(bedragen × € 1.000)
TaakveldBegrotingRekeningAfwijking
LastenBatenSaldoLastenBatenSaldoLastenBatenSaldo
4.2 Onderwijshuisvesting€ 17.287€ 860€ -16.427€ 16.915€ 712€ -16.203€ -372€ -148€ 224
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken€ 8.747€ 4.589€ -4.158€ 8.822€ 4.559€ -4.263€ 75€ -30€ -105
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie€ 6.098€ 802€ -5.296€ 6.144€ 891€ -5.253€ 46€ 89€ 43
6.2 Wijkteams€ 2.240€ 132€ -2.108€ 2.346€ 224€ -2.122€ 106€ 92€ -14
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-€ 34.504€ 0€ -34.504€ 38.175€ 74€ -38.101€ 3.671€ 74€ -3.597
6.82 Geëscaleerde zorg 18+€ 896€ 0€ -896€ 971€ 0€ -971€ 75€ 0€ -75
7.1 Volksgezondheid€ 3.466€ -200€ -3.666€ 3.466€ 0€ -3.466€ 0€ 200€ 200
04200001 OHV Basisonderwijs€ 5.113€ 526€ -4.587€ 5.291€ 429€ -4.862€ 178€ -97€ -275
04200002 OHV Voortgezet (Spec) Onderwijs€ 1.310€ 0€ -1.310€ 1.218€ 0€ -1.218€ -92€ 0€ 92
04200003 OHV Voortgezet onderwijs€ 4.190€ 0€ -4.190€ 4.270€ 0€ -4.270€ 80€ 0€ -80
04200004 Schade en incidentele kosten€ 418€ 0€ -418€ 449€ 0€ -449€ 31€ 0€ -31
04200005 1e inrichting, olp, meubilair€ 58€ 0€ -58€ 28€ 0€ -28€ -30€ 0€ 30
04200006 Kapitaallasten€ 47€ 0€ -47€ 89€ 0€ -89€ 42€ 0€ -42
04200007 Externe advisering€ 26€ 0€ -26€ 36€ 0€ -36€ 10€ 0€ -10
04200008 Verhuiskosten€ 126€ 0€ -126€ 193€ 0€ -193€ 67€ 0€ -67
04200009 Investeringsvolume Onderwijshuisvest€ 424€ 0€ -424€ 0€ 0€ 0€ -424€ 0€ 424
04200010 Gymnastieklokalen€ 2.751€ 81€ -2.670€ 2.587€ 72€ -2.515€ -164€ -9€ 155
04200011 OHV Vleugelscholen€ 1.947€ 23€ -1.924€ 2.034€ 21€ -2.013€ 87€ -2€ -89
04200012 OHV overige accommodaties€ 877€ 230€ -647€ 720€ 190€ -530€ -157€ -40€ 117
04300001 Onderhoud Carel€ 11€ 0€ -11€ 16€ 5€ -11€ 5€ 5€ 0
04300002 Leerlingenvervoer€ 1.995€ 92€ -1.903€ 2.063€ 9€ -2.054€ 68€ -83€ -151
04300003 Ontwikkeling lokaal onderwijsbeleid€ 51€ 0€ -51€ 71€ 25€ -46€ 20€ 25€ 5
04300004 Combinatiefunctionarissen€ 670€ 0€ -670€ 651€ 0€ -651€ -19€ 0€ 19
04300005 Versterking psz en kindercentra OKE€ 197€ 0€ -197€ 196€ 0€ -196€ -1€ 0€ 1
04300006 Onderwijsachterstandenbeleid€ 2.846€ 2.846€ 0€ 2.846€ 2.846€ 0€ 0€ 0€ 0
04300007 Leerplicht€ 6€ 265€ 259€ 74€ 266€ 192€ 68€ 1€ -67
04300008 RMC€ 426€ 790€ 364€ 346€ 834€ 488€ -80€ 44€ 124
04300009 Schoolzwemmen€ 25€ 22€ -3€ 53€ 20€ -33€ 28€ -2€ -30
04300010 Loonkosten taakveld 4.3 JZW€ 1.504€ 0€ -1.504€ 1.514€ 0€ -1.514€ 10€ 0€ -10
04300015 Kinderopvang€ 287€ 20€ -267€ 262€ 0€ -262€ -25€ -20€ 5
04300016 Voorschoolse voorzieningen peuters€ 175€ 0€ -175€ 176€ 0€ -176€ 1€ 0€ -1
04300017 VSV-project 2017-2020€ 554€ 554€ 0€ 554€ 554€ 0€ 0€ 0€ 0
06100001 Loonkosten taakveld 6.1-5 JZW€ 1.557€ 0€ -1.557€ 1.557€ 28€ -1.529€ 0€ 28€ 28
06100002 Ontmoeting jeugd€ 1.070€ 0€ -1.070€ 1.030€ 0€ -1.030€ -40€ 0€ 40
06100003 Vrijwillig jeugd- en jongerenwerk€ 56€ 0€ -56€ 47€ 0€ -47€ -9€ 0€ 9
06100004 Real-X€ 62€ 0€ -62€ 62€ 0€ -62€ 0€ 0€ 0
06100005 Jejocema€ 40€ 0€ -40€ 40€ 0€ -40€ 0€ 0€ 0
06100006 Clientondersteuning€ 1.863€ 0€ -1.863€ 1.815€ 0€ -1.815€ -48€ 0€ 48
06100007 Coordinatie van zorg+verwijsindex€ 66€ 0€ -66€ 48€ 0€ -48€ -18€ 0€ 18
06100008 Begeleiding kwetsb jongeren/gezinnen€ 190€ 0€ -190€ 273€ 0€ -273€ 83€ 0€ -83
06100009 Outr hulpverl/opv dakloze jongere€ 331€ 0€ -331€ 329€ 0€ -329€ -2€ 0€ 2
06100010 Overig preventief jeugdbeleid€ 61€ 0€ -61€ 106€ 0€ -106€ 45€ 0€ -45
06100028 Regionale werkgroep Jeugdzorg€ 802€ 802€ 0€ 826€ 825€ -1€ 24€ 23€ -1
06100043 Gewoon bijzonder in Apeldoorn€ 0€ 0€ 0€ 11€ 38€ 27€ 11€ 38€ 27
06200002 Centrum voor Jeugd en Gezin€ 2.170€ 0€ -2.170€ 2.120€ 85€ -2.035€ -50€ 85€ 135
06200014 Loonkosten taakveld 6.2-5 JZW€ 0€ 132€ 132€ 174€ 139€ -35€ 174€ 7€ -167
06200024 Inhuurbudget 1e lijns programma 5€ 70€ 0€ -70€ 52€ 0€ -52€ -18€ 0€ 18
06720001 PGB jeugdzorg€ 1.800€ 0€ -1.800€ 767€ 0€ -767€ -1.033€ 0€ 1.033
06720002 Buro jeugdzorg spoed€ 139€ 0€ -139€ 138€ 0€ -138€ -1€ 0€ 1
06720003 Landelijk transistie-arrangement€ 1.474€ 0€ -1.474€ 118€ 0€ -118€ -1.356€ 0€ 1.356
06720004 Bovenregionale Jeugdzorg€ 0€ 0€ 0€ 1.338€ 0€ -1.338€ 1.338€ 0€ -1.338
06720005 Regionale Jeugdzorg€ 29.980€ 0€ -29.980€ 35.173€ 74€ -35.099€ 5.193€ 74€ -5.119
06720006 Bijdr Jeugdregio Midden IJssel O-Vel€ 369€ 0€ -369€ 419€ 0€ -419€ 50€ 0€ -50
06720009 Subsidie CJG CJG4kracht€ 742€ 0€ -742€ 222€ 0€ -222€ -520€ 0€ 520
06820001 Buro Jeugdzorg jeugdreclassering€ 329€ 0€ -329€ 329€ 0€ -329€ 0€ 0€ 0
06820002 Alg Meldpunt Kindermishandeling€ 567€ 0€ -567€ 642€ 0€ -642€ 75€ 0€ -75
07100006 Jeugdgezondheidszorg€ 3.466€ -200€ -3.666€ 3.466€ 0€ -3.466€ 0€ 200€ 200
4420 Belastingen€ 730€ 0€ -730€ 781€ 0€ -781€ 51€ 0€ -51
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 12€ 0€ -12€ 12€ 0€ -12
4455 Betaalde huren€ 2€ 0€ -2€ 3€ 0€ -3€ 1€ 0€ -1
4470 Onderhoud vastgoed€ 0€ 0€ 0€ 155€ 0€ -155€ 155€ 0€ -155
4490 Verzekeringen€ 79€ 0€ -79€ 79€ 0€ -79€ 0€ 0€ 0
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 262€ 0€ -262€ 245€ 0€ -245€ -17€ 0€ 17
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 17€ 0€ -17€ 17€ 0€ -17
4820 Afschrijvingen€ 2.245€ 0€ -2.245€ 2.223€ 0€ -2.223€ -22€ 0€ 22
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 1.795€ 0€ -1.795€ 1.776€ 0€ -1.776€ -19€ 0€ 19
8450 Huren€ 0€ 19€ 19€ 0€ 19€ 19€ 0€ 0€ 0
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 507€ 507€ 0€ 410€ 410€ 0€ -97€ -97
4420 Belastingen€ 296€ 0€ -296€ 245€ 0€ -245€ -51€ 0€ 51
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
4490 Verzekeringen€ 12€ 0€ -12€ 12€ 0€ -12€ 0€ 0€ 0
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 11€ 0€ -11€ 0€ 0€ 0€ -11€ 0€ 11
4820 Afschrijvingen€ 524€ 0€ -524€ 506€ 0€ -506€ -18€ 0€ 18
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 467€ 0€ -467€ 452€ 0€ -452€ -15€ 0€ 15
4420 Belastingen€ 666€ 0€ -666€ 747€ 0€ -747€ 81€ 0€ -81
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
4455 Betaalde huren€ 42€ 0€ -42€ 40€ 0€ -40€ -2€ 0€ 2
4490 Verzekeringen€ 108€ 0€ -108€ 108€ 0€ -108€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 1.905€ 0€ -1.905€ 1.905€ 0€ -1.905€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 1.469€ 0€ -1.469€ 1.469€ 0€ -1.469€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 20€ 0€ -20€ 3€ 0€ -3€ -17€ 0€ 17
4470 Onderhoud vastgoed€ 393€ 0€ -393€ 414€ 0€ -414€ 21€ 0€ -21
4471 Onderhoudskosten€ 5€ 0€ -5€ 0€ 0€ 0€ -5€ 0€ 5
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 32€ 0€ -32€ 32€ 0€ -32
4600 Duurzame goederen€ 58€ 0€ -58€ 28€ 0€ -28€ -30€ 0€ 30
4820 Afschrijvingen€ 23€ 0€ -23€ 65€ 0€ -65€ 42€ 0€ -42
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 24€ 0€ -24€ 24€ 0€ -24€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
4480 Adviezen€ 26€ 0€ -26€ 27€ 0€ -27€ 1€ 0€ -1
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 126€ 0€ -126€ 193€ 0€ -193€ 67€ 0€ -67
4402 Stelposten€ 424€ 0€ -424€ 0€ 0€ 0€ -424€ 0€ 424
4360 Subsidies€ 710€ 0€ -710€ -8€ 0€ 8€ -718€ 0€ 718
4400 Overige goederen en diensten€ 248€ 0€ -248€ 213€ 0€ -213€ -35€ 0€ 35
4402 Stelposten€ -710€ 0€ 710€ 0€ 0€ 0€ 710€ 0€ -710
4420 Belastingen€ 85€ 0€ -85€ 55€ 0€ -55€ -30€ 0€ 30
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
4455 Betaalde huren€ 483€ 0€ -483€ 484€ 0€ -484€ 1€ 0€ -1
4470 Onderhoud vastgoed€ 698€ 0€ -698€ 698€ 0€ -698€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
4490 Verzekeringen€ 16€ 0€ -16€ 16€ 0€ -16€ 0€ 0€ 0
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 257€ 0€ -257€ 134€ 0€ -134€ -123€ 0€ 123
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 24€ 0€ -24€ 24€ 0€ -24
4820 Afschrijvingen€ 567€ 0€ -567€ 568€ 0€ -568€ 1€ 0€ -1
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 397€ 0€ -397€ 400€ 0€ -400€ 3€ 0€ -3
8450 Huren€ 0€ 0€ 0€ 0€ -2€ -2€ 0€ -2€ -2
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 81€ 81€ 0€ 74€ 74€ 0€ -7€ -7
4420 Belastingen€ 147€ 0€ -147€ 116€ 0€ -116€ -31€ 0€ 31
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
4455 Betaalde huren€ 17€ 0€ -17€ 114€ 0€ -114€ 97€ 0€ -97
4490 Verzekeringen€ 13€ 0€ -13€ 13€ 0€ -13€ 0€ 0€ 0
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 218€ 0€ -218€ 238€ 0€ -238€ 20€ 0€ -20
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8
4820 Afschrijvingen€ 733€ 0€ -733€ 725€ 0€ -725€ -8€ 0€ 8
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 819€ 0€ -819€ 817€ 0€ -817€ -2€ 0€ 2
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 23€ 23€ 0€ 21€ 21€ 0€ -2€ -2
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 15€ 0€ -15€ 15€ 0€ -15
4410 Nuts€ 63€ 0€ -63€ 86€ 0€ -86€ 23€ 0€ -23
4420 Belastingen€ 47€ 0€ -47€ 60€ 0€ -60€ 13€ 0€ -13
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
4455 Betaalde huren€ 13€ 0€ -13€ 8€ 0€ -8€ -5€ 0€ 5
4470 Onderhoud vastgoed€ 441€ 0€ -441€ 225€ 0€ -225€ -216€ 0€ 216
4480 Adviezen€ 43€ 0€ -43€ 7€ 0€ -7€ -36€ 0€ 36
4490 Verzekeringen€ 6€ 0€ -6€ 6€ 0€ -6€ 0€ 0€ 0
4713 Sloopkosten€ 0€ 0€ 0€ 14€ 0€ -14€ 14€ 0€ -14
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 75€ 0€ -75€ 75€ 0€ -75
4820 Afschrijvingen€ 152€ 0€ -152€ 122€ 0€ -122€ -30€ 0€ 30
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 112€ 0€ -112€ 99€ 0€ -99€ -13€ 0€ 13
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 44€ 44€ 0€ 44€ 44
8450 Huren€ 0€ 214€ 214€ 0€ 125€ 125€ 0€ -89€ -89
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 16€ 16€ 0€ 21€ 21€ 0€ 5€ 5
4400 Overige goederen en diensten€ 11€ 0€ -11€ 16€ 0€ -16€ 5€ 0€ -5
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5€ 5€ 0€ 5€ 5
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 1.990€ 0€ -1.990€ 1.956€ 0€ -1.956€ -34€ 0€ 34
4400 Overige goederen en diensten€ 5€ 0€ -5€ 5€ 0€ -5€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 99€ 0€ -99€ 99€ 0€ -99
8330 Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9€ 9€ 0€ 9€ 9
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 92€ 92€ 0€ 0€ 0€ 0€ -92€ -92
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
4360 Subsidies€ 5€ 0€ -5€ 46€ 0€ -46€ 41€ 0€ -41
4400 Overige goederen en diensten€ 46€ 0€ -46€ 20€ 0€ -20€ -26€ 0€ 26
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4
8503 Inkomensoverdrachten gemeentschappelijke regelingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 25€ 25€ 0€ 25€ 25
4360 Subsidies€ 180€ 0€ -180€ 618€ 0€ -618€ 438€ 0€ -438
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 33€ 0€ -33€ 33€ 0€ -33
4506 Inkomensoverdrachten overige overheden€ 490€ 0€ -490€ 0€ 0€ 0€ -490€ 0€ 490
4360 Subsidies€ 197€ 0€ -197€ 196€ 0€ -196€ -1€ 0€ 1
4360 Subsidies€ 2.846€ 0€ -2.846€ 2.822€ 0€ -2.822€ -24€ 0€ 24
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 22€ 0€ -22€ 22€ 0€ -22
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 0€ 2.846€ 2.846€ 0€ 2.846€ 2.846€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 6€ 0€ -6€ 71€ 0€ -71€ 65€ 0€ -65
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ 265€ 265€ 0€ 266€ 266€ 0€ 1€ 1
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 338€ 0€ -338€ 338€ 0€ -338
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 7€ 0€ -7€ 7€ 0€ -7
4506 Inkomensoverdrachten overige overheden€ 426€ 0€ -426€ 0€ 0€ 0€ -426€ 0€ 426
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 24€ 24€ 0€ 24€ 24
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 0€ 790€ 790€ 0€ 810€ 810€ 0€ 20€ 20
4360 Subsidies€ 3€ 0€ -3€ 0€ 0€ 0€ -3€ 0€ 3
4400 Overige goederen en diensten€ 22€ 0€ -22€ 50€ 0€ -50€ 28€ 0€ -28
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 22€ 22€ 0€ 20€ 20€ 0€ -2€ -2
4100 Salarissen en sociale lasten€ 1.481€ 0€ -1.481€ 1.481€ 0€ -1.481€ 0€ 0€ 0
4101 Salarissen en sociale lasten€ 23€ 0€ -23€ 23€ 0€ -23€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 287€ 0€ -287€ 262€ 0€ -262€ -25€ 0€ 25
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 20€ 20€ 0€ 0€ 0€ 0€ -20€ -20
4360 Subsidies€ 175€ 0€ -175€ 176€ 0€ -176€ 1€ 0€ -1
4360 Subsidies€ 554€ 0€ -554€ 439€ 0€ -439€ -115€ 0€ 115
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 114€ 0€ -114€ 114€ 0€ -114
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 0€ 554€ 554€ 0€ 554€ 554€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 1.533€ 0€ -1.533€ 1.533€ 0€ -1.533€ 0€ 0€ 0
4101 Salarissen en sociale lasten€ 24€ 0€ -24€ 24€ 0€ -24€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 28€ 28€ 0€ 28€ 28
4360 Subsidies€ 1.070€ 0€ -1.070€ 1.030€ 0€ -1.030€ -40€ 0€ 40
4360 Subsidies€ 56€ 0€ -56€ 47€ 0€ -47€ -9€ 0€ 9
4360 Subsidies€ 62€ 0€ -62€ 62€ 0€ -62€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 40€ 0€ -40€ 40€ 0€ -40€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 1.863€ 0€ -1.863€ 1.815€ 0€ -1.815€ -48€ 0€ 48
4360 Subsidies€ 66€ 0€ -66€ 0€ 0€ 0€ -66€ 0€ 66
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 40€ 0€ -40€ 40€ 0€ -40
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
4360 Subsidies€ 190€ 0€ -190€ 271€ 0€ -271€ 81€ 0€ -81
4360 Subsidies€ 331€ 0€ -331€ 329€ 0€ -329€ -2€ 0€ 2
4360 Subsidies€ 47€ 0€ -47€ 72€ 0€ -72€ 25€ 0€ -25
4400 Overige goederen en diensten€ 1€ 0€ -1€ 18€ 0€ -18€ 17€ 0€ -17
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
4820 Afschrijvingen€ 10€ 0€ -10€ 10€ 0€ -10€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 728€ 0€ -728€ 728€ 0€ -728
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 98€ 0€ -98€ 98€ 0€ -98
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 802€ 0€ -802€ -91€ 0€ 91€ -893€ 0€ 893
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 71€ 0€ -71€ 71€ 0€ -71
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 19€ 0€ -19€ 19€ 0€ -19
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 23€ 23€ 0€ 23€ 23
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ 802€ 802€ 0€ 802€ 802€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 11€ 0€ -11€ 11€ 0€ -11
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 38€ 38€ 0€ 38€ 38
4360 Subsidies€ 2.170€ 0€ -2.170€ 2.146€ 0€ -2.146€ -24€ 0€ 24
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ -28€ 0€ 28€ -28€ 0€ 28
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 17€ 0€ -17€ 17€ 0€ -17
4420 Belastingen€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4
4455 Betaalde huren€ 0€ 0€ 0€ -1€ 0€ 1€ -1€ 0€ 1
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 12€ 0€ -12€ 12€ 0€ -12
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ -30€ 0€ 30€ -30€ 0€ 30
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 85€ 85€ 0€ 85€ 85
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 174€ 0€ -174€ 174€ 0€ -174
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ 132€ 132€ 0€ 139€ 139€ 0€ 7€ 7
4140 Ingeleend personeel€ 70€ 0€ -70€ 51€ 0€ -51€ -19€ 0€ 19
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 1.800€ 0€ -1.800€ 767€ 0€ -767€ -1.033€ 0€ 1.033
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 139€ 0€ -139€ 138€ 0€ -138€ -1€ 0€ 1
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 1.474€ 0€ -1.474€ 118€ 0€ -118€ -1.356€ 0€ 1.356
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 0€ 0€ 0€ 1.338€ 0€ -1.338€ 1.338€ 0€ -1.338
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 29.980€ 0€ -29.980€ 35.051€ 0€ -35.051€ 5.071€ 0€ -5.071
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 105€ 0€ -105€ 105€ 0€ -105
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 12€ 0€ -12€ 12€ 0€ -12
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€ -5€ 5€ 0€ -5
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 74€ 74€ 0€ 74€ 74
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 369€ 0€ -369€ 0€ 0€ 0€ -369€ 0€ 369
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 419€ 0€ -419€ 419€ 0€ -419
4360 Subsidies€ 742€ 0€ -742€ 222€ 0€ -222€ -520€ 0€ 520
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 329€ 0€ -329€ 329€ 0€ -329€ 0€ 0€ 0
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 567€ 0€ -567€ 0€ 0€ 0€ -567€ 0€ 567
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 642€ 0€ -642€ 642€ 0€ -642
4360 Subsidies€ 3.466€ 0€ -3.466€ 3.463€ 0€ -3.463€ -3€ 0€ 3
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
8402 Stelposten€ 0€ -200€ -200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 200€ 200
Saldo€ 73.238€ 6.183€ -67.055€ 76.839€ 6.460€ -70.379€ 3.601€ 277€ -3.324
Saldo€ 17.287€ 860€ -16.427€ 16.915€ 712€ -16.203€ -372€ -148€ 224
Saldo€ 8.747€ 4.589€ -4.158€ 8.822€ 4.559€ -4.263€ 75€ -30€ -105
Saldo€ 6.098€ 802€ -5.296€ 6.144€ 891€ -5.253€ 46€ 89€ 43
Saldo€ 2.240€ 132€ -2.108€ 2.346€ 224€ -2.122€ 106€ 92€ -14
Saldo€ 34.504€ 0€ -34.504€ 38.175€ 74€ -38.101€ 3.671€ 74€ -3.597
Saldo€ 896€ 0€ -896€ 971€ 0€ -971€ 75€ 0€ -75
Saldo€ 3.466€ -200€ -3.666€ 3.466€ 0€ -3.466€ 0€ 200€ 200
Saldo€ 5.113€ 526€ -4.587€ 5.291€ 429€ -4.862€ 178€ -97€ -275
Saldo€ 1.310€ 0€ -1.310€ 1.218€ 0€ -1.218€ -92€ 0€ 92
Saldo€ 4.190€ 0€ -4.190€ 4.270€ 0€ -4.270€ 80€ 0€ -80
Saldo€ 418€ 0€ -418€ 449€ 0€ -449€ 31€ 0€ -31
Saldo€ 58€ 0€ -58€ 28€ 0€ -28€ -30€ 0€ 30
Saldo€ 47€ 0€ -47€ 89€ 0€ -89€ 42€ 0€ -42
Saldo€ 26€ 0€ -26€ 36€ 0€ -36€ 10€ 0€ -10
Saldo€ 126€ 0€ -126€ 193€ 0€ -193€ 67€ 0€ -67
Saldo€ 424€ 0€ -424€ 0€ 0€ 0€ -424€ 0€ 424
Saldo€ 2.751€ 81€ -2.670€ 2.587€ 72€ -2.515€ -164€ -9€ 155
Saldo€ 1.947€ 23€ -1.924€ 2.034€ 21€ -2.013€ 87€ -2€ -89
Saldo€ 877€ 230€ -647€ 720€ 190€ -530€ -157€ -40€ 117
Saldo€ 11€ 0€ -11€ 16€ 5€ -11€ 5€ 5€ 0
Saldo€ 1.995€ 92€ -1.903€ 2.063€ 9€ -2.054€ 68€ -83€ -151
Saldo€ 51€ 0€ -51€ 71€ 25€ -46€ 20€ 25€ 5
Saldo€ 670€ 0€ -670€ 651€ 0€ -651€ -19€ 0€ 19
Saldo€ 197€ 0€ -197€ 196€ 0€ -196€ -1€ 0€ 1
Saldo€ 2.846€ 2.846€ 0€ 2.846€ 2.846€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 6€ 265€ 259€ 74€ 266€ 192€ 68€ 1€ -67
Saldo€ 426€ 790€ 364€ 346€ 834€ 488€ -80€ 44€ 124
Saldo€ 25€ 22€ -3€ 53€ 20€ -33€ 28€ -2€ -30
Saldo€ 1.504€ 0€ -1.504€ 1.514€ 0€ -1.514€ 10€ 0€ -10
Saldo€ 287€ 20€ -267€ 262€ 0€ -262€ -25€ -20€ 5
Saldo€ 175€ 0€ -175€ 176€ 0€ -176€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 554€ 554€ 0€ 554€ 554€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1.557€ 0€ -1.557€ 1.557€ 28€ -1.529€ 0€ 28€ 28
Saldo€ 1.070€ 0€ -1.070€ 1.030€ 0€ -1.030€ -40€ 0€ 40
Saldo€ 56€ 0€ -56€ 47€ 0€ -47€ -9€ 0€ 9
Saldo€ 62€ 0€ -62€ 62€ 0€ -62€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 40€ 0€ -40€ 40€ 0€ -40€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1.863€ 0€ -1.863€ 1.815€ 0€ -1.815€ -48€ 0€ 48
Saldo€ 66€ 0€ -66€ 48€ 0€ -48€ -18€ 0€ 18
Saldo€ 190€ 0€ -190€ 273€ 0€ -273€ 83€ 0€ -83
Saldo€ 331€ 0€ -331€ 329€ 0€ -329€ -2€ 0€ 2
Saldo€ 61€ 0€ -61€ 106€ 0€ -106€ 45€ 0€ -45
Saldo€ 802€ 802€ 0€ 826€ 825€ -1€ 24€ 23€ -1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 11€ 38€ 27€ 11€ 38€ 27
Saldo€ 2.170€ 0€ -2.170€ 2.120€ 85€ -2.035€ -50€ 85€ 135
Saldo€ 0€ 132€ 132€ 174€ 139€ -35€ 174€ 7€ -167
Saldo€ 70€ 0€ -70€ 52€ 0€ -52€ -18€ 0€ 18
Saldo€ 1.800€ 0€ -1.800€ 767€ 0€ -767€ -1.033€ 0€ 1.033
Saldo€ 139€ 0€ -139€ 138€ 0€ -138€ -1€ 0€ 1
Saldo€ 1.474€ 0€ -1.474€ 118€ 0€ -118€ -1.356€ 0€ 1.356
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1.338€ 0€ -1.338€ 1.338€ 0€ -1.338
Saldo€ 29.980€ 0€ -29.980€ 35.173€ 74€ -35.099€ 5.193€ 74€ -5.119
Saldo€ 369€ 0€ -369€ 419€ 0€ -419€ 50€ 0€ -50
Saldo€ 742€ 0€ -742€ 222€ 0€ -222€ -520€ 0€ 520
Saldo€ 329€ 0€ -329€ 329€ 0€ -329€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 567€ 0€ -567€ 642€ 0€ -642€ 75€ 0€ -75
Saldo€ 3.466€ -200€ -3.666€ 3.466€ 0€ -3.466€ 0€ 200€ 200
Saldo€ 730€ 0€ -730€ 781€ 0€ -781€ 51€ 0€ -51
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 12€ 0€ -12€ 12€ 0€ -12
Saldo€ 2€ 0€ -2€ 3€ 0€ -3€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 155€ 0€ -155€ 155€ 0€ -155
Saldo€ 79€ 0€ -79€ 79€ 0€ -79€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 262€ 0€ -262€ 245€ 0€ -245€ -17€ 0€ 17
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 17€ 0€ -17€ 17€ 0€ -17
Saldo€ 2.245€ 0€ -2.245€ 2.223€ 0€ -2.223€ -22€ 0€ 22
Saldo€ 1.795€ 0€ -1.795€ 1.776€ 0€ -1.776€ -19€ 0€ 19
Saldo€ 0€ 19€ 19€ 0€ 19€ 19€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 507€ 507€ 0€ 410€ 410€ 0€ -97€ -97
Saldo€ 296€ 0€ -296€ 245€ 0€ -245€ -51€ 0€ 51
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
Saldo€ 12€ 0€ -12€ 12€ 0€ -12€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 11€ 0€ -11€ 0€ 0€ 0€ -11€ 0€ 11
Saldo€ 524€ 0€ -524€ 506€ 0€ -506€ -18€ 0€ 18
Saldo€ 467€ 0€ -467€ 452€ 0€ -452€ -15€ 0€ 15
Saldo€ 666€ 0€ -666€ 747€ 0€ -747€ 81€ 0€ -81
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 42€ 0€ -42€ 40€ 0€ -40€ -2€ 0€ 2
Saldo€ 108€ 0€ -108€ 108€ 0€ -108€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1.905€ 0€ -1.905€ 1.905€ 0€ -1.905€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1.469€ 0€ -1.469€ 1.469€ 0€ -1.469€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 20€ 0€ -20€ 3€ 0€ -3€ -17€ 0€ 17
Saldo€ 393€ 0€ -393€ 414€ 0€ -414€ 21€ 0€ -21
Saldo€ 5€ 0€ -5€ 0€ 0€ 0€ -5€ 0€ 5
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 32€ 0€ -32€ 32€ 0€ -32
Saldo€ 58€ 0€ -58€ 28€ 0€ -28€ -30€ 0€ 30
Saldo€ 23€ 0€ -23€ 65€ 0€ -65€ 42€ 0€ -42
Saldo€ 24€ 0€ -24€ 24€ 0€ -24€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 26€ 0€ -26€ 27€ 0€ -27€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 126€ 0€ -126€ 193€ 0€ -193€ 67€ 0€ -67
Saldo€ 424€ 0€ -424€ 0€ 0€ 0€ -424€ 0€ 424
Saldo€ 710€ 0€ -710€ -8€ 0€ 8€ -718€ 0€ 718
Saldo€ 248€ 0€ -248€ 213€ 0€ -213€ -35€ 0€ 35
Saldo€ -710€ 0€ 710€ 0€ 0€ 0€ 710€ 0€ -710
Saldo€ 85€ 0€ -85€ 55€ 0€ -55€ -30€ 0€ 30
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 483€ 0€ -483€ 484€ 0€ -484€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 698€ 0€ -698€ 698€ 0€ -698€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Saldo€ 16€ 0€ -16€ 16€ 0€ -16€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 257€ 0€ -257€ 134€ 0€ -134€ -123€ 0€ 123
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 24€ 0€ -24€ 24€ 0€ -24
Saldo€ 567€ 0€ -567€ 568€ 0€ -568€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 397€ 0€ -397€ 400€ 0€ -400€ 3€ 0€ -3
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ -2€ -2€ 0€ -2€ -2
Saldo€ 0€ 81€ 81€ 0€ 74€ 74€ 0€ -7€ -7
Saldo€ 147€ 0€ -147€ 116€ 0€ -116€ -31€ 0€ 31
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
Saldo€ 17€ 0€ -17€ 114€ 0€ -114€ 97€ 0€ -97
Saldo€ 13€ 0€ -13€ 13€ 0€ -13€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 218€ 0€ -218€ 238€ 0€ -238€ 20€ 0€ -20
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8
Saldo€ 733€ 0€ -733€ 725€ 0€ -725€ -8€ 0€ 8
Saldo€ 819€ 0€ -819€ 817€ 0€ -817€ -2€ 0€ 2
Saldo€ 0€ 23€ 23€ 0€ 21€ 21€ 0€ -2€ -2
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 15€ 0€ -15€ 15€ 0€ -15
Saldo€ 63€ 0€ -63€ 86€ 0€ -86€ 23€ 0€ -23
Saldo€ 47€ 0€ -47€ 60€ 0€ -60€ 13€ 0€ -13
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
Saldo€ 13€ 0€ -13€ 8€ 0€ -8€ -5€ 0€ 5
Saldo€ 441€ 0€ -441€ 225€ 0€ -225€ -216€ 0€ 216
Saldo€ 43€ 0€ -43€ 7€ 0€ -7€ -36€ 0€ 36
Saldo€ 6€ 0€ -6€ 6€ 0€ -6€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 14€ 0€ -14€ 14€ 0€ -14
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 75€ 0€ -75€ 75€ 0€ -75
Saldo€ 152€ 0€ -152€ 122€ 0€ -122€ -30€ 0€ 30
Saldo€ 112€ 0€ -112€ 99€ 0€ -99€ -13€ 0€ 13
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 44€ 44€ 0€ 44€ 44
Saldo€ 0€ 214€ 214€ 0€ 125€ 125€ 0€ -89€ -89
Saldo€ 0€ 16€ 16€ 0€ 21€ 21€ 0€ 5€ 5
Saldo€ 11€ 0€ -11€ 16€ 0€ -16€ 5€ 0€ -5
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5€ 5€ 0€ 5€ 5
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
Saldo€ 1.990€ 0€ -1.990€ 1.956€ 0€ -1.956€ -34€ 0€ 34
Saldo€ 5€ 0€ -5€ 5€ 0€ -5€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 99€ 0€ -99€ 99€ 0€ -99
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9€ 9€ 0€ 9€ 9
Saldo€ 0€ 92€ 92€ 0€ 0€ 0€ 0€ -92€ -92
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 5€ 0€ -5€ 46€ 0€ -46€ 41€ 0€ -41
Saldo€ 46€ 0€ -46€ 20€ 0€ -20€ -26€ 0€ 26
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 25€ 25€ 0€ 25€ 25
Saldo€ 180€ 0€ -180€ 618€ 0€ -618€ 438€ 0€ -438
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 33€ 0€ -33€ 33€ 0€ -33
Saldo€ 490€ 0€ -490€ 0€ 0€ 0€ -490€ 0€ 490
Saldo€ 197€ 0€ -197€ 196€ 0€ -196€ -1€ 0€ 1
Saldo€ 2.846€ 0€ -2.846€ 2.822€ 0€ -2.822€ -24€ 0€ 24
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 22€ 0€ -22€ 22€ 0€ -22
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Saldo€ 0€ 2.846€ 2.846€ 0€ 2.846€ 2.846€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 6€ 0€ -6€ 71€ 0€ -71€ 65€ 0€ -65
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
Saldo€ 0€ 265€ 265€ 0€ 266€ 266€ 0€ 1€ 1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 338€ 0€ -338€ 338€ 0€ -338
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 7€ 0€ -7€ 7€ 0€ -7
Saldo€ 426€ 0€ -426€ 0€ 0€ 0€ -426€ 0€ 426
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 24€ 24€ 0€ 24€ 24
Saldo€ 0€ 790€ 790€ 0€ 810€ 810€ 0€ 20€ 20
Saldo€ 3€ 0€ -3€ 0€ 0€ 0€ -3€ 0€ 3
Saldo€ 22€ 0€ -22€ 50€ 0€ -50€ 28€ 0€ -28
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
Saldo€ 0€ 22€ 22€ 0€ 20€ 20€ 0€ -2€ -2
Saldo€ 1.481€ 0€ -1.481€ 1.481€ 0€ -1.481€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 23€ 0€ -23€ 23€ 0€ -23€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Saldo€ 287€ 0€ -287€ 262€ 0€ -262€ -25€ 0€ 25
Saldo€ 0€ 20€ 20€ 0€ 0€ 0€ 0€ -20€ -20
Saldo€ 175€ 0€ -175€ 176€ 0€ -176€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 554€ 0€ -554€ 439€ 0€ -439€ -115€ 0€ 115
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 114€ 0€ -114€ 114€ 0€ -114
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 0€ 554€ 554€ 0€ 554€ 554€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1.533€ 0€ -1.533€ 1.533€ 0€ -1.533€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 24€ 0€ -24€ 24€ 0€ -24€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 28€ 28€ 0€ 28€ 28
Saldo€ 1.070€ 0€ -1.070€ 1.030€ 0€ -1.030€ -40€ 0€ 40
Saldo€ 56€ 0€ -56€ 47€ 0€ -47€ -9€ 0€ 9
Saldo€ 62€ 0€ -62€ 62€ 0€ -62€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 40€ 0€ -40€ 40€ 0€ -40€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1.863€ 0€ -1.863€ 1.815€ 0€ -1.815€ -48€ 0€ 48
Saldo€ 66€ 0€ -66€ 0€ 0€ 0€ -66€ 0€ 66
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 40€ 0€ -40€ 40€ 0€ -40
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Saldo€ 190€ 0€ -190€ 271€ 0€ -271€ 81€ 0€ -81
Saldo€ 331€ 0€ -331€ 329€ 0€ -329€ -2€ 0€ 2
Saldo€ 47€ 0€ -47€ 72€ 0€ -72€ 25€ 0€ -25
Saldo€ 1€ 0€ -1€ 18€ 0€ -18€ 17€ 0€ -17
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
Saldo€ 10€ 0€ -10€ 10€ 0€ -10€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 728€ 0€ -728€ 728€ 0€ -728
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 98€ 0€ -98€ 98€ 0€ -98
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 802€ 0€ -802€ -91€ 0€ 91€ -893€ 0€ 893
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 71€ 0€ -71€ 71€ 0€ -71
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 19€ 0€ -19€ 19€ 0€ -19
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 23€ 23€ 0€ 23€ 23
Saldo€ 0€ 802€ 802€ 0€ 802€ 802€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 11€ 0€ -11€ 11€ 0€ -11
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 38€ 38€ 0€ 38€ 38
Saldo€ 2.170€ 0€ -2.170€ 2.146€ 0€ -2.146€ -24€ 0€ 24
Saldo€ 0€ 0€ 0€ -28€ 0€ 28€ -28€ 0€ 28
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 17€ 0€ -17€ 17€ 0€ -17
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4
Saldo€ 0€ 0€ 0€ -1€ 0€ 1€ -1€ 0€ 1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 12€ 0€ -12€ 12€ 0€ -12
Saldo€ 0€ 0€ 0€ -30€ 0€ 30€ -30€ 0€ 30
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 85€ 85€ 0€ 85€ 85
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 174€ 0€ -174€ 174€ 0€ -174
Saldo€ 0€ 132€ 132€ 0€ 139€ 139€ 0€ 7€ 7
Saldo€ 70€ 0€ -70€ 51€ 0€ -51€ -19€ 0€ 19
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 1.800€ 0€ -1.800€ 767€ 0€ -767€ -1.033€ 0€ 1.033
Saldo€ 139€ 0€ -139€ 138€ 0€ -138€ -1€ 0€ 1
Saldo€ 1.474€ 0€ -1.474€ 118€ 0€ -118€ -1.356€ 0€ 1.356
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1.338€ 0€ -1.338€ 1.338€ 0€ -1.338
Saldo€ 29.980€ 0€ -29.980€ 35.051€ 0€ -35.051€ 5.071€ 0€ -5.071
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 105€ 0€ -105€ 105€ 0€ -105
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 12€ 0€ -12€ 12€ 0€ -12
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€ -5€ 5€ 0€ -5
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 74€ 74€ 0€ 74€ 74
Saldo€ 369€ 0€ -369€ 0€ 0€ 0€ -369€ 0€ 369
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 419€ 0€ -419€ 419€ 0€ -419
Saldo€ 742€ 0€ -742€ 222€ 0€ -222€ -520€ 0€ 520
Saldo€ 329€ 0€ -329€ 329€ 0€ -329€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 567€ 0€ -567€ 0€ 0€ 0€ -567€ 0€ 567
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 642€ 0€ -642€ 642€ 0€ -642
Saldo€ 3.466€ 0€ -3.466€ 3.463€ 0€ -3.463€ -3€ 0€ 3
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 0€ -200€ -200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 200€ 200
Mutaties reserves€ 3.429€ 4.522€ 1.093€ 3.321€ 4.190€ 869€ -108€ -332€ -224
Mutaties reserves€ 3.429€ 4.522€ 1.093€ 3.321€ 4.190€ 869€ -108€ -332€ -224
Mutaties reserves€ 108€ 1.039€ 931€ 0€ 707€ 707€ -108€ -332€ -224
Mutaties reserves€ 0€ 3.483€ 3.483€ 0€ 3.483€ 3.483€ 0€ 0€ 0
Mutaties reserves€ 3.321€ 0€ -3.321€ 3.321€ 0€ -3.321€ 0€ 0€ 0
Mutaties reserves€ 108€ 0€ -108€ 0€ 0€ 0€ -108€ 0€ 108
Mutaties reserves€ 0€ 1.039€ 1.039€ 0€ 707€ 707€ 0€ -332€ -332
Mutaties reserves€ 0€ 3.483€ 3.483€ 0€ 3.483€ 3.483€ 0€ 0€ 0
Mutaties reserves€ 3.321€ 0€ -3.321€ 3.321€ 0€ -3.321€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 76.667€ 10.705€ -65.962€ 80.160€ 10.650€ -69.510€ 3.493€ -55€ -3.548
Totaal€ 3.429€ 4.522€ 1.093€ 3.321€ 4.190€ 869€ -108€ -332€ -224
Totaal€ 17.287€ 860€ -16.427€ 16.915€ 712€ -16.203€ -372€ -148€ 224
Totaal€ 8.747€ 4.589€ -4.158€ 8.822€ 4.559€ -4.263€ 75€ -30€ -105
Totaal€ 6.098€ 802€ -5.296€ 6.144€ 891€ -5.253€ 46€ 89€ 43
Totaal€ 2.240€ 132€ -2.108€ 2.346€ 224€ -2.122€ 106€ 92€ -14
Totaal€ 34.504€ 0€ -34.504€ 38.175€ 74€ -38.101€ 3.671€ 74€ -3.597
Totaal€ 896€ 0€ -896€ 971€ 0€ -971€ 75€ 0€ -75
Totaal€ 3.466€ -200€ -3.666€ 3.466€ 0€ -3.466€ 0€ 200€ 200
Totaal€ 108€ 1.039€ 931€ 0€ 707€ 707€ -108€ -332€ -224
Totaal€ 0€ 3.483€ 3.483€ 0€ 3.483€ 3.483€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 3.321€ 0€ -3.321€ 3.321€ 0€ -3.321€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 5.113€ 526€ -4.587€ 5.291€ 429€ -4.862€ 178€ -97€ -275
Totaal€ 1.310€ 0€ -1.310€ 1.218€ 0€ -1.218€ -92€ 0€ 92
Totaal€ 4.190€ 0€ -4.190€ 4.270€ 0€ -4.270€ 80€ 0€ -80
Totaal€ 418€ 0€ -418€ 449€ 0€ -449€ 31€ 0€ -31
Totaal€ 58€ 0€ -58€ 28€ 0€ -28€ -30€ 0€ 30
Totaal€ 47€ 0€ -47€ 89€ 0€ -89€ 42€ 0€ -42
Totaal€ 26€ 0€ -26€ 36€ 0€ -36€ 10€ 0€ -10
Totaal€ 126€ 0€ -126€ 193€ 0€ -193€ 67€ 0€ -67
Totaal€ 424€ 0€ -424€ 0€ 0€ 0€ -424€ 0€ 424
Totaal€ 2.751€ 81€ -2.670€ 2.587€ 72€ -2.515€ -164€ -9€ 155
Totaal€ 1.947€ 23€ -1.924€ 2.034€ 21€ -2.013€ 87€ -2€ -89
Totaal€ 877€ 230€ -647€ 720€ 190€ -530€ -157€ -40€ 117
Totaal€ 11€ 0€ -11€ 16€ 5€ -11€ 5€ 5€ 0
Totaal€ 1.995€ 92€ -1.903€ 2.063€ 9€ -2.054€ 68€ -83€ -151
Totaal€ 51€ 0€ -51€ 71€ 25€ -46€ 20€ 25€ 5
Totaal€ 670€ 0€ -670€ 651€ 0€ -651€ -19€ 0€ 19
Totaal€ 197€ 0€ -197€ 196€ 0€ -196€ -1€ 0€ 1
Totaal€ 2.846€ 2.846€ 0€ 2.846€ 2.846€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 6€ 265€ 259€ 74€ 266€ 192€ 68€ 1€ -67
Totaal€ 426€ 790€ 364€ 346€ 834€ 488€ -80€ 44€ 124
Totaal€ 25€ 22€ -3€ 53€ 20€ -33€ 28€ -2€ -30
Totaal€ 1.504€ 0€ -1.504€ 1.514€ 0€ -1.514€ 10€ 0€ -10
Totaal€ 287€ 20€ -267€ 262€ 0€ -262€ -25€ -20€ 5
Totaal€ 175€ 0€ -175€ 176€ 0€ -176€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 554€ 554€ 0€ 554€ 554€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 1.557€ 0€ -1.557€ 1.557€ 28€ -1.529€ 0€ 28€ 28
Totaal€ 1.070€ 0€ -1.070€ 1.030€ 0€ -1.030€ -40€ 0€ 40
Totaal€ 56€ 0€ -56€ 47€ 0€ -47€ -9€ 0€ 9
Totaal€ 62€ 0€ -62€ 62€ 0€ -62€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 40€ 0€ -40€ 40€ 0€ -40€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 1.863€ 0€ -1.863€ 1.815€ 0€ -1.815€ -48€ 0€ 48
Totaal€ 66€ 0€ -66€ 48€ 0€ -48€ -18€ 0€ 18
Totaal€ 190€ 0€ -190€ 273€ 0€ -273€ 83€ 0€ -83
Totaal€ 331€ 0€ -331€ 329€ 0€ -329€ -2€ 0€ 2
Totaal€ 61€ 0€ -61€ 106€ 0€ -106€ 45€ 0€ -45
Totaal€ 802€ 802€ 0€ 826€ 825€ -1€ 24€ 23€ -1
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 11€ 38€ 27€ 11€ 38€ 27
Totaal€ 2.170€ 0€ -2.170€ 2.120€ 85€ -2.035€ -50€ 85€ 135
Totaal€ 0€ 132€ 132€ 174€ 139€ -35€ 174€ 7€ -167
Totaal€ 70€ 0€ -70€ 52€ 0€ -52€ -18€ 0€ 18
Totaal€ 1.800€ 0€ -1.800€ 767€ 0€ -767€ -1.033€ 0€ 1.033
Totaal€ 139€ 0€ -139€ 138€ 0€ -138€ -1€ 0€ 1
Totaal€ 1.474€ 0€ -1.474€ 118€ 0€ -118€ -1.356€ 0€ 1.356
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1.338€ 0€ -1.338€ 1.338€ 0€ -1.338
Totaal€ 29.980€ 0€ -29.980€ 35.173€ 74€ -35.099€ 5.193€ 74€ -5.119
Totaal€ 369€ 0€ -369€ 419€ 0€ -419€ 50€ 0€ -50
Totaal€ 742€ 0€ -742€ 222€ 0€ -222€ -520€ 0€ 520
Totaal€ 329€ 0€ -329€ 329€ 0€ -329€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 567€ 0€ -567€ 642€ 0€ -642€ 75€ 0€ -75
Totaal€ 3.466€ -200€ -3.666€ 3.466€ 0€ -3.466€ 0€ 200€ 200
Totaal€ 108€ 0€ -108€ 0€ 0€ 0€ -108€ 0€ 108
Totaal€ 0€ 1.039€ 1.039€ 0€ 707€ 707€ 0€ -332€ -332
Totaal€ 0€ 3.483€ 3.483€ 0€ 3.483€ 3.483€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 3.321€ 0€ -3.321€ 3.321€ 0€ -3.321€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 730€ 0€ -730€ 781€ 0€ -781€ 51€ 0€ -51
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 12€ 0€ -12€ 12€ 0€ -12
Totaal€ 2€ 0€ -2€ 3€ 0€ -3€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 155€ 0€ -155€ 155€ 0€ -155
Totaal€ 79€ 0€ -79€ 79€ 0€ -79€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 262€ 0€ -262€ 245€ 0€ -245€ -17€ 0€ 17
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 17€ 0€ -17€ 17€ 0€ -17
Totaal€ 2.245€ 0€ -2.245€ 2.223€ 0€ -2.223€ -22€ 0€ 22
Totaal€ 1.795€ 0€ -1.795€ 1.776€ 0€ -1.776€ -19€ 0€ 19
Totaal€ 0€ 19€ 19€ 0€ 19€ 19€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 507€ 507€ 0€ 410€ 410€ 0€ -97€ -97
Totaal€ 296€ 0€ -296€ 245€ 0€ -245€ -51€ 0€ 51
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
Totaal€ 12€ 0€ -12€ 12€ 0€ -12€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 11€ 0€ -11€ 0€ 0€ 0€ -11€ 0€ 11
Totaal€ 524€ 0€ -524€ 506€ 0€ -506€ -18€ 0€ 18
Totaal€ 467€ 0€ -467€ 452€ 0€ -452€ -15€ 0€ 15
Totaal€ 666€ 0€ -666€ 747€ 0€ -747€ 81€ 0€ -81
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 42€ 0€ -42€ 40€ 0€ -40€ -2€ 0€ 2
Totaal€ 108€ 0€ -108€ 108€ 0€ -108€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 1.905€ 0€ -1.905€ 1.905€ 0€ -1.905€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 1.469€ 0€ -1.469€ 1.469€ 0€ -1.469€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 20€ 0€ -20€ 3€ 0€ -3€ -17€ 0€ 17
Totaal€ 393€ 0€ -393€ 414€ 0€ -414€ 21€ 0€ -21
Totaal€ 5€ 0€ -5€ 0€ 0€ 0€ -5€ 0€ 5
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 32€ 0€ -32€ 32€ 0€ -32
Totaal€ 58€ 0€ -58€ 28€ 0€ -28€ -30€ 0€ 30
Totaal€ 23€ 0€ -23€ 65€ 0€ -65€ 42€ 0€ -42
Totaal€ 24€ 0€ -24€ 24€ 0€ -24€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 26€ 0€ -26€ 27€ 0€ -27€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 126€ 0€ -126€ 193€ 0€ -193€ 67€ 0€ -67
Totaal€ 424€ 0€ -424€ 0€ 0€ 0€ -424€ 0€ 424
Totaal€ 710€ 0€ -710€ -8€ 0€ 8€ -718€ 0€ 718
Totaal€ 248€ 0€ -248€ 213€ 0€ -213€ -35€ 0€ 35
Totaal€ -710€ 0€ 710€ 0€ 0€ 0€ 710€ 0€ -710
Totaal€ 85€ 0€ -85€ 55€ 0€ -55€ -30€ 0€ 30
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 483€ 0€ -483€ 484€ 0€ -484€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 698€ 0€ -698€ 698€ 0€ -698€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Totaal€ 16€ 0€ -16€ 16€ 0€ -16€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 257€ 0€ -257€ 134€ 0€ -134€ -123€ 0€ 123
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 24€ 0€ -24€ 24€ 0€ -24
Totaal€ 567€ 0€ -567€ 568€ 0€ -568€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 397€ 0€ -397€ 400€ 0€ -400€ 3€ 0€ -3
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ -2€ -2€ 0€ -2€ -2
Totaal€ 0€ 81€ 81€ 0€ 74€ 74€ 0€ -7€ -7
Totaal€ 147€ 0€ -147€ 116€ 0€ -116€ -31€ 0€ 31
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
Totaal€ 17€ 0€ -17€ 114€ 0€ -114€ 97€ 0€ -97
Totaal€ 13€ 0€ -13€ 13€ 0€ -13€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 218€ 0€ -218€ 238€ 0€ -238€ 20€ 0€ -20
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8
Totaal€ 733€ 0€ -733€ 725€ 0€ -725€ -8€ 0€ 8
Totaal€ 819€ 0€ -819€ 817€ 0€ -817€ -2€ 0€ 2
Totaal€ 0€ 23€ 23€ 0€ 21€ 21€ 0€ -2€ -2
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 15€ 0€ -15€ 15€ 0€ -15
Totaal€ 63€ 0€ -63€ 86€ 0€ -86€ 23€ 0€ -23
Totaal€ 47€ 0€ -47€ 60€ 0€ -60€ 13€ 0€ -13
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
Totaal€ 13€ 0€ -13€ 8€ 0€ -8€ -5€ 0€ 5
Totaal€ 441€ 0€ -441€ 225€ 0€ -225€ -216€ 0€ 216
Totaal€ 43€ 0€ -43€ 7€ 0€ -7€ -36€ 0€ 36
Totaal€ 6€ 0€ -6€ 6€ 0€ -6€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 14€ 0€ -14€ 14€ 0€ -14
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 75€ 0€ -75€ 75€ 0€ -75
Totaal€ 152€ 0€ -152€ 122€ 0€ -122€ -30€ 0€ 30
Totaal€ 112€ 0€ -112€ 99€ 0€ -99€ -13€ 0€ 13
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 44€ 44€ 0€ 44€ 44
Totaal€ 0€ 214€ 214€ 0€ 125€ 125€ 0€ -89€ -89
Totaal€ 0€ 16€ 16€ 0€ 21€ 21€ 0€ 5€ 5
Totaal€ 11€ 0€ -11€ 16€ 0€ -16€ 5€ 0€ -5
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5€ 5€ 0€ 5€ 5
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
Totaal€ 1.990€ 0€ -1.990€ 1.956€ 0€ -1.956€ -34€ 0€ 34
Totaal€ 5€ 0€ -5€ 5€ 0€ -5€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 99€ 0€ -99€ 99€ 0€ -99
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9€ 9€ 0€ 9€ 9
Totaal€ 0€ 92€ 92€ 0€ 0€ 0€ 0€ -92€ -92
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 5€ 0€ -5€ 46€ 0€ -46€ 41€ 0€ -41
Totaal€ 46€ 0€ -46€ 20€ 0€ -20€ -26€ 0€ 26
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 25€ 25€ 0€ 25€ 25
Totaal€ 180€ 0€ -180€ 618€ 0€ -618€ 438€ 0€ -438
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 33€ 0€ -33€ 33€ 0€ -33
Totaal€ 490€ 0€ -490€ 0€ 0€ 0€ -490€ 0€ 490
Totaal€ 197€ 0€ -197€ 196€ 0€ -196€ -1€ 0€ 1
Totaal€ 2.846€ 0€ -2.846€ 2.822€ 0€ -2.822€ -24€ 0€ 24
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 22€ 0€ -22€ 22€ 0€ -22
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Totaal€ 0€ 2.846€ 2.846€ 0€ 2.846€ 2.846€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 6€ 0€ -6€ 71€ 0€ -71€ 65€ 0€ -65
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
Totaal€ 0€ 265€ 265€ 0€ 266€ 266€ 0€ 1€ 1
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 338€ 0€ -338€ 338€ 0€ -338
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 7€ 0€ -7€ 7€ 0€ -7
Totaal€ 426€ 0€ -426€ 0€ 0€ 0€ -426€ 0€ 426
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 24€ 24€ 0€ 24€ 24
Totaal€ 0€ 790€ 790€ 0€ 810€ 810€ 0€ 20€ 20
Totaal€ 3€ 0€ -3€ 0€ 0€ 0€ -3€ 0€ 3
Totaal€ 22€ 0€ -22€ 50€ 0€ -50€ 28€ 0€ -28
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
Totaal€ 0€ 22€ 22€ 0€ 20€ 20€ 0€ -2€ -2
Totaal€ 1.481€ 0€ -1.481€ 1.481€ 0€ -1.481€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 23€ 0€ -23€ 23€ 0€ -23€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Totaal€ 287€ 0€ -287€ 262€ 0€ -262€ -25€ 0€ 25
Totaal€ 0€ 20€ 20€ 0€ 0€ 0€ 0€ -20€ -20
Totaal€ 175€ 0€ -175€ 176€ 0€ -176€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 554€ 0€ -554€ 439€ 0€ -439€ -115€ 0€ 115
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 114€ 0€ -114€ 114€ 0€ -114
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 0€ 554€ 554€ 0€ 554€ 554€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 1.533€ 0€ -1.533€ 1.533€ 0€ -1.533€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 24€ 0€ -24€ 24€ 0€ -24€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 28€ 28€ 0€ 28€ 28
Totaal€ 1.070€ 0€ -1.070€ 1.030€ 0€ -1.030€ -40€ 0€ 40
Totaal€ 56€ 0€ -56€ 47€ 0€ -47€ -9€ 0€ 9
Totaal€ 62€ 0€ -62€ 62€ 0€ -62€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 40€ 0€ -40€ 40€ 0€ -40€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 1.863€ 0€ -1.863€ 1.815€ 0€ -1.815€ -48€ 0€ 48
Totaal€ 66€ 0€ -66€ 0€ 0€ 0€ -66€ 0€ 66
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 40€ 0€ -40€ 40€ 0€ -40
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Totaal€ 190€ 0€ -190€ 271€ 0€ -271€ 81€ 0€ -81
Totaal€ 331€ 0€ -331€ 329€ 0€ -329€ -2€ 0€ 2
Totaal€ 47€ 0€ -47€ 72€ 0€ -72€ 25€ 0€ -25
Totaal€ 1€ 0€ -1€ 18€ 0€ -18€ 17€ 0€ -17
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
Totaal€ 10€ 0€ -10€ 10€ 0€ -10€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 728€ 0€ -728€ 728€ 0€ -728
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 98€ 0€ -98€ 98€ 0€ -98
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 802€ 0€ -802€ -91€ 0€ 91€ -893€ 0€ 893
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 71€ 0€ -71€ 71€ 0€ -71
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 19€ 0€ -19€ 19€ 0€ -19
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 23€ 23€ 0€ 23€ 23
Totaal€ 0€ 802€ 802€ 0€ 802€ 802€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 11€ 0€ -11€ 11€ 0€ -11
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 38€ 38€ 0€ 38€ 38
Totaal€ 2.170€ 0€ -2.170€ 2.146€ 0€ -2.146€ -24€ 0€ 24
Totaal€ 0€ 0€ 0€ -28€ 0€ 28€ -28€ 0€ 28
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 17€ 0€ -17€ 17€ 0€ -17
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4
Totaal€ 0€ 0€ 0€ -1€ 0€ 1€ -1€ 0€ 1
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 12€ 0€ -12€ 12€ 0€ -12
Totaal€ 0€ 0€ 0€ -30€ 0€ 30€ -30€ 0€ 30
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 85€ 85€ 0€ 85€ 85
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 174€ 0€ -174€ 174€ 0€ -174
Totaal€ 0€ 132€ 132€ 0€ 139€ 139€ 0€ 7€ 7
Totaal€ 70€ 0€ -70€ 51€ 0€ -51€ -19€ 0€ 19
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 1.800€ 0€ -1.800€ 767€ 0€ -767€ -1.033€ 0€ 1.033
Totaal€ 139€ 0€ -139€ 138€ 0€ -138€ -1€ 0€ 1
Totaal€ 1.474€ 0€ -1.474€ 118€ 0€ -118€ -1.356€ 0€ 1.356
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1.338€ 0€ -1.338€ 1.338€ 0€ -1.338
Totaal€ 29.980€ 0€ -29.980€ 35.051€ 0€ -35.051€ 5.071€ 0€ -5.071
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 105€ 0€ -105€ 105€ 0€ -105
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 12€ 0€ -12€ 12€ 0€ -12
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€ -5€ 5€ 0€ -5
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 74€ 74€ 0€ 74€ 74
Totaal€ 369€ 0€ -369€ 0€ 0€ 0€ -369€ 0€ 369
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 419€ 0€ -419€ 419€ 0€ -419
Totaal€ 742€ 0€ -742€ 222€ 0€ -222€ -520€ 0€ 520
Totaal€ 329€ 0€ -329€ 329€ 0€ -329€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 567€ 0€ -567€ 0€ 0€ 0€ -567€ 0€ 567
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 642€ 0€ -642€ 642€ 0€ -642
Totaal€ 3.466€ 0€ -3.466€ 3.463€ 0€ -3.463€ -3€ 0€ 3
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 0€ -200€ -200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 200€ 200