(bedragen × € 1.000)
TaakveldBegrotingRekeningAfwijking
LastenBatenSaldoLastenBatenSaldoLastenBatenSaldo
0.1 Bestuur€ 11.992€ 408€ -11.584€ 10.355€ 510€ -9.845€ -1.637€ 102€ 1.739
0.2 Burgerzaken€ 4.100€ 3.230€ -870€ 3.884€ 3.388€ -496€ -216€ 158€ 374
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden€ 2.368€ 2.971€ 603€ 2.809€ 4.314€ 1.505€ 441€ 1.343€ 902
0.5 Treasury€ 17.062€ 19.144€ 2.082€ 16.689€ 18.776€ 2.087€ -373€ -368€ 5
0.61 OZB Woningen€ 1.382€ 21.767€ 20.385€ 1.379€ 22.192€ 20.813€ -3€ 425€ 428
0.62 OZB niet-woningen€ 0€ 26.631€ 26.631€ 0€ 24.828€ 24.828€ 0€ -1.803€ -1.803
0.64 Belastingen overig€ 598€ 2.249€ 1.651€ 598€ 10.220€ 9.622€ 0€ 7.971€ 7.971
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds€ 0€ 286.073€ 286.073€ 0€ 289.683€ 289.683€ 0€ 3.610€ 3.610
0.8 Overige baten en lasten€ -1.556€ 1.467€ 3.023€ 13.101€ 7.183€ -5.918€ 14.657€ 5.716€ -8.941
3.4 Economische promotie€ 1.517€ 1.714€ 197€ 1.723€ 1.644€ -79€ 206€ -70€ -276
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie€ 50€ 0€ -50€ 48€ 0€ -48€ -2€ 0€ 2
00100001 Burgemeester en wethouders€ 1.414€ 0€ -1.414€ 817€ 0€ -817€ -597€ 0€ 597
00100002 Vorming en opleiding b en w€ 0€ 0€ 0€ 7€ 0€ -7€ 7€ 0€ -7
00100003 Raadsgriffie€ 859€ 0€ -859€ 868€ 0€ -868€ 9€ 0€ -9
00100004 Raad€ 1.118€ 0€ -1.118€ 1.074€ 0€ -1.074€ -44€ 0€ 44
00100005 Fractieassistentie€ 110€ 0€ -110€ 110€ 0€ -110€ 0€ 0€ 0
00100006 Politieke markt€ 170€ 0€ -170€ 115€ 0€ -115€ -55€ 0€ 55
00100007 Rekenkamercommissie€ 91€ 0€ -91€ 61€ 0€ -61€ -30€ 0€ 30
00100008 Onderzoeksbudget Raad / Griffie€ 32€ 0€ -32€ 44€ 0€ -44€ 12€ 0€ -12
00100009 Communicatiebudget€ 66€ 0€ -66€ 28€ 0€ -28€ -38€ 0€ 38
00100010 Internet-tv€ 39€ 0€ -39€ 18€ 0€ -18€ -21€ 0€ 21
00100011 Presentiegelden + overige kosten€ 53€ 0€ -53€ 46€ 0€ -46€ -7€ 0€ 7
00100012 Nationale ombudsman€ 31€ 0€ -31€ 31€ 0€ -31€ 0€ 0€ 0
00100013 Loonkosten taakveld 0.1 ORG€ 4.463€ 0€ -4.463€ 4.463€ 0€ -4.463€ 0€ 0€ 0
00100014 Werkbudget Stadsdeelmanagement€ 83€ 0€ -83€ 84€ 3€ -81€ 1€ 3€ 2
00100015 Stadsdeelaanpak€ 167€ 0€ -167€ 53€ 0€ -53€ -114€ 0€ 114
00100016 Subsidie aan dorps- en wijkraden€ 444€ 0€ -444€ 382€ 0€ -382€ -62€ 0€ 62
00100017 Diverse kosten dienstverlening€ 43€ 0€ -43€ 24€ 0€ -24€ -19€ 0€ 19
00100018 Bijdrage regiogemeenten€ 0€ 77€ 77€ 4€ 56€ 52€ 4€ -21€ -25
00100019 Huisvesting oude raadhuis€ 94€ 0€ -94€ 65€ 0€ -65€ -29€ 0€ 29
00100020 Representatie€ 183€ 0€ -183€ 203€ 18€ -185€ 20€ 18€ -2
00100022 Kabinetszaken€ 10€ 0€ -10€ 1€ 0€ -1€ -9€ 0€ 9
00100024 Werkb. en contrb. G27/NCIS/ENTP€ 72€ 0€ -72€ 62€ 0€ -62€ -10€ 0€ 10
00100025 Contributie VNG€ 204€ 0€ -204€ 203€ 0€ -203€ -1€ 0€ 1
00100026 Lobbybudget€ 78€ 0€ -78€ 57€ 0€ -57€ -21€ 0€ 21
00100027 Regionale Samenwerking€ 410€ 0€ -410€ 406€ 227€ -179€ -4€ 227€ 231
00100028 Raadhuis€ 82€ 58€ -24€ 194€ 176€ -18€ 112€ 118€ 6
00100029 Programma dienstverlening€ 500€ 0€ -500€ 241€ 0€ -241€ -259€ 0€ 259
00100030 De Maten Vitaal€ 276€ 0€ -276€ 279€ 0€ -279€ 3€ 0€ -3
00100031 Duurzame aanpak wc Kerschoten€ 190€ 0€ -190€ 0€ 0€ 0€ -190€ 0€ 190
00100032 Verbeteren kwal. parken noordoost€ 10€ 0€ -10€ 9€ 0€ -9€ -1€ 0€ 1
00100033 Verbeteren kwal. parken zuidwest€ 272€ 273€ 1€ 235€ 20€ -215€ -37€ -253€ -216
00100034 Verduurz. voorz. wijken en dorpen€ 45€ 0€ -45€ 33€ 10€ -23€ -12€ 10€ 22
00100035 Vorming en opleiding Raad€ 66€ 0€ -66€ 0€ 0€ 0€ -66€ 0€ 66
00100036 BROA investeringsbudget€ 317€ 0€ -317€ 138€ 0€ -138€ -179€ 0€ 179
00200001 Burgerzaken (iv)€ 352€ 0€ -352€ 198€ 0€ -198€ -154€ 0€ 154
00200002 Loonkosten taakveld 0.2 POW€ 1.780€ 0€ -1.780€ 1.780€ 0€ -1.780€ 0€ 0€ 0
00200003 Reisdocumenten€ 1.020€ 1.975€ 955€ 1.028€ 2.016€ 988€ 8€ 41€ 33
00200004 Rijbewijzen€ 174€ 709€ 535€ 247€ 783€ 536€ 73€ 74€ 1
00200005 Naturalisaties en naamswijz.€ 70€ 92€ 22€ 77€ 90€ 13€ 7€ -2€ -9
00200006 Documenten en verklaringen€ 213€ 269€ 56€ 133€ 241€ 108€ -80€ -28€ 52
00200007 Personen en familierecht€ 85€ 165€ 80€ 105€ 233€ 128€ 20€ 68€ 48
00200008 Basisregistratie personen (BRP)€ 182€ 20€ -162€ 60€ 25€ -35€ -122€ 5€ 127
00200009 Verkiezingen€ 178€ 0€ -178€ 218€ 0€ -218€ 40€ 0€ -40
00200010 Portokosten verkiezingen€ 46€ 0€ -46€ 38€ 0€ -38€ -8€ 0€ 8
00300001 Vastgoed overig€ 53€ 68€ 15€ 58€ 66€ 8€ 5€ -2€ -7
00300002 Woonwagens€ 36€ 4€ -32€ 35€ 2€ -33€ -1€ -2€ -1
00300003 Vastgoed te verkopen€ 516€ 2.354€ 1.838€ 1.012€ 3.589€ 2.577€ 496€ 1.235€ 739
00300004 Verkoopteam vastgoed en grond€ -5€ 0€ 5€ 50€ 0€ -50€ 55€ 0€ -55
00300006 Rechten & verhuringen overig€ 0€ 15€ 15€ 0€ 24€ 24€ 0€ 9€ 9
00300007 Overige gebouwen en gronden€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4
00300008 Vastgoedbedrijf algemeen€ 627€ 0€ -627€ 372€ 0€ -372€ -255€ 0€ 255
00300010 Loonkosten taakveld 0.3 PVG€ 611€ 0€ -611€ 611€ 0€ -611€ 0€ 0€ 0
00300011 Zwitsal (btw-aftrek)€ 304€ 440€ 136€ 238€ 510€ 272€ -66€ 70€ 136
00300012 Zwitsal (btw-vrij)€ 226€ 90€ -136€ 429€ 123€ -306€ 203€ 33€ -170
00500001 Treasury€ 17.062€ 18.454€ 1.392€ 16.688€ 18.159€ 1.471€ -374€ -295€ 79
00500002 Dividenduitkeringen€ 0€ 690€ 690€ 1€ 617€ 616€ 1€ -73€ -74
00610001 WOZ-Woningen€ 1.197€ 0€ -1.197€ 1.194€ 0€ -1.194€ -3€ 0€ 3
00610002 OZB-Woningen€ 185€ 21.767€ 21.582€ 185€ 22.192€ 22.007€ 0€ 425€ 425
00620002 OZB-Niet woningen€ 0€ 26.631€ 26.631€ 0€ 24.828€ 24.828€ 0€ -1.803€ -1.803
00640001 Hondenbelasting€ 138€ 771€ 633€ 138€ 749€ 611€ 0€ -22€ -22
00640002 Precariobelasting€ 98€ 766€ 668€ 98€ 8.180€ 8.082€ 0€ 7.414€ 7.414
00640003 Reclamebelasting€ 25€ 375€ 350€ 25€ 363€ 338€ 0€ -12€ -12
00640004 Overige Belastingen€ 337€ 337€ 0€ 337€ 928€ 591€ 0€ 591€ 591
00700001 Algemene uitkering€ 0€ 156.754€ 156.754€ 0€ 160.352€ 160.352€ 0€ 3.598€ 3.598
00700002 Uitk.deelfonds soc.dom.€ 0€ 129.319€ 129.319€ 0€ 129.331€ 129.331€ 0€ 12€ 12
00800002 Concern Stelposten€ -1.071€ 750€ 1.821€ 339€ 1.080€ 741€ 1.410€ 330€ -1.080
00800005 Bijdrage vng€ 0€ 88€ 88€ 0€ 21€ 21€ 0€ -67€ -67
00800007 Loonkosten taakveld 0.8 PVG€ -741€ 0€ 741€ 1.240€ 123€ -1.117€ 1.981€ 123€ -1.858
00800009 Stelposten€ 17€ 0€ -17€ 0€ 0€ 0€ -17€ 0€ 17
00800012 Huisvesting / gebouwbeheer€ 96€ 0€ -96€ 96€ 0€ -96€ 0€ 0€ 0
00800013 Inhuur lucrato t.b.v. ext. opdracht.€ 46€ 0€ -46€ 37€ 0€ -37€ -9€ 0€ 9
00800014 Stelpost regio (zomernota)€ 0€ 600€ 600€ 0€ 600€ 600€ 0€ 0€ 0
00800015 Bijdrage regio€ 0€ 29€ 29€ 0€ 0€ 0€ 0€ -29€ -29
00800016 Stelposten Financien en Control€ 97€ 0€ -97€ 7.837€ 0€ -7.837€ 7.740€ 0€ -7.740
00800017 Externe opdrachten PVG/PM€ 0€ 0€ 0€ 112€ 101€ -11€ 112€ 101€ -11
00800018 Externe Opdrachten Managementbureau€ 0€ 0€ 0€ 138€ 139€ 1€ 138€ 139€ 1
00800019 ZW-poort PPS Veldekster€ 0€ 0€ 0€ 712€ 712€ 0€ 712€ 712€ 0
00800020 ZW-poort PPS wegener€ 0€ 0€ 0€ 71€ 71€ 0€ 71€ 71€ 0
00800021 Kanaalzone PPS pilot zuid€ 0€ 0€ 0€ 3.107€ 3.107€ 0€ 3.107€ 3.107€ 0
00800022 Saldo Kostenplaats Salarissen€ 0€ 0€ 0€ -588€ 1.229€ 1.817€ -588€ 1.229€ 1.817
03400001 Versterking beeldvoming€ 858€ 0€ -858€ 848€ 0€ -848€ -10€ 0€ 10
03400002 Topevenementen€ 202€ 0€ -202€ 202€ 0€ -202€ 0€ 0€ 0
03400003 Toeristenbelasting€ 48€ 1.714€ 1.666€ 48€ 1.517€ 1.469€ 0€ -197€ -197
03400004 Ondernemende stad€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
03400005 Serious Request€ 134€ 0€ -134€ 350€ 127€ -223€ 216€ 127€ -89
03400006 Ondersteuning evenementen€ 275€ 0€ -275€ 275€ 0€ -275€ 0€ 0€ 0
05300001 Vormings- en ontw.werk€ 50€ 0€ -50€ 48€ 0€ -48€ -2€ 0€ 2
4111 Salarissen bestuurders€ 821€ 0€ -821€ 779€ 0€ -779€ -42€ 0€ 42
4400 Overige goederen en diensten€ 590€ 0€ -590€ 5€ 0€ -5€ -585€ 0€ 585
4401 Werkkostenregeling€ 0€ 0€ 0€ 25€ 0€ -25€ 25€ 0€ -25
4471 Onderhoudskosten€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0€ -1€ 0€ 1
4490 Verzekeringen€ 2€ 0€ -2€ 0€ 0€ 0€ -2€ 0€ 2
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 7€ 0€ -7€ 7€ 0€ -7
4100 Salarissen en sociale lasten€ 757€ 0€ -757€ 757€ 0€ -757€ 0€ 0€ 0
4101 Salarissen en sociale lasten€ 12€ 0€ -12€ 17€ 0€ -17€ 5€ 0€ -5
4140 Ingeleend personeel€ 37€ 0€ -37€ 73€ 0€ -73€ 36€ 0€ -36
4400 Overige goederen en diensten€ 40€ 0€ -40€ 21€ 0€ -21€ -19€ 0€ 19
4401 Werkkostenregeling€ 13€ 0€ -13€ 0€ 0€ 0€ -13€ 0€ 13
4111 Salarissen bestuurders€ 947€ 0€ -947€ 940€ 0€ -940€ -7€ 0€ 7
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
4400 Overige goederen en diensten€ 57€ 0€ -57€ 41€ 0€ -41€ -16€ 0€ 16
4401 Werkkostenregeling€ 103€ 0€ -103€ 91€ 0€ -91€ -12€ 0€ 12
4490 Verzekeringen€ 2€ 0€ -2€ 0€ 0€ 0€ -2€ 0€ 2
4600 Duurzame goederen€ 9€ 0€ -9€ 0€ 0€ 0€ -9€ 0€ 9
4400 Overige goederen en diensten€ 110€ 0€ -110€ 110€ 0€ -110€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 29€ 0€ -29€ 29€ 0€ -29
4400 Overige goederen en diensten€ 170€ 0€ -170€ 86€ 0€ -86€ -84€ 0€ 84
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 15€ 0€ -15€ 15€ 0€ -15
4140 Ingeleend personeel€ 4€ 0€ -4€ 18€ 0€ -18€ 14€ 0€ -14
4400 Overige goederen en diensten€ 11€ 0€ -11€ 8€ 0€ -8€ -3€ 0€ 3
4480 Adviezen€ 76€ 0€ -76€ 20€ 0€ -20€ -56€ 0€ 56
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
4480 Adviezen€ 32€ 0€ -32€ 42€ 0€ -42€ 10€ 0€ -10
4400 Overige goederen en diensten€ 66€ 0€ -66€ 28€ 0€ -28€ -38€ 0€ 38
4400 Overige goederen en diensten€ 39€ 0€ -39€ 18€ 0€ -18€ -21€ 0€ 21
4400 Overige goederen en diensten€ 50€ 0€ -50€ 42€ 0€ -42€ -8€ 0€ 8
4480 Adviezen€ 3€ 0€ -3€ 4€ 0€ -4€ 1€ 0€ -1
4480 Adviezen€ 31€ 0€ -31€ 31€ 0€ -31€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 4.388€ 0€ -4.388€ 4.388€ 0€ -4.388€ 0€ 0€ 0
4101 Salarissen en sociale lasten€ 75€ 0€ -75€ 75€ 0€ -75€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€ -5€ 5€ 0€ -5
4400 Overige goederen en diensten€ 83€ 0€ -83€ 43€ 0€ -43€ -40€ 0€ 40
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
4726 Straatmeubulair€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
4810 Mutaties voorzieningen€ 0€ 0€ 0€ 34€ 0€ -34€ 34€ 0€ -34
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 3€ 0€ 3€ 3
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€ -6€ 6€ 0€ -6
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 19€ 0€ -19€ 19€ 0€ -19
4400 Overige goederen en diensten€ 167€ 0€ -167€ -33€ 0€ 33€ -200€ 0€ 200
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€ -5€ 5€ 0€ -5
4810 Mutaties voorzieningen€ 0€ 0€ 0€ 56€ 0€ -56€ 56€ 0€ -56
4360 Subsidies€ 444€ 0€ -444€ 382€ 0€ -382€ -62€ 0€ 62
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 7€ 0€ -7€ 7€ 0€ -7
4400 Overige goederen en diensten€ 2€ 0€ -2€ 0€ 0€ 0€ -2€ 0€ 2
4480 Adviezen€ 30€ 0€ -30€ 6€ 0€ -6€ -24€ 0€ 24
4820 Afschrijvingen€ 9€ 0€ -9€ 9€ 0€ -9€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 77€ 77€ 0€ 56€ 56€ 0€ -21€ -21
4400 Overige goederen en diensten€ 21€ 0€ -21€ 3€ 0€ -3€ -18€ 0€ 18
4410 Nuts€ 40€ 0€ -40€ 16€ 0€ -16€ -24€ 0€ 24
4420 Belastingen€ 0€ 0€ 0€ 14€ 0€ -14€ 14€ 0€ -14
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ -1€ 0€ 1€ -1€ 0€ 1
4471 Onderhoudskosten€ 22€ 0€ -22€ 22€ 0€ -22€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 9€ 0€ -9€ 9€ 0€ -9€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 11€ 0€ -11€ 0€ 0€ 0€ -11€ 0€ 11
4400 Overige goederen en diensten€ 159€ 0€ -159€ 192€ 0€ -192€ 33€ 0€ -33
4401 Werkkostenregeling€ 2€ 0€ -2€ 7€ 0€ -7€ 5€ 0€ -5
4420 Belastingen€ 2€ 0€ -2€ 1€ 0€ -1€ -1€ 0€ 1
4490 Verzekeringen€ 1€ 0€ -1€ 2€ 0€ -2€ 1€ 0€ -1
4820 Afschrijvingen€ 7€ 0€ -7€ 1€ 0€ -1€ -6€ 0€ 6
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0€ -1€ 0€ 1
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18€ 18€ 0€ 18€ 18
4400 Overige goederen en diensten€ 10€ 0€ -10€ 1€ 0€ -1€ -9€ 0€ 9
4140 Ingeleend personeel€ 12€ 0€ -12€ 36€ 0€ -36€ 24€ 0€ -24
4400 Overige goederen en diensten€ 60€ 0€ -60€ 26€ 0€ -26€ -34€ 0€ 34
4400 Overige goederen en diensten€ 204€ 0€ -204€ 203€ 0€ -203€ -1€ 0€ 1
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€ -6€ 6€ 0€ -6
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
4400 Overige goederen en diensten€ 78€ 0€ -78€ 48€ 0€ -48€ -30€ 0€ 30
4506 Inkomensoverdrachten overige overheden€ 410€ 0€ -410€ 406€ 0€ -406€ -4€ 0€ 4
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 227€ 227€ 0€ 227€ 227
4420 Belastingen€ 10€ 0€ -10€ 3€ 0€ -3€ -7€ 0€ 7
4422 Waterschapslasten€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0€ -1€ 0€ 1
4470 Onderhoud vastgoed€ 8€ 0€ -8€ 123€ 0€ -123€ 115€ 0€ -115
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€ -5€ 5€ 0€ -5
4490 Verzekeringen€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4€ 0€ 0€ 0
4810 Mutaties voorzieningen€ 53€ 0€ -53€ 53€ 0€ -53€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 5€ 0€ -5€ 5€ 0€ -5€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 119€ 119€ 0€ 119€ 119
8450 Huren€ 0€ 58€ 58€ 0€ 57€ 57€ 0€ -1€ -1
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 117€ 0€ -117€ 117€ 0€ -117
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 48€ 0€ -48€ 48€ 0€ -48
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 40€ 0€ -40€ 40€ 0€ -40
4400 Overige goederen en diensten€ 500€ 0€ -500€ 4€ 0€ -4€ -496€ 0€ 496
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 32€ 0€ -32€ 32€ 0€ -32
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
4400 Overige goederen en diensten€ 276€ 0€ -276€ 116€ 0€ -116€ -160€ 0€ 160
4699 Doorbelasting projecten€ 0€ 0€ 0€ -42€ 0€ 42€ -42€ 0€ 42
4718 Verhardingen en water€ 0€ 0€ 0€ 204€ 0€ -204€ 204€ 0€ -204
4400 Overige goederen en diensten€ 190€ 0€ -190€ 0€ 0€ 0€ -190€ 0€ 190
4400 Overige goederen en diensten€ 10€ 0€ -10€ 9€ 0€ -9€ -1€ 0€ 1
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 20€ 0€ -20€ 20€ 0€ -20
4400 Overige goederen en diensten€ 272€ 0€ -272€ 0€ 0€ 0€ -272€ 0€ 272
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 9€ 0€ -9€ 9€ 0€ -9
4721 Cultuurtechniek€ 0€ 0€ 0€ 206€ 0€ -206€ 206€ 0€ -206
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 273€ 273€ 0€ 20€ 20€ 0€ -253€ -253
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ -10€ 10€ 0€ -10
4400 Overige goederen en diensten€ 45€ 0€ -45€ 12€ 0€ -12€ -33€ 0€ 33
4470 Onderhoud vastgoed€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ -10€ 10€ 0€ -10
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10€ 10€ 0€ 10€ 10
4400 Overige goederen en diensten€ 66€ 0€ -66€ 0€ 0€ 0€ -66€ 0€ 66
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 16€ 0€ -16€ 16€ 0€ -16
4400 Overige goederen en diensten€ 317€ 0€ -317€ 112€ 0€ -112€ -205€ 0€ 205
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ -10€ 10€ 0€ -10
4400 Overige goederen en diensten€ 175€ 0€ -175€ 174€ 0€ -174€ -1€ 0€ 1
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ -1€ 0€ 1€ -1€ 0€ 1
4820 Afschrijvingen€ 163€ 0€ -163€ 24€ 0€ -24€ -139€ 0€ 139
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 14€ 0€ -14€ 1€ 0€ -1€ -13€ 0€ 13
4100 Salarissen en sociale lasten€ 1.752€ 0€ -1.752€ 1.752€ 0€ -1.752€ 0€ 0€ 0
4101 Salarissen en sociale lasten€ 28€ 0€ -28€ 28€ 0€ -28€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 15€ 0€ -15€ 5€ 0€ -5€ -10€ 0€ 10
4501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 1.005€ 0€ -1.005€ 1.023€ 0€ -1.023€ 18€ 0€ -18
8250 Leges en andere rechten€ 0€ 1.975€ 1.975€ 0€ 2.016€ 2.016€ 0€ 41€ 41
4501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 174€ 0€ -174€ 247€ 0€ -247€ 73€ 0€ -73
8250 Leges en andere rechten€ 0€ 709€ 709€ 0€ 783€ 783€ 0€ 74€ 74
4400 Overige goederen en diensten€ 5€ 0€ -5€ 0€ 0€ 0€ -5€ 0€ 5
4501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 65€ 0€ -65€ 77€ 0€ -77€ 12€ 0€ -12
8250 Leges en andere rechten€ 0€ 92€ 92€ 0€ 90€ 90€ 0€ -2€ -2
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4
4400 Overige goederen en diensten€ 68€ 0€ -68€ 54€ 0€ -54€ -14€ 0€ 14
4501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 145€ 0€ -145€ 75€ 0€ -75€ -70€ 0€ 70
8250 Leges en andere rechten€ 0€ 269€ 269€ 0€ 241€ 241€ 0€ -28€ -28
4101 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 68€ 0€ -68€ 68€ 0€ -68
4400 Overige goederen en diensten€ 83€ 0€ -83€ 33€ 0€ -33€ -50€ 0€ 50
4820 Afschrijvingen€ 2€ 0€ -2€ 3€ 0€ -3€ 1€ 0€ -1
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
8250 Leges en andere rechten€ 0€ 165€ 165€ 0€ 233€ 233€ 0€ 68€ 68
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 52€ 0€ -52€ 52€ 0€ -52
4400 Overige goederen en diensten€ 161€ 0€ -161€ 0€ 0€ 0€ -161€ 0€ 161
4480 Adviezen€ 21€ 0€ -21€ 8€ 0€ -8€ -13€ 0€ 13
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 20€ 20€ 0€ 25€ 25€ 0€ 5€ 5
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 26€ 0€ -26€ 26€ 0€ -26
4400 Overige goederen en diensten€ 55€ 0€ -55€ 182€ 0€ -182€ 127€ 0€ -127
4401 Werkkostenregeling€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
4405 Presentiegelden€ 99€ 0€ -99€ 5€ 0€ -5€ -94€ 0€ 94
4455 Betaalde huren€ 2€ 0€ -2€ 4€ 0€ -4€ 2€ 0€ -2
4471 Onderhoudskosten€ 22€ 0€ -22€ 0€ 0€ 0€ -22€ 0€ 22
4400 Overige goederen en diensten€ 46€ 0€ -46€ 38€ 0€ -38€ -8€ 0€ 8
4410 Nuts€ 6€ 0€ -6€ -2€ 0€ 2€ -8€ 0€ 8
4420 Belastingen€ 4€ 0€ -4€ 2€ 0€ -2€ -2€ 0€ 2
4422 Waterschapslasten€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0€ -1€ 0€ 1
4455 Betaalde huren€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€ -5€ 5€ 0€ -5
4470 Onderhoud vastgoed€ 10€ 0€ -10€ 4€ 0€ -4€ -6€ 0€ 6
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
4490 Verzekeringen€ 7€ 0€ -7€ 7€ 0€ -7€ 0€ 0€ 0
4713 Sloopkosten€ 0€ 0€ 0€ 16€ 0€ -16€ 16€ 0€ -16
4799 Niet verrekenbare BTW€ 2€ 0€ -2€ 3€ 0€ -3€ 1€ 0€ -1
4820 Afschrijvingen€ 14€ 0€ -14€ 14€ 0€ -14€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 9€ 0€ -9€ 7€ 0€ -7€ -2€ 0€ 2
8450 Huren€ 0€ 68€ 68€ 0€ 66€ 66€ 0€ -2€ -2
4400 Overige goederen en diensten€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0€ -1€ 0€ 1
4420 Belastingen€ 5€ 0€ -5€ 4€ 0€ -4€ -1€ 0€ 1
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 30€ 0€ -30€ 30€ 0€ -30€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4€ 4€ 0€ 4€ 4
8450 Huren€ 0€ 4€ 4€ 0€ -2€ -2€ 0€ -6€ -6
4400 Overige goederen en diensten€ 46€ 0€ -46€ 25€ 0€ -25€ -21€ 0€ 21
4410 Nuts€ 55€ 0€ -55€ -4€ 0€ 4€ -59€ 0€ 59
4420 Belastingen€ 75€ 0€ -75€ 81€ 0€ -81€ 6€ 0€ -6
4422 Waterschapslasten€ 3€ 0€ -3€ 4€ 0€ -4€ 1€ 0€ -1
4470 Onderhoud vastgoed€ 78€ 0€ -78€ 57€ 0€ -57€ -21€ 0€ 21
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 62€ 0€ -62€ 62€ 0€ -62
4490 Verzekeringen€ 6€ 0€ -6€ 8€ 0€ -8€ 2€ 0€ -2
4704 Kosten taxatie, onthuring en -pachting€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
4712 Bodemsanering€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
4713 Sloopkosten€ 0€ 0€ 0€ 70€ 0€ -70€ 70€ 0€ -70
4799 Niet verrekenbare BTW€ 5€ 0€ -5€ 42€ 0€ -42€ 37€ 0€ -37
4820 Afschrijvingen€ 173€ 0€ -173€ 595€ 0€ -595€ 422€ 0€ -422
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 75€ 0€ -75€ 68€ 0€ -68€ -7€ 0€ 7
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 1.033€ 1.033€ 0€ 1.039€ 1.039€ 0€ 6€ 6
8450 Huren€ 0€ 459€ 459€ 0€ 513€ 513€ 0€ 54€ 54
8700 Grond€ 0€ 0€ 0€ 0€ 115€ 115€ 0€ 115€ 115
8750 Verkoop panden€ 0€ 862€ 862€ 0€ 1.922€ 1.922€ 0€ 1.060€ 1.060
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ -79€ 0€ 79€ -79€ 0€ 79
4140 Ingeleend personeel€ 41€ 0€ -41€ 25€ 0€ -25€ -16€ 0€ 16
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 32€ 0€ -32€ 32€ 0€ -32
4400 Overige goederen en diensten€ 25€ 0€ -25€ -22€ 0€ 22€ -47€ 0€ 47
4402 Stelposten€ -112€ 0€ 112€ 0€ 0€ 0€ 112€ 0€ -112
4420 Belastingen€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0
4455 Betaalde huren€ 15€ 0€ -15€ 28€ 0€ -28€ 13€ 0€ -13
4470 Onderhoud vastgoed€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4
4480 Adviezen€ 25€ 0€ -25€ 19€ 0€ -19€ -6€ 0€ 6
4711 Onderzoeken milieu en cultuur€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8
4712 Bodemsanering€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€ -5€ 5€ 0€ -5
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 29€ 0€ -29€ 29€ 0€ -29
8450 Huren€ 0€ 15€ 15€ 0€ 24€ 24€ 0€ 9€ 9
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4
4140 Ingeleend personeel€ 161€ 0€ -161€ 136€ 0€ -136€ -25€ 0€ 25
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 23€ 0€ -23€ 23€ 0€ -23
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 11€ 0€ -11€ 11€ 0€ -11
4402 Stelposten€ -48€ 0€ 48€ 0€ 0€ 0€ 48€ 0€ -48
4420 Belastingen€ 0€ 0€ 0€ -40€ 0€ 40€ -40€ 0€ 40
4422 Waterschapslasten€ 165€ 0€ -165€ 152€ 0€ -152€ -13€ 0€ 13
4470 Onderhoud vastgoed€ 284€ 0€ -284€ 19€ 0€ -19€ -265€ 0€ 265
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 17€ 0€ -17€ 17€ 0€ -17
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
4699 Doorbelasting projecten€ 0€ 0€ 0€ -5€ 0€ 5€ -5€ 0€ 5
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
4820 Afschrijvingen€ 65€ 0€ -65€ 35€ 0€ -35€ -30€ 0€ 30
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 17€ 0€ -17€ 17€ 0€ -17
4100 Salarissen en sociale lasten€ 602€ 0€ -602€ 602€ 0€ -602€ 0€ 0€ 0
4101 Salarissen en sociale lasten€ 9€ 0€ -9€ 9€ 0€ -9€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ -10€ 10€ 0€ -10
4410 Nuts€ 80€ 0€ -80€ 37€ 0€ -37€ -43€ 0€ 43
4420 Belastingen€ 20€ 0€ -20€ 16€ 0€ -16€ -4€ 0€ 4
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
4470 Onderhoud vastgoed€ 200€ 0€ -200€ 159€ 0€ -159€ -41€ 0€ 41
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 15€ 0€ -15€ 15€ 0€ -15
4490 Verzekeringen€ 4€ 0€ -4€ 0€ 0€ 0€ -4€ 0€ 4
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 80€ 80€ 0€ 136€ 136€ 0€ 56€ 56
8450 Huren€ 0€ 360€ 360€ 0€ 374€ 374€ 0€ 14€ 14
4400 Overige goederen en diensten€ 150€ 0€ -150€ 31€ 0€ -31€ -119€ 0€ 119
4410 Nuts€ 20€ 0€ -20€ 61€ 0€ -61€ 41€ 0€ -41
4420 Belastingen€ 5€ 0€ -5€ 4€ 0€ -4€ -1€ 0€ 1
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ -10€ 10€ 0€ -10
4470 Onderhoud vastgoed€ 50€ 0€ -50€ 217€ 0€ -217€ 167€ 0€ -167
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 13€ 0€ -13€ 13€ 0€ -13
4490 Verzekeringen€ 1€ 0€ -1€ 3€ 0€ -3€ 2€ 0€ -2
4714 Kabels en leidingen€ 0€ 0€ 0€ 20€ 0€ -20€ 20€ 0€ -20
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 69€ 0€ -69€ 69€ 0€ -69
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 10€ 10€ 0€ 21€ 21€ 0€ 11€ 11
8450 Huren€ 0€ 80€ 80€ 0€ 102€ 102€ 0€ 22€ 22
4400 Overige goederen en diensten€ 40€ 0€ -40€ 62€ 0€ -62€ 22€ 0€ -22
4550 Rente€ 14.734€ 0€ -14.734€ 14.217€ 0€ -14.217€ -517€ 0€ 517
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 2.288€ 0€ -2.288€ 2.409€ 0€ -2.409€ 121€ 0€ -121
8550 Rente€ 0€ 2.889€ 2.889€ 0€ 3.118€ 3.118€ 0€ 229€ 229
8950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 15.565€ 15.565€ 0€ 15.041€ 15.041€ 0€ -524€ -524
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
8551 Dividenden en winsten€ 0€ 690€ 690€ 0€ 617€ 617€ 0€ -73€ -73
4503 Inkomensoverdrachten gemeentschappelijke regelingen€ 1.197€ 0€ -1.197€ 1.194€ 0€ -1.194€ -3€ 0€ 3
4503 Inkomensoverdrachten gemeentschappelijke regelingen€ 185€ 0€ -185€ 185€ 0€ -185€ 0€ 0€ 0
8200 Belastingen op producten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 22.192€ 22.192€ 0€ 22.192€ 22.192
8201 Belastingen op huishoudens€ 0€ 21.767€ 21.767€ 0€ 0€ 0€ 0€ -21.767€ -21.767
8200 Belastingen op producten€ 0€ 26.631€ 26.631€ 0€ 24.828€ 24.828€ 0€ -1.803€ -1.803
4503 Inkomensoverdrachten gemeentschappelijke regelingen€ 138€ 0€ -138€ 138€ 0€ -138€ 0€ 0€ 0
8201 Belastingen op huishoudens€ 0€ 771€ 771€ 0€ 749€ 749€ 0€ -22€ -22
4503 Inkomensoverdrachten gemeentschappelijke regelingen€ 98€ 0€ -98€ 98€ 0€ -98€ 0€ 0€ 0
8460 Pachten€ 0€ 766€ 766€ 0€ 8.180€ 8.180€ 0€ 7.414€ 7.414
4503 Inkomensoverdrachten gemeentschappelijke regelingen€ 25€ 0€ -25€ 25€ 0€ -25€ 0€ 0€ 0
8200 Belastingen op producten€ 0€ 375€ 375€ 0€ 10€ 10€ 0€ -365€ -365
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 353€ 353€ 0€ 353€ 353
4503 Inkomensoverdrachten gemeentschappelijke regelingen€ 337€ 0€ -337€ 337€ 0€ -337€ 0€ 0€ 0
8200 Belastingen op producten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 403€ 403€ 0€ 403€ 403
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 337€ 337€ 0€ 442€ 442€ 0€ 105€ 105
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 83€ 83€ 0€ 83€ 83
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 0€ 156.754€ 156.754€ 0€ 160.352€ 160.352€ 0€ 3.598€ 3.598
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 0€ 129.319€ 129.319€ 0€ 129.331€ 129.331€ 0€ 12€ 12
4100 Salarissen en sociale lasten€ -1.580€ 0€ 1.580€ 0€ 0€ 0€ 1.580€ 0€ -1.580
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 338€ 0€ -338€ 338€ 0€ -338
4402 Stelposten€ 509€ 0€ -509€ 0€ 0€ 0€ -509€ 0€ 509
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
8504 Inkomensoverdrachten provicies€ 0€ 750€ 750€ 0€ 1.645€ 1.645€ 0€ 895€ 895
8990 Overige verrekeningen€ 0€ 0€ 0€ 0€ -565€ -565€ 0€ -565€ -565
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 21€ 21€ 0€ 21€ 21
8506 Inkomensoverdrachten overige overheden€ 0€ 88€ 88€ 0€ 0€ 0€ 0€ -88€ -88
4100 Salarissen en sociale lasten€ 7.048€ 0€ -7.048€ 7.165€ 0€ -7.165€ 117€ 0€ -117
4101 Salarissen en sociale lasten€ 86€ 0€ -86€ 86€ 0€ -86€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 1.264€ 0€ -1.264€ 1.264€ 0€ -1.264
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ -4.895€ 0€ 4.895€ -4.895€ 0€ 4.895
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ -1.114€ 0€ 1.114€ -1.114€ 0€ 1.114
4402 Stelposten€ -5.680€ 0€ 5.680€ 0€ 0€ 0€ 5.680€ 0€ -5.680
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4
4990 Overige verrekeningen€ -2.195€ 0€ 2.195€ -1.270€ 0€ 1.270€ 925€ 0€ -925
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 123€ 123€ 0€ 123€ 123
4402 Stelposten€ 17€ 0€ -17€ 0€ 0€ 0€ -17€ 0€ 17
4820 Afschrijvingen€ 79€ 0€ -79€ 79€ 0€ -79€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 17€ 0€ -17€ 17€ 0€ -17€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 46€ 0€ -46€ 37€ 0€ -37€ -9€ 0€ 9
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ 600€ 600€ 0€ 600€ 600€ 0€ 0€ 0
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ 29€ 29€ 0€ 0€ 0€ 0€ -29€ -29
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 7.837€ 0€ -7.837€ 7.837€ 0€ -7.837
4402 Stelposten€ 97€ 0€ -97€ 0€ 0€ 0€ -97€ 0€ 97
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 101€ 0€ -101€ 101€ 0€ -101
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 11€ 0€ -11€ 11€ 0€ -11
8140 Uitgeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 31€ 31€ 0€ 31€ 31
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 70€ 70€ 0€ 70€ 70
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 138€ 0€ -138€ 138€ 0€ -138
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 139€ 139€ 0€ 139€ 139
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 53€ 0€ -53€ 53€ 0€ -53
4711 Onderzoeken milieu en cultuur€ 0€ 0€ 0€ 14€ 0€ -14€ 14€ 0€ -14
4712 Bodemsanering€ 0€ 0€ 0€ 43€ 0€ -43€ 43€ 0€ -43
4716 Grondwerken€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
4718 Verhardingen en water€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
4990 Overige verrekeningen€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
4991 Winstneming grondbedrijf€ 0€ 0€ 0€ 595€ 0€ -595€ 595€ 0€ -595
8702 Verkoop woningbouwterrein€ 0€ 0€ 0€ 0€ 616€ 616€ 0€ 616€ 616
8970 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 96€ 96€ 0€ 96€ 96
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 71€ 0€ -71€ 71€ 0€ -71
8970 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 71€ 71€ 0€ 71€ 71
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 12€ 0€ -12€ 12€ 0€ -12
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 34€ 0€ -34€ 34€ 0€ -34
4700 Gronden€ 0€ 0€ 0€ 2.647€ 0€ -2.647€ 2.647€ 0€ -2.647
4711 Onderzoeken milieu en cultuur€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ -10€ 10€ 0€ -10
4712 Bodemsanering€ 0€ 0€ 0€ 13€ 0€ -13€ 13€ 0€ -13
4713 Sloopkosten€ 0€ 0€ 0€ 170€ 0€ -170€ 170€ 0€ -170
4716 Grondwerken€ 0€ 0€ 0€ 185€ 0€ -185€ 185€ 0€ -185
4718 Verhardingen en water€ 0€ 0€ 0€ 237€ 0€ -237€ 237€ 0€ -237
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ -214€ 0€ 214€ -214€ 0€ 214
4990 Overige verrekeningen€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ -10€ 10€ 0€ -10
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 195€ 195€ 0€ 195€ 195
8700 Grond€ 0€ 0€ 0€ 0€ 595€ 595€ 0€ 595€ 595
8702 Verkoop woningbouwterrein€ 0€ 0€ 0€ 0€ 826€ 826€ 0€ 826€ 826
8750 Verkoop panden€ 0€ 0€ 0€ 0€ 538€ 538€ 0€ 538€ 538
8970 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 953€ 953€ 0€ 953€ 953
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ -4.561€ 0€ 4.561€ -4.561€ 0€ 4.561
4101 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ -966€ 0€ 966€ -966€ 0€ 966
4110 Flexibel salarisbudget€ 0€ 0€ 0€ -35€ 0€ 35€ -35€ 0€ 35
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 4.793€ 0€ -4.793€ 4.793€ 0€ -4.793
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 81€ 0€ -81€ 81€ 0€ -81
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 67€ 0€ -67€ 67€ 0€ -67
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 20€ 0€ -20€ 20€ 0€ -20
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 13€ 0€ -13€ 13€ 0€ -13
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 604€ 604€ 0€ 604€ 604
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 85€ 85€ 0€ 85€ 85
8810 Mutaties voorzieningen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 540€ 540€ 0€ 540€ 540
4360 Subsidies€ 531€ 0€ -531€ 824€ 0€ -824€ 293€ 0€ -293
4400 Overige goederen en diensten€ 327€ 0€ -327€ 24€ 0€ -24€ -303€ 0€ 303
4400 Overige goederen en diensten€ 202€ 0€ -202€ 202€ 0€ -202€ 0€ 0€ 0
4503 Inkomensoverdrachten gemeentschappelijke regelingen€ 48€ 0€ -48€ 48€ 0€ -48€ 0€ 0€ 0
8200 Belastingen op producten€ 0€ 1.714€ 1.714€ 0€ 1.517€ 1.517€ 0€ -197€ -197
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ -30€ 0€ 30€ -30€ 0€ 30
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 30€ 0€ -30€ 30€ 0€ -30
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ -33€ 0€ 33€ -33€ 0€ 33
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 33€ 0€ -33€ 33€ 0€ -33
4400 Overige goederen en diensten€ 134€ 0€ -134€ 500€ 0€ -500€ 366€ 0€ -366
4699 Doorbelasting projecten€ 0€ 0€ 0€ -353€ 0€ 353€ -353€ 0€ 353
4724 Infrastructuur€ 0€ 0€ 0€ 203€ 0€ -203€ 203€ 0€ -203
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 127€ 127€ 0€ 127€ 127
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 168€ 0€ -168€ 168€ 0€ -168
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 107€ 0€ -107€ 107€ 0€ -107
4400 Overige goederen en diensten€ 275€ 0€ -275€ 0€ 0€ 0€ -275€ 0€ 275
4360 Subsidies€ 48€ 0€ -48€ 48€ 0€ -48€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 2€ 0€ -2€ 0€ 0€ 0€ -2€ 0€ 2
Saldo€ 37.513€ 365.654€ 328.141€ 50.586€ 382.738€ 332.152€ 13.073€ 17.084€ 4.011
Saldo€ 11.992€ 408€ -11.584€ 10.355€ 510€ -9.845€ -1.637€ 102€ 1.739
Saldo€ 4.100€ 3.230€ -870€ 3.884€ 3.388€ -496€ -216€ 158€ 374
Saldo€ 2.368€ 2.971€ 603€ 2.809€ 4.314€ 1.505€ 441€ 1.343€ 902
Saldo€ 17.062€ 19.144€ 2.082€ 16.689€ 18.776€ 2.087€ -373€ -368€ 5
Saldo€ 1.382€ 21.767€ 20.385€ 1.379€ 22.192€ 20.813€ -3€ 425€ 428
Saldo€ 0€ 26.631€ 26.631€ 0€ 24.828€ 24.828€ 0€ -1.803€ -1.803
Saldo€ 598€ 2.249€ 1.651€ 598€ 10.220€ 9.622€ 0€ 7.971€ 7.971
Saldo€ 0€ 286.073€ 286.073€ 0€ 289.683€ 289.683€ 0€ 3.610€ 3.610
Saldo€ -1.556€ 1.467€ 3.023€ 13.101€ 7.183€ -5.918€ 14.657€ 5.716€ -8.941
Saldo€ 1.517€ 1.714€ 197€ 1.723€ 1.644€ -79€ 206€ -70€ -276
Saldo€ 50€ 0€ -50€ 48€ 0€ -48€ -2€ 0€ 2
Saldo€ 1.414€ 0€ -1.414€ 817€ 0€ -817€ -597€ 0€ 597
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 7€ 0€ -7€ 7€ 0€ -7
Saldo€ 859€ 0€ -859€ 868€ 0€ -868€ 9€ 0€ -9
Saldo€ 1.118€ 0€ -1.118€ 1.074€ 0€ -1.074€ -44€ 0€ 44
Saldo€ 110€ 0€ -110€ 110€ 0€ -110€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 170€ 0€ -170€ 115€ 0€ -115€ -55€ 0€ 55
Saldo€ 91€ 0€ -91€ 61€ 0€ -61€ -30€ 0€ 30
Saldo€ 32€ 0€ -32€ 44€ 0€ -44€ 12€ 0€ -12
Saldo€ 66€ 0€ -66€ 28€ 0€ -28€ -38€ 0€ 38
Saldo€ 39€ 0€ -39€ 18€ 0€ -18€ -21€ 0€ 21
Saldo€ 53€ 0€ -53€ 46€ 0€ -46€ -7€ 0€ 7
Saldo€ 31€ 0€ -31€ 31€ 0€ -31€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 4.463€ 0€ -4.463€ 4.463€ 0€ -4.463€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 83€ 0€ -83€ 84€ 3€ -81€ 1€ 3€ 2
Saldo€ 167€ 0€ -167€ 53€ 0€ -53€ -114€ 0€ 114
Saldo€ 444€ 0€ -444€ 382€ 0€ -382€ -62€ 0€ 62
Saldo€ 43€ 0€ -43€ 24€ 0€ -24€ -19€ 0€ 19
Saldo€ 0€ 77€ 77€ 4€ 56€ 52€ 4€ -21€ -25
Saldo€ 94€ 0€ -94€ 65€ 0€ -65€ -29€ 0€ 29
Saldo€ 183€ 0€ -183€ 203€ 18€ -185€ 20€ 18€ -2
Saldo€ 10€ 0€ -10€ 1€ 0€ -1€ -9€ 0€ 9
Saldo€ 72€ 0€ -72€ 62€ 0€ -62€ -10€ 0€ 10
Saldo€ 204€ 0€ -204€ 203€ 0€ -203€ -1€ 0€ 1
Saldo€ 78€ 0€ -78€ 57€ 0€ -57€ -21€ 0€ 21
Saldo€ 410€ 0€ -410€ 406€ 227€ -179€ -4€ 227€ 231
Saldo€ 82€ 58€ -24€ 194€ 176€ -18€ 112€ 118€ 6
Saldo€ 500€ 0€ -500€ 241€ 0€ -241€ -259€ 0€ 259
Saldo€ 276€ 0€ -276€ 279€ 0€ -279€ 3€ 0€ -3
Saldo€ 190€ 0€ -190€ 0€ 0€ 0€ -190€ 0€ 190
Saldo€ 10€ 0€ -10€ 9€ 0€ -9€ -1€ 0€ 1
Saldo€ 272€ 273€ 1€ 235€ 20€ -215€ -37€ -253€ -216
Saldo€ 45€ 0€ -45€ 33€ 10€ -23€ -12€ 10€ 22
Saldo€ 66€ 0€ -66€ 0€ 0€ 0€ -66€ 0€ 66
Saldo€ 317€ 0€ -317€ 138€ 0€ -138€ -179€ 0€ 179
Saldo€ 352€ 0€ -352€ 198€ 0€ -198€ -154€ 0€ 154
Saldo€ 1.780€ 0€ -1.780€ 1.780€ 0€ -1.780€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1.020€ 1.975€ 955€ 1.028€ 2.016€ 988€ 8€ 41€ 33
Saldo€ 174€ 709€ 535€ 247€ 783€ 536€ 73€ 74€ 1
Saldo€ 70€ 92€ 22€ 77€ 90€ 13€ 7€ -2€ -9
Saldo€ 213€ 269€ 56€ 133€ 241€ 108€ -80€ -28€ 52
Saldo€ 85€ 165€ 80€ 105€ 233€ 128€ 20€ 68€ 48
Saldo€ 182€ 20€ -162€ 60€ 25€ -35€ -122€ 5€ 127
Saldo€ 178€ 0€ -178€ 218€ 0€ -218€ 40€ 0€ -40
Saldo€ 46€ 0€ -46€ 38€ 0€ -38€ -8€ 0€ 8
Saldo€ 53€ 68€ 15€ 58€ 66€ 8€ 5€ -2€ -7
Saldo€ 36€ 4€ -32€ 35€ 2€ -33€ -1€ -2€ -1
Saldo€ 516€ 2.354€ 1.838€ 1.012€ 3.589€ 2.577€ 496€ 1.235€ 739
Saldo€ -5€ 0€ 5€ 50€ 0€ -50€ 55€ 0€ -55
Saldo€ 0€ 15€ 15€ 0€ 24€ 24€ 0€ 9€ 9
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4
Saldo€ 627€ 0€ -627€ 372€ 0€ -372€ -255€ 0€ 255
Saldo€ 611€ 0€ -611€ 611€ 0€ -611€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 304€ 440€ 136€ 238€ 510€ 272€ -66€ 70€ 136
Saldo€ 226€ 90€ -136€ 429€ 123€ -306€ 203€ 33€ -170
Saldo€ 17.062€ 18.454€ 1.392€ 16.688€ 18.159€ 1.471€ -374€ -295€ 79
Saldo€ 0€ 690€ 690€ 1€ 617€ 616€ 1€ -73€ -74
Saldo€ 1.197€ 0€ -1.197€ 1.194€ 0€ -1.194€ -3€ 0€ 3
Saldo€ 185€ 21.767€ 21.582€ 185€ 22.192€ 22.007€ 0€ 425€ 425
Saldo€ 0€ 26.631€ 26.631€ 0€ 24.828€ 24.828€ 0€ -1.803€ -1.803
Saldo€ 138€ 771€ 633€ 138€ 749€ 611€ 0€ -22€ -22
Saldo€ 98€ 766€ 668€ 98€ 8.180€ 8.082€ 0€ 7.414€ 7.414
Saldo€ 25€ 375€ 350€ 25€ 363€ 338€ 0€ -12€ -12
Saldo€ 337€ 337€ 0€ 337€ 928€ 591€ 0€ 591€ 591
Saldo€ 0€ 156.754€ 156.754€ 0€ 160.352€ 160.352€ 0€ 3.598€ 3.598
Saldo€ 0€ 129.319€ 129.319€ 0€ 129.331€ 129.331€ 0€ 12€ 12
Saldo€ -1.071€ 750€ 1.821€ 339€ 1.080€ 741€ 1.410€ 330€ -1.080
Saldo€ 0€ 88€ 88€ 0€ 21€ 21€ 0€ -67€ -67
Saldo€ -741€ 0€ 741€ 1.240€ 123€ -1.117€ 1.981€ 123€ -1.858
Saldo€ 17€ 0€ -17€ 0€ 0€ 0€ -17€ 0€ 17
Saldo€ 96€ 0€ -96€ 96€ 0€ -96€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 46€ 0€ -46€ 37€ 0€ -37€ -9€ 0€ 9
Saldo€ 0€ 600€ 600€ 0€ 600€ 600€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 29€ 29€ 0€ 0€ 0€ 0€ -29€ -29
Saldo€ 97€ 0€ -97€ 7.837€ 0€ -7.837€ 7.740€ 0€ -7.740
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 112€ 101€ -11€ 112€ 101€ -11
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 138€ 139€ 1€ 138€ 139€ 1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 712€ 712€ 0€ 712€ 712€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 71€ 71€ 0€ 71€ 71€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 3.107€ 3.107€ 0€ 3.107€ 3.107€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ -588€ 1.229€ 1.817€ -588€ 1.229€ 1.817
Saldo€ 858€ 0€ -858€ 848€ 0€ -848€ -10€ 0€ 10
Saldo€ 202€ 0€ -202€ 202€ 0€ -202€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 48€ 1.714€ 1.666€ 48€ 1.517€ 1.469€ 0€ -197€ -197
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 134€ 0€ -134€ 350€ 127€ -223€ 216€ 127€ -89
Saldo€ 275€ 0€ -275€ 275€ 0€ -275€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 50€ 0€ -50€ 48€ 0€ -48€ -2€ 0€ 2
Saldo€ 821€ 0€ -821€ 779€ 0€ -779€ -42€ 0€ 42
Saldo€ 590€ 0€ -590€ 5€ 0€ -5€ -585€ 0€ 585
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 25€ 0€ -25€ 25€ 0€ -25
Saldo€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0€ -1€ 0€ 1
Saldo€ 2€ 0€ -2€ 0€ 0€ 0€ -2€ 0€ 2
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 7€ 0€ -7€ 7€ 0€ -7
Saldo€ 757€ 0€ -757€ 757€ 0€ -757€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 12€ 0€ -12€ 17€ 0€ -17€ 5€ 0€ -5
Saldo€ 37€ 0€ -37€ 73€ 0€ -73€ 36€ 0€ -36
Saldo€ 40€ 0€ -40€ 21€ 0€ -21€ -19€ 0€ 19
Saldo€ 13€ 0€ -13€ 0€ 0€ 0€ -13€ 0€ 13
Saldo€ 947€ 0€ -947€ 940€ 0€ -940€ -7€ 0€ 7
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Saldo€ 57€ 0€ -57€ 41€ 0€ -41€ -16€ 0€ 16
Saldo€ 103€ 0€ -103€ 91€ 0€ -91€ -12€ 0€ 12
Saldo€ 2€ 0€ -2€ 0€ 0€ 0€ -2€ 0€ 2
Saldo€ 9€ 0€ -9€ 0€ 0€ 0€ -9€ 0€ 9
Saldo€ 110€ 0€ -110€ 110€ 0€ -110€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 29€ 0€ -29€ 29€ 0€ -29
Saldo€ 170€ 0€ -170€ 86€ 0€ -86€ -84€ 0€ 84
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 15€ 0€ -15€ 15€ 0€ -15
Saldo€ 4€ 0€ -4€ 18€ 0€ -18€ 14€ 0€ -14
Saldo€ 11€ 0€ -11€ 8€ 0€ -8€ -3€ 0€ 3
Saldo€ 76€ 0€ -76€ 20€ 0€ -20€ -56€ 0€ 56
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Saldo€ 32€ 0€ -32€ 42€ 0€ -42€ 10€ 0€ -10
Saldo€ 66€ 0€ -66€ 28€ 0€ -28€ -38€ 0€ 38
Saldo€ 39€ 0€ -39€ 18€ 0€ -18€ -21€ 0€ 21
Saldo€ 50€ 0€ -50€ 42€ 0€ -42€ -8€ 0€ 8
Saldo€ 3€ 0€ -3€ 4€ 0€ -4€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 31€ 0€ -31€ 31€ 0€ -31€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 4.388€ 0€ -4.388€ 4.388€ 0€ -4.388€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 75€ 0€ -75€ 75€ 0€ -75€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€ -5€ 5€ 0€ -5
Saldo€ 83€ 0€ -83€ 43€ 0€ -43€ -40€ 0€ 40
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 34€ 0€ -34€ 34€ 0€ -34
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 3€ 0€ 3€ 3
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€ -6€ 6€ 0€ -6
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 19€ 0€ -19€ 19€ 0€ -19
Saldo€ 167€ 0€ -167€ -33€ 0€ 33€ -200€ 0€ 200
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€ -5€ 5€ 0€ -5
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 56€ 0€ -56€ 56€ 0€ -56
Saldo€ 444€ 0€ -444€ 382€ 0€ -382€ -62€ 0€ 62
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 7€ 0€ -7€ 7€ 0€ -7
Saldo€ 2€ 0€ -2€ 0€ 0€ 0€ -2€ 0€ 2
Saldo€ 30€ 0€ -30€ 6€ 0€ -6€ -24€ 0€ 24
Saldo€ 9€ 0€ -9€ 9€ 0€ -9€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4
Saldo€ 0€ 77€ 77€ 0€ 56€ 56€ 0€ -21€ -21
Saldo€ 21€ 0€ -21€ 3€ 0€ -3€ -18€ 0€ 18
Saldo€ 40€ 0€ -40€ 16€ 0€ -16€ -24€ 0€ 24
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 14€ 0€ -14€ 14€ 0€ -14
Saldo€ 0€ 0€ 0€ -1€ 0€ 1€ -1€ 0€ 1
Saldo€ 22€ 0€ -22€ 22€ 0€ -22€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 9€ 0€ -9€ 9€ 0€ -9€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 11€ 0€ -11€ 0€ 0€ 0€ -11€ 0€ 11
Saldo€ 159€ 0€ -159€ 192€ 0€ -192€ 33€ 0€ -33
Saldo€ 2€ 0€ -2€ 7€ 0€ -7€ 5€ 0€ -5
Saldo€ 2€ 0€ -2€ 1€ 0€ -1€ -1€ 0€ 1
Saldo€ 1€ 0€ -1€ 2€ 0€ -2€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 7€ 0€ -7€ 1€ 0€ -1€ -6€ 0€ 6
Saldo€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0€ -1€ 0€ 1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18€ 18€ 0€ 18€ 18
Saldo€ 10€ 0€ -10€ 1€ 0€ -1€ -9€ 0€ 9
Saldo€ 12€ 0€ -12€ 36€ 0€ -36€ 24€ 0€ -24
Saldo€ 60€ 0€ -60€ 26€ 0€ -26€ -34€ 0€ 34
Saldo€ 204€ 0€ -204€ 203€ 0€ -203€ -1€ 0€ 1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€ -6€ 6€ 0€ -6
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
Saldo€ 78€ 0€ -78€ 48€ 0€ -48€ -30€ 0€ 30
Saldo€ 410€ 0€ -410€ 406€ 0€ -406€ -4€ 0€ 4
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 227€ 227€ 0€ 227€ 227
Saldo€ 10€ 0€ -10€ 3€ 0€ -3€ -7€ 0€ 7
Saldo€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0€ -1€ 0€ 1
Saldo€ 8€ 0€ -8€ 123€ 0€ -123€ 115€ 0€ -115
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€ -5€ 5€ 0€ -5
Saldo€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 53€ 0€ -53€ 53€ 0€ -53€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 5€ 0€ -5€ 5€ 0€ -5€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 119€ 119€ 0€ 119€ 119
Saldo€ 0€ 58€ 58€ 0€ 57€ 57€ 0€ -1€ -1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 117€ 0€ -117€ 117€ 0€ -117
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 48€ 0€ -48€ 48€ 0€ -48
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 40€ 0€ -40€ 40€ 0€ -40
Saldo€ 500€ 0€ -500€ 4€ 0€ -4€ -496€ 0€ 496
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 32€ 0€ -32€ 32€ 0€ -32
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 276€ 0€ -276€ 116€ 0€ -116€ -160€ 0€ 160
Saldo€ 0€ 0€ 0€ -42€ 0€ 42€ -42€ 0€ 42
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 204€ 0€ -204€ 204€ 0€ -204
Saldo€ 190€ 0€ -190€ 0€ 0€ 0€ -190€ 0€ 190
Saldo€ 10€ 0€ -10€ 9€ 0€ -9€ -1€ 0€ 1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 20€ 0€ -20€ 20€ 0€ -20
Saldo€ 272€ 0€ -272€ 0€ 0€ 0€ -272€ 0€ 272
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 9€ 0€ -9€ 9€ 0€ -9
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 206€ 0€ -206€ 206€ 0€ -206
Saldo€ 0€ 273€ 273€ 0€ 20€ 20€ 0€ -253€ -253
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ -10€ 10€ 0€ -10
Saldo€ 45€ 0€ -45€ 12€ 0€ -12€ -33€ 0€ 33
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ -10€ 10€ 0€ -10
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10€ 10€ 0€ 10€ 10
Saldo€ 66€ 0€ -66€ 0€ 0€ 0€ -66€ 0€ 66
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 16€ 0€ -16€ 16€ 0€ -16
Saldo€ 317€ 0€ -317€ 112€ 0€ -112€ -205€ 0€ 205
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ -10€ 10€ 0€ -10
Saldo€ 175€ 0€ -175€ 174€ 0€ -174€ -1€ 0€ 1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ -1€ 0€ 1€ -1€ 0€ 1
Saldo€ 163€ 0€ -163€ 24€ 0€ -24€ -139€ 0€ 139
Saldo€ 14€ 0€ -14€ 1€ 0€ -1€ -13€ 0€ 13
Saldo€ 1.752€ 0€ -1.752€ 1.752€ 0€ -1.752€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 28€ 0€ -28€ 28€ 0€ -28€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 15€ 0€ -15€ 5€ 0€ -5€ -10€ 0€ 10
Saldo€ 1.005€ 0€ -1.005€ 1.023€ 0€ -1.023€ 18€ 0€ -18
Saldo€ 0€ 1.975€ 1.975€ 0€ 2.016€ 2.016€ 0€ 41€ 41
Saldo€ 174€ 0€ -174€ 247€ 0€ -247€ 73€ 0€ -73
Saldo€ 0€ 709€ 709€ 0€ 783€ 783€ 0€ 74€ 74
Saldo€ 5€ 0€ -5€ 0€ 0€ 0€ -5€ 0€ 5
Saldo€ 65€ 0€ -65€ 77€ 0€ -77€ 12€ 0€ -12
Saldo€ 0€ 92€ 92€ 0€ 90€ 90€ 0€ -2€ -2
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4
Saldo€ 68€ 0€ -68€ 54€ 0€ -54€ -14€ 0€ 14
Saldo€ 145€ 0€ -145€ 75€ 0€ -75€ -70€ 0€ 70
Saldo€ 0€ 269€ 269€ 0€ 241€ 241€ 0€ -28€ -28
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 68€ 0€ -68€ 68€ 0€ -68
Saldo€ 83€ 0€ -83€ 33€ 0€ -33€ -50€ 0€ 50
Saldo€ 2€ 0€ -2€ 3€ 0€ -3€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 0€ 165€ 165€ 0€ 233€ 233€ 0€ 68€ 68
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 52€ 0€ -52€ 52€ 0€ -52
Saldo€ 161€ 0€ -161€ 0€ 0€ 0€ -161€ 0€ 161
Saldo€ 21€ 0€ -21€ 8€ 0€ -8€ -13€ 0€ 13
Saldo€ 0€ 20€ 20€ 0€ 25€ 25€ 0€ 5€ 5
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 26€ 0€ -26€ 26€ 0€ -26
Saldo€ 55€ 0€ -55€ 182€ 0€ -182€ 127€ 0€ -127
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 99€ 0€ -99€ 5€ 0€ -5€ -94€ 0€ 94
Saldo€ 2€ 0€ -2€ 4€ 0€ -4€ 2€ 0€ -2
Saldo€ 22€ 0€ -22€ 0€ 0€ 0€ -22€ 0€ 22
Saldo€ 46€ 0€ -46€ 38€ 0€ -38€ -8€ 0€ 8
Saldo€ 6€ 0€ -6€ -2€ 0€ 2€ -8€ 0€ 8
Saldo€ 4€ 0€ -4€ 2€ 0€ -2€ -2€ 0€ 2
Saldo€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0€ -1€ 0€ 1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€ -5€ 5€ 0€ -5
Saldo€ 10€ 0€ -10€ 4€ 0€ -4€ -6€ 0€ 6
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Saldo€ 7€ 0€ -7€ 7€ 0€ -7€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 16€ 0€ -16€ 16€ 0€ -16
Saldo€ 2€ 0€ -2€ 3€ 0€ -3€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 14€ 0€ -14€ 14€ 0€ -14€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 9€ 0€ -9€ 7€ 0€ -7€ -2€ 0€ 2
Saldo€ 0€ 68€ 68€ 0€ 66€ 66€ 0€ -2€ -2
Saldo€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0€ -1€ 0€ 1
Saldo€ 5€ 0€ -5€ 4€ 0€ -4€ -1€ 0€ 1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 30€ 0€ -30€ 30€ 0€ -30€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4€ 4€ 0€ 4€ 4
Saldo€ 0€ 4€ 4€ 0€ -2€ -2€ 0€ -6€ -6
Saldo€ 46€ 0€ -46€ 25€ 0€ -25€ -21€ 0€ 21
Saldo€ 55€ 0€ -55€ -4€ 0€ 4€ -59€ 0€ 59
Saldo€ 75€ 0€ -75€ 81€ 0€ -81€ 6€ 0€ -6
Saldo€ 3€ 0€ -3€ 4€ 0€ -4€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 78€ 0€ -78€ 57€ 0€ -57€ -21€ 0€ 21
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 62€ 0€ -62€ 62€ 0€ -62
Saldo€ 6€ 0€ -6€ 8€ 0€ -8€ 2€ 0€ -2
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 70€ 0€ -70€ 70€ 0€ -70
Saldo€ 5€ 0€ -5€ 42€ 0€ -42€ 37€ 0€ -37
Saldo€ 173€ 0€ -173€ 595€ 0€ -595€ 422€ 0€ -422
Saldo€ 75€ 0€ -75€ 68€ 0€ -68€ -7€ 0€ 7
Saldo€ 0€ 1.033€ 1.033€ 0€ 1.039€ 1.039€ 0€ 6€ 6
Saldo€ 0€ 459€ 459€ 0€ 513€ 513€ 0€ 54€ 54
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 115€ 115€ 0€ 115€ 115
Saldo€ 0€ 862€ 862€ 0€ 1.922€ 1.922€ 0€ 1.060€ 1.060
Saldo€ 0€ 0€ 0€ -79€ 0€ 79€ -79€ 0€ 79
Saldo€ 41€ 0€ -41€ 25€ 0€ -25€ -16€ 0€ 16
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 32€ 0€ -32€ 32€ 0€ -32
Saldo€ 25€ 0€ -25€ -22€ 0€ 22€ -47€ 0€ 47
Saldo€ -112€ 0€ 112€ 0€ 0€ 0€ 112€ 0€ -112
Saldo€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 15€ 0€ -15€ 28€ 0€ -28€ 13€ 0€ -13
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4
Saldo€ 25€ 0€ -25€ 19€ 0€ -19€ -6€ 0€ 6
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€ -5€ 5€ 0€ -5
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 29€ 0€ -29€ 29€ 0€ -29
Saldo€ 0€ 15€ 15€ 0€ 24€ 24€ 0€ 9€ 9
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4
Saldo€ 161€ 0€ -161€ 136€ 0€ -136€ -25€ 0€ 25
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 23€ 0€ -23€ 23€ 0€ -23
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 11€ 0€ -11€ 11€ 0€ -11
Saldo€ -48€ 0€ 48€ 0€ 0€ 0€ 48€ 0€ -48
Saldo€ 0€ 0€ 0€ -40€ 0€ 40€ -40€ 0€ 40
Saldo€ 165€ 0€ -165€ 152€ 0€ -152€ -13€ 0€ 13
Saldo€ 284€ 0€ -284€ 19€ 0€ -19€ -265€ 0€ 265
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 17€ 0€ -17€ 17€ 0€ -17
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Saldo€ 0€ 0€ 0€ -5€ 0€ 5€ -5€ 0€ 5
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
Saldo€ 65€ 0€ -65€ 35€ 0€ -35€ -30€ 0€ 30
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 17€ 0€ -17€ 17€ 0€ -17
Saldo€ 602€ 0€ -602€ 602€ 0€ -602€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 9€ 0€ -9€ 9€ 0€ -9€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ -10€ 10€ 0€ -10
Saldo€ 80€ 0€ -80€ 37€ 0€ -37€ -43€ 0€ 43
Saldo€ 20€ 0€ -20€ 16€ 0€ -16€ -4€ 0€ 4
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 200€ 0€ -200€ 159€ 0€ -159€ -41€ 0€ 41
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 15€ 0€ -15€ 15€ 0€ -15
Saldo€ 4€ 0€ -4€ 0€ 0€ 0€ -4€ 0€ 4
Saldo€ 0€ 80€ 80€ 0€ 136€ 136€ 0€ 56€ 56
Saldo€ 0€ 360€ 360€ 0€ 374€ 374€ 0€ 14€ 14
Saldo€ 150€ 0€ -150€ 31€ 0€ -31€ -119€ 0€ 119
Saldo€ 20€ 0€ -20€ 61€ 0€ -61€ 41€ 0€ -41
Saldo€ 5€ 0€ -5€ 4€ 0€ -4€ -1€ 0€ 1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ -10€ 10€ 0€ -10
Saldo€ 50€ 0€ -50€ 217€ 0€ -217€ 167€ 0€ -167
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 13€ 0€ -13€ 13€ 0€ -13
Saldo€ 1€ 0€ -1€ 3€ 0€ -3€ 2€ 0€ -2
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 20€ 0€ -20€ 20€ 0€ -20
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 69€ 0€ -69€ 69€ 0€ -69
Saldo€ 0€ 10€ 10€ 0€ 21€ 21€ 0€ 11€ 11
Saldo€ 0€ 80€ 80€ 0€ 102€ 102€ 0€ 22€ 22
Saldo€ 40€ 0€ -40€ 62€ 0€ -62€ 22€ 0€ -22
Saldo€ 14.734€ 0€ -14.734€ 14.217€ 0€ -14.217€ -517€ 0€ 517
Saldo€ 2.288€ 0€ -2.288€ 2.409€ 0€ -2.409€ 121€ 0€ -121
Saldo€ 0€ 2.889€ 2.889€ 0€ 3.118€ 3.118€ 0€ 229€ 229
Saldo€ 0€ 15.565€ 15.565€ 0€ 15.041€ 15.041€ 0€ -524€ -524
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 0€ 690€ 690€ 0€ 617€ 617€ 0€ -73€ -73
Saldo€ 1.197€ 0€ -1.197€ 1.194€ 0€ -1.194€ -3€ 0€ 3
Saldo€ 185€ 0€ -185€ 185€ 0€ -185€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 22.192€ 22.192€ 0€ 22.192€ 22.192
Saldo€ 0€ 21.767€ 21.767€ 0€ 0€ 0€ 0€ -21.767€ -21.767
Saldo€ 0€ 26.631€ 26.631€ 0€ 24.828€ 24.828€ 0€ -1.803€ -1.803
Saldo€ 138€ 0€ -138€ 138€ 0€ -138€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 771€ 771€ 0€ 749€ 749€ 0€ -22€ -22
Saldo€ 98€ 0€ -98€ 98€ 0€ -98€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 766€ 766€ 0€ 8.180€ 8.180€ 0€ 7.414€ 7.414
Saldo€ 25€ 0€ -25€ 25€ 0€ -25€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 375€ 375€ 0€ 10€ 10€ 0€ -365€ -365
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 353€ 353€ 0€ 353€ 353
Saldo€ 337€ 0€ -337€ 337€ 0€ -337€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 403€ 403€ 0€ 403€ 403
Saldo€ 0€ 337€ 337€ 0€ 442€ 442€ 0€ 105€ 105
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 83€ 83€ 0€ 83€ 83
Saldo€ 0€ 156.754€ 156.754€ 0€ 160.352€ 160.352€ 0€ 3.598€ 3.598
Saldo€ 0€ 129.319€ 129.319€ 0€ 129.331€ 129.331€ 0€ 12€ 12
Saldo€ -1.580€ 0€ 1.580€ 0€ 0€ 0€ 1.580€ 0€ -1.580
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 338€ 0€ -338€ 338€ 0€ -338
Saldo€ 509€ 0€ -509€ 0€ 0€ 0€ -509€ 0€ 509
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 0€ 750€ 750€ 0€ 1.645€ 1.645€ 0€ 895€ 895
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ -565€ -565€ 0€ -565€ -565
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 21€ 21€ 0€ 21€ 21
Saldo€ 0€ 88€ 88€ 0€ 0€ 0€ 0€ -88€ -88
Saldo€ 7.048€ 0€ -7.048€ 7.165€ 0€ -7.165€ 117€ 0€ -117
Saldo€ 86€ 0€ -86€ 86€ 0€ -86€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1.264€ 0€ -1.264€ 1.264€ 0€ -1.264
Saldo€ 0€ 0€ 0€ -4.895€ 0€ 4.895€ -4.895€ 0€ 4.895
Saldo€ 0€ 0€ 0€ -1.114€ 0€ 1.114€ -1.114€ 0€ 1.114
Saldo€ -5.680€ 0€ 5.680€ 0€ 0€ 0€ 5.680€ 0€ -5.680
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4
Saldo€ -2.195€ 0€ 2.195€ -1.270€ 0€ 1.270€ 925€ 0€ -925
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 123€ 123€ 0€ 123€ 123
Saldo€ 17€ 0€ -17€ 0€ 0€ 0€ -17€ 0€ 17
Saldo€ 79€ 0€ -79€ 79€ 0€ -79€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 17€ 0€ -17€ 17€ 0€ -17€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 46€ 0€ -46€ 37€ 0€ -37€ -9€ 0€ 9
Saldo€ 0€ 600€ 600€ 0€ 600€ 600€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 29€ 29€ 0€ 0€ 0€ 0€ -29€ -29
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 7.837€ 0€ -7.837€ 7.837€ 0€ -7.837
Saldo€ 97€ 0€ -97€ 0€ 0€ 0€ -97€ 0€ 97
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 101€ 0€ -101€ 101€ 0€ -101
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 11€ 0€ -11€ 11€ 0€ -11
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 31€ 31€ 0€ 31€ 31
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 70€ 70€ 0€ 70€ 70
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 138€ 0€ -138€ 138€ 0€ -138
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 139€ 139€ 0€ 139€ 139
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 53€ 0€ -53€ 53€ 0€ -53
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 14€ 0€ -14€ 14€ 0€ -14
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 43€ 0€ -43€ 43€ 0€ -43
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 595€ 0€ -595€ 595€ 0€ -595
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 616€ 616€ 0€ 616€ 616
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 96€ 96€ 0€ 96€ 96
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 71€ 0€ -71€ 71€ 0€ -71
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 71€ 71€ 0€ 71€ 71
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 12€ 0€ -12€ 12€ 0€ -12
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 34€ 0€ -34€ 34€ 0€ -34
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 2.647€ 0€ -2.647€ 2.647€ 0€ -2.647
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ -10€ 10€ 0€ -10
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 13€ 0€ -13€ 13€ 0€ -13
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 170€ 0€ -170€ 170€ 0€ -170
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 185€ 0€ -185€ 185€ 0€ -185
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 237€ 0€ -237€ 237€ 0€ -237
Saldo€ 0€ 0€ 0€ -214€ 0€ 214€ -214€ 0€ 214
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ -10€ 10€ 0€ -10
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 195€ 195€ 0€ 195€ 195
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 595€ 595€ 0€ 595€ 595
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 826€ 826€ 0€ 826€ 826
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 538€ 538€ 0€ 538€ 538
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 953€ 953€ 0€ 953€ 953
Saldo€ 0€ 0€ 0€ -4.561€ 0€ 4.561€ -4.561€ 0€ 4.561
Saldo€ 0€ 0€ 0€ -966€ 0€ 966€ -966€ 0€ 966
Saldo€ 0€ 0€ 0€ -35€ 0€ 35€ -35€ 0€ 35
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 4.793€ 0€ -4.793€ 4.793€ 0€ -4.793
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 81€ 0€ -81€ 81€ 0€ -81
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 67€ 0€ -67€ 67€ 0€ -67
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 20€ 0€ -20€ 20€ 0€ -20
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 13€ 0€ -13€ 13€ 0€ -13
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 604€ 604€ 0€ 604€ 604
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 85€ 85€ 0€ 85€ 85
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 540€ 540€ 0€ 540€ 540
Saldo€ 531€ 0€ -531€ 824€ 0€ -824€ 293€ 0€ -293
Saldo€ 327€ 0€ -327€ 24€ 0€ -24€ -303€ 0€ 303
Saldo€ 202€ 0€ -202€ 202€ 0€ -202€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 48€ 0€ -48€ 48€ 0€ -48€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 1.714€ 1.714€ 0€ 1.517€ 1.517€ 0€ -197€ -197
Saldo€ 0€ 0€ 0€ -30€ 0€ 30€ -30€ 0€ 30
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 30€ 0€ -30€ 30€ 0€ -30
Saldo€ 0€ 0€ 0€ -33€ 0€ 33€ -33€ 0€ 33
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 33€ 0€ -33€ 33€ 0€ -33
Saldo€ 134€ 0€ -134€ 500€ 0€ -500€ 366€ 0€ -366
Saldo€ 0€ 0€ 0€ -353€ 0€ 353€ -353€ 0€ 353
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 203€ 0€ -203€ 203€ 0€ -203
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 127€ 127€ 0€ 127€ 127
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 168€ 0€ -168€ 168€ 0€ -168
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 107€ 0€ -107€ 107€ 0€ -107
Saldo€ 275€ 0€ -275€ 0€ 0€ 0€ -275€ 0€ 275
Saldo€ 48€ 0€ -48€ 48€ 0€ -48€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 2€ 0€ -2€ 0€ 0€ 0€ -2€ 0€ 2
Mutaties reserves€ 32.806€ 22.731€ -10.075€ 36.494€ 25.098€ -11.396€ 3.688€ 2.367€ -1.321
Mutaties reserves€ 32.806€ 22.731€ -10.075€ 36.494€ 25.098€ -11.396€ 3.688€ 2.367€ -1.321
Mutaties reserves€ 0€ 896€ 896€ 0€ 896€ 896€ 0€ 0€ 0
Mutaties reserves€ -89€ 0€ 89€ 396€ 622€ 226€ 485€ 622€ 137
Mutaties reserves€ 31.922€ 13.855€ -18.067€ 31.672€ 13.855€ -17.817€ -250€ 0€ 250
Mutaties reserves€ 973€ 2.624€ 1.651€ 1.972€ 1.874€ -98€ 999€ -750€ -1.749
Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 1.627€ 1.279€ -348€ 1.627€ 1.279€ -348
Mutaties reserves€ 0€ 119€ 119€ 0€ 119€ 119€ 0€ 0€ 0
Mutaties reserves€ 0€ 3.040€ 3.040€ 0€ 3.101€ 3.101€ 0€ 61€ 61
Mutaties reserves€ 0€ 2.197€ 2.197€ 556€ 2.197€ 1.641€ 556€ 0€ -556
Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 271€ 1.155€ 884€ 271€ 1.155€ 884
Mutaties reserves€ 0€ 896€ 896€ 0€ 896€ 896€ 0€ 0€ 0
Mutaties reserves€ -89€ 0€ 89€ 396€ 0€ -396€ 485€ 0€ -485
Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 622€ 622€ 0€ 622€ 622
Mutaties reserves€ 31.922€ 0€ -31.922€ 31.672€ 0€ -31.672€ -250€ 0€ 250
Mutaties reserves€ 0€ 13.855€ 13.855€ 0€ 13.855€ 13.855€ 0€ 0€ 0
Mutaties reserves€ 973€ 0€ -973€ 1.972€ 0€ -1.972€ 999€ 0€ -999
Mutaties reserves€ 0€ 2.624€ 2.624€ 0€ 1.874€ 1.874€ 0€ -750€ -750
Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 1.627€ 0€ -1.627€ 1.627€ 0€ -1.627
Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1.279€ 1.279€ 0€ 1.279€ 1.279
Mutaties reserves€ 0€ 119€ 119€ 0€ 119€ 119€ 0€ 0€ 0
Mutaties reserves€ 0€ 3.040€ 3.040€ 0€ 3.101€ 3.101€ 0€ 61€ 61
Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 556€ 0€ -556€ 556€ 0€ -556
Mutaties reserves€ 0€ 2.197€ 2.197€ 0€ 2.197€ 2.197€ 0€ 0€ 0
Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 271€ 0€ -271€ 271€ 0€ -271
Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1.155€ 1.155€ 0€ 1.155€ 1.155
Totaal€ 70.319€ 388.385€ 318.066€ 87.080€ 407.836€ 320.756€ 16.761€ 19.451€ 2.690
Totaal€ 11.992€ 408€ -11.584€ 10.355€ 510€ -9.845€ -1.637€ 102€ 1.739
Totaal€ 32.806€ 22.731€ -10.075€ 36.494€ 25.098€ -11.396€ 3.688€ 2.367€ -1.321
Totaal€ 4.100€ 3.230€ -870€ 3.884€ 3.388€ -496€ -216€ 158€ 374
Totaal€ 2.368€ 2.971€ 603€ 2.809€ 4.314€ 1.505€ 441€ 1.343€ 902
Totaal€ 17.062€ 19.144€ 2.082€ 16.689€ 18.776€ 2.087€ -373€ -368€ 5
Totaal€ 1.382€ 21.767€ 20.385€ 1.379€ 22.192€ 20.813€ -3€ 425€ 428
Totaal€ 0€ 26.631€ 26.631€ 0€ 24.828€ 24.828€ 0€ -1.803€ -1.803
Totaal€ 598€ 2.249€ 1.651€ 598€ 10.220€ 9.622€ 0€ 7.971€ 7.971
Totaal€ 0€ 286.073€ 286.073€ 0€ 289.683€ 289.683€ 0€ 3.610€ 3.610
Totaal€ -1.556€ 1.467€ 3.023€ 13.101€ 7.183€ -5.918€ 14.657€ 5.716€ -8.941
Totaal€ 1.517€ 1.714€ 197€ 1.723€ 1.644€ -79€ 206€ -70€ -276
Totaal€ 50€ 0€ -50€ 48€ 0€ -48€ -2€ 0€ 2
Totaal€ 1.414€ 0€ -1.414€ 817€ 0€ -817€ -597€ 0€ 597
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 7€ 0€ -7€ 7€ 0€ -7
Totaal€ 859€ 0€ -859€ 868€ 0€ -868€ 9€ 0€ -9
Totaal€ 1.118€ 0€ -1.118€ 1.074€ 0€ -1.074€ -44€ 0€ 44
Totaal€ 110€ 0€ -110€ 110€ 0€ -110€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 170€ 0€ -170€ 115€ 0€ -115€ -55€ 0€ 55
Totaal€ 91€ 0€ -91€ 61€ 0€ -61€ -30€ 0€ 30
Totaal€ 32€ 0€ -32€ 44€ 0€ -44€ 12€ 0€ -12
Totaal€ 66€ 0€ -66€ 28€ 0€ -28€ -38€ 0€ 38
Totaal€ 39€ 0€ -39€ 18€ 0€ -18€ -21€ 0€ 21
Totaal€ 53€ 0€ -53€ 46€ 0€ -46€ -7€ 0€ 7
Totaal€ 31€ 0€ -31€ 31€ 0€ -31€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 4.463€ 0€ -4.463€ 4.463€ 0€ -4.463€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 83€ 0€ -83€ 84€ 3€ -81€ 1€ 3€ 2
Totaal€ 167€ 0€ -167€ 53€ 0€ -53€ -114€ 0€ 114
Totaal€ 444€ 0€ -444€ 382€ 0€ -382€ -62€ 0€ 62
Totaal€ 43€ 0€ -43€ 24€ 0€ -24€ -19€ 0€ 19
Totaal€ 0€ 77€ 77€ 4€ 56€ 52€ 4€ -21€ -25
Totaal€ 94€ 0€ -94€ 65€ 0€ -65€ -29€ 0€ 29
Totaal€ 183€ 0€ -183€ 203€ 18€ -185€ 20€ 18€ -2
Totaal€ 10€ 0€ -10€ 1€ 0€ -1€ -9€ 0€ 9
Totaal€ 72€ 0€ -72€ 62€ 0€ -62€ -10€ 0€ 10
Totaal€ 204€ 0€ -204€ 203€ 0€ -203€ -1€ 0€ 1
Totaal€ 78€ 0€ -78€ 57€ 0€ -57€ -21€ 0€ 21
Totaal€ 410€ 0€ -410€ 406€ 227€ -179€ -4€ 227€ 231
Totaal€ 82€ 58€ -24€ 194€ 176€ -18€ 112€ 118€ 6
Totaal€ 500€ 0€ -500€ 241€ 0€ -241€ -259€ 0€ 259
Totaal€ 276€ 0€ -276€ 279€ 0€ -279€ 3€ 0€ -3
Totaal€ 190€ 0€ -190€ 0€ 0€ 0€ -190€ 0€ 190
Totaal€ 10€ 0€ -10€ 9€ 0€ -9€ -1€ 0€ 1
Totaal€ 272€ 273€ 1€ 235€ 20€ -215€ -37€ -253€ -216
Totaal€ 45€ 0€ -45€ 33€ 10€ -23€ -12€ 10€ 22
Totaal€ 66€ 0€ -66€ 0€ 0€ 0€ -66€ 0€ 66
Totaal€ 317€ 0€ -317€ 138€ 0€ -138€ -179€ 0€ 179
Totaal€ 0€ 896€ 896€ 0€ 896€ 896€ 0€ 0€ 0
Totaal€ -89€ 0€ 89€ 396€ 622€ 226€ 485€ 622€ 137
Totaal€ 31.922€ 13.855€ -18.067€ 31.672€ 13.855€ -17.817€ -250€ 0€ 250
Totaal€ 973€ 2.624€ 1.651€ 1.972€ 1.874€ -98€ 999€ -750€ -1.749
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1.627€ 1.279€ -348€ 1.627€ 1.279€ -348
Totaal€ 0€ 119€ 119€ 0€ 119€ 119€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 3.040€ 3.040€ 0€ 3.101€ 3.101€ 0€ 61€ 61
Totaal€ 0€ 2.197€ 2.197€ 556€ 2.197€ 1.641€ 556€ 0€ -556
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 271€ 1.155€ 884€ 271€ 1.155€ 884
Totaal€ 352€ 0€ -352€ 198€ 0€ -198€ -154€ 0€ 154
Totaal€ 1.780€ 0€ -1.780€ 1.780€ 0€ -1.780€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 1.020€ 1.975€ 955€ 1.028€ 2.016€ 988€ 8€ 41€ 33
Totaal€ 174€ 709€ 535€ 247€ 783€ 536€ 73€ 74€ 1
Totaal€ 70€ 92€ 22€ 77€ 90€ 13€ 7€ -2€ -9
Totaal€ 213€ 269€ 56€ 133€ 241€ 108€ -80€ -28€ 52
Totaal€ 85€ 165€ 80€ 105€ 233€ 128€ 20€ 68€ 48
Totaal€ 182€ 20€ -162€ 60€ 25€ -35€ -122€ 5€ 127
Totaal€ 178€ 0€ -178€ 218€ 0€ -218€ 40€ 0€ -40
Totaal€ 46€ 0€ -46€ 38€ 0€ -38€ -8€ 0€ 8
Totaal€ 53€ 68€ 15€ 58€ 66€ 8€ 5€ -2€ -7
Totaal€ 36€ 4€ -32€ 35€ 2€ -33€ -1€ -2€ -1
Totaal€ 516€ 2.354€ 1.838€ 1.012€ 3.589€ 2.577€ 496€ 1.235€ 739
Totaal€ -5€ 0€ 5€ 50€ 0€ -50€ 55€ 0€ -55
Totaal€ 0€ 15€ 15€ 0€ 24€ 24€ 0€ 9€ 9
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4
Totaal€ 627€ 0€ -627€ 372€ 0€ -372€ -255€ 0€ 255
Totaal€ 611€ 0€ -611€ 611€ 0€ -611€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 304€ 440€ 136€ 238€ 510€ 272€ -66€ 70€ 136
Totaal€ 226€ 90€ -136€ 429€ 123€ -306€ 203€ 33€ -170
Totaal€ 17.062€ 18.454€ 1.392€ 16.688€ 18.159€ 1.471€ -374€ -295€ 79
Totaal€ 0€ 690€ 690€ 1€ 617€ 616€ 1€ -73€ -74
Totaal€ 1.197€ 0€ -1.197€ 1.194€ 0€ -1.194€ -3€ 0€ 3
Totaal€ 185€ 21.767€ 21.582€ 185€ 22.192€ 22.007€ 0€ 425€ 425
Totaal€ 0€ 26.631€ 26.631€ 0€ 24.828€ 24.828€ 0€ -1.803€ -1.803
Totaal€ 138€ 771€ 633€ 138€ 749€ 611€ 0€ -22€ -22
Totaal€ 98€ 766€ 668€ 98€ 8.180€ 8.082€ 0€ 7.414€ 7.414
Totaal€ 25€ 375€ 350€ 25€ 363€ 338€ 0€ -12€ -12
Totaal€ 337€ 337€ 0€ 337€ 928€ 591€ 0€ 591€ 591
Totaal€ 0€ 156.754€ 156.754€ 0€ 160.352€ 160.352€ 0€ 3.598€ 3.598
Totaal€ 0€ 129.319€ 129.319€ 0€ 129.331€ 129.331€ 0€ 12€ 12
Totaal€ -1.071€ 750€ 1.821€ 339€ 1.080€ 741€ 1.410€ 330€ -1.080
Totaal€ 0€ 88€ 88€ 0€ 21€ 21€ 0€ -67€ -67
Totaal€ -741€ 0€ 741€ 1.240€ 123€ -1.117€ 1.981€ 123€ -1.858
Totaal€ 17€ 0€ -17€ 0€ 0€ 0€ -17€ 0€ 17
Totaal€ 96€ 0€ -96€ 96€ 0€ -96€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 46€ 0€ -46€ 37€ 0€ -37€ -9€ 0€ 9
Totaal€ 0€ 600€ 600€ 0€ 600€ 600€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 29€ 29€ 0€ 0€ 0€ 0€ -29€ -29
Totaal€ 97€ 0€ -97€ 7.837€ 0€ -7.837€ 7.740€ 0€ -7.740
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 112€ 101€ -11€ 112€ 101€ -11
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 138€ 139€ 1€ 138€ 139€ 1
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 712€ 712€ 0€ 712€ 712€ 0
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 71€ 71€ 0€ 71€ 71€ 0
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 3.107€ 3.107€ 0€ 3.107€ 3.107€ 0
Totaal€ 0€ 0€ 0€ -588€ 1.229€ 1.817€ -588€ 1.229€ 1.817
Totaal€ 858€ 0€ -858€ 848€ 0€ -848€ -10€ 0€ 10
Totaal€ 202€ 0€ -202€ 202€ 0€ -202€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 48€ 1.714€ 1.666€ 48€ 1.517€ 1.469€ 0€ -197€ -197
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 134€ 0€ -134€ 350€ 127€ -223€ 216€ 127€ -89
Totaal€ 275€ 0€ -275€ 275€ 0€ -275€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 50€ 0€ -50€ 48€ 0€ -48€ -2€ 0€ 2
Totaal€ 821€ 0€ -821€ 779€ 0€ -779€ -42€ 0€ 42
Totaal€ 590€ 0€ -590€ 5€ 0€ -5€ -585€ 0€ 585
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 25€ 0€ -25€ 25€ 0€ -25
Totaal€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0€ -1€ 0€ 1
Totaal€ 2€ 0€ -2€ 0€ 0€ 0€ -2€ 0€ 2
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 7€ 0€ -7€ 7€ 0€ -7
Totaal€ 757€ 0€ -757€ 757€ 0€ -757€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 12€ 0€ -12€ 17€ 0€ -17€ 5€ 0€ -5
Totaal€ 37€ 0€ -37€ 73€ 0€ -73€ 36€ 0€ -36
Totaal€ 40€ 0€ -40€ 21€ 0€ -21€ -19€ 0€ 19
Totaal€ 13€ 0€ -13€ 0€ 0€ 0€ -13€ 0€ 13
Totaal€ 947€ 0€ -947€ 940€ 0€ -940€ -7€ 0€ 7
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Totaal€ 57€ 0€ -57€ 41€ 0€ -41€ -16€ 0€ 16
Totaal€ 103€ 0€ -103€ 91€ 0€ -91€ -12€ 0€ 12
Totaal€ 2€ 0€ -2€ 0€ 0€ 0€ -2€ 0€ 2
Totaal€ 9€ 0€ -9€ 0€ 0€ 0€ -9€ 0€ 9
Totaal€ 110€ 0€ -110€ 110€ 0€ -110€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 29€ 0€ -29€ 29€ 0€ -29
Totaal€ 170€ 0€ -170€ 86€ 0€ -86€ -84€ 0€ 84
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 15€ 0€ -15€ 15€ 0€ -15
Totaal€ 4€ 0€ -4€ 18€ 0€ -18€ 14€ 0€ -14
Totaal€ 11€ 0€ -11€ 8€ 0€ -8€ -3€ 0€ 3
Totaal€ 76€ 0€ -76€ 20€ 0€ -20€ -56€ 0€ 56
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Totaal€ 32€ 0€ -32€ 42€ 0€ -42€ 10€ 0€ -10
Totaal€ 66€ 0€ -66€ 28€ 0€ -28€ -38€ 0€ 38
Totaal€ 39€ 0€ -39€ 18€ 0€ -18€ -21€ 0€ 21
Totaal€ 50€ 0€ -50€ 42€ 0€ -42€ -8€ 0€ 8
Totaal€ 3€ 0€ -3€ 4€ 0€ -4€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 31€ 0€ -31€ 31€ 0€ -31€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 4.388€ 0€ -4.388€ 4.388€ 0€ -4.388€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 75€ 0€ -75€ 75€ 0€ -75€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€ -5€ 5€ 0€ -5
Totaal€ 83€ 0€ -83€ 43€ 0€ -43€ -40€ 0€ 40
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 34€ 0€ -34€ 34€ 0€ -34
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 3€ 0€ 3€ 3
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€ -6€ 6€ 0€ -6
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 19€ 0€ -19€ 19€ 0€ -19
Totaal€ 167€ 0€ -167€ -33€ 0€ 33€ -200€ 0€ 200
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€ -5€ 5€ 0€ -5
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 56€ 0€ -56€ 56€ 0€ -56
Totaal€ 444€ 0€ -444€ 382€ 0€ -382€ -62€ 0€ 62
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 7€ 0€ -7€ 7€ 0€ -7
Totaal€ 2€ 0€ -2€ 0€ 0€ 0€ -2€ 0€ 2
Totaal€ 30€ 0€ -30€ 6€ 0€ -6€ -24€ 0€ 24
Totaal€ 9€ 0€ -9€ 9€ 0€ -9€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4
Totaal€ 0€ 77€ 77€ 0€ 56€ 56€ 0€ -21€ -21
Totaal€ 21€ 0€ -21€ 3€ 0€ -3€ -18€ 0€ 18
Totaal€ 40€ 0€ -40€ 16€ 0€ -16€ -24€ 0€ 24
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 14€ 0€ -14€ 14€ 0€ -14
Totaal€ 0€ 0€ 0€ -1€ 0€ 1€ -1€ 0€ 1
Totaal€ 22€ 0€ -22€ 22€ 0€ -22€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 9€ 0€ -9€ 9€ 0€ -9€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 11€ 0€ -11€ 0€ 0€ 0€ -11€ 0€ 11
Totaal€ 159€ 0€ -159€ 192€ 0€ -192€ 33€ 0€ -33
Totaal€ 2€ 0€ -2€ 7€ 0€ -7€ 5€ 0€ -5
Totaal€ 2€ 0€ -2€ 1€ 0€ -1€ -1€ 0€ 1
Totaal€ 1€ 0€ -1€ 2€ 0€ -2€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 7€ 0€ -7€ 1€ 0€ -1€ -6€ 0€ 6
Totaal€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0€ -1€ 0€ 1
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18€ 18€ 0€ 18€ 18
Totaal€ 10€ 0€ -10€ 1€ 0€ -1€ -9€ 0€ 9
Totaal€ 12€ 0€ -12€ 36€ 0€ -36€ 24€ 0€ -24
Totaal€ 60€ 0€ -60€ 26€ 0€ -26€ -34€ 0€ 34
Totaal€ 204€ 0€ -204€ 203€ 0€ -203€ -1€ 0€ 1
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€ -6€ 6€ 0€ -6
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
Totaal€ 78€ 0€ -78€ 48€ 0€ -48€ -30€ 0€ 30
Totaal€ 410€ 0€ -410€ 406€ 0€ -406€ -4€ 0€ 4
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 227€ 227€ 0€ 227€ 227
Totaal€ 10€ 0€ -10€ 3€ 0€ -3€ -7€ 0€ 7
Totaal€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0€ -1€ 0€ 1
Totaal€ 8€ 0€ -8€ 123€ 0€ -123€ 115€ 0€ -115
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€ -5€ 5€ 0€ -5
Totaal€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 53€ 0€ -53€ 53€ 0€ -53€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 5€ 0€ -5€ 5€ 0€ -5€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 119€ 119€ 0€ 119€ 119
Totaal€ 0€ 58€ 58€ 0€ 57€ 57€ 0€ -1€ -1
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 117€ 0€ -117€ 117€ 0€ -117
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 48€ 0€ -48€ 48€ 0€ -48
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 40€ 0€ -40€ 40€ 0€ -40
Totaal€ 500€ 0€ -500€ 4€ 0€ -4€ -496€ 0€ 496
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 32€ 0€ -32€ 32€ 0€ -32
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 276€ 0€ -276€ 116€ 0€ -116€ -160€ 0€ 160
Totaal€ 0€ 0€ 0€ -42€ 0€ 42€ -42€ 0€ 42
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 204€ 0€ -204€ 204€ 0€ -204
Totaal€ 190€ 0€ -190€ 0€ 0€ 0€ -190€ 0€ 190
Totaal€ 10€ 0€ -10€ 9€ 0€ -9€ -1€ 0€ 1
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 20€ 0€ -20€ 20€ 0€ -20
Totaal€ 272€ 0€ -272€ 0€ 0€ 0€ -272€ 0€ 272
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 9€ 0€ -9€ 9€ 0€ -9
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 206€ 0€ -206€ 206€ 0€ -206
Totaal€ 0€ 273€ 273€ 0€ 20€ 20€ 0€ -253€ -253
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ -10€ 10€ 0€ -10
Totaal€ 45€ 0€ -45€ 12€ 0€ -12€ -33€ 0€ 33
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ -10€ 10€ 0€ -10
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10€ 10€ 0€ 10€ 10
Totaal€ 66€ 0€ -66€ 0€ 0€ 0€ -66€ 0€ 66
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 16€ 0€ -16€ 16€ 0€ -16
Totaal€ 317€ 0€ -317€ 112€ 0€ -112€ -205€ 0€ 205
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ -10€ 10€ 0€ -10
Totaal€ 0€ 896€ 896€ 0€ 896€ 896€ 0€ 0€ 0
Totaal€ -89€ 0€ 89€ 396€ 0€ -396€ 485€ 0€ -485
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 622€ 622€ 0€ 622€ 622
Totaal€ 31.922€ 0€ -31.922€ 31.672€ 0€ -31.672€ -250€ 0€ 250
Totaal€ 0€ 13.855€ 13.855€ 0€ 13.855€ 13.855€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 973€ 0€ -973€ 1.972€ 0€ -1.972€ 999€ 0€ -999
Totaal€ 0€ 2.624€ 2.624€ 0€ 1.874€ 1.874€ 0€ -750€ -750
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1.627€ 0€ -1.627€ 1.627€ 0€ -1.627
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1.279€ 1.279€ 0€ 1.279€ 1.279
Totaal€ 0€ 119€ 119€ 0€ 119€ 119€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 3.040€ 3.040€ 0€ 3.101€ 3.101€ 0€ 61€ 61
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 556€ 0€ -556€ 556€ 0€ -556
Totaal€ 0€ 2.197€ 2.197€ 0€ 2.197€ 2.197€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 271€ 0€ -271€ 271€ 0€ -271
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1.155€ 1.155€ 0€ 1.155€ 1.155
Totaal€ 175€ 0€ -175€ 174€ 0€ -174€ -1€ 0€ 1
Totaal€ 0€ 0€ 0€ -1€ 0€ 1€ -1€ 0€ 1
Totaal€ 163€ 0€ -163€ 24€ 0€ -24€ -139€ 0€ 139
Totaal€ 14€ 0€ -14€ 1€ 0€ -1€ -13€ 0€ 13
Totaal€ 1.752€ 0€ -1.752€ 1.752€ 0€ -1.752€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 28€ 0€ -28€ 28€ 0€ -28€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 15€ 0€ -15€ 5€ 0€ -5€ -10€ 0€ 10
Totaal€ 1.005€ 0€ -1.005€ 1.023€ 0€ -1.023€ 18€ 0€ -18
Totaal€ 0€ 1.975€ 1.975€ 0€ 2.016€ 2.016€ 0€ 41€ 41
Totaal€ 174€ 0€ -174€ 247€ 0€ -247€ 73€ 0€ -73
Totaal€ 0€ 709€ 709€ 0€ 783€ 783€ 0€ 74€ 74
Totaal€ 5€ 0€ -5€ 0€ 0€ 0€ -5€ 0€ 5
Totaal€ 65€ 0€ -65€ 77€ 0€ -77€ 12€ 0€ -12
Totaal€ 0€ 92€ 92€ 0€ 90€ 90€ 0€ -2€ -2
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4
Totaal€ 68€ 0€ -68€ 54€ 0€ -54€ -14€ 0€ 14
Totaal€ 145€ 0€ -145€ 75€ 0€ -75€ -70€ 0€ 70
Totaal€ 0€ 269€ 269€ 0€ 241€ 241€ 0€ -28€ -28
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 68€ 0€ -68€ 68€ 0€ -68
Totaal€ 83€ 0€ -83€ 33€ 0€ -33€ -50€ 0€ 50
Totaal€ 2€ 0€ -2€ 3€ 0€ -3€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 0€ 165€ 165€ 0€ 233€ 233€ 0€ 68€ 68
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 52€ 0€ -52€ 52€ 0€ -52
Totaal€ 161€ 0€ -161€ 0€ 0€ 0€ -161€ 0€ 161
Totaal€ 21€ 0€ -21€ 8€ 0€ -8€ -13€ 0€ 13
Totaal€ 0€ 20€ 20€ 0€ 25€ 25€ 0€ 5€ 5
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 26€ 0€ -26€ 26€ 0€ -26
Totaal€ 55€ 0€ -55€ 182€ 0€ -182€ 127€ 0€ -127
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 99€ 0€ -99€ 5€ 0€ -5€ -94€ 0€ 94
Totaal€ 2€ 0€ -2€ 4€ 0€ -4€ 2€ 0€ -2
Totaal€ 22€ 0€ -22€ 0€ 0€ 0€ -22€ 0€ 22
Totaal€ 46€ 0€ -46€ 38€ 0€ -38€ -8€ 0€ 8
Totaal€ 6€ 0€ -6€ -2€ 0€ 2€ -8€ 0€ 8
Totaal€ 4€ 0€ -4€ 2€ 0€ -2€ -2€ 0€ 2
Totaal€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0€ -1€ 0€ 1
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€ -5€ 5€ 0€ -5
Totaal€ 10€ 0€ -10€ 4€ 0€ -4€ -6€ 0€ 6
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Totaal€ 7€ 0€ -7€ 7€ 0€ -7€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 16€ 0€ -16€ 16€ 0€ -16
Totaal€ 2€ 0€ -2€ 3€ 0€ -3€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 14€ 0€ -14€ 14€ 0€ -14€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 9€ 0€ -9€ 7€ 0€ -7€ -2€ 0€ 2
Totaal€ 0€ 68€ 68€ 0€ 66€ 66€ 0€ -2€ -2
Totaal€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0€ -1€ 0€ 1
Totaal€ 5€ 0€ -5€ 4€ 0€ -4€ -1€ 0€ 1
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 30€ 0€ -30€ 30€ 0€ -30€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4€ 4€ 0€ 4€ 4
Totaal€ 0€ 4€ 4€ 0€ -2€ -2€ 0€ -6€ -6
Totaal€ 46€ 0€ -46€ 25€ 0€ -25€ -21€ 0€ 21
Totaal€ 55€ 0€ -55€ -4€ 0€ 4€ -59€ 0€ 59
Totaal€ 75€ 0€ -75€ 81€ 0€ -81€ 6€ 0€ -6
Totaal€ 3€ 0€ -3€ 4€ 0€ -4€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 78€ 0€ -78€ 57€ 0€ -57€ -21€ 0€ 21
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 62€ 0€ -62€ 62€ 0€ -62
Totaal€ 6€ 0€ -6€ 8€ 0€ -8€ 2€ 0€ -2
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 70€ 0€ -70€ 70€ 0€ -70
Totaal€ 5€ 0€ -5€ 42€ 0€ -42€ 37€ 0€ -37
Totaal€ 173€ 0€ -173€ 595€ 0€ -595€ 422€ 0€ -422
Totaal€ 75€ 0€ -75€ 68€ 0€ -68€ -7€ 0€ 7
Totaal€ 0€ 1.033€ 1.033€ 0€ 1.039€ 1.039€ 0€ 6€ 6
Totaal€ 0€ 459€ 459€ 0€ 513€ 513€ 0€ 54€ 54
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 115€ 115€ 0€ 115€ 115
Totaal€ 0€ 862€ 862€ 0€ 1.922€ 1.922€ 0€ 1.060€ 1.060
Totaal€ 0€ 0€ 0€ -79€ 0€ 79€ -79€ 0€ 79
Totaal€ 41€ 0€ -41€ 25€ 0€ -25€ -16€ 0€ 16
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 32€ 0€ -32€ 32€ 0€ -32
Totaal€ 25€ 0€ -25€ -22€ 0€ 22€ -47€ 0€ 47
Totaal€ -112€ 0€ 112€ 0€ 0€ 0€ 112€ 0€ -112
Totaal€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 15€ 0€ -15€ 28€ 0€ -28€ 13€ 0€ -13
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4
Totaal€ 25€ 0€ -25€ 19€ 0€ -19€ -6€ 0€ 6
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€ -5€ 5€ 0€ -5
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 29€ 0€ -29€ 29€ 0€ -29
Totaal€ 0€ 15€ 15€ 0€ 24€ 24€ 0€ 9€ 9
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4
Totaal€ 161€ 0€ -161€ 136€ 0€ -136€ -25€ 0€ 25
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 23€ 0€ -23€ 23€ 0€ -23
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 11€ 0€ -11€ 11€ 0€ -11
Totaal€ -48€ 0€ 48€ 0€ 0€ 0€ 48€ 0€ -48
Totaal€ 0€ 0€ 0€ -40€ 0€ 40€ -40€ 0€ 40
Totaal€ 165€ 0€ -165€ 152€ 0€ -152€ -13€ 0€ 13
Totaal€ 284€ 0€ -284€ 19€ 0€ -19€ -265€ 0€ 265
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 17€ 0€ -17€ 17€ 0€ -17
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Totaal€ 0€ 0€ 0€ -5€ 0€ 5€ -5€ 0€ 5
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
Totaal€ 65€ 0€ -65€ 35€ 0€ -35€ -30€ 0€ 30
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 17€ 0€ -17€ 17€ 0€ -17
Totaal€ 602€ 0€ -602€ 602€ 0€ -602€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 9€ 0€ -9€ 9€ 0€ -9€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ -10€ 10€ 0€ -10
Totaal€ 80€ 0€ -80€ 37€ 0€ -37€ -43€ 0€ 43
Totaal€ 20€ 0€ -20€ 16€ 0€ -16€ -4€ 0€ 4
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 200€ 0€ -200€ 159€ 0€ -159€ -41€ 0€ 41
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 15€ 0€ -15€ 15€ 0€ -15
Totaal€ 4€ 0€ -4€ 0€ 0€ 0€ -4€ 0€ 4
Totaal€ 0€ 80€ 80€ 0€ 136€ 136€ 0€ 56€ 56
Totaal€ 0€ 360€ 360€ 0€ 374€ 374€ 0€ 14€ 14
Totaal€ 150€ 0€ -150€ 31€ 0€ -31€ -119€ 0€ 119
Totaal€ 20€ 0€ -20€ 61€ 0€ -61€ 41€ 0€ -41
Totaal€ 5€ 0€ -5€ 4€ 0€ -4€ -1€ 0€ 1
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ -10€ 10€ 0€ -10
Totaal€ 50€ 0€ -50€ 217€ 0€ -217€ 167€ 0€ -167
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 13€ 0€ -13€ 13€ 0€ -13
Totaal€ 1€ 0€ -1€ 3€ 0€ -3€ 2€ 0€ -2
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 20€ 0€ -20€ 20€ 0€ -20
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 69€ 0€ -69€ 69€ 0€ -69
Totaal€ 0€ 10€ 10€ 0€ 21€ 21€ 0€ 11€ 11
Totaal€ 0€ 80€ 80€ 0€ 102€ 102€ 0€ 22€ 22
Totaal€ 40€ 0€ -40€ 62€ 0€ -62€ 22€ 0€ -22
Totaal€ 14.734€ 0€ -14.734€ 14.217€ 0€ -14.217€ -517€ 0€ 517
Totaal€ 2.288€ 0€ -2.288€ 2.409€ 0€ -2.409€ 121€ 0€ -121
Totaal€ 0€ 2.889€ 2.889€ 0€ 3.118€ 3.118€ 0€ 229€ 229
Totaal€ 0€ 15.565€ 15.565€ 0€ 15.041€ 15.041€ 0€ -524€ -524
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 0€ 690€ 690€ 0€ 617€ 617€ 0€ -73€ -73
Totaal€ 1.197€ 0€ -1.197€ 1.194€ 0€ -1.194€ -3€ 0€ 3
Totaal€ 185€ 0€ -185€ 185€ 0€ -185€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 22.192€ 22.192€ 0€ 22.192€ 22.192
Totaal€ 0€ 21.767€ 21.767€ 0€ 0€ 0€ 0€ -21.767€ -21.767
Totaal€ 0€ 26.631€ 26.631€ 0€ 24.828€ 24.828€ 0€ -1.803€ -1.803
Totaal€ 138€ 0€ -138€ 138€ 0€ -138€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 771€ 771€ 0€ 749€ 749€ 0€ -22€ -22
Totaal€ 98€ 0€ -98€ 98€ 0€ -98€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 766€ 766€ 0€ 8.180€ 8.180€ 0€ 7.414€ 7.414
Totaal€ 25€ 0€ -25€ 25€ 0€ -25€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 375€ 375€ 0€ 10€ 10€ 0€ -365€ -365
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 353€ 353€ 0€ 353€ 353
Totaal€ 337€ 0€ -337€ 337€ 0€ -337€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 403€ 403€ 0€ 403€ 403
Totaal€ 0€ 337€ 337€ 0€ 442€ 442€ 0€ 105€ 105
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 83€ 83€ 0€ 83€ 83
Totaal€ 0€ 156.754€ 156.754€ 0€ 160.352€ 160.352€ 0€ 3.598€ 3.598
Totaal€ 0€ 129.319€ 129.319€ 0€ 129.331€ 129.331€ 0€ 12€ 12
Totaal€ -1.580€ 0€ 1.580€ 0€ 0€ 0€ 1.580€ 0€ -1.580
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 338€ 0€ -338€ 338€ 0€ -338
Totaal€ 509€ 0€ -509€ 0€ 0€ 0€ -509€ 0€ 509
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 0€ 750€ 750€ 0€ 1.645€ 1.645€ 0€ 895€ 895
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ -565€ -565€ 0€ -565€ -565
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 21€ 21€ 0€ 21€ 21
Totaal€ 0€ 88€ 88€ 0€ 0€ 0€ 0€ -88€ -88
Totaal€ 7.048€ 0€ -7.048€ 7.165€ 0€ -7.165€ 117€ 0€ -117
Totaal€ 86€ 0€ -86€ 86€ 0€ -86€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1.264€ 0€ -1.264€ 1.264€ 0€ -1.264
Totaal€ 0€ 0€ 0€ -4.895€ 0€ 4.895€ -4.895€ 0€ 4.895
Totaal€ 0€ 0€ 0€ -1.114€ 0€ 1.114€ -1.114€ 0€ 1.114
Totaal€ -5.680€ 0€ 5.680€ 0€ 0€ 0€ 5.680€ 0€ -5.680
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4
Totaal€ -2.195€ 0€ 2.195€ -1.270€ 0€ 1.270€ 925€ 0€ -925
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 123€ 123€ 0€ 123€ 123
Totaal€ 17€ 0€ -17€ 0€ 0€ 0€ -17€ 0€ 17
Totaal€ 79€ 0€ -79€ 79€ 0€ -79€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 17€ 0€ -17€ 17€ 0€ -17€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 46€ 0€ -46€ 37€ 0€ -37€ -9€ 0€ 9
Totaal€ 0€ 600€ 600€ 0€ 600€ 600€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 29€ 29€ 0€ 0€ 0€ 0€ -29€ -29
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 7.837€ 0€ -7.837€ 7.837€ 0€ -7.837
Totaal€ 97€ 0€ -97€ 0€ 0€ 0€ -97€ 0€ 97
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 101€ 0€ -101€ 101€ 0€ -101
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 11€ 0€ -11€ 11€ 0€ -11
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 31€ 31€ 0€ 31€ 31
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 70€ 70€ 0€ 70€ 70
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 138€ 0€ -138€ 138€ 0€ -138
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 139€ 139€ 0€ 139€ 139
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 53€ 0€ -53€ 53€ 0€ -53
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 14€ 0€ -14€ 14€ 0€ -14
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 43€ 0€ -43€ 43€ 0€ -43
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 595€ 0€ -595€ 595€ 0€ -595
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 616€ 616€ 0€ 616€ 616
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 96€ 96€ 0€ 96€ 96
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 71€ 0€ -71€ 71€ 0€ -71
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 71€ 71€ 0€ 71€ 71
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 12€ 0€ -12€ 12€ 0€ -12
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 34€ 0€ -34€ 34€ 0€ -34
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 2.647€ 0€ -2.647€ 2.647€ 0€ -2.647
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ -10€ 10€ 0€ -10
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 13€ 0€ -13€ 13€ 0€ -13
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 170€ 0€ -170€ 170€ 0€ -170
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 185€ 0€ -185€ 185€ 0€ -185
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 237€ 0€ -237€ 237€ 0€ -237
Totaal€ 0€ 0€ 0€ -214€ 0€ 214€ -214€ 0€ 214
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ -10€ 10€ 0€ -10
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 195€ 195€ 0€ 195€ 195
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 595€ 595€ 0€ 595€ 595
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 826€ 826€ 0€ 826€ 826
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 538€ 538€ 0€ 538€ 538
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 953€ 953€ 0€ 953€ 953
Totaal€ 0€ 0€ 0€ -4.561€ 0€ 4.561€ -4.561€ 0€ 4.561
Totaal€ 0€ 0€ 0€ -966€ 0€ 966€ -966€ 0€ 966
Totaal€ 0€ 0€ 0€ -35€ 0€ 35€ -35€ 0€ 35
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 4.793€ 0€ -4.793€ 4.793€ 0€ -4.793
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 81€ 0€ -81€ 81€ 0€ -81
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 67€ 0€ -67€ 67€ 0€ -67
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 20€ 0€ -20€ 20€ 0€ -20
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 13€ 0€ -13€ 13€ 0€ -13
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 604€ 604€ 0€ 604€ 604
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 85€ 85€ 0€ 85€ 85
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 540€ 540€ 0€ 540€ 540
Totaal€ 531€ 0€ -531€ 824€ 0€ -824€ 293€ 0€ -293
Totaal€ 327€ 0€ -327€ 24€ 0€ -24€ -303€ 0€ 303
Totaal€ 202€ 0€ -202€ 202€ 0€ -202€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 48€ 0€ -48€ 48€ 0€ -48€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 1.714€ 1.714€ 0€ 1.517€ 1.517€ 0€ -197€ -197
Totaal€ 0€ 0€ 0€ -30€ 0€ 30€ -30€ 0€ 30
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 30€ 0€ -30€ 30€ 0€ -30
Totaal€ 0€ 0€ 0€ -33€ 0€ 33€ -33€ 0€ 33
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 33€ 0€ -33€ 33€ 0€ -33
Totaal€ 134€ 0€ -134€ 500€ 0€ -500€ 366€ 0€ -366
Totaal€ 0€ 0€ 0€ -353€ 0€ 353€ -353€ 0€ 353
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 203€ 0€ -203€ 203€ 0€ -203
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 127€ 127€ 0€ 127€ 127
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 168€ 0€ -168€ 168€ 0€ -168
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 107€ 0€ -107€ 107€ 0€ -107
Totaal€ 275€ 0€ -275€ 0€ 0€ 0€ -275€ 0€ 275
Totaal€ 48€ 0€ -48€ 48€ 0€ -48€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 2€ 0€ -2€ 0€ 0€ 0€ -2€ 0€ 2