(bedragen × € 1.000)
TaakveldBegrotingRekeningAfwijking
LastenBatenSaldoLastenBatenSaldoLastenBatenSaldo
Begeleide participatie€ 24.942€ 370€ -24.572€ 24.921€ 333€ -24.588€ -21€ -37€ -16
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen€ 851€ 263€ -588€ 930€ 382€ -548€ 79€ 119€ 40
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken€ 1.570€ 1.570€ 0€ 1.232€ 1.314€ 82€ -338€ -256€ 82
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie€ 126€ 5€ -121€ 148€ 9€ -139€ 22€ 4€ -18
6.3 Inkomensregelingen€ 68.948€ 51.513€ -17.435€ 70.144€ 53.435€ -16.709€ 1.196€ 1.922€ 726
6.5 Arbeidsparticipatie€ 7.683€ 157€ -7.526€ 7.074€ 785€ -6.289€ -609€ 628€ 1.237
06400001 Loonkosten taakveld 6.4 A&I€ 352€ 0€ -352€ 352€ 0€ -352€ 0€ 0€ 0
06400002 Wet sociale werkvoorziening€ 22.347€ 0€ -22.347€ 22.329€ 0€ -22.329€ -18€ 0€ 18
06710001 Schuldhulpverlening (INF)€ 37€ 0€ -37€ 31€ 0€ -31€ -6€ 0€ 6
06710013 Loonkosten taakveld 6.7 A&I€ 2.205€ 0€ -2.205€ 2.205€ 0€ -2.205€ 0€ 0€ 0
06710014 Kredietverstrekking€ 103€ 173€ 70€ -8€ 58€ 66€ -111€ -115€ -4
06710015 Schuldregeling bemiddelingskosten€ 0€ 101€ 101€ 0€ 100€ 100€ 0€ -1€ -1
06710016 Promotie preventie€ 10€ 0€ -10€ 9€ 0€ -9€ -1€ 0€ 1
06710017 Bewindvoering€ -112€ 0€ 112€ 0€ -5€ -5€ 112€ -5€ -117
06710018 Beschermingsbewind€ 0€ 20€ 20€ 2€ 83€ 81€ 2€ 63€ 61
06710021 Budgetbeheer€ 0€ 76€ 76€ 0€ 97€ 97€ 0€ 21€ 21
06710025 Loonkosten taakveld 6.71 jzw€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
03300006 Loonkosten taakveld 3.3 POW€ 556€ 0€ -556€ 556€ 0€ -556€ 0€ 0€ 0
03300008 Lasten onderzoek bedrijfskredieten€ 100€ 0€ -100€ 123€ 0€ -123€ 23€ 0€ -23
03300009 Bbz startend rentedragend€ 10€ 56€ 46€ 65€ 26€ -39€ 55€ -30€ -85
03300010 Bbz gevestigd om niet€ 70€ 0€ -70€ 108€ 0€ -108€ 38€ 0€ -38
03300011 Bbz gevestigd krediet€ 115€ 192€ 77€ 71€ 168€ 97€ -44€ -24€ 20
03300012 Rijksvergoeding€ 0€ 15€ 15€ 7€ 188€ 181€ 7€ 173€ 166
04300012 Subsidie educatie€ 1.570€ 1.570€ 0€ 1.232€ 1.314€ 82€ -338€ -256€ 82
06100031 Wettelijke doelgroepen WK/WWB€ 94€ 5€ -89€ 32€ 8€ -24€ -62€ 3€ 65
06100032 Kinderopvang obv med indicatie€ 32€ 0€ -32€ 98€ 0€ -98€ 66€ 0€ -66
06100042 Wettelijke doelgroepen WK/niet-WWB€ 0€ 0€ 0€ 18€ 1€ -17€ 18€ 1€ -17
06300001 Bijstand (iv)€ 178€ 0€ -178€ 224€ 0€ -224€ 46€ 0€ -46
06300002 Kwijtschelding Belastingen€ 1.459€ 0€ -1.459€ 1.476€ 0€ -1.476€ 17€ 0€ -17
06300003 WWB Personen in Inrichting€ 1.008€ 0€ -1.008€ 1.046€ 0€ -1.046€ 38€ 0€ -38
06300004 IOAW Bijstandsuitkeringen€ 2.328€ 20€ -2.308€ 2.992€ 12€ -2.980€ 664€ -8€ -672
06300005 IOAZ Bijstandsuitkeringen€ 273€ 25€ -248€ 243€ 1€ -242€ -30€ -24€ 6
06300006 BBZ Levensonderhoud startende ondern€ 463€ 40€ -423€ 408€ 193€ -215€ -55€ 153€ 208
06300007 Loonkostensubsidie nieuwe doelgroep€ 142€ 0€ -142€ 310€ 0€ -310€ 168€ 0€ -168
06300008 Beschut werk€ 304€ 0€ -304€ 106€ 0€ -106€ -198€ 0€ 198
06300011 Rijksvergoeding BUIG€ 0€ 46.959€ 46.959€ 0€ 47.570€ 47.570€ 0€ 611€ 611
06300012 Stelpost bijdrage uit vangnet€ -16€ 665€ 681€ 5€ 1.157€ 1.152€ 21€ 492€ 471
06300013 Beschermingsbewind€ 1.700€ 0€ -1.700€ 1.788€ 0€ -1.788€ 88€ 0€ -88
06300014 Woonkostentoeslag€ 101€ 0€ -101€ 71€ 0€ -71€ -30€ 0€ 30
06300015 Woninginr. incl statush. (leenbijst)€ 550€ 250€ -300€ 425€ 564€ 139€ -125€ 314€ 439
06300016 Woninginr. incl statush. (om niet)€ 120€ 0€ -120€ 99€ 0€ -99€ -21€ 0€ 21
06300017 Reparatie zak- en kleedgeld€ 101€ 0€ -101€ 126€ 0€ -126€ 25€ 0€ -25
06300018 Toeslag levensonderh. tot 21 jaar€ 400€ 0€ -400€ 875€ 0€ -875€ 475€ 0€ -475
06300019 Medische kosten€ 57€ 0€ -57€ 69€ 0€ -69€ 12€ 0€ -12
06300020 Rechtsbijstand€ 140€ 0€ -140€ 140€ 0€ -140€ 0€ 0€ 0
06300021 Ouderen/chron. zieken/gehandicapten€ 60€ 0€ -60€ 49€ 0€ -49€ -11€ 0€ 11
06300022 LO uitk. / 1e mnd huur ex-asielz.€ 190€ 0€ -190€ 177€ 0€ -177€ -13€ 0€ 13
06300023 Individuele inkomstentoeslag€ 775€ 0€ -775€ 727€ 0€ -727€ -48€ 0€ 48
06300024 Individuele studietoeslag€ 195€ 0€ -195€ 22€ 0€ -22€ -173€ 0€ 173
06300025 Collectieve aanvullende zorgverz.€ 2.200€ 0€ -2.200€ 2.182€ 0€ -2.182€ -18€ 0€ 18
06300026 Ingewisselde strippenkaarten€ 800€ 0€ -800€ 759€ 0€ -759€ -41€ 0€ 41
06300027 Ingewisselde kidskaarten€ 255€ 0€ -255€ 256€ 0€ -256€ 1€ 0€ -1
06300028 Zwemdiploma€ 70€ 0€ -70€ 81€ 0€ -81€ 11€ 0€ -11
06300029 Subsidieregeling armoedebestrijding€ 75€ 0€ -75€ 75€ 0€ -75€ 0€ 0€ 0
06300030 Noodfonds / schoolfonds€ 25€ 0€ -25€ 21€ 0€ -21€ -4€ 0€ 4
06300031 Overige kosten lokaal minimabeleid€ 221€ 0€ -221€ 93€ 0€ -93€ -128€ 0€ 128
06300032 Terugvordering bijzondere bijstand€ 0€ 65€ 65€ 0€ 47€ 47€ 0€ -18€ -18
06300033 Uitvoeringskosten regelrecht€ 48€ 0€ -48€ 59€ 0€ -59€ 11€ 0€ -11
06300034 Loonkosten taakveld 6.3 A&I€ 6.070€ 0€ -6.070€ 6.070€ 0€ -6.070€ 0€ 0€ 0
06300035 Bbz gevestigd LO€ 48€ 80€ 32€ 91€ 140€ 49€ 43€ 60€ 17
06300039 Rechtsk. en andere deskundige adv€ 10€ 0€ -10€ 36€ 0€ -36€ 26€ 0€ -26
06300040 WWB Bijstandsuitkeringen€ 47.876€ 1.415€ -46.461€ 48.519€ 1.188€ -47.331€ 643€ -227€ -870
06300041 Regio algemeen€ 0€ -679€ -679€ 7€ -600€ -607€ 7€ 79€ 72
06300042 Bijdrage POW€ 0€ -56€ -56€ 0€ -56€ -56€ 0€ 0€ 0
06300043 Bijdrage IV (uren)€ 0€ -45€ -45€ 0€ -45€ -45€ 0€ 0€ 0
06300044 Bijdrage JZW€ 0€ -120€ -120€ 0€ -120€ -120€ 0€ 0€ 0
06300045 Bijdrage IV (software)€ 0€ -86€ -86€ 0€ -82€ -82€ 0€ 4€ 4
06300046 Bijdrage informatie€ 0€ -24€ -24€ 0€ -24€ -24€ 0€ 0€ 0
06300047 Bijdrage F&C€ 0€ -80€ -80€ 0€ -80€ -80€ 0€ 0€ 0
06300048 Bijdrage AI (uren)€ 0€ -1.707€ -1.707€ 0€ -1.707€ -1.707€ 0€ 0€ 0
06300049 Bijdrage WA (gros)€ 0€ -287€ -287€ 0€ -287€ -287€ 0€ 0€ 0
06300050 Gemeente Epe€ 0€ 1.834€ 1.834€ 0€ 1.808€ 1.808€ 0€ -26€ -26
06300051 Gemeente Brummen - stadsbank€ 0€ 65€ 65€ 0€ 64€ 64€ 0€ -1€ -1
06300052 Gemeente Brummen€ 0€ 972€ 972€ 0€ 609€ 609€ 0€ -363€ -363
06300053 Gemeente Brummen - gros€ 0€ 26€ 26€ 0€ 24€ 24€ 0€ -2€ -2
06300054 Gemeente Voorst - gros€ 0€ 23€ 23€ 0€ 19€ 19€ 0€ -4€ -4
06300055 Gemeente Voorst - sr€ 0€ 34€ 34€ 0€ 34€ 34€ 0€ 0€ 0
06300058 Gemeente Voorst - stadsbank€ 0€ 54€ 54€ 0€ 80€ 80€ 0€ 26€ 26
06300059 Meerinzicht - GROS€ 0€ 76€ 76€ 0€ 78€ 78€ 0€ 2€ 2
06300060 Bijdrage van regio€ 0€ 1.994€ 1.994€ 0€ 1.994€ 1.994€ 0€ 0€ 0
06300061 Armoedebestrijding kinderen€ 722€ 0€ -722€ 517€ 0€ -517€ -205€ 0€ 205
06300063 Voorziening Huisvuilrecht TV 6.3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 854€ 854€ 0€ 854€ 854
06500004 Trede 4: projecten wgd€ 100€ 0€ -100€ 127€ 0€ -127€ 27€ 0€ -27
06500005 Direct werk€ 56€ 0€ -56€ 57€ 0€ -57€ 1€ 0€ -1
06500006 Jongerenrestaurant (expl. kosten)€ 150€ 0€ -150€ 0€ 0€ 0€ -150€ 0€ 150
06500007 Trede 4: dak & thuislozen€ 70€ 0€ -70€ 5€ 0€ -5€ -65€ 0€ 65
06500008 Reïntegratietrajacten - werkplekken€ 150€ 28€ -122€ 252€ 24€ -228€ 102€ -4€ -106
06500009 Trede 4: ruimte en faciliteiten da€ 135€ 0€ -135€ 195€ 0€ -195€ 60€ 0€ -60
06500010 Inhuur personeel€ 749€ 0€ -749€ 575€ 0€ -575€ -174€ 0€ 174
06500012 Trede 4: direct actief overige€ 0€ 129€ 129€ 21€ 20€ -1€ 21€ -109€ -130
06500013 Trede 4: da nieuwe doelgroep€ 75€ 0€ -75€ 255€ 0€ -255€ 180€ 0€ -180
06500014 Trede 4: leerwerksettings€ 120€ 0€ -120€ 84€ 0€ -84€ -36€ 0€ 36
06500016 Trede 5: lks opstapbanen€ 150€ 0€ -150€ 113€ 0€ -113€ -37€ 0€ 37
06500017 Keuringen nieuwe doelgroep€ 25€ 0€ -25€ 39€ 0€ -39€ 14€ 0€ -14
06500019 Trede 6: inhuur personeel€ 36€ 0€ -36€ 0€ 0€ 0€ -36€ 0€ 36
06500020 Trede O: Overige kosten€ 161€ 0€ -161€ 75€ 0€ -75€ -86€ 0€ 86
06500021 Onderst. budget klanten activering€ 100€ 0€ -100€ 287€ 0€ -287€ 187€ 0€ -187
06500022 Arbeidsmedische onderzoeken€ 150€ 0€ -150€ 120€ 0€ -120€ -30€ 0€ 30
06500023 Trede O: stelpost participatiebudget€ 28€ 0€ -28€ 0€ 0€ 0€ -28€ 0€ 28
06500024 Sociale wijkteams€ 348€ 0€ -348€ 210€ 0€ -210€ -138€ 0€ 138
06500026 Wet taaleis€ 42€ 0€ -42€ 6€ 4€ -2€ -36€ 4€ 40
06500027 Loonkosten taakveld 6.5 A&I€ 2.816€ 0€ -2.816€ 2.816€ 0€ -2.816€ 0€ 0€ 0
06500031 Bewegen naar werk€ 85€ 0€ -85€ 171€ 0€ -171€ 86€ 0€ -86
06500032 Divosa diensten regiocoordinator€ 0€ 0€ 0€ 40€ 42€ 2€ 40€ 42€ 2
06500033 Factor werk - clientenraad€ 25€ 0€ -25€ 21€ 0€ -21€ -4€ 0€ 4
06500035 Statushouders€ 1.134€ 0€ -1.134€ 475€ 20€ -455€ -659€ 20€ 679
06500036 Doen wat kan€ 38€ 0€ -38€ 1€ 0€ -1€ -37€ 0€ 37
06500037 Maatsch. begeleiding vluchtelingen€ 0€ 0€ 0€ 363€ 522€ 159€ 363€ 522€ 159
06500038 Begeleiding beschut werk€ 53€ 0€ -53€ 92€ 0€ -92€ 39€ 0€ -39
06500039 Trede O ontwikkeling door naar werk€ 75€ 0€ -75€ 70€ 0€ -70€ -5€ 0€ 5
06500040 Investeringsagenda regelluw€ 89€ 0€ -89€ 127€ 153€ 26€ 38€ 153€ 115
06500041 Investeringsagenda iedereen doet mee€ 250€ 0€ -250€ 159€ 0€ -159€ -91€ 0€ 91
06500043 2e Tranche - ambt.(beleids)onderst.€ 60€ 0€ -60€ 60€ 0€ -60€ 0€ 0€ 0
06500044 2e Tranche - secr. Ondersteuning€ 30€ 0€ -30€ 28€ 0€ -28€ -2€ 0€ 2
06500045 2e Tranche - regionale wgdverlening€ 25€ 0€ -25€ 28€ 0€ -28€ 3€ 0€ -3
06500046 2e Tranche - implemen. Instrumenten€ 37€ 0€ -37€ 24€ 0€ -24€ -13€ 0€ 13
06500047 2e Tranche -monitor baanafspr.banen€ 10€ 0€ -10€ 4€ 0€ -4€ -6€ 0€ 6
06500048 2e Tranche - communicatiekosten€ 50€ 0€ -50€ 50€ 0€ -50€ 0€ 0€ 0
06500049 2e tranche - nieuwe initiatieven€ 196€ 0€ -196€ 49€ 0€ -49€ -147€ 0€ 147
06500050 2e Tranche - onvoorzien€ 25€ 0€ -25€ 5€ 0€ -5€ -20€ 0€ 20
06500051 Eigen Kracht€ 40€ 0€ -40€ 70€ 0€ -70€ 30€ 0€ -30
4100 Salarissen en sociale lasten€ 347€ 0€ -347€ 347€ 0€ -347€ 0€ 0€ 0
4101 Salarissen en sociale lasten€ 5€ 0€ -5€ 5€ 0€ -5€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 19€ 0€ -19€ 0€ 0€ 0€ -19€ 0€ 19
4503 Inkomensoverdrachten gemeentschappelijke regelingen€ 0€ 0€ 0€ 22.329€ 0€ -22.329€ 22.329€ 0€ -22.329
4506 Inkomensoverdrachten overige overheden€ 22.328€ 0€ -22.328€ 0€ 0€ 0€ -22.328€ 0€ 22.328
4400 Overige goederen en diensten€ 37€ 0€ -37€ 31€ 0€ -31€ -6€ 0€ 6
4100 Salarissen en sociale lasten€ 2.171€ 0€ -2.171€ 2.171€ 0€ -2.171€ 0€ 0€ 0
4101 Salarissen en sociale lasten€ 34€ 0€ -34€ 34€ 0€ -34€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 18€ 0€ -18€ -33€ 0€ 33€ -51€ 0€ 51
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
4810 Mutaties voorzieningen€ 45€ 0€ -45€ 0€ 0€ 0€ -45€ 0€ 45
4820 Afschrijvingen€ 40€ 0€ -40€ 21€ 0€ -21€ -19€ 0€ 19
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 133€ 133€ 0€ 58€ 58€ 0€ -75€ -75
8810 Mutaties voorzieningen€ 0€ 40€ 40€ 0€ 0€ 0€ 0€ -40€ -40
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 101€ 101€ 0€ 100€ 100€ 0€ -1€ -1
4400 Overige goederen en diensten€ 10€ 0€ -10€ 8€ 0€ -8€ -2€ 0€ 2
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
4402 Stelposten€ -112€ 0€ 112€ 0€ 0€ 0€ 112€ 0€ -112
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ -5€ -5€ 0€ -5€ -5
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6€ 6€ 0€ 6€ 6
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 20€ 20€ 0€ 77€ 77€ 0€ 57€ 57
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 76€ 76€ 0€ 97€ 97€ 0€ 21€ 21
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
4100 Salarissen en sociale lasten€ 547€ 0€ -547€ 547€ 0€ -547€ 0€ 0€ 0
4101 Salarissen en sociale lasten€ 9€ 0€ -9€ 9€ 0€ -9€ 0€ 0€ 0
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 100€ 0€ -100€ 123€ 0€ -123€ 23€ 0€ -23
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 10€ 0€ -10€ 65€ 0€ -65€ 55€ 0€ -55
8320 Verhaal sociale uitkeringen in geld€ 0€ 56€ 56€ 0€ 26€ 26€ 0€ -30€ -30
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 70€ 0€ -70€ 108€ 0€ -108€ 38€ 0€ -38
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 115€ 0€ -115€ 71€ 0€ -71€ -44€ 0€ 44
8320 Verhaal sociale uitkeringen in geld€ 0€ 192€ 192€ 0€ 168€ 168€ 0€ -24€ -24
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 7€ 0€ -7€ 7€ 0€ -7
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 0€ 15€ 15€ 0€ 188€ 188€ 0€ 173€ 173
4360 Subsidies€ 1.570€ 0€ -1.570€ 874€ 0€ -874€ -696€ 0€ 696
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 358€ 0€ -358€ 358€ 0€ -358
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 0€ 1.570€ 1.570€ 0€ 1.314€ 1.314€ 0€ -256€ -256
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 94€ 0€ -94€ 32€ 0€ -32€ -62€ 0€ 62
8320 Verhaal sociale uitkeringen in geld€ 0€ 5€ 5€ 0€ 8€ 8€ 0€ 3€ 3
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 32€ 0€ -32€ 98€ 0€ -98€ 66€ 0€ -66
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 0€ 0€ 0€ 18€ 0€ -18€ 18€ 0€ -18
8320 Verhaal sociale uitkeringen in geld€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 1€ 0€ 1€ 1
4400 Overige goederen en diensten€ 178€ 0€ -178€ 224€ 0€ -224€ 46€ 0€ -46
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 1.251€ 0€ -1.251€ 1.268€ 0€ -1.268€ 17€ 0€ -17
4503 Inkomensoverdrachten gemeentschappelijke regelingen€ 208€ 0€ -208€ 208€ 0€ -208€ 0€ 0€ 0
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 1.008€ 0€ -1.008€ 1.046€ 0€ -1.046€ 38€ 0€ -38
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 2.328€ 0€ -2.328€ 2.992€ 0€ -2.992€ 664€ 0€ -664
8320 Verhaal sociale uitkeringen in geld€ 0€ 20€ 20€ 0€ 12€ 12€ 0€ -8€ -8
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 273€ 0€ -273€ 243€ 0€ -243€ -30€ 0€ 30
8320 Verhaal sociale uitkeringen in geld€ 0€ 25€ 25€ 0€ 1€ 1€ 0€ -24€ -24
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 463€ 0€ -463€ 408€ 0€ -408€ -55€ 0€ 55
8320 Verhaal sociale uitkeringen in geld€ 0€ 40€ 40€ 0€ 193€ 193€ 0€ 153€ 153
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 142€ 0€ -142€ 310€ 0€ -310€ 168€ 0€ -168
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 304€ 0€ -304€ 106€ 0€ -106€ -198€ 0€ 198
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 0€ 46.959€ 46.959€ 0€ 47.570€ 47.570€ 0€ 611€ 611
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€ -5€ 5€ 0€ -5
4400 Overige goederen en diensten€ -16€ 0€ 16€ 0€ 0€ 0€ 16€ 0€ -16
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 0€ 665€ 665€ 0€ 1.157€ 1.157€ 0€ 492€ 492
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 1.700€ 0€ -1.700€ 1.788€ 0€ -1.788€ 88€ 0€ -88
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 101€ 0€ -101€ 71€ 0€ -71€ -30€ 0€ 30
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 550€ 0€ -550€ 425€ 0€ -425€ -125€ 0€ 125
8320 Verhaal sociale uitkeringen in geld€ 0€ 250€ 250€ 0€ 564€ 564€ 0€ 314€ 314
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 120€ 0€ -120€ 99€ 0€ -99€ -21€ 0€ 21
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 101€ 0€ -101€ 126€ 0€ -126€ 25€ 0€ -25
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 400€ 0€ -400€ 875€ 0€ -875€ 475€ 0€ -475
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 57€ 0€ -57€ 69€ 0€ -69€ 12€ 0€ -12
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 140€ 0€ -140€ 140€ 0€ -140€ 0€ 0€ 0
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 60€ 0€ -60€ 49€ 0€ -49€ -11€ 0€ 11
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 190€ 0€ -190€ 177€ 0€ -177€ -13€ 0€ 13
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 775€ 0€ -775€ 727€ 0€ -727€ -48€ 0€ 48
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 195€ 0€ -195€ 22€ 0€ -22€ -173€ 0€ 173
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 2.200€ 0€ -2.200€ 2.182€ 0€ -2.182€ -18€ 0€ 18
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 800€ 0€ -800€ 745€ 0€ -745€ -55€ 0€ 55
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 0€ 0€ 0€ 14€ 0€ -14€ 14€ 0€ -14
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 255€ 0€ -255€ 256€ 0€ -256€ 1€ 0€ -1
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 70€ 0€ -70€ 81€ 0€ -81€ 11€ 0€ -11
4360 Subsidies€ 75€ 0€ -75€ 75€ 0€ -75€ 0€ 0€ 0
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 25€ 0€ -25€ 21€ 0€ -21€ -4€ 0€ 4
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 8€ 0€ -8€ 61€ 0€ -61€ 53€ 0€ -53
4400 Overige goederen en diensten€ 208€ 0€ -208€ 25€ 0€ -25€ -183€ 0€ 183
4480 Adviezen€ 5€ 0€ -5€ 7€ 0€ -7€ 2€ 0€ -2
8320 Verhaal sociale uitkeringen in geld€ 0€ 65€ 65€ 0€ 47€ 47€ 0€ -18€ -18
4400 Overige goederen en diensten€ 48€ 0€ -48€ 59€ 0€ -59€ 11€ 0€ -11
4100 Salarissen en sociale lasten€ 5.976€ 0€ -5.976€ 5.976€ 0€ -5.976€ 0€ 0€ 0
4101 Salarissen en sociale lasten€ 94€ 0€ -94€ 94€ 0€ -94€ 0€ 0€ 0
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 48€ 0€ -48€ 91€ 0€ -91€ 43€ 0€ -43
8320 Verhaal sociale uitkeringen in geld€ 0€ 80€ 80€ 0€ 140€ 140€ 0€ 60€ 60
4480 Adviezen€ 10€ 0€ -10€ 32€ 0€ -32€ 22€ 0€ -22
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4
4140 Ingeleend personeel€ 285€ 0€ -285€ 0€ 0€ 0€ -285€ 0€ 285
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 47.591€ 0€ -47.591€ 48.499€ 0€ -48.499€ 908€ 0€ -908
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 20€ 0€ -20€ 20€ 0€ -20
8320 Verhaal sociale uitkeringen in geld€ 0€ 1.415€ 1.415€ 0€ 1.188€ 1.188€ 0€ -227€ -227
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 7€ 0€ -7€ 7€ 0€ -7
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ -679€ -679€ 0€ -600€ -600€ 0€ 79€ 79
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ -56€ -56€ 0€ -56€ -56€ 0€ 0€ 0
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ -45€ -45€ 0€ -45€ -45€ 0€ 0€ 0
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ -120€ -120€ 0€ -120€ -120€ 0€ 0€ 0
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ -86€ -86€ 0€ -82€ -82€ 0€ 4€ 4
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ -24€ -24€ 0€ -24€ -24€ 0€ 0€ 0
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ -80€ -80€ 0€ -80€ -80€ 0€ 0€ 0
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ -1.707€ -1.707€ 0€ -1.707€ -1.707€ 0€ 0€ 0
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ -287€ -287€ 0€ -287€ -287€ 0€ 0€ 0
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ 1.834€ 1.834€ 0€ 1.808€ 1.808€ 0€ -26€ -26
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ 65€ 65€ 0€ 64€ 64€ 0€ -1€ -1
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ 972€ 972€ 0€ 609€ 609€ 0€ -363€ -363
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ 26€ 26€ 0€ 24€ 24€ 0€ -2€ -2
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ 23€ 23€ 0€ 19€ 19€ 0€ -4€ -4
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ 34€ 34€ 0€ 34€ 34€ 0€ 0€ 0
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ 54€ 54€ 0€ 80€ 80€ 0€ 26€ 26
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ 76€ 76€ 0€ 78€ 78€ 0€ 2€ 2
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ 1.994€ 1.994€ 0€ 1.994€ 1.994€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 40€ 0€ -40€ 40€ 0€ -40
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 722€ 0€ -722€ 417€ 0€ -417€ -305€ 0€ 305
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 50€ 0€ -50€ 50€ 0€ -50
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ -10€ 10€ 0€ -10
8810 Mutaties voorzieningen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 854€ 854€ 0€ 854€ 854
4400 Overige goederen en diensten€ 100€ 0€ -100€ 112€ 0€ -112€ 12€ 0€ -12
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 15€ 0€ -15€ 15€ 0€ -15
4400 Overige goederen en diensten€ 56€ 0€ -56€ 50€ 0€ -50€ -6€ 0€ 6
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 7€ 0€ -7€ 7€ 0€ -7
4400 Overige goederen en diensten€ 150€ 0€ -150€ 1€ 0€ -1€ -149€ 0€ 149
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ -1€ 0€ 1€ -1€ 0€ 1
4400 Overige goederen en diensten€ 70€ 0€ -70€ 4€ 0€ -4€ -66€ 0€ 66
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
4400 Overige goederen en diensten€ 150€ 0€ -150€ 230€ 0€ -230€ 80€ 0€ -80
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 22€ 0€ -22€ 22€ 0€ -22
8320 Verhaal sociale uitkeringen in geld€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 2€ 0€ 2€ 2
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 0€ 28€ 28€ 0€ 22€ 22€ 0€ -6€ -6
4400 Overige goederen en diensten€ 135€ 0€ -135€ 161€ 0€ -161€ 26€ 0€ -26
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 34€ 0€ -34€ 34€ 0€ -34
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 34€ 0€ -34€ 34€ 0€ -34
4140 Ingeleend personeel€ 749€ 0€ -749€ 514€ 0€ -514€ -235€ 0€ 235
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 26€ 0€ -26€ 26€ 0€ -26
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 20€ 0€ -20€ 20€ 0€ -20
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20€ 20€ 0€ 20€ 20
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ 129€ 129€ 0€ 0€ 0€ 0€ -129€ -129
4400 Overige goederen en diensten€ 75€ 0€ -75€ 240€ 0€ -240€ 165€ 0€ -165
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 15€ 0€ -15€ 15€ 0€ -15
4400 Overige goederen en diensten€ 120€ 0€ -120€ 63€ 0€ -63€ -57€ 0€ 57
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 18€ 0€ -18€ 18€ 0€ -18
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
4400 Overige goederen en diensten€ 150€ 0€ -150€ 113€ 0€ -113€ -37€ 0€ 37
4400 Overige goederen en diensten€ 25€ 0€ -25€ 39€ 0€ -39€ 14€ 0€ -14
4140 Ingeleend personeel€ 36€ 0€ -36€ 0€ 0€ 0€ -36€ 0€ 36
4140 Ingeleend personeel€ 50€ 0€ -50€ 0€ 0€ 0€ -50€ 0€ 50
4400 Overige goederen en diensten€ 111€ 0€ -111€ 27€ 0€ -27€ -84€ 0€ 84
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 37€ 0€ -37€ 37€ 0€ -37
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 11€ 0€ -11€ 11€ 0€ -11
4400 Overige goederen en diensten€ 100€ 0€ -100€ 281€ 0€ -281€ 181€ 0€ -181
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€ -6€ 6€ 0€ -6
4400 Overige goederen en diensten€ 150€ 0€ -150€ 117€ 0€ -117€ -33€ 0€ 33
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
4400 Overige goederen en diensten€ 28€ 0€ -28€ 0€ 0€ 0€ -28€ 0€ 28
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 188€ 0€ -188€ 188€ 0€ -188
4140 Ingeleend personeel€ 348€ 0€ -348€ 22€ 0€ -22€ -326€ 0€ 326
4400 Overige goederen en diensten€ 42€ 0€ -42€ 6€ 0€ -6€ -36€ 0€ 36
8320 Verhaal sociale uitkeringen in geld€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4€ 4€ 0€ 4€ 4
4100 Salarissen en sociale lasten€ 2.772€ 0€ -2.772€ 2.772€ 0€ -2.772€ 0€ 0€ 0
4101 Salarissen en sociale lasten€ 44€ 0€ -44€ 44€ 0€ -44€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 85€ 0€ -85€ 149€ 0€ -149€ 64€ 0€ -64
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 22€ 0€ -22€ 22€ 0€ -22
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 40€ 0€ -40€ 40€ 0€ -40
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 42€ 42€ 0€ 42€ 42
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ -10€ 10€ 0€ -10
4400 Overige goederen en diensten€ 25€ 0€ -25€ 11€ 0€ -11€ -14€ 0€ 14
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 40€ 0€ -40€ 40€ 0€ -40
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 189€ 0€ -189€ 189€ 0€ -189
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 0€ 0€ 0€ -50€ 0€ 50€ -50€ 0€ 50
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
4400 Overige goederen en diensten€ 1.134€ 0€ -1.134€ 253€ 0€ -253€ -881€ 0€ 881
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 30€ 0€ -30€ 30€ 0€ -30
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 11€ 0€ -11€ 11€ 0€ -11
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20€ 20€ 0€ 20€ 20
4400 Overige goederen en diensten€ 38€ 0€ -38€ 1€ 0€ -1€ -37€ 0€ 37
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 363€ 0€ -363€ 363€ 0€ -363
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 522€ 522€ 0€ 522€ 522
4400 Overige goederen en diensten€ 53€ 0€ -53€ 92€ 0€ -92€ 39€ 0€ -39
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 12€ 0€ -12€ 12€ 0€ -12
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 54€ 0€ -54€ 54€ 0€ -54
4400 Overige goederen en diensten€ 75€ 0€ -75€ 1€ 0€ -1€ -74€ 0€ 74
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
4400 Overige goederen en diensten€ 89€ 0€ -89€ 110€ 0€ -110€ 21€ 0€ -21
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 16€ 0€ -16€ 16€ 0€ -16
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 153€ 153€ 0€ 153€ 153
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 100€ 0€ -100€ 100€ 0€ -100
4140 Ingeleend personeel€ 220€ 0€ -220€ 0€ 0€ 0€ -220€ 0€ 220
4400 Overige goederen en diensten€ 30€ 0€ -30€ 51€ 0€ -51€ 21€ 0€ -21
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 48€ 0€ -48€ 48€ 0€ -48
4140 Ingeleend personeel€ 60€ 0€ -60€ 12€ 0€ -12€ -48€ 0€ 48
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 27€ 0€ -27€ 27€ 0€ -27
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€ -5€ 5€ 0€ -5
4400 Overige goederen en diensten€ 30€ 0€ -30€ -4€ 0€ 4€ -34€ 0€ 34
4140 Ingeleend personeel€ 25€ 0€ -25€ 28€ 0€ -28€ 3€ 0€ -3
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
4400 Overige goederen en diensten€ 37€ 0€ -37€ 11€ 0€ -11€ -26€ 0€ 26
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ -10€ 10€ 0€ -10
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4
4400 Overige goederen en diensten€ 10€ 0€ -10€ 0€ 0€ 0€ -10€ 0€ 10
4360 Subsidies€ 50€ 0€ -50€ 50€ 0€ -50€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 16€ 0€ -16€ 16€ 0€ -16
4400 Overige goederen en diensten€ 196€ 0€ -196€ 33€ 0€ -33€ -163€ 0€ 163
4400 Overige goederen en diensten€ 25€ 0€ -25€ 1€ 0€ -1€ -24€ 0€ 24
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4
4360 Subsidies€ 40€ 0€ -40€ 40€ 0€ -40€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 30€ 0€ -30€ 30€ 0€ -30
Saldo€ 104.120€ 53.878€ -50.242€ 104.449€ 56.258€ -48.191€ 329€ 2.380€ 2.051
Saldo€ 24.942€ 370€ -24.572€ 24.921€ 333€ -24.588€ -21€ -37€ -16
Saldo€ 851€ 263€ -588€ 930€ 382€ -548€ 79€ 119€ 40
Saldo€ 1.570€ 1.570€ 0€ 1.232€ 1.314€ 82€ -338€ -256€ 82
Saldo€ 126€ 5€ -121€ 148€ 9€ -139€ 22€ 4€ -18
Saldo€ 68.948€ 51.513€ -17.435€ 70.144€ 53.435€ -16.709€ 1.196€ 1.922€ 726
Saldo€ 7.683€ 157€ -7.526€ 7.074€ 785€ -6.289€ -609€ 628€ 1.237
Saldo€ 352€ 0€ -352€ 352€ 0€ -352€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 22.347€ 0€ -22.347€ 22.329€ 0€ -22.329€ -18€ 0€ 18
Saldo€ 37€ 0€ -37€ 31€ 0€ -31€ -6€ 0€ 6
Saldo€ 2.205€ 0€ -2.205€ 2.205€ 0€ -2.205€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 103€ 173€ 70€ -8€ 58€ 66€ -111€ -115€ -4
Saldo€ 0€ 101€ 101€ 0€ 100€ 100€ 0€ -1€ -1
Saldo€ 10€ 0€ -10€ 9€ 0€ -9€ -1€ 0€ 1
Saldo€ -112€ 0€ 112€ 0€ -5€ -5€ 112€ -5€ -117
Saldo€ 0€ 20€ 20€ 2€ 83€ 81€ 2€ 63€ 61
Saldo€ 0€ 76€ 76€ 0€ 97€ 97€ 0€ 21€ 21
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 556€ 0€ -556€ 556€ 0€ -556€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 100€ 0€ -100€ 123€ 0€ -123€ 23€ 0€ -23
Saldo€ 10€ 56€ 46€ 65€ 26€ -39€ 55€ -30€ -85
Saldo€ 70€ 0€ -70€ 108€ 0€ -108€ 38€ 0€ -38
Saldo€ 115€ 192€ 77€ 71€ 168€ 97€ -44€ -24€ 20
Saldo€ 0€ 15€ 15€ 7€ 188€ 181€ 7€ 173€ 166
Saldo€ 1.570€ 1.570€ 0€ 1.232€ 1.314€ 82€ -338€ -256€ 82
Saldo€ 94€ 5€ -89€ 32€ 8€ -24€ -62€ 3€ 65
Saldo€ 32€ 0€ -32€ 98€ 0€ -98€ 66€ 0€ -66
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 18€ 1€ -17€ 18€ 1€ -17
Saldo€ 178€ 0€ -178€ 224€ 0€ -224€ 46€ 0€ -46
Saldo€ 1.459€ 0€ -1.459€ 1.476€ 0€ -1.476€ 17€ 0€ -17
Saldo€ 1.008€ 0€ -1.008€ 1.046€ 0€ -1.046€ 38€ 0€ -38
Saldo€ 2.328€ 20€ -2.308€ 2.992€ 12€ -2.980€ 664€ -8€ -672
Saldo€ 273€ 25€ -248€ 243€ 1€ -242€ -30€ -24€ 6
Saldo€ 463€ 40€ -423€ 408€ 193€ -215€ -55€ 153€ 208
Saldo€ 142€ 0€ -142€ 310€ 0€ -310€ 168€ 0€ -168
Saldo€ 304€ 0€ -304€ 106€ 0€ -106€ -198€ 0€ 198
Saldo€ 0€ 46.959€ 46.959€ 0€ 47.570€ 47.570€ 0€ 611€ 611
Saldo€ -16€ 665€ 681€ 5€ 1.157€ 1.152€ 21€ 492€ 471
Saldo€ 1.700€ 0€ -1.700€ 1.788€ 0€ -1.788€ 88€ 0€ -88
Saldo€ 101€ 0€ -101€ 71€ 0€ -71€ -30€ 0€ 30
Saldo€ 550€ 250€ -300€ 425€ 564€ 139€ -125€ 314€ 439
Saldo€ 120€ 0€ -120€ 99€ 0€ -99€ -21€ 0€ 21
Saldo€ 101€ 0€ -101€ 126€ 0€ -126€ 25€ 0€ -25
Saldo€ 400€ 0€ -400€ 875€ 0€ -875€ 475€ 0€ -475
Saldo€ 57€ 0€ -57€ 69€ 0€ -69€ 12€ 0€ -12
Saldo€ 140€ 0€ -140€ 140€ 0€ -140€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 60€ 0€ -60€ 49€ 0€ -49€ -11€ 0€ 11
Saldo€ 190€ 0€ -190€ 177€ 0€ -177€ -13€ 0€ 13
Saldo€ 775€ 0€ -775€ 727€ 0€ -727€ -48€ 0€ 48
Saldo€ 195€ 0€ -195€ 22€ 0€ -22€ -173€ 0€ 173
Saldo€ 2.200€ 0€ -2.200€ 2.182€ 0€ -2.182€ -18€ 0€ 18
Saldo€ 800€ 0€ -800€ 759€ 0€ -759€ -41€ 0€ 41
Saldo€ 255€ 0€ -255€ 256€ 0€ -256€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 70€ 0€ -70€ 81€ 0€ -81€ 11€ 0€ -11
Saldo€ 75€ 0€ -75€ 75€ 0€ -75€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 25€ 0€ -25€ 21€ 0€ -21€ -4€ 0€ 4
Saldo€ 221€ 0€ -221€ 93€ 0€ -93€ -128€ 0€ 128
Saldo€ 0€ 65€ 65€ 0€ 47€ 47€ 0€ -18€ -18
Saldo€ 48€ 0€ -48€ 59€ 0€ -59€ 11€ 0€ -11
Saldo€ 6.070€ 0€ -6.070€ 6.070€ 0€ -6.070€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 48€ 80€ 32€ 91€ 140€ 49€ 43€ 60€ 17
Saldo€ 10€ 0€ -10€ 36€ 0€ -36€ 26€ 0€ -26
Saldo€ 47.876€ 1.415€ -46.461€ 48.519€ 1.188€ -47.331€ 643€ -227€ -870
Saldo€ 0€ -679€ -679€ 7€ -600€ -607€ 7€ 79€ 72
Saldo€ 0€ -56€ -56€ 0€ -56€ -56€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ -45€ -45€ 0€ -45€ -45€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ -120€ -120€ 0€ -120€ -120€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ -86€ -86€ 0€ -82€ -82€ 0€ 4€ 4
Saldo€ 0€ -24€ -24€ 0€ -24€ -24€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ -80€ -80€ 0€ -80€ -80€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ -1.707€ -1.707€ 0€ -1.707€ -1.707€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ -287€ -287€ 0€ -287€ -287€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 1.834€ 1.834€ 0€ 1.808€ 1.808€ 0€ -26€ -26
Saldo€ 0€ 65€ 65€ 0€ 64€ 64€ 0€ -1€ -1
Saldo€ 0€ 972€ 972€ 0€ 609€ 609€ 0€ -363€ -363
Saldo€ 0€ 26€ 26€ 0€ 24€ 24€ 0€ -2€ -2
Saldo€ 0€ 23€ 23€ 0€ 19€ 19€ 0€ -4€ -4
Saldo€ 0€ 34€ 34€ 0€ 34€ 34€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 54€ 54€ 0€ 80€ 80€ 0€ 26€ 26
Saldo€ 0€ 76€ 76€ 0€ 78€ 78€ 0€ 2€ 2
Saldo€ 0€ 1.994€ 1.994€ 0€ 1.994€ 1.994€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 722€ 0€ -722€ 517€ 0€ -517€ -205€ 0€ 205
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 854€ 854€ 0€ 854€ 854
Saldo€ 100€ 0€ -100€ 127€ 0€ -127€ 27€ 0€ -27
Saldo€ 56€ 0€ -56€ 57€ 0€ -57€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 150€ 0€ -150€ 0€ 0€ 0€ -150€ 0€ 150
Saldo€ 70€ 0€ -70€ 5€ 0€ -5€ -65€ 0€ 65
Saldo€ 150€ 28€ -122€ 252€ 24€ -228€ 102€ -4€ -106
Saldo€ 135€ 0€ -135€ 195€ 0€ -195€ 60€ 0€ -60
Saldo€ 749€ 0€ -749€ 575€ 0€ -575€ -174€ 0€ 174
Saldo€ 0€ 129€ 129€ 21€ 20€ -1€ 21€ -109€ -130
Saldo€ 75€ 0€ -75€ 255€ 0€ -255€ 180€ 0€ -180
Saldo€ 120€ 0€ -120€ 84€ 0€ -84€ -36€ 0€ 36
Saldo€ 150€ 0€ -150€ 113€ 0€ -113€ -37€ 0€ 37
Saldo€ 25€ 0€ -25€ 39€ 0€ -39€ 14€ 0€ -14
Saldo€ 36€ 0€ -36€ 0€ 0€ 0€ -36€ 0€ 36
Saldo€ 161€ 0€ -161€ 75€ 0€ -75€ -86€ 0€ 86
Saldo€ 100€ 0€ -100€ 287€ 0€ -287€ 187€ 0€ -187
Saldo€ 150€ 0€ -150€ 120€ 0€ -120€ -30€ 0€ 30
Saldo€ 28€ 0€ -28€ 0€ 0€ 0€ -28€ 0€ 28
Saldo€ 348€ 0€ -348€ 210€ 0€ -210€ -138€ 0€ 138
Saldo€ 42€ 0€ -42€ 6€ 4€ -2€ -36€ 4€ 40
Saldo€ 2.816€ 0€ -2.816€ 2.816€ 0€ -2.816€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 85€ 0€ -85€ 171€ 0€ -171€ 86€ 0€ -86
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 40€ 42€ 2€ 40€ 42€ 2
Saldo€ 25€ 0€ -25€ 21€ 0€ -21€ -4€ 0€ 4
Saldo€ 1.134€ 0€ -1.134€ 475€ 20€ -455€ -659€ 20€ 679
Saldo€ 38€ 0€ -38€ 1€ 0€ -1€ -37€ 0€ 37
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 363€ 522€ 159€ 363€ 522€ 159
Saldo€ 53€ 0€ -53€ 92€ 0€ -92€ 39€ 0€ -39
Saldo€ 75€ 0€ -75€ 70€ 0€ -70€ -5€ 0€ 5
Saldo€ 89€ 0€ -89€ 127€ 153€ 26€ 38€ 153€ 115
Saldo€ 250€ 0€ -250€ 159€ 0€ -159€ -91€ 0€ 91
Saldo€ 60€ 0€ -60€ 60€ 0€ -60€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 30€ 0€ -30€ 28€ 0€ -28€ -2€ 0€ 2
Saldo€ 25€ 0€ -25€ 28€ 0€ -28€ 3€ 0€ -3
Saldo€ 37€ 0€ -37€ 24€ 0€ -24€ -13€ 0€ 13
Saldo€ 10€ 0€ -10€ 4€ 0€ -4€ -6€ 0€ 6
Saldo€ 50€ 0€ -50€ 50€ 0€ -50€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 196€ 0€ -196€ 49€ 0€ -49€ -147€ 0€ 147
Saldo€ 25€ 0€ -25€ 5€ 0€ -5€ -20€ 0€ 20
Saldo€ 40€ 0€ -40€ 70€ 0€ -70€ 30€ 0€ -30
Saldo€ 347€ 0€ -347€ 347€ 0€ -347€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 5€ 0€ -5€ 5€ 0€ -5€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 19€ 0€ -19€ 0€ 0€ 0€ -19€ 0€ 19
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 22.329€ 0€ -22.329€ 22.329€ 0€ -22.329
Saldo€ 22.328€ 0€ -22.328€ 0€ 0€ 0€ -22.328€ 0€ 22.328
Saldo€ 37€ 0€ -37€ 31€ 0€ -31€ -6€ 0€ 6
Saldo€ 2.171€ 0€ -2.171€ 2.171€ 0€ -2.171€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 34€ 0€ -34€ 34€ 0€ -34€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 18€ 0€ -18€ -33€ 0€ 33€ -51€ 0€ 51
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 45€ 0€ -45€ 0€ 0€ 0€ -45€ 0€ 45
Saldo€ 40€ 0€ -40€ 21€ 0€ -21€ -19€ 0€ 19
Saldo€ 0€ 133€ 133€ 0€ 58€ 58€ 0€ -75€ -75
Saldo€ 0€ 40€ 40€ 0€ 0€ 0€ 0€ -40€ -40
Saldo€ 0€ 101€ 101€ 0€ 100€ 100€ 0€ -1€ -1
Saldo€ 10€ 0€ -10€ 8€ 0€ -8€ -2€ 0€ 2
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ -112€ 0€ 112€ 0€ 0€ 0€ 112€ 0€ -112
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ -5€ -5€ 0€ -5€ -5
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6€ 6€ 0€ 6€ 6
Saldo€ 0€ 20€ 20€ 0€ 77€ 77€ 0€ 57€ 57
Saldo€ 0€ 76€ 76€ 0€ 97€ 97€ 0€ 21€ 21
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 547€ 0€ -547€ 547€ 0€ -547€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 9€ 0€ -9€ 9€ 0€ -9€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 100€ 0€ -100€ 123€ 0€ -123€ 23€ 0€ -23
Saldo€ 10€ 0€ -10€ 65€ 0€ -65€ 55€ 0€ -55
Saldo€ 0€ 56€ 56€ 0€ 26€ 26€ 0€ -30€ -30
Saldo€ 70€ 0€ -70€ 108€ 0€ -108€ 38€ 0€ -38
Saldo€ 115€ 0€ -115€ 71€ 0€ -71€ -44€ 0€ 44
Saldo€ 0€ 192€ 192€ 0€ 168€ 168€ 0€ -24€ -24
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 7€ 0€ -7€ 7€ 0€ -7
Saldo€ 0€ 15€ 15€ 0€ 188€ 188€ 0€ 173€ 173
Saldo€ 1.570€ 0€ -1.570€ 874€ 0€ -874€ -696€ 0€ 696
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 358€ 0€ -358€ 358€ 0€ -358
Saldo€ 0€ 1.570€ 1.570€ 0€ 1.314€ 1.314€ 0€ -256€ -256
Saldo€ 94€ 0€ -94€ 32€ 0€ -32€ -62€ 0€ 62
Saldo€ 0€ 5€ 5€ 0€ 8€ 8€ 0€ 3€ 3
Saldo€ 32€ 0€ -32€ 98€ 0€ -98€ 66€ 0€ -66
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 18€ 0€ -18€ 18€ 0€ -18
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 1€ 0€ 1€ 1
Saldo€ 178€ 0€ -178€ 224€ 0€ -224€ 46€ 0€ -46
Saldo€ 1.251€ 0€ -1.251€ 1.268€ 0€ -1.268€ 17€ 0€ -17
Saldo€ 208€ 0€ -208€ 208€ 0€ -208€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1.008€ 0€ -1.008€ 1.046€ 0€ -1.046€ 38€ 0€ -38
Saldo€ 2.328€ 0€ -2.328€ 2.992€ 0€ -2.992€ 664€ 0€ -664
Saldo€ 0€ 20€ 20€ 0€ 12€ 12€ 0€ -8€ -8
Saldo€ 273€ 0€ -273€ 243€ 0€ -243€ -30€ 0€ 30
Saldo€ 0€ 25€ 25€ 0€ 1€ 1€ 0€ -24€ -24
Saldo€ 463€ 0€ -463€ 408€ 0€ -408€ -55€ 0€ 55
Saldo€ 0€ 40€ 40€ 0€ 193€ 193€ 0€ 153€ 153
Saldo€ 142€ 0€ -142€ 310€ 0€ -310€ 168€ 0€ -168
Saldo€ 304€ 0€ -304€ 106€ 0€ -106€ -198€ 0€ 198
Saldo€ 0€ 46.959€ 46.959€ 0€ 47.570€ 47.570€ 0€ 611€ 611
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€ -5€ 5€ 0€ -5
Saldo€ -16€ 0€ 16€ 0€ 0€ 0€ 16€ 0€ -16
Saldo€ 0€ 665€ 665€ 0€ 1.157€ 1.157€ 0€ 492€ 492
Saldo€ 1.700€ 0€ -1.700€ 1.788€ 0€ -1.788€ 88€ 0€ -88
Saldo€ 101€ 0€ -101€ 71€ 0€ -71€ -30€ 0€ 30
Saldo€ 550€ 0€ -550€ 425€ 0€ -425€ -125€ 0€ 125
Saldo€ 0€ 250€ 250€ 0€ 564€ 564€ 0€ 314€ 314
Saldo€ 120€ 0€ -120€ 99€ 0€ -99€ -21€ 0€ 21
Saldo€ 101€ 0€ -101€ 126€ 0€ -126€ 25€ 0€ -25
Saldo€ 400€ 0€ -400€ 875€ 0€ -875€ 475€ 0€ -475
Saldo€ 57€ 0€ -57€ 69€ 0€ -69€ 12€ 0€ -12
Saldo€ 140€ 0€ -140€ 140€ 0€ -140€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 60€ 0€ -60€ 49€ 0€ -49€ -11€ 0€ 11
Saldo€ 190€ 0€ -190€ 177€ 0€ -177€ -13€ 0€ 13
Saldo€ 775€ 0€ -775€ 727€ 0€ -727€ -48€ 0€ 48
Saldo€ 195€ 0€ -195€ 22€ 0€ -22€ -173€ 0€ 173
Saldo€ 2.200€ 0€ -2.200€ 2.182€ 0€ -2.182€ -18€ 0€ 18
Saldo€ 800€ 0€ -800€ 745€ 0€ -745€ -55€ 0€ 55
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 14€ 0€ -14€ 14€ 0€ -14
Saldo€ 255€ 0€ -255€ 256€ 0€ -256€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 70€ 0€ -70€ 81€ 0€ -81€ 11€ 0€ -11
Saldo€ 75€ 0€ -75€ 75€ 0€ -75€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 25€ 0€ -25€ 21€ 0€ -21€ -4€ 0€ 4
Saldo€ 8€ 0€ -8€ 61€ 0€ -61€ 53€ 0€ -53
Saldo€ 208€ 0€ -208€ 25€ 0€ -25€ -183€ 0€ 183
Saldo€ 5€ 0€ -5€ 7€ 0€ -7€ 2€ 0€ -2
Saldo€ 0€ 65€ 65€ 0€ 47€ 47€ 0€ -18€ -18
Saldo€ 48€ 0€ -48€ 59€ 0€ -59€ 11€ 0€ -11
Saldo€ 5.976€ 0€ -5.976€ 5.976€ 0€ -5.976€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 94€ 0€ -94€ 94€ 0€ -94€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 48€ 0€ -48€ 91€ 0€ -91€ 43€ 0€ -43
Saldo€ 0€ 80€ 80€ 0€ 140€ 140€ 0€ 60€ 60
Saldo€ 10€ 0€ -10€ 32€ 0€ -32€ 22€ 0€ -22
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4
Saldo€ 285€ 0€ -285€ 0€ 0€ 0€ -285€ 0€ 285
Saldo€ 47.591€ 0€ -47.591€ 48.499€ 0€ -48.499€ 908€ 0€ -908
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 20€ 0€ -20€ 20€ 0€ -20
Saldo€ 0€ 1.415€ 1.415€ 0€ 1.188€ 1.188€ 0€ -227€ -227
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 7€ 0€ -7€ 7€ 0€ -7
Saldo€ 0€ -679€ -679€ 0€ -600€ -600€ 0€ 79€ 79
Saldo€ 0€ -56€ -56€ 0€ -56€ -56€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ -45€ -45€ 0€ -45€ -45€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ -120€ -120€ 0€ -120€ -120€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ -86€ -86€ 0€ -82€ -82€ 0€ 4€ 4
Saldo€ 0€ -24€ -24€ 0€ -24€ -24€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ -80€ -80€ 0€ -80€ -80€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ -1.707€ -1.707€ 0€ -1.707€ -1.707€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ -287€ -287€ 0€ -287€ -287€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 1.834€ 1.834€ 0€ 1.808€ 1.808€ 0€ -26€ -26
Saldo€ 0€ 65€ 65€ 0€ 64€ 64€ 0€ -1€ -1
Saldo€ 0€ 972€ 972€ 0€ 609€ 609€ 0€ -363€ -363
Saldo€ 0€ 26€ 26€ 0€ 24€ 24€ 0€ -2€ -2
Saldo€ 0€ 23€ 23€ 0€ 19€ 19€ 0€ -4€ -4
Saldo€ 0€ 34€ 34€ 0€ 34€ 34€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 54€ 54€ 0€ 80€ 80€ 0€ 26€ 26
Saldo€ 0€ 76€ 76€ 0€ 78€ 78€ 0€ 2€ 2
Saldo€ 0€ 1.994€ 1.994€ 0€ 1.994€ 1.994€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 40€ 0€ -40€ 40€ 0€ -40
Saldo€ 722€ 0€ -722€ 417€ 0€ -417€ -305€ 0€ 305
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 50€ 0€ -50€ 50€ 0€ -50
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ -10€ 10€ 0€ -10
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 854€ 854€ 0€ 854€ 854
Saldo€ 100€ 0€ -100€ 112€ 0€ -112€ 12€ 0€ -12
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 15€ 0€ -15€ 15€ 0€ -15
Saldo€ 56€ 0€ -56€ 50€ 0€ -50€ -6€ 0€ 6
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 7€ 0€ -7€ 7€ 0€ -7
Saldo€ 150€ 0€ -150€ 1€ 0€ -1€ -149€ 0€ 149
Saldo€ 0€ 0€ 0€ -1€ 0€ 1€ -1€ 0€ 1
Saldo€ 70€ 0€ -70€ 4€ 0€ -4€ -66€ 0€ 66
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 150€ 0€ -150€ 230€ 0€ -230€ 80€ 0€ -80
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 22€ 0€ -22€ 22€ 0€ -22
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 2€ 0€ 2€ 2
Saldo€ 0€ 28€ 28€ 0€ 22€ 22€ 0€ -6€ -6
Saldo€ 135€ 0€ -135€ 161€ 0€ -161€ 26€ 0€ -26
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 34€ 0€ -34€ 34€ 0€ -34
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 34€ 0€ -34€ 34€ 0€ -34
Saldo€ 749€ 0€ -749€ 514€ 0€ -514€ -235€ 0€ 235
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 26€ 0€ -26€ 26€ 0€ -26
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 20€ 0€ -20€ 20€ 0€ -20
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20€ 20€ 0€ 20€ 20
Saldo€ 0€ 129€ 129€ 0€ 0€ 0€ 0€ -129€ -129
Saldo€ 75€ 0€ -75€ 240€ 0€ -240€ 165€ 0€ -165
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 15€ 0€ -15€ 15€ 0€ -15
Saldo€ 120€ 0€ -120€ 63€ 0€ -63€ -57€ 0€ 57
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 18€ 0€ -18€ 18€ 0€ -18
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
Saldo€ 150€ 0€ -150€ 113€ 0€ -113€ -37€ 0€ 37
Saldo€ 25€ 0€ -25€ 39€ 0€ -39€ 14€ 0€ -14
Saldo€ 36€ 0€ -36€ 0€ 0€ 0€ -36€ 0€ 36
Saldo€ 50€ 0€ -50€ 0€ 0€ 0€ -50€ 0€ 50
Saldo€ 111€ 0€ -111€ 27€ 0€ -27€ -84€ 0€ 84
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 37€ 0€ -37€ 37€ 0€ -37
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 11€ 0€ -11€ 11€ 0€ -11
Saldo€ 100€ 0€ -100€ 281€ 0€ -281€ 181€ 0€ -181
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€ -6€ 6€ 0€ -6
Saldo€ 150€ 0€ -150€ 117€ 0€ -117€ -33€ 0€ 33
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
Saldo€ 28€ 0€ -28€ 0€ 0€ 0€ -28€ 0€ 28
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 188€ 0€ -188€ 188€ 0€ -188
Saldo€ 348€ 0€ -348€ 22€ 0€ -22€ -326€ 0€ 326
Saldo€ 42€ 0€ -42€ 6€ 0€ -6€ -36€ 0€ 36
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4€ 4€ 0€ 4€ 4
Saldo€ 2.772€ 0€ -2.772€ 2.772€ 0€ -2.772€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 44€ 0€ -44€ 44€ 0€ -44€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 85€ 0€ -85€ 149€ 0€ -149€ 64€ 0€ -64
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 22€ 0€ -22€ 22€ 0€ -22
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 40€ 0€ -40€ 40€ 0€ -40
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 42€ 42€ 0€ 42€ 42
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ -10€ 10€ 0€ -10
Saldo€ 25€ 0€ -25€ 11€ 0€ -11€ -14€ 0€ 14
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 40€ 0€ -40€ 40€ 0€ -40
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 189€ 0€ -189€ 189€ 0€ -189
Saldo€ 0€ 0€ 0€ -50€ 0€ 50€ -50€ 0€ 50
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Saldo€ 1.134€ 0€ -1.134€ 253€ 0€ -253€ -881€ 0€ 881
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 30€ 0€ -30€ 30€ 0€ -30
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 11€ 0€ -11€ 11€ 0€ -11
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20€ 20€ 0€ 20€ 20
Saldo€ 38€ 0€ -38€ 1€ 0€ -1€ -37€ 0€ 37
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 363€ 0€ -363€ 363€ 0€ -363
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 522€ 522€ 0€ 522€ 522
Saldo€ 53€ 0€ -53€ 92€ 0€ -92€ 39€ 0€ -39
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 12€ 0€ -12€ 12€ 0€ -12
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 54€ 0€ -54€ 54€ 0€ -54
Saldo€ 75€ 0€ -75€ 1€ 0€ -1€ -74€ 0€ 74
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Saldo€ 89€ 0€ -89€ 110€ 0€ -110€ 21€ 0€ -21
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 16€ 0€ -16€ 16€ 0€ -16
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 153€ 153€ 0€ 153€ 153
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 100€ 0€ -100€ 100€ 0€ -100
Saldo€ 220€ 0€ -220€ 0€ 0€ 0€ -220€ 0€ 220
Saldo€ 30€ 0€ -30€ 51€ 0€ -51€ 21€ 0€ -21
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 48€ 0€ -48€ 48€ 0€ -48
Saldo€ 60€ 0€ -60€ 12€ 0€ -12€ -48€ 0€ 48
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 27€ 0€ -27€ 27€ 0€ -27
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€ -5€ 5€ 0€ -5
Saldo€ 30€ 0€ -30€ -4€ 0€ 4€ -34€ 0€ 34
Saldo€ 25€ 0€ -25€ 28€ 0€ -28€ 3€ 0€ -3
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
Saldo€ 37€ 0€ -37€ 11€ 0€ -11€ -26€ 0€ 26
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ -10€ 10€ 0€ -10
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4
Saldo€ 10€ 0€ -10€ 0€ 0€ 0€ -10€ 0€ 10
Saldo€ 50€ 0€ -50€ 50€ 0€ -50€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 16€ 0€ -16€ 16€ 0€ -16
Saldo€ 196€ 0€ -196€ 33€ 0€ -33€ -163€ 0€ 163
Saldo€ 25€ 0€ -25€ 1€ 0€ -1€ -24€ 0€ 24
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4
Saldo€ 40€ 0€ -40€ 40€ 0€ -40€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 30€ 0€ -30€ 30€ 0€ -30
Mutaties reserves€ 60€ 2.492€ 2.432€ 1.176€ 1.576€ 400€ 1.116€ -916€ -2.032
Mutaties reserves€ 60€ 2.492€ 2.432€ 1.176€ 1.576€ 400€ 1.116€ -916€ -2.032
Mutaties reserves€ 0€ 916€ 916€ 0€ 0€ 0€ 0€ -916€ -916
Mutaties reserves€ 60€ 339€ 279€ 60€ 339€ 279€ 0€ 0€ 0
Mutaties reserves€ 0€ 1.237€ 1.237€ 1.116€ 1.237€ 121€ 1.116€ 0€ -1.116
Mutaties reserves€ 0€ 916€ 916€ 0€ 0€ 0€ 0€ -916€ -916
Mutaties reserves€ 60€ 0€ -60€ 60€ 0€ -60€ 0€ 0€ 0
Mutaties reserves€ 0€ 339€ 339€ 0€ 339€ 339€ 0€ 0€ 0
Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 1.116€ 0€ -1.116€ 1.116€ 0€ -1.116
Mutaties reserves€ 0€ 1.237€ 1.237€ 0€ 1.237€ 1.237€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 104.180€ 56.370€ -47.810€ 105.625€ 57.834€ -47.791€ 1.445€ 1.464€ 19
Totaal€ 24.942€ 370€ -24.572€ 24.921€ 333€ -24.588€ -21€ -37€ -16
Totaal€ 60€ 2.492€ 2.432€ 1.176€ 1.576€ 400€ 1.116€ -916€ -2.032
Totaal€ 851€ 263€ -588€ 930€ 382€ -548€ 79€ 119€ 40
Totaal€ 1.570€ 1.570€ 0€ 1.232€ 1.314€ 82€ -338€ -256€ 82
Totaal€ 126€ 5€ -121€ 148€ 9€ -139€ 22€ 4€ -18
Totaal€ 68.948€ 51.513€ -17.435€ 70.144€ 53.435€ -16.709€ 1.196€ 1.922€ 726
Totaal€ 7.683€ 157€ -7.526€ 7.074€ 785€ -6.289€ -609€ 628€ 1.237
Totaal€ 352€ 0€ -352€ 352€ 0€ -352€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 22.347€ 0€ -22.347€ 22.329€ 0€ -22.329€ -18€ 0€ 18
Totaal€ 37€ 0€ -37€ 31€ 0€ -31€ -6€ 0€ 6
Totaal€ 2.205€ 0€ -2.205€ 2.205€ 0€ -2.205€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 103€ 173€ 70€ -8€ 58€ 66€ -111€ -115€ -4
Totaal€ 0€ 101€ 101€ 0€ 100€ 100€ 0€ -1€ -1
Totaal€ 10€ 0€ -10€ 9€ 0€ -9€ -1€ 0€ 1
Totaal€ -112€ 0€ 112€ 0€ -5€ -5€ 112€ -5€ -117
Totaal€ 0€ 20€ 20€ 2€ 83€ 81€ 2€ 63€ 61
Totaal€ 0€ 76€ 76€ 0€ 97€ 97€ 0€ 21€ 21
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 0€ 916€ 916€ 0€ 0€ 0€ 0€ -916€ -916
Totaal€ 60€ 339€ 279€ 60€ 339€ 279€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 1.237€ 1.237€ 1.116€ 1.237€ 121€ 1.116€ 0€ -1.116
Totaal€ 556€ 0€ -556€ 556€ 0€ -556€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 100€ 0€ -100€ 123€ 0€ -123€ 23€ 0€ -23
Totaal€ 10€ 56€ 46€ 65€ 26€ -39€ 55€ -30€ -85
Totaal€ 70€ 0€ -70€ 108€ 0€ -108€ 38€ 0€ -38
Totaal€ 115€ 192€ 77€ 71€ 168€ 97€ -44€ -24€ 20
Totaal€ 0€ 15€ 15€ 7€ 188€ 181€ 7€ 173€ 166
Totaal€ 1.570€ 1.570€ 0€ 1.232€ 1.314€ 82€ -338€ -256€ 82
Totaal€ 94€ 5€ -89€ 32€ 8€ -24€ -62€ 3€ 65
Totaal€ 32€ 0€ -32€ 98€ 0€ -98€ 66€ 0€ -66
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 18€ 1€ -17€ 18€ 1€ -17
Totaal€ 178€ 0€ -178€ 224€ 0€ -224€ 46€ 0€ -46
Totaal€ 1.459€ 0€ -1.459€ 1.476€ 0€ -1.476€ 17€ 0€ -17
Totaal€ 1.008€ 0€ -1.008€ 1.046€ 0€ -1.046€ 38€ 0€ -38
Totaal€ 2.328€ 20€ -2.308€ 2.992€ 12€ -2.980€ 664€ -8€ -672
Totaal€ 273€ 25€ -248€ 243€ 1€ -242€ -30€ -24€ 6
Totaal€ 463€ 40€ -423€ 408€ 193€ -215€ -55€ 153€ 208
Totaal€ 142€ 0€ -142€ 310€ 0€ -310€ 168€ 0€ -168
Totaal€ 304€ 0€ -304€ 106€ 0€ -106€ -198€ 0€ 198
Totaal€ 0€ 46.959€ 46.959€ 0€ 47.570€ 47.570€ 0€ 611€ 611
Totaal€ -16€ 665€ 681€ 5€ 1.157€ 1.152€ 21€ 492€ 471
Totaal€ 1.700€ 0€ -1.700€ 1.788€ 0€ -1.788€ 88€ 0€ -88
Totaal€ 101€ 0€ -101€ 71€ 0€ -71€ -30€ 0€ 30
Totaal€ 550€ 250€ -300€ 425€ 564€ 139€ -125€ 314€ 439
Totaal€ 120€ 0€ -120€ 99€ 0€ -99€ -21€ 0€ 21
Totaal€ 101€ 0€ -101€ 126€ 0€ -126€ 25€ 0€ -25
Totaal€ 400€ 0€ -400€ 875€ 0€ -875€ 475€ 0€ -475
Totaal€ 57€ 0€ -57€ 69€ 0€ -69€ 12€ 0€ -12
Totaal€ 140€ 0€ -140€ 140€ 0€ -140€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 60€ 0€ -60€ 49€ 0€ -49€ -11€ 0€ 11
Totaal€ 190€ 0€ -190€ 177€ 0€ -177€ -13€ 0€ 13
Totaal€ 775€ 0€ -775€ 727€ 0€ -727€ -48€ 0€ 48
Totaal€ 195€ 0€ -195€ 22€ 0€ -22€ -173€ 0€ 173
Totaal€ 2.200€ 0€ -2.200€ 2.182€ 0€ -2.182€ -18€ 0€ 18
Totaal€ 800€ 0€ -800€ 759€ 0€ -759€ -41€ 0€ 41
Totaal€ 255€ 0€ -255€ 256€ 0€ -256€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 70€ 0€ -70€ 81€ 0€ -81€ 11€ 0€ -11
Totaal€ 75€ 0€ -75€ 75€ 0€ -75€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 25€ 0€ -25€ 21€ 0€ -21€ -4€ 0€ 4
Totaal€ 221€ 0€ -221€ 93€ 0€ -93€ -128€ 0€ 128
Totaal€ 0€ 65€ 65€ 0€ 47€ 47€ 0€ -18€ -18
Totaal€ 48€ 0€ -48€ 59€ 0€ -59€ 11€ 0€ -11
Totaal€ 6.070€ 0€ -6.070€ 6.070€ 0€ -6.070€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 48€ 80€ 32€ 91€ 140€ 49€ 43€ 60€ 17
Totaal€ 10€ 0€ -10€ 36€ 0€ -36€ 26€ 0€ -26
Totaal€ 47.876€ 1.415€ -46.461€ 48.519€ 1.188€ -47.331€ 643€ -227€ -870
Totaal€ 0€ -679€ -679€ 7€ -600€ -607€ 7€ 79€ 72
Totaal€ 0€ -56€ -56€ 0€ -56€ -56€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ -45€ -45€ 0€ -45€ -45€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ -120€ -120€ 0€ -120€ -120€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ -86€ -86€ 0€ -82€ -82€ 0€ 4€ 4
Totaal€ 0€ -24€ -24€ 0€ -24€ -24€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ -80€ -80€ 0€ -80€ -80€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ -1.707€ -1.707€ 0€ -1.707€ -1.707€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ -287€ -287€ 0€ -287€ -287€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 1.834€ 1.834€ 0€ 1.808€ 1.808€ 0€ -26€ -26
Totaal€ 0€ 65€ 65€ 0€ 64€ 64€ 0€ -1€ -1
Totaal€ 0€ 972€ 972€ 0€ 609€ 609€ 0€ -363€ -363
Totaal€ 0€ 26€ 26€ 0€ 24€ 24€ 0€ -2€ -2
Totaal€ 0€ 23€ 23€ 0€ 19€ 19€ 0€ -4€ -4
Totaal€ 0€ 34€ 34€ 0€ 34€ 34€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 54€ 54€ 0€ 80€ 80€ 0€ 26€ 26
Totaal€ 0€ 76€ 76€ 0€ 78€ 78€ 0€ 2€ 2
Totaal€ 0€ 1.994€ 1.994€ 0€ 1.994€ 1.994€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 722€ 0€ -722€ 517€ 0€ -517€ -205€ 0€ 205
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 854€ 854€ 0€ 854€ 854
Totaal€ 100€ 0€ -100€ 127€ 0€ -127€ 27€ 0€ -27
Totaal€ 56€ 0€ -56€ 57€ 0€ -57€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 150€ 0€ -150€ 0€ 0€ 0€ -150€ 0€ 150
Totaal€ 70€ 0€ -70€ 5€ 0€ -5€ -65€ 0€ 65
Totaal€ 150€ 28€ -122€ 252€ 24€ -228€ 102€ -4€ -106
Totaal€ 135€ 0€ -135€ 195€ 0€ -195€ 60€ 0€ -60
Totaal€ 749€ 0€ -749€ 575€ 0€ -575€ -174€ 0€ 174
Totaal€ 0€ 129€ 129€ 21€ 20€ -1€ 21€ -109€ -130
Totaal€ 75€ 0€ -75€ 255€ 0€ -255€ 180€ 0€ -180
Totaal€ 120€ 0€ -120€ 84€ 0€ -84€ -36€ 0€ 36
Totaal€ 150€ 0€ -150€ 113€ 0€ -113€ -37€ 0€ 37
Totaal€ 25€ 0€ -25€ 39€ 0€ -39€ 14€ 0€ -14
Totaal€ 36€ 0€ -36€ 0€ 0€ 0€ -36€ 0€ 36
Totaal€ 161€ 0€ -161€ 75€ 0€ -75€ -86€ 0€ 86
Totaal€ 100€ 0€ -100€ 287€ 0€ -287€ 187€ 0€ -187
Totaal€ 150€ 0€ -150€ 120€ 0€ -120€ -30€ 0€ 30
Totaal€ 28€ 0€ -28€ 0€ 0€ 0€ -28€ 0€ 28
Totaal€ 348€ 0€ -348€ 210€ 0€ -210€ -138€ 0€ 138
Totaal€ 42€ 0€ -42€ 6€ 4€ -2€ -36€ 4€ 40
Totaal€ 2.816€ 0€ -2.816€ 2.816€ 0€ -2.816€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 85€ 0€ -85€ 171€ 0€ -171€ 86€ 0€ -86
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 40€ 42€ 2€ 40€ 42€ 2
Totaal€ 25€ 0€ -25€ 21€ 0€ -21€ -4€ 0€ 4
Totaal€ 1.134€ 0€ -1.134€ 475€ 20€ -455€ -659€ 20€ 679
Totaal€ 38€ 0€ -38€ 1€ 0€ -1€ -37€ 0€ 37
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 363€ 522€ 159€ 363€ 522€ 159
Totaal€ 53€ 0€ -53€ 92€ 0€ -92€ 39€ 0€ -39
Totaal€ 75€ 0€ -75€ 70€ 0€ -70€ -5€ 0€ 5
Totaal€ 89€ 0€ -89€ 127€ 153€ 26€ 38€ 153€ 115
Totaal€ 250€ 0€ -250€ 159€ 0€ -159€ -91€ 0€ 91
Totaal€ 60€ 0€ -60€ 60€ 0€ -60€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 30€ 0€ -30€ 28€ 0€ -28€ -2€ 0€ 2
Totaal€ 25€ 0€ -25€ 28€ 0€ -28€ 3€ 0€ -3
Totaal€ 37€ 0€ -37€ 24€ 0€ -24€ -13€ 0€ 13
Totaal€ 10€ 0€ -10€ 4€ 0€ -4€ -6€ 0€ 6
Totaal€ 50€ 0€ -50€ 50€ 0€ -50€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 196€ 0€ -196€ 49€ 0€ -49€ -147€ 0€ 147
Totaal€ 25€ 0€ -25€ 5€ 0€ -5€ -20€ 0€ 20
Totaal€ 40€ 0€ -40€ 70€ 0€ -70€ 30€ 0€ -30
Totaal€ 347€ 0€ -347€ 347€ 0€ -347€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 5€ 0€ -5€ 5€ 0€ -5€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 19€ 0€ -19€ 0€ 0€ 0€ -19€ 0€ 19
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 22.329€ 0€ -22.329€ 22.329€ 0€ -22.329
Totaal€ 22.328€ 0€ -22.328€ 0€ 0€ 0€ -22.328€ 0€ 22.328
Totaal€ 37€ 0€ -37€ 31€ 0€ -31€ -6€ 0€ 6
Totaal€ 2.171€ 0€ -2.171€ 2.171€ 0€ -2.171€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 34€ 0€ -34€ 34€ 0€ -34€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 18€ 0€ -18€ -33€ 0€ 33€ -51€ 0€ 51
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 45€ 0€ -45€ 0€ 0€ 0€ -45€ 0€ 45
Totaal€ 40€ 0€ -40€ 21€ 0€ -21€ -19€ 0€ 19
Totaal€ 0€ 133€ 133€ 0€ 58€ 58€ 0€ -75€ -75
Totaal€ 0€ 40€ 40€ 0€ 0€ 0€ 0€ -40€ -40
Totaal€ 0€ 101€ 101€ 0€ 100€ 100€ 0€ -1€ -1
Totaal€ 10€ 0€ -10€ 8€ 0€ -8€ -2€ 0€ 2
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ -112€ 0€ 112€ 0€ 0€ 0€ 112€ 0€ -112
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ -5€ -5€ 0€ -5€ -5
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6€ 6€ 0€ 6€ 6
Totaal€ 0€ 20€ 20€ 0€ 77€ 77€ 0€ 57€ 57
Totaal€ 0€ 76€ 76€ 0€ 97€ 97€ 0€ 21€ 21
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 0€ 916€ 916€ 0€ 0€ 0€ 0€ -916€ -916
Totaal€ 60€ 0€ -60€ 60€ 0€ -60€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 339€ 339€ 0€ 339€ 339€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1.116€ 0€ -1.116€ 1.116€ 0€ -1.116
Totaal€ 0€ 1.237€ 1.237€ 0€ 1.237€ 1.237€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 547€ 0€ -547€ 547€ 0€ -547€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 9€ 0€ -9€ 9€ 0€ -9€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 100€ 0€ -100€ 123€ 0€ -123€ 23€ 0€ -23
Totaal€ 10€ 0€ -10€ 65€ 0€ -65€ 55€ 0€ -55
Totaal€ 0€ 56€ 56€ 0€ 26€ 26€ 0€ -30€ -30
Totaal€ 70€ 0€ -70€ 108€ 0€ -108€ 38€ 0€ -38
Totaal€ 115€ 0€ -115€ 71€ 0€ -71€ -44€ 0€ 44
Totaal€ 0€ 192€ 192€ 0€ 168€ 168€ 0€ -24€ -24
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 7€ 0€ -7€ 7€ 0€ -7
Totaal€ 0€ 15€ 15€ 0€ 188€ 188€ 0€ 173€ 173
Totaal€ 1.570€ 0€ -1.570€ 874€ 0€ -874€ -696€ 0€ 696
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 358€ 0€ -358€ 358€ 0€ -358
Totaal€ 0€ 1.570€ 1.570€ 0€ 1.314€ 1.314€ 0€ -256€ -256
Totaal€ 94€ 0€ -94€ 32€ 0€ -32€ -62€ 0€ 62
Totaal€ 0€ 5€ 5€ 0€ 8€ 8€ 0€ 3€ 3
Totaal€ 32€ 0€ -32€ 98€ 0€ -98€ 66€ 0€ -66
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 18€ 0€ -18€ 18€ 0€ -18
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 1€ 0€ 1€ 1
Totaal€ 178€ 0€ -178€ 224€ 0€ -224€ 46€ 0€ -46
Totaal€ 1.251€ 0€ -1.251€ 1.268€ 0€ -1.268€ 17€ 0€ -17
Totaal€ 208€ 0€ -208€ 208€ 0€ -208€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 1.008€ 0€ -1.008€ 1.046€ 0€ -1.046€ 38€ 0€ -38
Totaal€ 2.328€ 0€ -2.328€ 2.992€ 0€ -2.992€ 664€ 0€ -664
Totaal€ 0€ 20€ 20€ 0€ 12€ 12€ 0€ -8€ -8
Totaal€ 273€ 0€ -273€ 243€ 0€ -243€ -30€ 0€ 30
Totaal€ 0€ 25€ 25€ 0€ 1€ 1€ 0€ -24€ -24
Totaal€ 463€ 0€ -463€ 408€ 0€ -408€ -55€ 0€ 55
Totaal€ 0€ 40€ 40€ 0€ 193€ 193€ 0€ 153€ 153
Totaal€ 142€ 0€ -142€ 310€ 0€ -310€ 168€ 0€ -168
Totaal€ 304€ 0€ -304€ 106€ 0€ -106€ -198€ 0€ 198
Totaal€ 0€ 46.959€ 46.959€ 0€ 47.570€ 47.570€ 0€ 611€ 611
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€ -5€ 5€ 0€ -5
Totaal€ -16€ 0€ 16€ 0€ 0€ 0€ 16€ 0€ -16
Totaal€ 0€ 665€ 665€ 0€ 1.157€ 1.157€ 0€ 492€ 492
Totaal€ 1.700€ 0€ -1.700€ 1.788€ 0€ -1.788€ 88€ 0€ -88
Totaal€ 101€ 0€ -101€ 71€ 0€ -71€ -30€ 0€ 30
Totaal€ 550€ 0€ -550€ 425€ 0€ -425€ -125€ 0€ 125
Totaal€ 0€ 250€ 250€ 0€ 564€ 564€ 0€ 314€ 314
Totaal€ 120€ 0€ -120€ 99€ 0€ -99€ -21€ 0€ 21
Totaal€ 101€ 0€ -101€ 126€ 0€ -126€ 25€ 0€ -25
Totaal€ 400€ 0€ -400€ 875€ 0€ -875€ 475€ 0€ -475
Totaal€ 57€ 0€ -57€ 69€ 0€ -69€ 12€ 0€ -12
Totaal€ 140€ 0€ -140€ 140€ 0€ -140€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 60€ 0€ -60€ 49€ 0€ -49€ -11€ 0€ 11
Totaal€ 190€ 0€ -190€ 177€ 0€ -177€ -13€ 0€ 13
Totaal€ 775€ 0€ -775€ 727€ 0€ -727€ -48€ 0€ 48
Totaal€ 195€ 0€ -195€ 22€ 0€ -22€ -173€ 0€ 173
Totaal€ 2.200€ 0€ -2.200€ 2.182€ 0€ -2.182€ -18€ 0€ 18
Totaal€ 800€ 0€ -800€ 745€ 0€ -745€ -55€ 0€ 55
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 14€ 0€ -14€ 14€ 0€ -14
Totaal€ 255€ 0€ -255€ 256€ 0€ -256€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 70€ 0€ -70€ 81€ 0€ -81€ 11€ 0€ -11
Totaal€ 75€ 0€ -75€ 75€ 0€ -75€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 25€ 0€ -25€ 21€ 0€ -21€ -4€ 0€ 4
Totaal€ 8€ 0€ -8€ 61€ 0€ -61€ 53€ 0€ -53
Totaal€ 208€ 0€ -208€ 25€ 0€ -25€ -183€ 0€ 183
Totaal€ 5€ 0€ -5€ 7€ 0€ -7€ 2€ 0€ -2
Totaal€ 0€ 65€ 65€ 0€ 47€ 47€ 0€ -18€ -18
Totaal€ 48€ 0€ -48€ 59€ 0€ -59€ 11€ 0€ -11
Totaal€ 5.976€ 0€ -5.976€ 5.976€ 0€ -5.976€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 94€ 0€ -94€ 94€ 0€ -94€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 48€ 0€ -48€ 91€ 0€ -91€ 43€ 0€ -43
Totaal€ 0€ 80€ 80€ 0€ 140€ 140€ 0€ 60€ 60
Totaal€ 10€ 0€ -10€ 32€ 0€ -32€ 22€ 0€ -22
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4
Totaal€ 285€ 0€ -285€ 0€ 0€ 0€ -285€ 0€ 285
Totaal€ 47.591€ 0€ -47.591€ 48.499€ 0€ -48.499€ 908€ 0€ -908
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 20€ 0€ -20€ 20€ 0€ -20
Totaal€ 0€ 1.415€ 1.415€ 0€ 1.188€ 1.188€ 0€ -227€ -227
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 7€ 0€ -7€ 7€ 0€ -7
Totaal€ 0€ -679€ -679€ 0€ -600€ -600€ 0€ 79€ 79
Totaal€ 0€ -56€ -56€ 0€ -56€ -56€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ -45€ -45€ 0€ -45€ -45€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ -120€ -120€ 0€ -120€ -120€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ -86€ -86€ 0€ -82€ -82€ 0€ 4€ 4
Totaal€ 0€ -24€ -24€ 0€ -24€ -24€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ -80€ -80€ 0€ -80€ -80€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ -1.707€ -1.707€ 0€ -1.707€ -1.707€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ -287€ -287€ 0€ -287€ -287€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 1.834€ 1.834€ 0€ 1.808€ 1.808€ 0€ -26€ -26
Totaal€ 0€ 65€ 65€ 0€ 64€ 64€ 0€ -1€ -1
Totaal€ 0€ 972€ 972€ 0€ 609€ 609€ 0€ -363€ -363
Totaal€ 0€ 26€ 26€ 0€ 24€ 24€ 0€ -2€ -2
Totaal€ 0€ 23€ 23€ 0€ 19€ 19€ 0€ -4€ -4
Totaal€ 0€ 34€ 34€ 0€ 34€ 34€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 54€ 54€ 0€ 80€ 80€ 0€ 26€ 26
Totaal€ 0€ 76€ 76€ 0€ 78€ 78€ 0€ 2€ 2
Totaal€ 0€ 1.994€ 1.994€ 0€ 1.994€ 1.994€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 40€ 0€ -40€ 40€ 0€ -40
Totaal€ 722€ 0€ -722€ 417€ 0€ -417€ -305€ 0€ 305
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 50€ 0€ -50€ 50€ 0€ -50
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ -10€ 10€ 0€ -10
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 854€ 854€ 0€ 854€ 854
Totaal€ 100€ 0€ -100€ 112€ 0€ -112€ 12€ 0€ -12
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 15€ 0€ -15€ 15€ 0€ -15
Totaal€ 56€ 0€ -56€ 50€ 0€ -50€ -6€ 0€ 6
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 7€ 0€ -7€ 7€ 0€ -7
Totaal€ 150€ 0€ -150€ 1€ 0€ -1€ -149€ 0€ 149
Totaal€ 0€ 0€ 0€ -1€ 0€ 1€ -1€ 0€ 1
Totaal€ 70€ 0€ -70€ 4€ 0€ -4€ -66€ 0€ 66
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 150€ 0€ -150€ 230€ 0€ -230€ 80€ 0€ -80
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 22€ 0€ -22€ 22€ 0€ -22
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 2€ 0€ 2€ 2
Totaal€ 0€ 28€ 28€ 0€ 22€ 22€ 0€ -6€ -6
Totaal€ 135€ 0€ -135€ 161€ 0€ -161€ 26€ 0€ -26
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 34€ 0€ -34€ 34€ 0€ -34
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 34€ 0€ -34€ 34€ 0€ -34
Totaal€ 749€ 0€ -749€ 514€ 0€ -514€ -235€ 0€ 235
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 26€ 0€ -26€ 26€ 0€ -26
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 20€ 0€ -20€ 20€ 0€ -20
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20€ 20€ 0€ 20€ 20
Totaal€ 0€ 129€ 129€ 0€ 0€ 0€ 0€ -129€ -129
Totaal€ 75€ 0€ -75€ 240€ 0€ -240€ 165€ 0€ -165
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 15€ 0€ -15€ 15€ 0€ -15
Totaal€ 120€ 0€ -120€ 63€ 0€ -63€ -57€ 0€ 57
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 18€ 0€ -18€ 18€ 0€ -18
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
Totaal€ 150€ 0€ -150€ 113€ 0€ -113€ -37€ 0€ 37
Totaal€ 25€ 0€ -25€ 39€ 0€ -39€ 14€ 0€ -14
Totaal€ 36€ 0€ -36€ 0€ 0€ 0€ -36€ 0€ 36
Totaal€ 50€ 0€ -50€ 0€ 0€ 0€ -50€ 0€ 50
Totaal€ 111€ 0€ -111€ 27€ 0€ -27€ -84€ 0€ 84
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 37€ 0€ -37€ 37€ 0€ -37
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 11€ 0€ -11€ 11€ 0€ -11
Totaal€ 100€ 0€ -100€ 281€ 0€ -281€ 181€ 0€ -181
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€ -6€ 6€ 0€ -6
Totaal€ 150€ 0€ -150€ 117€ 0€ -117€ -33€ 0€ 33
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
Totaal€ 28€ 0€ -28€ 0€ 0€ 0€ -28€ 0€ 28
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 188€ 0€ -188€ 188€ 0€ -188
Totaal€ 348€ 0€ -348€ 22€ 0€ -22€ -326€ 0€ 326
Totaal€ 42€ 0€ -42€ 6€ 0€ -6€ -36€ 0€ 36
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4€ 4€ 0€ 4€ 4
Totaal€ 2.772€ 0€ -2.772€ 2.772€ 0€ -2.772€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 44€ 0€ -44€ 44€ 0€ -44€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 85€ 0€ -85€ 149€ 0€ -149€ 64€ 0€ -64
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 22€ 0€ -22€ 22€ 0€ -22
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 40€ 0€ -40€ 40€ 0€ -40
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 42€ 42€ 0€ 42€ 42
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ -10€ 10€ 0€ -10
Totaal€ 25€ 0€ -25€ 11€ 0€ -11€ -14€ 0€ 14
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 40€ 0€ -40€ 40€ 0€ -40
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 189€ 0€ -189€ 189€ 0€ -189
Totaal€ 0€ 0€ 0€ -50€ 0€ 50€ -50€ 0€ 50
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
Totaal€ 1.134€ 0€ -1.134€ 253€ 0€ -253€ -881€ 0€ 881
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 30€ 0€ -30€ 30€ 0€ -30
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 11€ 0€ -11€ 11€ 0€ -11
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20€ 20€ 0€ 20€ 20
Totaal€ 38€ 0€ -38€ 1€ 0€ -1€ -37€ 0€ 37
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 363€ 0€ -363€ 363€ 0€ -363
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 522€ 522€ 0€ 522€ 522
Totaal€ 53€ 0€ -53€ 92€ 0€ -92€ 39€ 0€ -39
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 12€ 0€ -12€ 12€ 0€ -12
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 54€ 0€ -54€ 54€ 0€ -54
Totaal€ 75€ 0€ -75€ 1€ 0€ -1€ -74€ 0€ 74
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
Totaal€ 89€ 0€ -89€ 110€ 0€ -110€ 21€ 0€ -21
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 16€ 0€ -16€ 16€ 0€ -16
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 153€ 153€ 0€ 153€ 153
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 100€ 0€ -100€ 100€ 0€ -100
Totaal€ 220€ 0€ -220€ 0€ 0€ 0€ -220€ 0€ 220
Totaal€ 30€ 0€ -30€ 51€ 0€ -51€ 21€ 0€ -21
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 48€ 0€ -48€ 48€ 0€ -48
Totaal€ 60€ 0€ -60€ 12€ 0€ -12€ -48€ 0€ 48
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 27€ 0€ -27€ 27€ 0€ -27
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€ -5€ 5€ 0€ -5
Totaal€ 30€ 0€ -30€ -4€ 0€ 4€ -34€ 0€ 34
Totaal€ 25€ 0€ -25€ 28€ 0€ -28€ 3€ 0€ -3
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
Totaal€ 37€ 0€ -37€ 11€ 0€ -11€ -26€ 0€ 26
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ -10€ 10€ 0€ -10
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4
Totaal€ 10€ 0€ -10€ 0€ 0€ 0€ -10€ 0€ 10
Totaal€ 50€ 0€ -50€ 50€ 0€ -50€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 16€ 0€ -16€ 16€ 0€ -16
Totaal€ 196€ 0€ -196€ 33€ 0€ -33€ -163€ 0€ 163
Totaal€ 25€ 0€ -25€ 1€ 0€ -1€ -24€ 0€ 24
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4
Totaal€ 40€ 0€ -40€ 40€ 0€ -40€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 30€ 0€ -30€ 30€ 0€ -30