Toelichting bij gewijzigde toprisico's

761

Structureel onvoldoende budget maatschappelijke ondersteuning

Wij werken hard aan een succesvolle transformatie van het sociaal domein. Desondanks zijn er nog steeds risico's met mogelijk grote financiële gevolgen. Wij hebben het risico tekort waar wij rekening mee houden verlaagd van € 6 miljoen naar € 3,5 miljoen op de WMO. De kwaliteit van de gegevens neemt toe en zijn daardoor steeds beter in staat om de risico's in te schatten.
De risico's van een toenemend aantal aanvragen Wmo voor voorzieningen huishoudelijke hulp en woningaanpassingen doen zich daadwerkelijk voor. Het risico op een tekort op het budget voor Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen is in de huidige context niet actueel. Een reëel risico ontstaat door een nieuw verdeelmodel, dat niet eerder dan 2021 van kracht wordt.