55€ 0€ 55
Totaal€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0€ -1€ 0€ 1
Totaal€ 0€ 302€ 302€ 0€ 124€ 124€ 0€ -178€ -178
Totaal€ 55€ 0€ -55€ 14€ 0€ -14€ -41€ 0€ 41
Totaal€ 58€ 0€ -58€ 52€ 0€ -52€ -6€ 0€ 6
Totaal€ 29€ 0€ -29€ 37€ 0€ -37€ 8€ 0€ -8
Totaal€ 43€ 0€ -43€ 114€ 0€ -114€ 71€ 0€ -71
Totaal€ 0€ 190€ 190€ 0€ 190€ 190€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0€ -1€ 0€ 1
Totaal€ 275€ 0€ -275€ 169€ 0€ -169€ -106€ 0€ 106
Totaal€ 15€ 0€ -15€ 0€ 0€ 0€ -15€ 0€ 15
Totaal€ 152€ 0€ -152€ 106€ 0€ -106€ -46€ 0€ 46
Totaal€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0€ -1€ 0€ 1
Totaal€ 157€ 0€ -157€ 236€ 0€ -236€ 79€ 0€ -79
Totaal€ 3€ 0€ -3€ 0€ 0€ 0€ -3€ 0€ 3
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Totaal€ 148€ 0€ -148€ 148€ 0€ -148€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 28€ 0€ -28€ 28€ 0€ -28€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 242€ 242€ 0€ 242€ 242
Totaal€ 0€ 41€ 41€ 0€ 19€ 19€ 0€ -22€ -22
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 48€ 0€ -48€ 48€ 0€ -48
Totaal€ 124€ 0€ -124€ 316€ 0€ -316€ 192€ 0€ -192
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 21€ 21€ 0€ 21€ 21
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 17€ 0€ -17€ 17€ 0€ -17
Totaal€ 0€ 0€ 0€ -16€ 0€ 16€ -16€ 0€ 16
Totaal€ 15€ 0€ -15€ 111€ 0€ -111€ 96€ 0€ -96
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6€ 6€ 0€ 6€ 6
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 19€ 0€ -19€ 19€ 0€ -19
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 2€ 0€ 2€ 2
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 80€ 0€ -80€ 80€ 0€ -80
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 119€ 0€ -119€ 119€ 0€ -119
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 14€ 0€ -14€ 14€ 0€ -14
Totaal€ 0€ 0€ 0€ -2€ 0€ 2€ -2€ 0€ 2
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 56€ 0€ -56€ 56€ 0€ -56
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 190€ 0€ -190€ 190€ 0€ -190
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 57€ 0€ -57€ 57€ 0€ -57
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8
Totaal€ 208€ 0€ -208€ 0€ 0€ 0€ -208€ 0€ 208
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 31€ 0€ -31€ 31€ 0€ -31
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ -10€ 10€ 0€ -10
Totaal€ 230€ 0€ -230€ 72€ 0€ -72€ -158€ 0€ 158
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 12€ 0€ -12€ 12€ 0€ -12
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 121€ 0€ -121€ 97€ 0€ -97€ -24€ 0€ 24
Totaal€ 0€ 120€ 120€ 0€ 144€ 144€ 0€ 24€ 24
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 9€ 0€ -9€ 9€ 0€ -9
Totaal€ 138€ 0€ -138€ 0€ 0€ 0€ -138€ 0€ 138
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
Totaal€ 34€ 0€ -34€ 14€ 0€ -14€ -20€ 0€ 20
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 22€ 22€ 0€ 22€ 22
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 167€ 0€ -167€ 167€ 0€ -167
Totaal€ 350€ 0€ -350€ 86€ 0€ -86€ -264€ 0€ 264
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 68€ 68€ 0€ 68€ 68